Malcolm EI-Tayeb

11 posts
Malcolm är produktchef för test- och mätverktyg och utrustning på Distrelec. Malcolm är hängiven att förstå de unika krav hos ingenjörer och tekniker som vänder sig till honom för att få stöd. Genom att samarbeta med alla kunder, från studenter och lärlingar till professionella, till rätt produktlösningar, hjälper Malcolm till att driva framtiden för produktion.