Polityka plików cookie

Nasze witryny internetowe i witryny mobilne wykorzystują pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Korzystając z naszej witryny internetowej i zgadzając się na odpowiednie wytyczne, użytkownik oświadcza, że zezwala nam na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki.

Plik cookie to plik zawierający dane (ciąg liter i cyfr); plik ten jest przesyłany z serwera internetowego do przeglądarki internetowej podczas przeglądania witryny internetowej, a następnie zapisywany przez przeglądarkę. Odpowiedni identyfikator jest następnie przesyłany z powrotem za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Możliwe jest jednak, że dane osobowe, które zapisaliśmy na jego temat, zostaną powiązane z danymi przechowywanymi w plikach cookie, a następnie z otrzymanymi danymi.

Informacje, które uzyskujemy w wyniku korzystania przez użytkownika z plików cookie, wykorzystujemy w następujących celach:

 • rozpoznanie komputera podczas odwiedzania naszej witryny internetowej;
 • ułatwienie korzystania z naszej witryny internetowej;
 • analiza wykorzystania witryny internetowej;
 • zarządzanie witryną internetową;
 • zapobieganie oszustwom i zwiększenie bezpieczeństwa witryny internetowej;
 • personalizacja naszej Witryny internetowej dla użytkownika (poprzez dostarczanie informacji, które mogą go zainteresować);
 • śledzenie ścieżki, którą użytkownik podąża przez naszą witrynę internetową i która umożliwia korzystanie z określonych funkcji (np. dodawanie/usuwanie produktów w koszyku, finalizowanie zakupu).

Kiedy użytkownik dodaje produkty do formularza zamówienia, a następnie decyduje się nie dokonywać żadnych zakupów podczas wizyty, zapisujemy numer referencyjny formularza zamówienia w pliku cookie, aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z formularza, tak aby mógł go ponownie wywołać podczas kolejnej wizyty.

Tak. Pliki cookie są krótkimi łańcuchami danych, które same w sobie nie mogą wykonać żadnych operacji. Firma Elfa Distrelec zaleca, aby zezwolić przeglądarce na akceptowanie plików cookie pochodzących z naszej witryny internetowej.

Aby aktywować pliki cookie, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi danej przeglądarki.

Microsoft Internet Explorer

 • W menu „Narzędzia” należy wybrać „Narzędzia”.
 • Należy kliknąć zakładkę „Prywatność”.
 • W menu „Ustawienia” należy kliknąć przycisk „Standardowe” (lub ręcznie przesunąć suwak na „Średnie”).
 • Należy kliknąć przycisk OK.

Mozilla Firefox

 • Należy przejść do menu „Narzędzia”.
 • Wybrać „Opcje”.
 • Wybrać ikonę oznaczoną „Prywatność”.
 • Następnie kliknąć w polu pozwalającym witrynom na korzystanie z plików cookie (w sekcji „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”).
 • Kliknąć OK, aby zapisać zmiany.

Google Chrome

 • W menu Dostosowanie i sterowanie należy wybrać „Ustawienia”.
 • W sekcji „Zaawansowane” (Prywatność, Ustawienia treści) należy odszukać sekcję „Pliki cookie”.
 • Aby zezwolić na korzystanie z plików cookie, należy wybrać opcję „Zezwalaj witrynom na zapisywanie danych w plikach cookie i ich odczytywanie” (lub „Aktywuj wszystkie pliki cookie”).
 • Kliknąć przycisk OK.

Safari

 • Należy wybrać Safari > Ustawienia, a następnie kliknąć opcję Prywatność.
 • W polu „Zablokuj pliki cookie” należy określić, czy i kiedy przeglądarka Safari powinna akceptować pliki cookie z witryn.

Można ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie (więcej szczegółów na ten temat znajduje się w tekście pomocy przeglądarki). Należy pamiętać, że w takim przypadku niektóre spersonalizowane funkcje naszej witryny internetowej nie będą już dostępne.

Sesyjne pliki cookie — są to tymczasowe pliki, które aktywowane są tylko podczas wizyty (sesji) w naszej witrynie internetowej. Zazwyczaj przeglądarka usuwa takie pliki cookie zaraz po jej zamknięciu.

Trwałe pliki cookie — pliki te są aktywne po zakończeniu sesji przeglądarki (na przykład: w przypadku zarejestrowania się w witrynie internetowej po powrocie do niej witryna wie, kim jest użytkownik i wyświetla odpowiednią wiadomość powitalną). Takie zachowanie jest możliwe dzięki trwałym plikom cookie.

Pliki cookie stron trzecich — w przypadku korzystania przez użytkownika z naszej witryny internetowej mogą być do niego przesyłane pliki cookie innych firm. Jeśli użytkownik odwiedza stronę internetową, która zawiera wbudowane treści, takie jak na przykład filmy z serwisu YouTube, strony te mogą przesyłać do niego pliki cookie. Firma Elfa Distrelec nie monitoruje ustawień takich plików cookie. Zalecamy uzyskanie dodatkowych informacji na temat plików cookie na stronach internetowych zewnętrznych dostawców i zapoznanie się z odpowiednimi opcjami zarządzania nimi.

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć na stronach internetowych pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl/

Większość przeglądarek oferuje opcję blokowania plików cookie. Na przykład:

 • w przeglądarce Internet Explorer można zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie za pomocą suwaka wybierając „Zablokuj wszystkie pliki cookie”.
 • W przeglądarce Mozilla Firefox można zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, a następnie „Opcje” i wyłączając opcję „Akceptuj pliki cookie z witryn” w sekcji „Prywatność”.

Blokowanie wszystkich plików cookie ma jednak negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Oczywiście można również usunąć wszystkie pliki cookie, które zostały już zapisane na komputerze.

 • Jeśli użytkownik korzysta z przeglądarki Internet Explorer, musi ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje na ten temat znajdują się na stronie https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc).
 • W przypadku korzystania z przeglądarki Mozilla Firefox i chęci usunięcia plików cookie najpierw należy sprawdzić, czy są one usuwane w przypadku skorzystania z opcji „Usuń dane prywatne” (można zmienić to ustawienie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Ustawienia” i „Prywatność) i kliknąć „Wyczyść swoją najnowszą historię” w menu „Narzędzia”.

Na tej stronie internetowej i jej aplikacjach mobilnych dane są gromadzone i przechowywane przez Adobe Analytics, usługę analizy sieci Web świadczoną przez Adobe, oraz Google Analytics, usługę analizy sieci Web świadczoną przez Google. Służą one do tworzenia profili użytkowników pod pseudonimami. Profile użytkowników służą do analizy zachowań odwiedzających i są oceniane pod kątem ulepszania i efektywnego projektowania naszej oferty produktów. Częścią tego procesu są pliki cookie. W przyszłości można w każdej chwili odmówić zgody na gromadzenie i przechowywanie danych do celów analizy stron internetowych.

Na tej stronie internetowej do zbierania i zapisywania informacji o zachowaniach internautów na stronie w anonimowej formie wykorzystywana jest tzw. technologia retargetingu. Dane te są przechowywane na komputerze użytkownika za pomocą tzw. tekstowych plików „cookie”. Technologia ta wykorzystuje algorytm analizy zachowań przeglądania stron internetowych, a następnie może wyświetlać w innych witrynach internetowych (zwanych wydawcami) ukierunkowane rekomendacje produktów jako banery reklamowe związane z zainteresowaniami. W żadnym wypadku dane te nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających tę stronę internetową. Zebrane dane wykorzystywane są wyłącznie do doskonalenia oferty. Dane nie są wykorzystywane ani przekazywane osobom trzecim w żaden inny sposób.

Aby zrezygnować ze śledzenia przez usługę Adobe Analytics, kliknij tutaj

Aby zrezygnować ze śledzenia przez usługę Google Analytics, Google udostępnia wtyczkę do przeglądarki pozwalającą na wykluczenie ze śledzenia

1.9 Wbudowanie wtyczek do portali społecznościowych

W naszej witrynie internetowej wykorzystywane są wtyczki do portali społecznościowych, takich jak Facebook, Google i inne. Na naszej stronie internetowej znajduje się przycisk „+ 1”, „f” lub „Łapka w górę”. Są to oferty amerykańskich firm Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz Facebook Inc. (1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94394 USA)

Dopiero po kliknięciu przycisku „+ 1”, „f” lub „Łapka w górę” przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu Facebook lub Google. Zawartość przycisku „+ 1”, „f” lub „Łapka w górę” jest następnie przekazywana przez Google lub Facebook bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i umieszczana przez przeglądarkę w witrynie internetowej. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych, które Google lub Facebook gromadzą za pomocą przycisku.

Na swoich stronach internetowych Facebook i Google (http://www.facebook.com/policy.php; http://www.google.com/Intel/de/+/policy/+1button.html) prezentują szczegółowe informacje na temat zakresu, rodzaju, celu i dalszego przetwarzania danych użytkownika oraz jego prawa do ochrony prywatności.

Logując się najpierw na stronach serwisów społecznościowych (Facebook i Google +) i usuwając ustawione pliki cookie, można uniemożliwić portalowi Facebook i Google gromadzenie informacji na temat użytkownika podczas jego wizyty w naszej witrynie internetowej.

1.10 Ochrona przed spamem/atakami DDOS

Korzystamy z określonych usług (m.in. reCAPTCHA firmy Google), aby chronić naszą stronę internetową przed podejrzaną aktywnością, w szczególności przed spamem i atakami DDOS. Takie usługi analizują aktywność użytkownika na stronie internetowej, konfigurację jego komputera (z uwzględnieniem zapisanych plików cookie firmy Google lub innych stron trzecich) oraz adres IP w celu określenia, czy jest on użytkownikiem autentycznym czy intruzem. Gdy zostaje wykryty potencjalny problem, usługa prosi użytkownika o wykonanie pewnych działań w celu udowodnienia, że nie jest robotem. Dzieje się tak na przykład podczas przesyłania formularza.

Dane są przesyłane bezpośrednio między komputerem użytkownika a serwerami firmy Google oraz innych stron trzecich w Europie i USA (jak w przypadku firmy Google), dlatego nie mamy wpływu na zakres gromadzonych danych ani na to, do czego są one później wykorzystywane.

Google reCAPTCHA jest usługą świadczoną przez Google Inc, 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W celu uzyskania informacji na temat zakresu, rodzaju i dalszego przetwarzania danych oraz informacji dotyczących ochrony prywatności prosimy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności firmy Google (https://policies.google.com/privacy?hl=pl) oraz warunkami korzystania z usług (https://policies.google.com/terms?hl=pl).