Topp 10 sjukvårdsteknologitrender 

Profilbild

Hälso- och sjukvård är en av de viktigaste branscherna och att utveckla den hjälper till att bota många, även ibland, sällsynta sjukdomar. Främst tack vare de tekniska framsteg inom den medicinska sektorn, som möjliggjör en djupare förståelse för mänskligheten.

Teknik spelar en stor roll genom att ge mer insikter i människokroppen. Men framsteg kan inte ske utan att överväga andra saker som kan stoppa vägen mot en bättre och hälsosammare framtid. Bland andra är stigande vårdkostnader, växande orättvisor och klimatförändringar.

Närvaron av teknik i medicinska tillämpningar skapar nya möjligheter för patienter och medicinsk personal att leva i en mer hållbar miljö, och bekämpa även tidigare obotliga sjukdomar. Tekniker som artificiell intelligens (AI), maskininlärning, virtuell vård, internet för medicinska saker och 5G är bara några exempel som förbättrar medicinska inrättningar. Hur? Läs för att ta reda på det.

1. Artificiell intelligens (AI) inom vården

Artificiell intelligens utvecklas inom många branscher, bland annat sjukvården. Bland flera tillämpningar, som att undersöka patientinformation och annan data, och förmågan att utveckla nya mediciner och förbättra diagnostiska procedurers effektivitet, är AI en av de viktigaste sjukvårdsteknologierna. 

Maskininlärning, som är en typ av AI, har en enorm inverkan på sjukvårdssektorn. Nyligen har den här tekniken hjälpt till, till exempel, för att analysera datortomografi för att behandla effekterna av coronavirus. Men det finns flera andra användningsområden för artificiell intelligens som sträcker sig utöver pandemibehandling. Till exempel, AI förbättrar cancerdiagnostik. I decennier var det huvudsakliga sättet att diagnostisera cancersjukdom biopsi, men det gav inte hela bilden av organvävnaden. Nu är digitala skanningar av en viss region som cellmutationer kan påverka en nyckelkomponent i samtida histopatologiska tekniker. Patologer kan titta på betydligt större delar av människokroppen på en gång med hjälp av hela bildspel eller WSI (helbildsbild).

Löftet från artificiell intelligens inom medicin är att tillhandahålla sammansatta panoramavyer av individers medicinska data; att förbättra beslutsfattandet; för att undvika fel som feldiagnostik och onödiga procedurer; att hjälpa till med beställning och tolkning av lämpliga tester; och att rekommendera behandling.

Eric Topol, Djupmedicin: hur artificiell intelligens kan göra sjukvården mänsklig igen

Ett annat exempel är Microsoft som skapat en strålnings-AI-teknik kallad Project InnerEye. Projektet visar hur AI kan förbättra klinikers förmåga att ordna strålbehandling 13 gånger snabbare. 

2. Integrering av data och prediktiv analys

I kombination med AI och andra teknologier hjälper dataintegration och prediktiv analys att extrahera relevanta insikter om patienternas tillstånd. Det skapar dock oro över robotars närvaro, till exempel om de verkligen kan ersätta människor i deras jobb. Sådana visioner är redan vanliga i science fiction-filmer; till exempel kan roboten ’Baymax’, känd från Big Hero 6, mäta intensiteten av en patients smärta, informera och agera när patienten är i fara och påvisa vilken medicin som behövs.

Verkligheten är dock inte exakt som filmer. AI kanske inte ersätter läkare utan snarare hjälper dem att få föreslagna diagnoser, mediciner och behandlingsplaner baserat på en patients specifika journalinnehåll, historia och nuvarande symtom. Vårdpersonal kommer att kunna använda resultaten av denna grundliga analys av sjukvårdsdata för att förbättra patientresultaten, sänka kostnaderna och öka personalens arbetstillfredsställelse.

3. Teknik inom mental hälsa

Enligt World Health Organisation ökar psykiska hälsoproblem över hela världen. Under de senaste tio åren har det skett en 13-procentig ökning av psykiska sjukdomar och missbruksstörningar, främst på grund av demografiska förändringar (2017). I dag lever 1 av 5 personer med ett funktionshinder på grund av psykiska problem. Den senaste tidens påverkan beror främst på användningen av sociala medier och covid-19-pandemin. 

Under det senaste året har ett antal nya teknologier utvecklats som kan hjälpa till att möta en patients fortsatta psykiska hälsobehov. Då mycket blev digitalt via nätet ger många psykologer och psykoterapeuter sin hjälp via videokommunikatörer. Det finns också digital terapi (DTx), och vissa applikationer kan slutföra patientintag och ge en första diagnos. Därför försöker medicinsk personal hitta lösningar för att hjälpa så många som möjligt. 

AI inom mental hälsa är inte bara vanligt i appar, utan kan också användas för att identifiera sjukdomar med symtom inklusive flera olika mentala symtom orsakade av kemiska förändringar i våra hjärnor, till exempel demens. Det finns många olika typer av demens, men Alzheimers sjukdom är en av de vanligaste och kännetecknas av problem med resonemang, minne och kommunikation. En av de bästa strategierna för att behandla demens, eller under vissa omständigheter, vända uppkomsten av symtom, är tidig identifiering.

4. Fjärrpatientövervakning och virtuell vård

Internet of Things (IoT) hänvisar till det övergripande nätverket av sammankopplade enheter samt den teknik som möjliggör kommunikation mellan enheter och moln. Den medicinska industrin, ofta kallad Internet of Medical Things, inkluderar avancerad medicinsk teknik som bärbara sensorer, 5G-aktiverade enheter och fjärrövervakning av patienten. Vissa av sådana enheter kan köpas från Moxa, se här.

En av IoT-utvecklingarna är ett smart piller som ger medicinska vårdare och läkare information inifrån patientens kroppar (kallat Internet of Bodies). Enligt Gartner, är smarta piller intagbara sensorer som kan registrera olika fysiologiska mätningar. De kan också användas för att mäta läkemedlets effekter och verifiera att en patient har tagit det enligt anvisningarna. Det första FDA-godkänt smart piller släpptes 2017.

Andra funktioner inom virtuell vård inkluderar säkerhet, platstjänster, telekonferenser, möteshantering, säker meddelandehantering, utvärderingar av vårdgivare, besökshistorik och bärbar anslutning. Dessutom kan primärvårdsinrättningar och kliniker nu fungera som fjärrsjukhus, till exempel genom att utföra grundläggande ultraljudsundersökningar på gravida kvinnor och fjärrdatadelning för virtuellt samarbete.

5. Digital terapi

Digital terapi, som nämnts ovan, är lösningar för patienter med kroniska sjukdomar som behöver fortlöpande vård. Vården kan omfatta symtomövervakning, läkemedelsvariationer och beteendeförändringar. Sådana digitala terapier kan ordineras till en patient av läkare, vilket ger dem åtkomst via dator eller app på sin smartphone. 

Ett annat exempel på fjärrvård kan vara seriebaserade övervakningsanordningar vid sängkanten som gör det möjligt för medicinsk personal att övervaka patienternas tillstånd elektroniskt. Vissa av sådana enheter beskrivs här.

6. Bärbart inom vården

Precis nämnt inom IoT-innovation – bärbart eller bärbar teknik är en grupp elektroniska enheter som kan bäras som tillbehör, implanteras i användarens kropp, inkorporeras i kläder eller till och med tatueras på huden. Men vi ska inte se bärbart som en pryl utan som viktig innovation inom vården. Smarta klockor tillåter till exempel att fjärrövervaka en patients tillstånd genom att tillhandahålla information om hjärtfrekvens, blodsyrgasmättnad och fundamentala bloddata. Bärbara enheter som stegräknare och olika sensorer kan också mäta patientens fysiska hälsa.

Men smarta klockor är inte de enda bärbara enheterna som förbättrar den medicinska diagnosen av en patients tillstånd, så är även bioplåsterteknik och smarta hörapparater. Bioplåster kan ge en bättre inblick i en persons vitala hälsa. Ljudisolering av hörapparater kan också förbättras med artificiell intelligens.

7. Organvårdsteknik och biotryck

3D-utskrift, som vi skrev om i artikeln Lär dig om industriella tillämpningar av 3D-utskrift, är tekniken bakom bioprinting. 3D-utskrift har sin tillämpning inom sjukvårdsindustrin genom att producera sådant som externa proteser, kraniala eller ortopediska implantat och personliga luftvägsstentar. Men det har också visat värde i kirurgisk planering och har tillämpats på utmanande öppna hjärtingrepp, till och med hela ansiktstransplantation utförd på Cleveland Clinic

Ohio State Universitys Wexner Medical Center arbetar på ett system som de tror skulle tillåta att levande celler, ben och så småningom till och med organ printas in i patienternas kroppar med robotkirurgisk utrustning. Något som kan rädda livet på människor med cancer. På så sätt har vi nått till något som hänvisar till bioprinting, 3D-utskrivna organ. Även om det kanske låter overkligt, har idén redan nått till kliniska tester. Organ som testas i klinisk miljö för 3D-bioprinting inkluderar öron, hornhinnor, ben och hud. 

8. Cancerimmunterapi 

Vi har redan nämnt cancer i den här artikeln men hänvisade inte till immunterapi (även kallad immunonkologi), som ändrar sin betydelse i den medicinska världen, främst genom att bota obotliga sjukdomar. Immunterapi bygger på idén att cancer kan behandlas genom att genetiskt modifiera en patients celler, så att de samarbetar med sitt immunförsvar. Den ökar immunsystemets aktivitet för att hjälpa till att ta bort cancer. Immunterapi orsakar inte biverkningar på friska celler som kemoterapi gör. Den använder kroppens eget immunsystem för att identifiera och eliminera speciella cancerceller samtidigt som tillväxten av tumörer bromsas.

9. Förstärkt och virtuell verklighet inom hälso- och sjukvård

Det finns flera användningsområden för förstärkt och virtuell verklighet (AR och VR) i vården. Dessa teknologier gör det möjligt att koppla samman de digitala och fysiska miljöerna på ett flerdimensionellt sätt. Utvecklingen av förstärkt verklighet är främst beroende av artificiell intelligens. Som redan nämnts kan cancer upptäckas genom bildigenkänning. VR kan användas i fysioterapi inom områden som psykiska trauman, där det kan bota fobier. Läkare som använder AR-glasögon kan lägga över CAT-skanningar och 3D-skanningsdata för att se in i patienters kroppar. En designer av glasögon som ger blandad verklighetsupplevelse är Microsoft, som designat HoloLens.

I takt med att tekniken går framåt och kombinerar förstärkt och virtuell verklighet, kan dess användning avancera bortom enkla virtuella kontroller till en mängd olika medicinska behandlingar som utförs på distans, såsom fullfjädrade kirurgiska operationer med hjälp av robotteknik. 

Till exempel finns det i Japan sjukvårdsrobotar som tar hand om äldre människor. Hur framgångsrika är de? Ta reda på det i dokumentet utarbetat av the Telegraph som till exempel pekar på Honda’ Hoko Assist’, en ersättning för käppar eller rullstolar för funktionshindrade som stödjer en del av kroppen.

10. Hållbarhet och avkarbonisering

När världen strävar mot en mer hållbar framtid försöker sjukvården också bidra till en bättre miljö, till exempel genom att tillhandahålla miljömärkning. Miljömärkning över hela världen är en frivillig teknik för miljöprestandacertifiering och -märkning. Inom en viss kategori lyfter ett miljömärke fram varor eller tjänster som har visat sig vara mer miljövänliga.

Därför investerar företag i miljövänliga etikettskrivare för labb, sjukhus, kliniker och hälsovård. Medicinsk personal drar också nytta av sådana skrivare och skriver ut experttryckkänsliga etiketter som kan märka konto-/patientinformation, medicinering, medicinska varningar, burkort och mer.

Den andra metoden som sjukvården fokuserar på är avkarbonisering. Med EU:s allt mer ambitiösa avkarboniseringsmål är det nödvändigt att vidta åtgärder inom alla sektorer för att spåra och minska koldioxidavtryck. En är sjukvård som bidrar till 5 % av de totala utsläppen.

Avslutningsvis, mäta den sociala påverkan och implementera gröna lösningar, som gröna sjukhus, nya vårdmodeller, förbättra patienternas kost och välja mer ekologisk medicinsk utrustning är nyckeln till att skapa en bättre medicinsk miljö. Upptäck vår Topp 10 innovativa tekniker inom hållbar energisektor.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Lär dig mer om industriella tillämpningar av 3D-utskrift

Nästa inlägg

Byggnad som ett nät: Eaton New Energy Solutions

Relaterade inlägg