Malcolm EI-Tayeb

11 posts
Malcolm EI-Tayeb jest menedżerem produktu w Elfie Distrelec i specjalizuje się w aparaturze kontrolno-pomiarowej. Malcolm stawia sobie za cel zrozumienie wyjątkowych wymagań inżynierów i techników, którzy zwracają się do niego po pomoc. Poprzez współpracę ze wszystkimi klientami, począwszy od studentów i praktykantów, a skończywszy na profesjonalistach z branży, Malcolm pomaga napędzać przyszłość produkcji.