Solcellsteknik – Fluke

Profilbild

Länder över hela världen försöker att övergå till mer hållbara och renare miljöer och öka populariteten av alternativ till skadliga växthusgaser. En stor del av den gröna omställningen är genomförandet av sol- och vindenergi. Även om dessa elgeneratorer inte är de enda förnybara energikällorna, vinner de snabbt marknadsandelar

Då solenergibranschen växer krävs det fler elektriker, solcellstekniker och installatörer. Solcellsanläggningar undersöks, installeras, underhålls och rapporteras. Arbetet med att gå vidare mot grön energi kräver de rätta verktygen och lösningarna, såsom utrustning för soltestning, bestrålningsmätare och solcellstestare. 

Idag kommer fokus att ligga på solcellssystem (photovoltaic, PV) som genererar el direkt från dagsljus genom en elektrisk process som finns i vissa material som kallas halvledare. Vi kommer att visa upp de bästa lösningarna för solcellsindustrin från Fluke – ett varumärke som har funnits på marknaden sedan 1948 och som hjälper yrkesverksamma med elektroniska installationer, underhåll och service, genom att producera säkra och funktionella enheter.

En snabb introduktion till hur solenergi fungerar

Solcellstekniken bygger på solcellsmaterial (t.ex. halvledere) eller anordningar som omvandlar solljus till energi. En enskild solcell är vanligtvis liten och kan producera endast 1-2 watt. Solceller kopplas samman i kedjor för att bilda större komponenter, så kallade moduler eller paneler, för att öka deras effekt. Cellerna är sammankopplade mellan skyddsmaterial av glas eller plast för att klara av väder och vind under lång tid. Enskilda moduler eller en kombination av moduler kan användas för att skapa matriser. Som en del av ett heltäckande solcellssystem ansluts sedan en eller flera solcellsanläggningar till elnätet. 

Solceller används oftast på tak eller väggar och bör inte täckas eller skuggas av träd eller andra stora konstruktioner. Panelerna är inte heller lätta, så de måste placeras på starka tak, särskilt om de ligger ovanpå tegeltak. Solenergi kan dock inte bara ses på byggnaders tak utan kan också driva allt från småelektronik som miniräknare, leksaker eller lampor. Även om deras vanligaste tillämpning fokuserar på byggnader. 

Solcellssystem kan utvecklas för att tillgodose praktiskt taget alla behov av elkraft, stora som små, tack vare den modulära uppbyggnaden.

Solenergi som en förnybar energikälla

Solenergi är en förnybar och obegränsad energikälla eftersom energi frigörs så länge solen skiner. Den ger inte heller upphov till några skadliga utsläpp av växthusgaser när den omvandlas till elektricitet, vilket gör den till den perfekta källan att fokusera på i den globala energiomställningen.

Enligt IRENA, stod sol- och vindkraft för 88% av all ny förnybar kapacitet år 2021. Förra året ökade solenergin med 19% och vindkraften med 13%.

En accelererad utbyggnad av solceller i kombination med omfattande elektrifiering skulle kunna ge 21% av minskningen av koldioxidutsläppen (nära 4,9 gigaton per år) fram till 2050.

Enligt Energy Monitor, ett nätverk av webbplatser, är Kina och andra ekonomiska stormakter som USA, Japan och Tyskland världsledande när det gäller att producera mest solenergi. Är det möjligt att fler europeiska länder kommer att se solenergins potential? Det är sant att regioner där det regnar mer eller är mindre soligt visar mindre intresse för dennna förnybara energikälla. Enligt flera uppskattningar fungerar dock moderna solpaneler ganska bra i molnigt väder; även regn eller kyla kan ibland förbättra panelernas funktion. Regnet kan tvätta bort smuts och ljus kan nå solpanelerna trots ett lätt snötäcke och fortsätta att producera energi.

Mätinstrument för solcellsapplikationer

Chock och elstötar är allvarliga problem i solenergisystem. Solcellsinstallatörer och underhållstekniker för solceller måste också följa LOTO-protokollet (lockout/tagout), bära personlig skyddsutrustning och följa alla säkerhetsföreskrifter. Läs mer om solpanelssäkerhet från Fluke.

Säkerheten är avgörande i elektriska system. Rätt solcellsutrustning är också en nödvändighet när du arbetar i solcellsinstallationer. 

Fluke lyfter i sin video fram de 5 viktigaste solenergimätningarna, inklusive:

  1. Bestrålningsmätare låter användare se solens intensitet på en solcellsplats.
  2. Isoleringstestare för att säkerställa att alla ledningar fungerar korrekt.
  3. Spänning- och strömmätverktyg.
  4. Strömkvalitetsmätare för att mäta transienter och övertoner.
  5. Infraröda kameror kan skanna panelerna och meddela om det inte finns några cellskador.

Betrålningsmätare

Fluke IRR1-SOL bestrålningsmätare är ett lättanvänt verktyg för att mäta solinstrålning, temperatur i omgivningen och i solcellsmoduler samt orientering och lutningsvinkel. Målgrupp: personer som utför undersökningar, installationer, underhåll eller kontroller av solpaneler eller solcellssystem.

Strömtänger

393 FC är utformad för installationstekniker och underhållspersonal som arbetar i högspänd likströmsmiljö: Solcells-arrayer, vindkraft, elektrisk järnväg, datacenter och batteribanker för avbrottsfri strömförsörjning.

Strömtången mäter upp till 1500 VDC, är IP54-klassad och idealisk för arbete utomhus, inklusive test av solcellspaneler.

Värmekameror

Med hjälp av värmekameror kan man lätt upptäcka eventuella problem och brister och åtgärda dem på ett målinriktat sätt. Orenheter/gasfickor eller sprickor i cellerna, tillfällig skuggning (smuts, föroreningar, fukt, fågelspillning), skador orsakade av uppvärmning eller överhettning, en trasig bypassdiod eller dåliga förbindelser är bara några exempel. Användningen av termografiska kameror med exceptionella egenskaper och erfarenheten av skickliga tekniker krävs båda för att pålitlig problemidentifiering ska kunna identifieras.

De nya värmekamerorna Fluke TiS55+ och TiS75+ är de mest hållbara hittills, designade för att klara fall från 2 meter. Med vatten- och dammbeständighet kan du vara säker på att din värmekamera startar varje gång.

Digitala multimetrar

En digital multimeter är en solcellsentreprenörs mest använda verktyg för att felsöka, granska diagnostik och bekräfta reparationer inom solcellsbranschen. 

När det gäller att lösa problem snabbt ger Fluke 80-serien den precision och avancerade felsökningsmöjlighet du behöver. Flukes digitala multimetrar i 80-serien har blivit de digitala multimetrar som branschtekniker förlitar på. 

Jordprovningssats

Fluke 1625-2 jordprovare mäter jordslingresistanser med hjälp av endast klämmor, endast stolpar eller en klämma och stolpar. Jordmätning kan också göras i byggnader, elstolpar och andra platser utan mark. De kan hjälpa till att upptäcka ett jordfel i solcellssystemet.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Vätgastillämpningar i förnybar energi

Nästa inlägg

Vikten av batterier i omställningen av förnybar energi

Relaterade inlägg