Om KnowHow

Behärska tekniken som förändrar vår värld

Välkommen till KnowHow-navet som drivs av Distrelec/Elfa Distrelec, en europeisk distributör av elektronik. KnowHow-navet är en innehållshub utformad för att hålla dig som läsare uppdaterad med de senaste trenderna och teknologierna.

knowHow är en online-innehållshub från teamet på Distrelec/Elfa Distrelec,, en europeisk distributör av elektronik.

Vi lanserade KnowHow-navet (Hub:en) för att prata om de frågor som vi och vår publik är mest intresserade av: robotik, maskininlärning, artificiell intelligens, automation och den framåtgående digitaliseringen av vår värld.

Vi hoppas kunna inspirera en ny generation ingenjörer genom att rikta strålkastarljuset mot de mest innovativa, gränsöverskridande saker människor gör världen över.

Vi kommer att visa spännande innovationer och profilera de tekniska framsteg som förändrar vår värld. Vi pratar med teamen bakom dessa projekt och frågar vilka råd de skulle ge till blivande ingenjörer.

För många verkar elektronik- och teknikvärlden inte alltid vara tillgänglig eller inspirerande. Vi tror ändå på att göra digitaliseringen möjlig spelar en avgörande roll för att driva mänskliga framsteg, om än kanske lite i skymundan.

Vi strävar efter att ge en sammanhängande, intelligent röst i debatten om dessa frågor – och vi hoppas att våra läsare kommer hålla med oss genom att lämna sina kommentarer i samma anda.

Innehållet är skrivet av våra egna begåvade författare och våra egna experter inom deras valda områden. Inte bara det, utan vi samarbetar också med många högprofilerade industrileverantörer som tillverkar produkter över flertalet branscher. De ger våra kunder lösningar i form av vitböcker, fallstudier, webbseminarier och användarhandböcker.

Tack
Vi hoppas att du gillar vårt KnowHow-nav och vill gärna höra från dig om du har några kommentarer eller förslag – till exempel om de ämnen du vill att vi täcker in. Kontakta OSS

Tack för att du läser.