Tips för att använda elektroniska enheter på ett hållbart sätt

Profilbild

I en tid där tekniska framsteg snabbt utvecklas och energipriserna stiger, har det aldrig varit viktigare att använda energieffektiva elektroniska enheter. Dessa apparater sänker dramatiskt hushållets energikostnader och minskar dessutom koldioxidutsläppen. Enheter med en högre energiklassning efterfrågas i allt högre grad i takt med att miljövård blir viktigare och hållbarhet får allt större betydelse. Den nuvarande trenden mot energihushållning understryker hur viktigt det är för kunderna att förstå hur deras elektroniska apparater påverkar miljön och deras ekonomi.

Den här artikeln utforskar miljöeffekterna från elektronisk utrustning, beskriver bestämmelserna för energieffektivitet och ger användbara råd för att förbättra energieffektiviteten hemma i ett försök att navigera i den komplexa världen av energihushållning för elektroniska enheter. Genom att granska ett antal energihushållande apparater och förklara betydelsen vid val av hushållsapparater får läsarna den kunskap som krävs för att göra välinformerade val som stämmer överens med deras ekonomiska och miljömässiga mål.

Miljöpåverkan från elektroniska enheter

Resursutvinning 

Utvinningen av råvaror för elektroniska apparater är mycket resurskrävande och innebär ofta en betydande miljöförstöring. Radioaktivt avfall och andra farliga material, som t.ex. cyanid, kan släppas ut i närliggande ekosystem vid brytning av silver, guld och andra metaller som används inom elektronik, vilket kan ha en negativ effekt på vilda djur och människors hälsa.

Tillverkning 

Tillverkningen av elektronik är en stor bidragande orsak till koldioxidutsläppen, som orsakar global uppvärmning. Förutom att förbruka mycket energi, orsakar tillverkningen av elektroniska komponenter en hel del avfall som ofta hamnar på deponeringsanläggningar och farliga ämnen riskerar att släppas ut till omgivande marker och vattendrag.

Användning

Det finns en dold miljökostnad för att använda elektronik, eftersom de avger en stor mängd koldioxidutsläpp under sin livslängd. En betydande bidragande faktor till det totala koldioxidavtrycket för en apparat är produktionsprocessen, som är särskilt koldioxidintensiv för bärbara datorer och andra liknande enheter.

Avfallshantering

Det finns allvarliga risker för människors hälsa och miljön när e-avfall avfallshanteras på ett felaktigt sätt. Miljön och folkhälsan äventyras av de giftiga material som kan sippra ut i mark och vattendrag från övergivna apparater. Dessutom finns det svårigheter med att hantera elektroniskt skräp på ett ansvarsfullt sätt, eftersom mindre än 25 % av det globala e-avfallet återvinns.

Förordningar och standarder för energieffektivitet

En bra indikator på om en enhet har klarat stränga miljöbestämmelser är certifieringar eller etiketter som säger att tillsynsorgan har godkänt produkten. Några av de vanligaste bestämmelserna och standarderna är följande: 

  • Energy Star – för att få märkningen måste produkterna uppfylla strikta standarder om energieffektivitet som fastställts av antingen US Department of Energy eller US Environmental Protection Agency. Produkterna måste klara tester utförda av EPA-godkända laboratorier och inte uppvisa några prestandakompromisser för att spara energi. 
  • RoHS – i ett försök att göra elektroniken säkrare och grönare begränsar direktivet om begränsning av farliga ämnen användningen av vissa farliga material i elektronisk utrustning.
  • WEEE – direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning kräver insamling och återvinning av elektronik, vilket bidrar till en cirkulär ekonomi och minskar miljöriskerna från e-avfall.
  • REACH – för att behålla marknadstillträde inom EU måste elektronikföretag följa REACH-lagstiftningen, som reglerar användningen av kemikalier i produktionsprocessen.

För en omfattande vägledning om regler och standarder för miljövänliga elektroniska enheter, läs vår artikel. 

Tips för att förbättra energieffektiviteten hemma

Använda energieffektiva enheter

Att välja energieffektiva TV-apparater kan drastiskt minska energianvändningen; oavsett effektivitetsklassningen förbrukar mindre skärmar ofta mindre energi än större. Glöm inte att ta hänsyn till utrustning med lysdioder, som LED-TV, som förbrukar mindre energi än äldre modeller med plasma- och bakgrundsbelysta LCD-skärmar. Att välja energieffektiva modeller för stora apparater kan ge i betydande kostnadsbesparingar; diskmaskiner med A-klassning kräver till exempel mindre energi under ett års användning än diskmaskiner med lägre klassificering. 

Energisparfunktioner

Optimera energiförbrukningen genom att integrera energihanteringsfunktioner i dina apparater. Servrar med funktioner som Core Parking och CPU Throttling kan drastiskt minska på strömanvändningen, särskilt när det går långsamt. På samma sätt kan vilolägen för datorer och skärmar ge stora årliga energibesparingar.

Smarta grenuttag

Energianvändningen från apparater i standby-läge kan effektivt förhindras genom att använda smarta grenuttag. När enheterna inte används stänger grenuttagen automatiskt av strömmen till de anslutna enheterna, vilket kan ge stora energibesparingar och ekonomiska besparingar över tid.

Koppla ur enheter

Det kan tyckas självklart, men genom att koppla bort enheter kan husägare spara över 118 € per år. När enheterna inte används kan urkopplingen av elektronik minska energislöseriet och förlänga utrustningens livslängd genom att undvika eventuella stötströmmar. Denna enkla åtgärd kan minska familjens årliga energianvändning och spara stora summor på elräkningarna.

Sammanfattning

Genom att undersöka effekterna från elektroniska apparater på miljön, bestämmelserna för energieffektivitet och användbara tips för hemmet, har den här artikeln tagit upp de kritiska åtgärder som människor måste vidta för att leva på ett mer energimedvetet sätt, särskilt med tanke på de ständiga effekterna på klimatförändringarna. Dessa åtgärder sparar inte bara naturresurser och minskar giftiga utsläpp, utan har också en positiv ekonomisk inverkan genom sänkta energikostnader. 

Resan mot hållbarhet är både ett personligt och kollektivt engagemang som kräver medvetna val och en vilja till förändring. Som visats är övergången till energieffektivitet inte bara nödvändig för att skydda miljön, utan kommer i slutändan också att ge kostnadsbesparingar. Genom att använda riktlinjerna och rekommendationerna kommer läsarna att få den information de behöver för att göra kloka val.

Distrelec stödjer det fortsatta engagemanget för en grönare planet. Företaget har en fullständig lista över produkter i sitt Better World-sortiment som bidrar till en mer hållbar miljö. Eller ta en titt på några av våra rekommenderade produkter nedan. 

Rekommenderade produkter

Schneider energimätare A9MEM3155

Intelligenta LED-lösningar med LED-modul

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Att förstå biomassa och bioenergi: en hållbar energilösning

Nästa inlägg

Innovativa hållbara material för byggnation och tillverkning

Relaterade inlägg