Rola sterowników PLC w przemysłowym internecie rzeczy

Avatar photo

Sterowniki PLC (programowalne sterowniki logiczne) odgrywają kluczową rolę w automatyce przemysłowej i sterowaniu procesami. Umożliwiają sterowanie czujnikami analogowymi i cyfrowymi, szeroką gamą elementów wykonawczych oraz komunikację za pomocą skomplikowanych interfejsów w różnych protokołach.

Sterowniki PLC zyskały popularność w zastosowaniach cyfrowych dzięki Przemysłowemu Internetowi Rzeczy (IIoT). Programowalny sterownik logiczny jest powszechnie stosowany w przemyśle do wykonywania sekwencyjnych i powtarzających się procesów. Nowe sterowniki PLC odgrywają ważną rolę w Przemyśle 4.0 i pozwalają usprawnić działanie fabryk.

Trzy główne funkcje programowalnych sterowników logicznych

Programowalny sterownik logiczny, powszechnie nazywany sterownikiem PLC, to urządzenie elektroniczne, które steruje pracą maszyny lub procesu i jest wykonane z półprzewodnika. Sterowniki PLC mogą odbierać dane wejściowe i przekazywać instrukcje robocze za pośrednictwem wyjść. Sterownik PLC ma zazwyczaj niewielkie rozmiary i odgrywa kluczową rolę w automatyzacji istotnych procesów.

Sterowniki PLC pełnią trzy główne funkcje:

 • monitorowanie procesów automatyki przemysłowej i sterowanie nimi;
 • wykonywanie zadań związanych z testowaniem i pomiarami;
 • wykonywanie funkcji procesowych, takich jak te stosowane w systemach HVAC.

Do realizacji tych funkcji każdy sterownik PLC jest wyposażony w czujniki lub inne urządzenia wejściowe, za pomocą których odbiera dane potrzebne do podjęcia decyzji opartej na logice. Na tej podstawie sterownik PLC wysyła instrukcje sterujące do podłączonego systemu mechanicznego lub elektrycznego. 

Ze względu na to sterownik PLC można określić jako rodzaj systemu wbudowanego, który obejmuje zarówno pamięć komputera i zdolność przetwarzania danych, jak i urządzenia wejścia-wyjścia (IO), co czyni go podobnym zarówno do przewodowego układu logicznego opartego na przekaźnikach, jak i do układu logicznego opartego na komputerze PC. Do najbardziej rozpowszechnionych typów sterowników PLC należą: modułowe, kompaktowe i stelażowe programowalne sterowniki logiczne.

Rysunek 1: Korpus i wnętrze sterownika PLC. Źródło: Omron

Zastosowania sterowników PLC

Programowalne sterowniki logiczne to popularne rozwiązania stosowane w wielu sektorach przemysłu. Mogą mieć różne zastosowania w zależności od tego, gdzie będą używane – w środowisku domowym czy profesjonalnym.

Sterowniki PLC w automatyzacji przemysłowej

Zadaniem automatyzacji przemysłowej jest sterowanie urządzeniami, które realizują zaawansowane funkcje (w tym łączność IIoT i rekonfigurację maszyn), ułatwiając jednocześnie personelowi podejmowanie świadomych decyzji dotyczących maszyn lub operacji.

Nadrzędnym celem efektywnego zautomatyzowanego środowiska przemysłowego jest zwiększenie ogólnej wydajności i jakości pracy. Nowoczesna automatyzacja przemysłowa polega na przekazywaniu w czasie rzeczywistym informacji zwrotnych z maszyn i danych operacyjnych oraz na zaawansowanych interakcjach między wieloma urządzeniami cyfrowymi. Programowalny sterownik logiczny odgrywa tu więc kluczową rolę.

Sterownik PLC usprawnia pracę fabryk na poziomie sterowania, odbierając informacje z urządzeń i zwracając je, a czasami przekazując dane do systemów poziomu nadzorczego, takich jak SCADA i Historian. Zaawansowane jednostki PLC mogą wręcz same wykonywać takie czynności na poziomie nadzorującym.

Rysunek 2: Wysokoprecyzyjny automatyczny programowalny sterownik logiczny do sterowania maszynami lub procesami przemysłowymi w przemyśle.

W jakich miejscach najczęściej stosowane są sterowniki PLC?

Typowe zastosowania przemysłowe sterowników PLC:

 • fabryki,
 • systemy sterowania ogrzewaniem,
 • sterowanie sygnalizacją świetlną,
 • systemy bram automatycznych,
 • maszyny pakujące,
 • zastosowania medyczne,
 • windy i schody ruchome,

Sterowniki PLC w zastosowaniach testowych i pomiarowych

Sterowniki PLC są wykorzystywane w przemyśle do sterowania cyfrowego, a także na stanowiskach badawczych (jako część procesu rozwoju produktu) i do pomiarów laboratoryjnych. Za pomocą sterowników PLC można szybko i dokładnie uzyskać dane pomiarowe. Podczas testów i pomiarów sterowniki PLC przetwarzają dane w czasie rzeczywistym, mierząc opóźnienie w milisekundach między pomiarem urządzenia a uzyskaniem danych.

Dzięki inteligentnym urządzeniom peryferyjnym i jednostkom wejścia-wyjścia odbiór sygnałów stał się zaawansowany i wzmocniony poprzez analogowe i cyfrowe źródła wejścia. Urządzenia wejścia-wyjścia ze zintegrowanym sterownikiem PLC są szczególnie przydatne, ponieważ są kompatybilne z panelami HMI działającymi z systemami operacyjnymi Windows lub Linux i oferują łączność Ethernet. Urządzenia wejścia-wyjścia mogą być także używane ze sterownikami PLC do bezpośredniego pozyskiwania danych z własnych czujników i zdalnych urządzeń wejścia-wyjścia.

Rysunek 3: Sterownik PLC odbiera sygnały z urządzeń wejściowych i steruje urządzeniami wyjściowymi, podejmując decyzje na podstawie specjalnie opracowanych programów. Źródło: Omron 

Modułowe sterowniki PLC to kolejna opcja do zastosowań testowych i pomiarowych. Tego typu urządzenia są zwykle zbudowane z kilku modułów, z których każdy realizuje inną funkcję, oraz z jednostki centralnej, która steruje procesorem i pamięcią. Do takich sterowników PLC dostępnych jest wiele różnych opcji modułów. Można w nich zastosować oddzielny moduł źródła zasilania lub dodatkowe moduły służące do realizacji funkcji wejścia-wyjścia lub ułatwiające komunikację sieciową. Samo urządzenie może być zintegrowane ze wszystkimi modułami umieszczonymi w jednej obudowie. Dzięki temu można osiągnąć bardziej kompaktowe wymiary urządzenia. Z drugiej strony sterowniki PLC z niezintegrowanymi modułami pozwalają na bardziej wszechstronne zastosowania, oferując łatwiejsze połączenia między wieloma modułami.

W sklepie Elfa Distrelec dostępne są programowalne sterowniki wszystkich renomowanych producentów, w tym Siemens, Eaton, Crouzet, Schneider Electric oraz Omron, gwarantujących produkty najwyższej jakości. 

Nowoczesne sterowniki PLC – przegląd najlepszych marek

Sterownik PLC został początkowo zaprojektowany z myślą o zastąpieniu przewodowej logiki opartej na przekaźnikach i sekwencerach. Z czasem możliwości sterowników znacznie się rozszerzyły, a nowoczesne jednostki oferują sterowanie PID (ang. proportional-integral-derivative – tłum. proporcjonalno-całkująco-różniczkujące) i wiele innych zaawansowanych funkcji. Nowoczesne sterowniki PLC mogą wykonywać skomplikowane i adaptacyjne procedury. Wynika to częściowo ze stale zmniejszających się rozmiarów oraz rosnącej mocy układów półprzewodnikowych, dzięki którym te miniaturowe komputery stają się coraz bardziej inteligentne.

Nowoczesny sterownik PLC może mieć postać prostego urządzenia z układem scalonym (IC) lub prostej jednostki opartej na mikrokontrolerze, która wymaga niewielkiej mocy, aż po montowaną w szafie kombinację podzespołów sterownika. Najbardziej złożone konfiguracje sterowników PLC konkurują z komputerami ogólnego przeznaczenia, wykorzystywanymi do sterowania przemysłowego. Sterowniki PLC są jednak bardziej niezawodne i działają w czasie rzeczywistym.

Współczesne zaawansowane sterowniki PLC wykorzystują imponujący wachlarz technologii, takich jak zintegrowane sterowanie ruchem, systemy wizyjne oraz oprogramowanie komunikacyjne. Coraz częściej są również integrowane z interfejsami HMI. Więcej informacji na temat interfejsów HMI oraz sposobów ich doboru do konkretnych zastosowań można znaleźć w Centrum KnowHow

Eaton

Firma Eaton opracowała „najbardziej zaawansowany” nanoprogramowalny sterownik logiczny na rynku – easyE4. Jest on wyposażony w 12 wejść/wyjść i może być rozbudowany do sieci obejmującej do 188 punktów. Kompaktowy sterownik PLC XC300 wykorzystuje modułową architekturę I/O XN300, co pozwala na jego rozbudowę. Doskonale sprawdza się w przypadku aplikacji o dużej szybkości, które wymagają największej swobody programowania. 

Eaton stawia sobie za cel poprawę stanu środowiska i oferowanie zrównoważonych rozwiązań w zakresie zarządzania energią, łączności bezprzewodowej, detekcji, oświetlenia, sterowania silnikami i wyświetlaczami. Sprawdź pełną gamę programowalnych sterowników logicznych firmy Eaton.

Sterownik PLC EasyE4 oferuje „łatwe” rozwiązanie systemowe z połączeniem z chmurą. Jest wyposażony w 12 wejść/wyjść i może być rozbudowany do sieci obejmującej do 188 punktów. Dzięki temu doskonale nadaje się do zastosowań w oświetleniu, zarządzaniu energią, sterowaniu przemysłowym, nawadnianiu, sterowaniu pompami, systemach HVAC oraz automatyce domowej. Sterownik PLC 8DI jest wyposażony w łatwy w obsłudze interfejs programowania z czterema językami programowania, takimi jak ST, FBD, LD i EDP. Urządzenie oferuje maksymalną elastyczność dzięki możliwości dodania do 11 modułów lokalnych rozszerzeń na jednostkę podstawową.

Rozwiązania firmy Eaton doskonale sprawdzają się w wielu zastosowaniach, takich jak:

 • Internet Rzeczy (IoT),
 • automatyzacja przemysłowa,
 • transport,
 • energia alternatywna,
 • utrzymanie ruchu i bezpieczeństwo,
 • robotyka,
 • przemysł medyczny.

Eaton i IoT

Łączność z monitoringiem IoT w czasie rzeczywistym jest podstawą zapewnienia produktywności i nieprzerwanej pracy. Jak podkreśla firma Eaton, w przypadku wykrycia usterki możliwość dostępu do systemu z urządzenia ma wiele zalet, takich jak:

 • możliwość zdalnego diagnozowania i rozwiązywania problemów; zdalny dostęp do sieci pozwala inżynierom pracującym zdalnie na wykrywanie usterek lub wgląd w dane w celu ustalenia źródła zdarzenia;
 • dostęp do programu sterownika nano PLC z dowolnego miejsca umożliwiający zmianę wartości i oszczędność pieniędzy;
 • zapewnienie, że urządzenia pracują na właściwych wersjach; możliwy jest zdalny dostęp do informacji dotyczących poszczególnych komponentów, takich jak poziom oprogramowania sprzętowego.

Łączność IoT w systemach HVAC

Możliwość podłączenia maszyn do Internetu jest jednym z najważniejszych aspektów Internetu Rzeczy. Dane mogą być wymieniane między urządzeniami, przeglądane zdalnie i wykorzystywane przez aplikacje. Urządzenia firmy Eaton z serii easyE4, które mają wbudowane narzędzie serwera WWW, jeszcze bardziej ułatwiają to zadanie. Użytkownik może korzystać ze sterowników PLC za pomocą przeglądarki internetowej.

Rysunek 4: Strona główna witryny internetowej easyE4 nano programowalnego sterownika logicznego (PLC). Źródło: Eaton

Serwer internetowy easyE4 składa się z interaktywnych stron, które umożliwiają użytkownikom wykonywanie operacji poprzez klikanie przycisków na ekranie w taki sam sposób, jakby naciskali przyciski na samym urządzeniu. Podobnie podczas pracy urządzenia można wyświetlać i ustawiać argumenty operacji przydatne do rozwiązywania problemów z systemem. Kolejnym przydatnym narzędziem do rozwiązywania problemów jest zakładka diagnostyki na stronie głównej, na której są wyświetlane wszelkie błędy wykryte przez urządzenie.

Dostępność programów monitorujących

Nowe systemy easyE4 firmy Eaton pozwalają na interakcję ze stroną internetową, umożliwiając na zmianę programów i wartości w trybie online. Podczas tworzenia programu do automatyzacji aplikacji, programista niemal zawsze popełnia błędy. Użytkownik może zdalnie wykryć błędy w oprogramowaniu za pośrednictwem Internetu i dokonać odpowiednich zmian w wartościach programu. 

Oprócz tego bardzo istotna jest możliwość zdalnego połączenia się z systemem przez osoby certyfikowane lub inżynierów, by zapewnić długą żywotność systemów HVAC. Gdy specjaliście nie są obecni na miejscu, mogą wystąpić problemy z systemem. Pojawienie się pierwszych problemów w starszym systemie, który nie ma dostępu do Internetu, może spowodować spore zakłócenia w zarządzaniu budynkiem. 

Crouzet 

Firma Crouzet zajmuje się projektowaniem i produkcją elementów mechatronicznych do wymagających zastosowań w przemyśle lotniczym, transportowym, energetycznym, budowlanym i maszynowym. Marka to oferuje szeroką gamę sterowników automatycznych i przekaźników.

Kontrolery marki Crouzet:

 • telesterowniki,
 • sterowniki nano PLC,
 • komunikacyjne sterowniki logiczne,
 • sterowniki logiczne,
 • sterowniki logiczne typu slim.

Szczegółowe informacje i specyfikacje dotyczące każdej z tych kategorii można znaleźć w broszurze Crouzet Automation & Control.

Firma Crouzet oferuje między innymi sterownik logiczny Millenium 3, służący do sterowania i monitorowania instalacji o maks. 50 wejściach/wyjściach. Sterownik ten pozwala na monitorowanie maszyn, kontrolę dostępu, zarządzanie oświetleniem i pompami, oczyszczanie wody, śledzenie promieniowania słonecznego i wiele innych.

Sterownik Millenium 3 jest prosty w obsłudze dzięki intuicyjnemu programowaniu i trybowi symulacji, który pozwala na szybki i łatwy dostęp. Urządzenie jest oparte na funkcjach podstawowych i rozszerzonych, takich jak ciśnienie, śledzenie promieni słonecznych, obroty pompy itp. Obsługa sterownika jest dostępna w pięciu językach: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim.

W sklepie Elfa Distrelec dostępne są zestawy startowe Millenium, w którego skład wchodzą: rozszerzalny sterownik Millenium 3 (XD26), kabel USB PC →Millenium 3 oraz interaktywny CD-ROM z oprogramowaniem sprzętowym, biblioteką aplikacji i broszury techniczne, jak również CD-ROM zawierający bibliotekę specyficznych funkcji.

Wszystkie zastosowania automatyki na małą skalę skorzystają z komunikacyjnego sterownika logicznego Millennium Evo. Dostęp do przedniego panelu sterowania sterownika Evo jest możliwy za pomocą komputera PC, laptopa lub urządzenia mobilnego.

Jednym ze sterowników Millenium Evo jest programowalny sterownik logiczny Crouzet 16DI (8D/A) 8DO 28.8VDC. Do jego najważniejszych parametrów należą: 44 wejścia/wyjścia, 16 modułów DI (4 High Speed / 8 AI), 8 modułów DO, bezprzewodowe programowanie i sterowanie za pomocą interfejsu bluetooth i programu Crouzet Vistual Display, sieć Modbus TRU (Slave), lokalne zarządzanie danymi, do 1000 bloków programowych z intuicyjnym programem Crouzet Soft, który pozwala na przejście od prostych do złożonych aplikacji.

Trzecia seria obejmuje Millenium Slim – najmniejszy sterownik logiczny w historii. Sterownik ten, którego obudowa o grubości 17,5 mm pasuje do każdego panelu lub maszyny, spełni wymagania użytkowników poszukujących produktu zapewniającego oszczędność miejsca. Co więcej, jest on wysoce konfigurowalny, może być podłączony bezprzewodowo przez Bluetooth i posiada wygodny w obsłudze wirtualny wyświetlacz.

Sprawdź recenzję firmy Crouzet i dowiedz się o wymaganiach i zaletach najmniejszego sterownika PLC Millenium Slim.

Firma Crouzet oferuje możliwość personalizacji swoich urządzeń, umożliwiając użytkownikom zaprojektowanie własnego kontrolera. Klienci mogą w pełni zaprojektować swoje urządzenie, wybierając jego kolor i oznaczenia oraz dodając logo, tak aby pasował on do danego zastosowania zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Rysunek 5: Przykład zaprojektowanego przez klienta sterownika PLC firmy Crouzet. Źródło: Crouzet

Siemens

W ofercie firmy Siemens dostępne są sterowniki z rodziny SIMATIC S7-1200, SIMATIC S7-1500 i LOGO! 8.3 oraz serii ET 200SP.

Sterowniki SIMATIC S7-1200 to kompaktowe systemy automatyki z rozbudowanymi możliwościami połączeń i zintegrowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Doskonale sprawdzają się w niskich i średnich zakresach wydajności.

Zalety programowalnych sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7-1200:

 • elastyczność,
 • zintegrowane bezpieczeństwo,
 • zintegrowana technologia,
 • integracja z technologią brzegową,
 • skalowalność,
 • inżynieria w portalu TIA,
 • zintegrowane zabezpieczenia,
 • specjalistyczne funkcje.

Sterowniki PLC SIMATIC S7-1500 oferują najwyższą wydajność oraz możliwość rozbudowy w przyszłości. Ze sterownikami SIMATIC S7-1500 można realizować nawet najbardziej skomplikowane projekty maszyn dzięki modułowej budowie. Jak podkreśla Siemens: „innowacyjna technologia sterowników będzie nadal sercem cyfrowej fabryki”.Współczesne sterowniki firmy Siemens doskonale sprawdzają się w automatyzacji fabryk, a także w maszynach średniej i wysokiej klasy.

Jak pisze Siemens, „sercem” sterowników PLC SIMATIC S7-1500 jest jednostka centralna (CPU), która wykonuje program użytkownika i łączy sterownik z innymi elementami automatyki.

Rysunek 6: Procesory (jednostki centralne) SIMATIC S7-1500. Źródło: Siemens

Siemens pozwala na integrację jednostki SIMATIC S7-1500 Technology-CPU (T-CPU) z portalem TIA (patrz rysunek 7). Użytkownicy mogą konfigurować T-CPU w portalu TIA bez konieczności znajomości zagadnień z zakresu ruchu. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Rysunek 7: Podłączenie zaawansowanych sterowników SIMATIC firmy Siemens, wydajność systemu i złożoność aplikacji. Źródło: Siemens

Ponadto możliwa jest doskonała współpraca pomiędzy sterownikami SIMATIC S7-1500 i SIMATIC ET 200MP. SIMATIC ET 200MP został zaprojektowany z myślą o procesorach S7-1500 i jest certyfikowany zgodnie z normą EN 61508. Systemy IO są łatwe do zintegrowania, zaprojektowane do długotrwałej, niezawodnej i ekonomicznej pracy. Dodatkowo, poza możliwością konfiguracji z S7-1500, można je również podłączyć do sieci PROFINET lub PROFIBUS.

ET 200SP to doskonały kompaktowy system IO do szafy sterowniczej, zapewniający maksymalną wydajność w konfiguracji centralnej. Jest on przykładowym rozwiązaniem dla modułowej i skalowalnej stacji z modułami I/O SIMATIC S7-1500. Urządzenie umożliwia również bezpieczną komunikację.

Najnowsze sterowniki PLC firmy Siemens – serii LOGO! – to rozwiązania automatyzacji, które pozwalają na szybkie sterowanie podstawowymi zadaniami. Nie są to jednak tylko zwykłe sterowniki. Seria LOGO! now umożliwia łączność z chmurą (obejrzyj film poniżej), a dzięki LOGO! 8.3 dane mogą być przesyłane do chmury w całości. Seria LOGO! daje Ci dostęp do Internetu Rzeczy (IoT). 

Dzięki inteligentnym mikrokontrolerom LOGO! 8.3 można teraz sterować nawet najbardziej skomplikowanymi systemami przemysłowymi w czasie rzeczywistym za pomocą prostego programowania i danych w chmurze z wykorzystaniem AWS lub oprogramowania LOGO! Soft Comfort. Jeszcze nigdy nie próbowano w ten sposób zdalnie monitorować pracy maszyn, niezależnie od lokalizacji i w czasie rzeczywistym. Seria Siemens LOGO! 8.3 z łącznością w chmurze jest przeznaczona do analizy danych, przesyłania wiadomości, powiadomień i alarmów. Dowiedz się więcej o jej możliwościach na stronie internetowej firmy Siemens.

Schneider Electric

Firma Schneider Electric stworzyła szeroką gamę sterowników PLC do maszyn przemysłowych. Te innowacyjne rozwiązania oferują pełne spektrum rozwiązań spełniających wymagania automatyki. Jedna z dostępnych serii – Modicon PLC and PAC (ang. programmable automation controller – tłum. programowalny sterownik automatyki)– pozwala dostosować sterowniki do potrzeb użytkownika oraz regulować i monitorować procesy przemysłowe w zrównoważony, wydajny i bezpieczny sposób. 

Sterownik logiczny Modicon M221 to najlepszy sterownik w swojej klasie. Jest dostępny w obudowie typu „cegła” lub „książka”, nie wymaga skomplikowanej konfiguracji i zapewnia dużą elastyczność. Do sterownika można podłączyć prosty zdalny panel operatorski, który umożliwia szybką wizualizację i obsługę maszyny. W sklepie Elfa Distrelec dostępny jest w zestawie startowym z oprogramowaniem Schneider SoMachine V1.1 i urządzeniem HMI THM2GDB.

Technologia Edge i analiza Big Data

Sterowniki PLC i PAC Schneider Electric wykorzystują technologię Edge, która została wzbogacona o łączność Ethernet, wbudowane zabezpieczenia cybernetyczne oraz zdolność przetwarzania danych w celu obsługi analizy Big Data i ochrony przed nowymi słabymi punktami w połączonych zasobach przemysłowych, urządzeniach i chmurze.

Schneider Electric oferuje oprogramowanie EcoStruxure Machine Expert, które umożliwia konfigurowanie, opracowywanie i uruchamianie całej maszyny w jednym środowisku programowym. Jest to środowisko z jednym oprogramowaniem do konfigurowania maszyny, w tym logiki, sterowania ruchem, robotyki/mechatroniki, symulacji, diagnostyki, inteligentnego zarządzania silnikami i obciążeniami oraz napędami, HMI (Vijeo Designer), IIoT i powiązanych funkcji automatyki sieciowej. 

Rysunek 8: Architektura systemu EcoStruxure. Źródło: Schneider Electric

Oprogramowanie jest kompatybilne z modułami Modicon M221, Modicon TM2, TM3 i modułami I/O. Więcej informacji o EcoStructure Machine Expert można znaleźć tutaj.

Użytkownikom, którzy szukają sterowników PLC idealnych do prostych systemów automatyki Schneider Electric oferuje Zelio Logic – łatwą w użyciu alternatywę dla rozwiązań opartych na logice przewodowej lub dedykowanych kartach. Inteligentne przekaźniki Zelio Logic dostępne są w dwóch liniach produktowych: w pełni skonfigurowane modele kompaktowe oraz modele z modułami rozszerzeń. Inteligentne przekaźniki są wyposażone w funkcję PID do zastosowań w systemach HVAC i mogą komunikować się za pomocą modemów 2G/3G.

OMRON

Nowe programowalne sterowniki logiczne są dostępne z oprogramowaniem Support Software, dzięki czemu mogą elastycznie obsługiwać aplikacje od małych urządzeń po całe linie produkcyjne. Niektóre z zaawansowanych sterowników PLC, które mogą usprawnić produkcję, pochodzą z serii SYSMAC, w tym serii CP / CJ2 / NJ / NX.

Sysmac to zintegrowana platforma automatyki, która pozwala użytkownikom na pełną kontrolę i zarządzanie automatyką zakładu. Seria sterowników maszyn firmy Omron znajduje się w sercu tej platformy, zapewniając synchroniczne sterowanie wszystkimi zespołami maszyn, a także zaawansowane funkcje, takie jak ruch, robotyka i łączność z bazą danych. Takie multidyscyplinarne podejście pozwala usprawnić architekturę rozwiązań, skrócić czas programowania i zwiększyć wydajność.

Rysunek 9: Oprogramowanie licencyjne NJ/NX/NY, Omron Industrial Automation

W Elfie Distrelec można znaleźć bardzo szeroką gamę sterowników PLC firmy Omron. Nowoczesne sterowanie maszynami wymaga synchronizacji osi ruchu w całym systemie na poziomie mikrosekund. System I/O NX zapewnia precyzję i powtarzalność synchronizacji w szerokim zakresie wejść i wyjść. Jego ultraszybki system magistrali wewnętrznej jest zsynchronizowany z zegarem rozproszonym sieci EtherCAT, co umożliwia deterministyczne działanie wejść/wyjść w całym systemie. 

Podstawowe parametry: szybkie i dokładne sterowanie poprzez synchronizację wszystkich urządzeń maszyny ze sterownikiem PLC i silnikami ruchu, trzy wbudowane porty przemysłowej sieci Ethernet, funkcjonalność serwera OPC UA, do 12 osi sterowania przez sieć EtherCAT, do 32 lokalnych modułów I/O NX, zasilanie prądem stałym bez podtrzymania bateryjnego, pełna zgodność ze standardem programowania IEC 61131-3.

Kolejnym sterownikiem PLC z serii NX jest NX1P, który oferuje zaawansowane sterowanie ruchem i sieci do zastosowań lokalnych IoT w kompaktowym modelu podstawowym.

Sterownik maszyn NX1P dopełnia rodzinę sterowników NX/NJ, zapewniając te same funkcje dostępne w mniejszej obudowie. NX1P zapewnia zsynchronizowane sterowanie wszystkimi urządzeniami maszyny, takimi jak ruch, we/wy, bezpieczeństwo i wizja, z poziomu jednego zintegrowanego środowiska programistycznego.

Aby zwiększyć wydajność kosztów, w sterowniku SYSMAC CP wbudowano komunikację Ethernet i funkcje pozycjonowania w 4 osiach. Takie mikrosterowniki PLC znakomicie sprawdzają się w sterowaniu małymi maszynami.

CJ2 jest częścią modułu jednostki centralnej SYSMAC serii CJ, oferując lepszą wydajność i funkcjonalność niż CJ1. Moduły CPU CJ2 oferują więcej pamięci na dane, wielofunkcyjny interfejs Ethernet, dostęp do znaczników oraz port USB.

Moduły CPU NJ oferują integrację logiki i ruchu w jednym procesorze oraz szybkie i dokładne sterowanie poprzez synchronizację wszystkich urządzeń EtherCAT. Ponadto zapewniają one szybkość bez utraty niezawodności, wytrzymałości, elektrycznej synchronizacji przekładni i krzywek. 

Więcej informacji technicznych można znaleźć w przewodniku Omron dotyczącym sterowników PLC, który wyjaśnia terminologię stosowaną w sterownikach PLC SYSMAC.

Jeśli opisane powyżej rozwiązania nie spełniają wymagań Twojej aplikacji, Elfa Distrelec jest dystrybutorem oferującym alternatywne rozwiązania innych marek, takich jak Mitsubishi Electric, Rockwell Automation i Jumo. Poza sterownikami PLC, w tym przydatnymi zestawami startowymi, oferujemy również zestawy rozszerzające oraz akcesoria, takie jak adaptery magistrali, kable do programowania, dedykowane karty pamięci PLC i akumulatory.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Przemysł 5.0: Kolejny krok w rozwoju produkcji przemysłowej?

Następny post

Jak lepiej zarządzać zapotrzebowaniem na energię elektryczną – Inteligentna sieć energetyczna i IoT

Powiązane posty