Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 15 sierpnia 2022 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje Nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o użytkowniku podczas korzystania z Usługi oraz informuje o prawach do prywatności i o tym, jak prawo chroni Użytkownika.

Wykorzystujemy Dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez Nas informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Wyrazy pisane wielką literą odnoszą się do znaczeń określonych w poniższych warunkach. Poniższe definicje mają jednakowe znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki prywatności poniższe terminy są definiowane w następujący sposób:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone na potrzeby Użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub jej części.
 • Spółka (dalej określona jako „Spółka”, „My”, „Nas” lub „Nasze” w tej umowie) oznacza Distrelec Ltd, 7th Floor, Two St Peters Square, Manchester, M2 3AA, Wielka Brytania.
 • Pliki cookie to małe pliki, które są umieszczane na komputerach, urządzeniach mobilnych lub innych urządzeniach przez stronę internetową, zawierające między innymi szczegóły historii przeglądania tej strony przez Użytkownika.
 • Kraj odnosi się do: Wielkiej Brytanii
 • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Dane osobowe to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.
 • Usługa oznacza Witrynę internetową.
 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do stron trzecich lub osób zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi na zlecenie Spółki, wykonywania usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi.
 • Dane użytkowe oznaczają dane zbierane automatycznie, generowane przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
 • Witryna oznacza Centrum KnowHow, dostępne pod adresem https://knowhow.distrelec.com
 • Użytkownik oznacza osobę korzystającą z Usługi lub spółkę, lub inną osobę prawną, w imieniu której osoba ta korzysta z Usługi.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z Naszej Usługi możemy poprosić Użytkownika o podanie pewnych informacji umożliwiających identyfikację, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Użytkownikiem lub do jego identyfikacji. Informacje umożliwiające identyfikację osób mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

 • adresu e-mail;
 • imienia i nazwiska;
 • danych dotyczących użytkowania.

Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące użytkowania są gromadzone automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane dotyczące użytkowania mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia Użytkownika (np. adres IP), rodzaj przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu odwiedzane przez Użytkownika, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy Użytkownik korzysta z Usługi za pośrednictwem Urządzenia mobilnego możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi typ urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik, unikatowy identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, rodzaj używanej przeglądarki internetowej, unikatowe identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika podczas wizyty w naszej Usłudze lub podczas uzyskiwania dostępu do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Korzystamy z plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w Naszej Usłudze i przechowywać pewne informacje. Technologie śledzenia wykorzystywane do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej usługi to pliki web beacon, znaczniki i skrypty. Technologie, z których korzystamy, mogą obejmować:

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).Plik cookie to mały plik umieszczany na Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie Pliki cookie lub wskazywała, kiedy Plik cookie jest wysyłany. W przypadku braku akceptacji Plików cookie, niektóre części naszej Usługi mogą nie być dostępne. O ile Użytkownik nie dostosował ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała Pliki cookie, nasz Serwis może z nich korzystać.
 • Pliki Flash cookie. Niektóre funkcje naszego Serwisu mogą wykorzystywać lokalnie przechowywane obiekty (tzw. pliki Flash cookie) do gromadzenia i przechowywania informacji o preferencjach Użytkownika lub jego aktywności w naszym Serwisie. Pliki Flash cookie nie są zarządzane przez te same ustawienia przeglądarki, które są używane do Plików cookie przeglądarki. Więcej informacji dotyczących usuwania Plików flash cookie można znaleźć na stronie https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_.
 • Pliki web beacon.Niektóre części Naszej Usługi i Nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako pliki web beacons (zwane również czyste gify, znaczniki pikselowe i jednopikselowe gify), które pozwalają Spółce, na przykład, na określenie liczby użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail oraz na inne powiązane statystyki strony internetowej (na przykład, rejestrowanie popularności określonej sekcji i sprawdzanie integralności systemu i serwera).

Pliki cookie dzielą się na „trwałe” i „sesyjne”. Trwałe Pliki cookie pozostają na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika po przejściu do trybu offline, natomiast sesyjne Pliki cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej o plikach cookie na stronie: https://wszystkoociasteczkach.pl/

Wykorzystujemy zarówno sesyjne, jak i trwałe pliki cookie do celów określonych poniżej:

 • Niezbędne pliki cookie

Typ: sesyjne pliki cookie

Administrator: Spółka

Cel: te pliki cookie są niezbędne do świadczenia Użytkownikowi usług dostępnych za pośrednictwem Witryny oraz do umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelnić użytkowników i zapobiegają nieuczciwemu wykorzystaniu kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, z których Użytkownik chce korzystać, nie mogą być świadczone, a my korzystamy z tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

 • Polityka plików cookie / Powiadomienie o akceptacji plików cookie

Typ: Trwałe pliki cookie

Administrator: Spółka

Cel: te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali stosowanie plików cookie w Witrynie.

 • Pliki cookie związane z funkcjonalnością

Typ: Trwałe pliki cookie

Administrator: Spółka

Cel: te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez Użytkownika podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętanie szczegółów logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej spersonalizowanych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy Użytkownik korzysta z Witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez Nas Plików cookie oraz możliwości wyboru dotyczących Plików cookie, należy odwiedzić naszą Politykę plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie danych osobowych Użytkowników

Spółka może wykorzystywać Dane osobowe do następujących celów:

 • Zapewnienie i utrzymanie Naszej Usługi, w tym monitorowanie korzystania z niej.
 • Zarządzanie Kontem: zarządzanie rejestracją Użytkownika w Usłudze. Podane przez Użytkownika Dane osobowe mogą zapewnić Użytkownikowi dostęp do różnych funkcjonalności Usługi, które są dostępne dla zarejestrowanego użytkownika.
 • Realizacja umowy: opracowanie, przestrzeganie i podjęcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług zakupionych przez Użytkownika lub innej umowy zawartej z nami za pośrednictwem Usługi.
 • Kontakt z Użytkownikiem: do kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjonalnościami, produktami lub usługami objętymi umową, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.
 • Przekazywanie Użytkownikowi wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, a które są podobne do tych, które Użytkownik już zakupił lub o które zapytał, chyba że Użytkownik zrezygnował z otrzymywania takich informacji.
 • Zarządzanie zapytaniami Użytkownika: do obsługi zapytań Użytkownika kierowanymi do Nas i zarządzania nimi.
 • Przeniesienie działalności: Spółka może wykorzystać dane Użytkownika w celu oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przekazania części lub całości Naszych aktywów, zarówno w ramach kontynuacji działalności, jak i w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym Dane osobowe przechowywane przez Spółkę na temat Użytkowników Naszej Usługi znajdują się wśród przekazywanych aktywów.
 • Inne cele: Spółka może wykorzystywać informacje o Użytkowniku do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności Naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie Naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i doświadczeń Użytkownika.

Spółka może udostępniać Dane osobowe Użytkownika w następujących sytuacjach:

 • Dostawcy Usług: Spółka może udostępniać Dane osobowe Użytkownika Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi oraz do kontaktowania się z Użytkownikiem.
 • Przeniesienie działalności: Spółka może udostępniać lub przekazywać Dane osobowe Użytkownika w związku z negocjacjami lub podczas negocjacji dotyczących jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części działalności Spółki przez inną spółkę.
 • Podmioty powiązane: Spółka może udostępniać informacje o Użytkowniku podmiotom powiązanymi ze Spółką, w którym to przypadku Spółka będzie wymagać od tych podmiotów przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty powiązane obejmują Naszą spółkę macierzystą oraz wszelkie inne spółki zależne, partnerów w spółkach joint venture lub inne spółki, które podlegają Naszej kontroli lub są pod wspólną kontrolą z Nami.
 • Partnerzy biznesowi: Spółka może udostępnić informacje o Użytkowniku swoim partnerom biznesowym, aby zaoferować Użytkownikowi określone produkty, usługi lub promocje.
 • Inni użytkownicy: gdy Użytkownik udostępnia Dane osobowe lub w inny sposób współdziała w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
 • Zgoda Użytkownika: za zgodą Użytkownika Spółka może ujawnić jego dane osobowe w jakimkolwiek innym celu.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analityki internetowej oferowana przez Google, która umożliwia śledzenie i raportowanie ruchu na stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Dane te są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

Użytkownik może zrezygnować z udostępniania Google Analytics swojej aktywności w ramach Usługi, instalując dodatek do przeglądarki Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Dodatek uniemożliwia skryptom JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) dzielenie się z Google Analytics informacjami o aktywności użytkowników na stronie.

Więcej informacji na temat procedur ochrony prywatności stosowanych przez Google można znaleźć na stronie internetowej Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Przechowywanie danych osobowych

Spółka będzie przechowywać Dane osobowe Użytkownika wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Przechowamy i wykorzystamy Dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do spełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do zachowania danych osobowych Użytkownika w celu spełnienia obowiązujących przepisów), rozstrzygnięcia sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Spółka będzie również przechowywać Dane użytkowe do wewnętrznych celów związanych z analizą. Dane użytkowe są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Usługi lub gdy Spółka jest prawnie zobowiązana do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych osobowych

Informacje dotyczące Użytkowników, w tym Dane osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony biorące udział w przetwarzaniu. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane do komputerów i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji, w której przebywa Użytkownik.

Zgoda Użytkownika na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na taki transfer.

Spółka podejmie wszelkie kroki o ile to możliwe, aby zapewnić, że dane Użytkownika są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności i żadne przekazanie Danych osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że istnieją odpowiednie kontrole obejmujące bezpieczeństwo danych Użytkownika i innych danych osobowych.

Ujawnienie Danych osobowych Użytkownika

Transakcje biznesowe

Jeśli Spółka uczestniczy w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przeniesione. Zanim Dane osobowe użytkownika zostaną przeniesione i zaczną podlegać innej Polityce prywatności, Spółka poinformuje o tym fakcie.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Spółka może być zobowiązana do ujawnienia Danych osobowych Użytkownika, jeśli wymaga tego prawo lub w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Spółka może ujawnić Dane osobowe Użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do:

 • spełnienia obowiązku prawnego;
 • ochrony i obrony praw lub własności Spółki;
 • zapobiegania ewentualnym nieprawidłowościom związanym z Usługą lub dochodzenia ich przyczyn;
 • ochrony bezpieczeństwa osobistego Użytkowników Usługi lub społeczeństwa;
 • ochrony przed odpowiedzialnością prawną.

Bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkowników

Bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika jest dla nas ważne, należy jednak pamiętać, że żadna metoda przesyłania danych przez Internet ani metoda ich elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż Spółka dokłada wszelkich starań, aby stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony Danych osobowych Użytkownika, nie może zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych umożliwiających identyfikację od osób poniżej 13 roku życia. Użytkownicy będący rodzicami lub opiekunami, którzy mają informacje na temat tego, że ich dziecko dostarczyło nam Dane osobowe, powinny się z Nami skontaktować. W przypadku uzyskania informacji o pozyskaniu przez Nas danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców lub opiekunów, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z Naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania informacji o Użytkowniku, a kraj Użytkownika wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

Łącza do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez Nas obsługiwane. Klikając na link strony trzeciej, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę tej strony trzeciej. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki stosowane przez strony lub usługi stron trzecich.

Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Spółka może przetwarzać Dane osobowe z zachowaniem następujących warunków:

 • Zgoda: Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w jednym celu lub większej liczbie określonych celów.
 • Wykonanie umowy: przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem lub wszelkich zobowiązań poprzedzających umowę.
 • Zobowiązania prawne: przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Spółka.
 • Istotne interesy: przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne w celu ochrony istotnych interesów Użytkownika lub innej osoby fizycznej.
 • Interes publiczny: przetwarzanie Danych osobowych jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej przysługującej Spółce.
 • Prawnie uzasadnione interesy: przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.

W każdym przypadku Spółka chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Prawa Użytkownika wynikające z RODO

Spółka zobowiązuje się do przestrzegania poufności Danych Osobowych Użytkownika oraz do zagwarantowania mu możliwości korzystania z przysługujących mu praw.

Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz z przepisami prawa, jeśli Użytkownik przebywa na terenie UE, ma on prawo do:

 • Żądania dostępu do Danych osobowych Użytkownika.Prawo do dostępu do informacji na temat Użytkownika, ich aktualizacji lub usunięcia. O ile to możliwe, Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych, zaktualizować je lub zażądać usunięcia swoich Danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień swojego Konta. Jeśli Użytkownik nie jest w stanie wykonać tych czynności samodzielnie, powinien skontaktować się z Nami, abyśmy mogli udzielić mu pomocy. W ten sposób można również otrzymać kopię danych osobowych przechowywanych przez Nas na temat Użytkownika.
 • Zażądanie skorygowania Danych osobowych Użytkownika, przechowywanych przez Spółkę.Użytkownik ma prawo do korekty wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które są u Nas przechowywane.
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych Użytkownika.Prawo to obowiązuje w przypadku, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej Naszego przetwarzania, a w określonej sytuacji Użytkownika jest coś, co sprawia, że chce on wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Nas jego Danych osobowych na tej podstawie. Użytkownik ma również prawo do sprzeciwu w przypadku, gdy Spółka przetwarza jego Dane Osobowe do celów marketingu bezpośredniego.
 • Żądanie usunięcia Danych osobowych Użytkownika.Użytkownik ma prawo zażądać od Nas usunięcia Danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy kontynuowali ich przetwarzanie.
 • Żądanie przeniesienia Danych osobowych Użytkownika.Spółka dostarczy Użytkownikowi lub wybranej przez niego osobie trzeciej Dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Niniejsze prawo dotyczy wyłącznie zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie Użytkownik wyraził zgodę lub które zostały wykorzystane w celu realizacji umowy z Użytkownikiem.
 • Wycofanie zgody.Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na wykorzystanie swoich Danych osobowych. Jeśli Użytkownik wycofa swoją zgodę, Spółka może nie być w stanie zapewnić Użytkownikowi dostępu do pewnych określonych funkcjonalności Usługi.

Korzystanie z praw do ochrony danych osobowych wynikających z RODO

Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu kontaktując się z Nami. Przed udzieleniem odpowiedzi na takie żądanie możemy wymagać weryfikacji tożsamości Użytkownika. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na prośbę Użytkownika w jak najkrótszym czasie.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych osobowych dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania przez Nas jego Danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, w przypadku gdy Użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Okresowo możemy aktualizować Naszą Politykę prywatności. O wszelkich zmianach powiadomimy Użytkowników poprzez umieszczenie nowej Polityki prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub widocznego powiadomienia w naszym serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” w górnej części niniejszej Polityki prywatności.

Zalecane jest okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują od momentu umieszczenia ich na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem:

 • content.team@distrelec.com