Inventronics: Reduksjon, renovasjon, gjenbruk, gjenopprettelse

Avatar photo

James Prietzel, produktansvarlig hos Intelligent LED Solutions (ILS)

James er produktansvarlig for alt som har med LED-lys å gjøre og har jobbet hos ILS siden 2012. Han er opptatt av å forstå nye teknologier og innovasjoner fra ledende leverandører i optoelektrikkens verden, fra optikk og LED til intelligente LED-drivere.

Bærekraft og viktigheten av å redusere avfall er tema som stadig er i vinden. Derfor er gjenproduksjon av belysninger en effektiv og bærekraftig måte å oppgradere systemer på. Inventronics (OSRAM DS) har blitt en markedsledende ekspert innen tilpasning av eksisterende belysningssystemer og eldre LED-lys til nyere og mer effektive versjoner.  

Reduksjon, renovasjon, gjenbruk, gjenopprettelse

Gjenproduksjon er en prosess som oppgraderer eldre produkter til nyere versjoner ved å ta i bruk eksisterende belysningsutstyr. Dette øker funksjonene og ytelsesnivåene til det originale systemet, og reduserer oppgraderingskostnadene.

Hva består prosessen av?

Først vurderes eksisterende produkter eller systemer for å bestemme den beste måten å gjenprodusere på. Da vurderes kvaliteten og brukbarheten til eksisterende produkter, og komponetene og utstyret tas ut og rengjøres. Skadede eller utdaterte komponenter erstattes. For å redusere karbonutslipp og transportutslipp er dette en prosess som kan utføres på stedet. Det endelige resultatet kvalitets- og sikkerhetstestes, og det nye systemet er da funksjonelt og kan tas i bruk.  

Hvorfor velge gjenproduksjon? 

Dette er en prosess som i hovedsak handler om å reduserer miljøpåvirkninger, produksjonsutslipp og -kostnader. Pengene man bruker på råmaterialer for nye produkter kan drastisk reduseres, i tillegg til å redusere produksjonsanleggets energi- og vannforbruk, samt avfalls- og avhendingskostnader.  

DELETE Dette er en god måte for bedrifter å ta hensyn til sitt sosiale ansvar og bli mer bærekraftig. Gjenproduksjon har høyere sikkerhet enn gjenvinningssektoren. Det oppmuntrer også til problemløsing og tar i bruk tradisjonell industrikunnskap.

  • Redusert resirkulering og avfall. 
  • Økt gjenbruk. 
  • Gjenbruk og renovasjon av eksisterende produkter. 
  • Redusert materialbruk. 
  • Reduserte karbonutslipp. 
  • Gjenoppretting og renovasjon av klassiske lyssystemer. 

Ved å oppgradere utdaterte teknologier som lysrør til LED, kan brukere dra nytte av reduserte, løpende energikostnader; i gjennomsnitt kan man redusere energiforbruket med nesten 50% ved å bytte til LED, noe som videre sparer omtrent 936 tonn karbon over 5 år. LED har også lengre levetider, noe som reduserer vedlikeholds- og reparasjonskostnader. På denne måten kan man også framtidssikre bygningsbelysning.

Hvordan er det forskjellig fra resirkulering?

Resirkulering er en prosess som samler materialer som ellers ville blitt kastet, og som forvandler disse om til nye produkter gjennom prosesser som blant annet smelting og gjenbehandling. Gjenproduksjon handler om å bevare hele produktets form, redusere avfall og gjøre utviklingen av nye produkter enklere. 

Elfa Distrelec har et stort utvalg av LED-drivere fra OSRAM og kontrollere fra Inventronics. Se mer her.

Om inventronics

OBS: I mai 2023 solgte OSRAM solgte sin bedrift av LED-drivere, lyskontrollere, LED-flex og LED-moduler til Inventronics. Disse produktene er fortsatt merket OSRAM, men eies, utvikles og produseres nå av Inventronics.  

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Gjenvinning og gjenbruk av elektroniske komponenter

Neste innlegg

Bluetooth og EMC: Driver sømløs tilkobling og elektromagnetisk kompatibilitet

Relaterte innlegg