Bluetooth og EMC: Driver sømløs tilkobling og elektromagnetisk kompatibilitet

Avatar photo

Elektronikkens verden drives fremover av innovasjoner som miniatyrisering, tingenes internett (IoT) og kunstig intelligens (KI). Disse produserer alle elektromagnetiske felt som kan føre til elektromagnetiske forstyrrelser (EMI). Derfor er elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) grunnleggende.

Sammen med Bluetooth er dette en teknologi som har revolusjonert tilkobling og som sørger for trygg drift av elektroniske enheter. Bluetooth har drevet standardiseringen av denne type teknologi siden 90-tallet og har blitt en uunnværlig trådløs protokoll, og integerer alt fra smarttelefoner til industrielle systemer og smarte husholdningsapparater. På sin side, sørger RMS for pålitelig og forstyrrelsesfri drift av disse enhetene, noe som sikrer ytelsen og forhindrer driftsforstyrrelser.

I denne artikkelen ser vi nærmere på Bluetooth og EMC, deres historie, teknologiske utviklinger og praktiske bruksområder før vi går gjennom den grunnlegende rollen disse spiller innen moderne elektronikk.

Bluetooths opprinnelse: Tilkobling av enheter

Bluetooths historie begynner med den danske kongen Harald “Blåtann” Gormsson, som hersket fra rundt 950 til 985. Navnet hans kommer fra hans uvanlige blå tann og senere forente han kongerikene Danmark og Norge. Med mål om å harmonisere kommunikasjon mellom elektroniske enheter tok derfor Bluetooth inspirasjon fra denne historien.

Bluetooths historie. Kilde: Würth Elektronik

Bluetooth Special Interest Group (SIG) ble grunnlagt i 1998 av industriledere, som Intel, Ericsson og Nokia, som ville standardisere denne teknologien og muliggjøre sømløs kommunikasjon på tvers av produkter og bransjer. Bluetooth gjør det mulig å koble til ulike enheter, og disse kan brukes innen alt fra automasjon til trådløs lydstrømming.

Evolusjonen av Bluetooth-standarder: Fra Classic til lavenergi

I 2024 vil Bluetooth være avansert nok til å brukes i enda flere produkter og applikasjoner, som kringkastingslyd, trådløse sensorer og sanntids lokaliserings- og sporingssystemer. Sidengrunnleggelsen har Bluetooth utviklet seg betraktelig. Trådløs tilkobling ble mulig via den tidlige Bluetooth Classic-standarden, som ble lansert i versjon 1.0 og gjorde det mulig å overføre data og strømme musikk mellom kompatible enheter.

Bluetooth Low Energy (LE) ble lansert i versjon 4.0 som svar på den økende etterspørselen etter energieffektive trådløse løsninger. LE prioriterte lavt strømforbruk samtidig som den sørget for pålitelig dataoverføring, med IoT i tankene. For å muliggjøre mer fleksible og fokuserte applikasjoner har denne versjonen også lagt til viktige funksjoner som GATT (Generic Attribute Profile) og en rekke enhetsroller, inkludert Broadcaster, Observer, Peripheral og Central.

Teknologien ble ytterligere forbedret og utvidet med senere Bluetooth LE-versjoner. Oppgraderinger til versjon 4,2 inkluderte forbedret sameksistens med 4G-nettverk, sikker sammenkobling og lengre datalengde. Bluetooth 5.0 har mer avanserte reklamefunksjoner, økt gjennomstrømning og lengre rekkevidde, noe som har åpnet døren for mer komplekse IoT-applikasjoner og trådløse musikkløsninger. Proteus-e og Proteus-III fra Würth Elektronik er to moduler som bruker Bluetooth 5,1 for bedre ytelse, lengre rekkevidde og dataoverføring med høy gjennomstrømning.

Prteus-III radiomodul. Kilde: Würth Elektronik

Sertifikasjons- og kvalifiseringsprosess

SIG fører tilsyn med en utrolig streng sertifiserings- og akkrediteringsprosedyre, noe som er en viktig faktor for å sikre interoperabilitet og pålitelighet for Bluetooth-aktiverte produkter. Produsentene må gjennom en kompleks og krevende prosess som omfatter kvalifisering, deklarering og listeføring for å vise at de samsvarer med Bluetooth-spesifikasjonene.

Under streng overvåkning av BQCs (Bluetooth Qualification Consultants) må en enhet eller modul gjennomgå omfattende testing for å bekrefte at den oppfyller Bluetooth SIGs tekniske standarder. Denne strenge testprosessen omfatter vurderinger av radiofrekvensytelse, interoperabilitet og samsvarstester, og sikrer at produktet kan kommunisere konsekvent med andre Bluetooth-sertifiserte enheter, slik at integriteten og sammenhengen i Bluetooth-økosystemet opprettholdes.

Etter kvalifiseringen må produsentene fullføre deklarasjons- og listeprosessen ved å sende inn de nødvendige dataene og dokumentasjonen til SIG. Denne formelle registreringen gir tillatelse til å bruke Bluetooth-varemerket, og er avgjørende for å forbedre enhetens interoperabilitet og samsvar, men kan være en betydelig hindring for mange produsenter.

Heldigvis er Würth Elektronik her for å gjøre prosessen enklere. Som ekspert på området sørger Würth Elektronik for at de Bluetooth-aktiverte produktene oppfyller alle nødvendige standarder, noe som effektiviserer sertifiseringsprosessen, reduserer tiden det tar å komme på markedet og forenkler utviklingen. Med deres ekspertise og støtte er det enkelt å oppnå de strenge kravene fra SIG, noe som gjør markedsinntredenen smidigere og mer effektiv.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): Trygg og forstyrrelsesfri drift

I tillegg til Bluetooth har EMC blitt et stadig viktigere tema innen moderne elektronikk. Hovedmålet med EMC er å sikre at elektronisk utstyr kan fungere i det elektromagnetiske miljøet det er beregnet for, uten å produsere eller bli påvirket av EMI.

EMC sørger for at elektroniske systemer kan fungere effektivt og uten forstyrrelser i dagens elektroniske økosystem. Det er derfor viktig å sikre at en enhet ikke utilsiktet skader andre enheter, og at den ikke samtidig blokkerer andre enheter. Ukontrollert elektromagnetisk stråling fra én enhet kan føre til tap av data, funksjonsfeil eller til og med sikkerhetsrisiko når den forstyrrer en annen enhets funksjonsevne. For å redusere disse farene og garantere EMC for elektronisk utstyr har organisasjoner som EU og International Electrotechnical Commission (IEC) utviklet standarder og forskrifter.

EMC-samsvar: Et lovpålagt krav

Kommersialisering av elektroniske produkter er nå avhengig av EMC-samsvar i en rekke regioner. Det er fastsatt strenge retningslinjer og standarder av regulerende organer, som EMC-direktivet, EUs CE-merkingog FCC (Federal Communications Commission) i USA, som produsentene må følge før produktene deres kan selges.

Overholdelse av disse standardene garanterer ikke bare at de elektroniske apparatene fungerer sikkert og pålitelig, men også at det elektromagnetiske feltet rundt dem beskyttes. Det reduserer farene forbundet med EMI, noe som i sin tur kommer folkehelsen og sikkerheten til gode ved at integriteten til kommunikasjonsnettverk, viktig infrastruktur og ømfintlig medisinsk utstyr bevares.

Hvor viktig er EMC?

Faren for elektromagnetiske forstyrrelser øker i takt med antallet elektriske apparater. Dette gjelder spesielt i forbindelse med IoT, der et bredt spekter av nettverkstilkoblede enheter må sameksistere og kommunisere med hverandre på en sømløs måte uten å forstyrre deres funksjonsevne.

EMC sørger for at disse apparatene kan fungere i det elektromagnetiske feltet de er beregnet for, uten å produsere uønskede elektromagnetiske effekter eller bli påvirket av dem. Dette omfatter kontroll av stråling og ledningsbårne utslipp samt beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser utenfra. Produsentene kan garantere sikkerheten, påliteligheten og kompatibiliteten til varene sine med det større økosystemet av elektronisk utstyr ved å følge EMC-forskrifter.

Bluetooth og EMC: Raskere inntreden på markedet

EMC og Bluetooth har et gjensidig fordelaktig partnerskap som bidrar til utviklingen av en sikrere og mer tilkoblet verden. Etter hvert som Bluetooth-teknologien utvikles og blir stadig mer utbredt er EMC-samsvar viktigere enn noensinne. Disse to teknologiene har revolusjonert industriell automatisering og smart produksjon. Med EMC-produkter og Bluetooth er det dessuten mulig å komme raskere ut på markedet med færre komplikasjoner.

Veksten i Bluetooth-teknologien og betydningen av EMC skyldes i all hovedsak av IoT. Alt fra industrielle automasjonssystemer til smarte husholdningsapparater er avhengig av trådløs tilkobling. Bluetooths utvikling av energieffektive Bluetooth LE-standarder har gjort det mulig å ta i bruk IoT i stor skala. Disse systemene kjører konsekvent og sikkert uten elektromagnetiske forstyrrelser når EMC-kravene følges.

Würth Elektronik tilbyr et bredt utvalg av Bluetooth-aktiverte enheter, fra Bluetooth-moduler, skjermings- og dempingsmaterialer, inkludert EMI-dempingsferritter utviklet for å møte behovene til markedet for innebygde systemer, og delte ferritter for kabler (se hele utvalget på bildet nedenfor) for å tilfredsstille ulike kundekrav. Disse systemene fungerer trygt og pålitelig på grunn av EMC-forskriftene, som beskytter mot utstyrssvikt, nedetid og sikkerhetsrisikoer i virksomhetskritiske miljøer.

EMC-produkter fra Würth Elektronik Kilde: Würth Elektronik

Hva vil fremtiden bringe?

Nye teknologier som 5G, AI og avanserte trådløse protokoller gjør sømløs tilkobling og EMC viktigere enn noensinne. 

5G byr på nye utfordringer når det gjelder elektromagnetisk kompatibilitet. 5G opererer over bredere frekvensbånd og samhandler med eksisterende systemer, inkludert Bluetooth. Bluetooths samarbeid med 5G-partnere er avgjørende for å sikre at enhetene fungerer sømløst. AI og “intelligent edge” understreker behovet for pålitelig trådløs tilkobling med lav latenstid og EMC. AI-drevet edge databehandling krever databehandling i sanntid. Bluetooths avanserte funksjoner, som isokrone kanaler og adaptiv strømstyring, støtter krav til lav forsinkelse, samtidig som EMC-samsvar sikrer sikker drift uten forstyrrelser.

Teknologilandskapet er vitne til nye trådløse protokoller som UWB (Ultra-Wideband) og WiFi 6E. Bluetooth tilpasser seg ved å samarbeide med disse teknologiene, noe som sikrer sømløs integrering og sameksistens. Opprettholdelse av EMC og interoperabilitet er avgjørende for en sammenhengende, interferensfri brukeropplevelse.

Bluetooth og EMC Synergi med Würth Elektronik

Bluetooth og EMC er viktige partnere i en elektronikkverden i stadig utvikling. Synergien mellom disse to driver Bluetooth-bruken fremover, og sikrer pålitelig og sikker drift på tvers av ulike bruksområder. Etter hvert som etterspørselen etter sømløse tilkoblingsmuligheter øker, vil betydningen av Bluetooth og EMC øke. Ved å løse utfordringer knyttet til elektromagnetisk kompatibilitet baner de vei for en fremtid med allestedsnærværende, sikker, pålitelig og forstyrrelsesfri trådløs kommunikasjon.

Gjennom samarbeidet gjør Bluetooth- og EMC-ekspertene det mulig for produsenter, utviklere og brukere å utnytte Bluetooth-teknologiens fulle potensial og det bredere økosystemet av tilkoblede enheter. Bluetooth og EMC vil lede oss mot en mer oppkoblet, effektiv og teknologisk avansert verden når vi omfavner fremtiden.

Produsentene kan konsentrere seg om kjernekompetansen sin og samtidig sørge for at produktene deres oppfyller Bluetooth- og EMC-spesifikasjonene og fungerer feilfritt sammen med andre enheter ved å benytte Würth Elektroniks erfaring. Würth Elektronik hjelper kundene med å realisere det fulle potensialet til Bluetooth og EMC ved å vise vei mot en mer tilkoblet, effektiv og teknologisk avansert verden.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Inventronics: Reduksjon, renovasjon, gjenbruk, gjenopprettelse

Neste innlegg

Toppprodusenter innen smart produksjon

Relaterte innlegg