Malcolm EI-Tayeb

11 posts
Malcolm El-Tayeb er produktsjef for test- og måleverktøy og -utstyr hos Elfa Distrelec. Malcolm er opptatt av å forstå de unike kravene ingeniørene og teknikerne som kommer til han for støtte står overfor. Gjennom å samarbeide med alle type kunder for å finne de rette produktløsningene, fra studenter og lærlinger til industrielle fagfolk, er han med på å bidra til fremtidens produksjon.