Jack Portley

81 posts
Jack er digital innholdsskribent hos Elfa Distrelec. Han har studert journalistikk ved Universitetet i Central Lancashire, med avisjournalistikk som hovedretning. I løpet av utdanningen fikk han erfaring med å jobbe for store nasjonale aktører, som The Independent og BBC. Han er interessert i digitalisering og teknologitrender. I fritiden liker Jack å spille fotball, lære nye språk og gå på konserter.