Topp 10 sjukvårdstekniktrender 

Profilbild

Sjukvården är en är en viktig bransch som hjälper till att behandla många sjukdomar, inklusive ovanliga. Medicinområdet har sett betydande framsteg inom teknisk innovation som har varit avgörande för att möjliggöra genombrott inom behandling och vård och för att ge en djupare förståelse för människors hälsa.

Den senaste medicinska tekniken bidrar avsevärt till våra kunskaper om människokroppen, men vägen mot en hälsosam framtid kräver att vi hanterar utmaningar som stigande sjukvårdskostnader, ökande ojämlikheter och klimatförändringar. Därför förväntas några av de nyaste trenderna inom sjukvårdsbranschen hjälpa till att hantera dessa utmaningar.

De senaste framväxande teknikerna inom sjukvårdsbranschen 2024

Tekniken i medicinska tillämpningar skapar nya möjligheter för patienter och medicinsk personal att leva i en mer hållbar miljö, och bekämpa även tidigare obotliga sjukdomar. Närvaron av tekniker som artificiell intelligens (AI), maskininlärning, virtuell vård och sakernas Internet inom medicin är bara några exempel som förbättrar medicinska inrättningar. Läs vidare för att upptäcka nya trender inom sjukvårdsteknik.

1. Artificiell intelligens inom sjukvården.

Artificiell intelligens utvecklas inom många branscher, bland annat sjukvården. AI har flera tillämpningsområden inom sjukvården, t.ex. att undersöka patientinformation och annan data, samt förmågan att utveckla nya mediciner och förbättra effektiviteten i diagnostiska procedurer. Därför är AI en av de tekniker som förändrar sjukvårdsbranschen dramatiskt.  

Maskininlärning, som är en typ av AI, har en enorm inverkan på sjukvårdssektorn. Maskininlärning inom sjukvårdsteknik hjälpte till exempel till att analysera datortomografi för att behandla effekterna av COVID-19. Men det finns flera andra användningsområden för artificiell intelligens som sträcker sig utöver pandemibehandling. AI förbättrar till exempel precisionen i cancerdiagnostik. I decennier var det huvudsakliga sättet att diagnostisera cancersjukdom biopsi, men det gav inte hela bilden av organvävnaden. Nu är digitala skanningar av en viss region som cellmutationer kan påverka en nyckelkomponent i samtida histopatologiska tekniker. Patologer kan titta på betydligt större delar av människokroppen på en gång med hjälp av hela bildspel eller WSI (helbildsbild).

Löftet från artificiell intelligens inom medicin är att tillhandahålla sammansatta panoramavyer av individers medicinska data; att förbättra beslutsfattandet; för att undvika fel som feldiagnostik och onödiga procedurer; att hjälpa till med beställning och tolkning av lämpliga tester; och att rekommendera behandling.

Eric Topol, Djupmedicin: hur artificiell intelligens kan göra sjukvården mänsklig igen

Ett annat exempel är Microsoft som skapat en strålnings-AI-teknik kallad Project InnerEye Projektet visar hur AI kan förbättra läkares förmåga att ordna strålbehandling 13 gånger snabbare.

Generativ AI inom sjukvården

Generativ AI, som är ett populärt ämne i teknikvärlden, är på väg in i sjukvårdsbranschen. Genom användningen av artificiell intelligens, maskininlärning och automatiserade processer bidrar generativ AI till att underlätta personanpassad terapi, påskynda läkemedelsupptäckt, förbättra analys av medicinsk bildbehandling och producera artificiell data för forskning. Förutom att förbättra effektiviteten och personaliseringen inom sjukvården tar generativ AI itu med långvariga problem med patientvård, diagnos och behandling. Generativ AI har därför potential att helt förändra sjukvården. 

2. Integrering av data och prediktiv analys

I kombination med AI och andra tekniker hjälper dataintegration och prediktiv analys att extrahera relevanta insikter om patienternas tillstånd. Tack vare AI-enheter, till exempel robotar som möjliggör integrerad data och prediktiv analys, får medicinsk personal insyn i patientjournaler, de kan generera mer exakta diagnoser och bestämma vilken behandling som fungerar bäst för just den patienten. 

Robotar samlar in data och förutspår (ibland före läkaren) vad patienten behöver. Det skapar dock oro över robotars närvaro, till exempel om de verkligen kan ta över människors jobb. Sådana visioner är redan vanliga i science fiction-filmer; till exempel kan roboten “Baymax”, känd från Big Hero 6, mäta intensiteten av en patients smärta, informera och agera när patienten är i fara och påvisa vilken medicin som behövs.

Verkligheten är dock inte exakt som i filmer. AI kanske inte ersätter läkare utan snarare hjälper dem att få föreslagna diagnoser, mediciner och behandlingsplaner baserat på en patients specifika journalinnehåll, historia och nuvarande symtom. Vårdpersonal kommer att kunna använda resultaten av denna analys av sjukvårdsdata för att förbättra patientresultaten, sänka kostnaderna och öka personalens arbetstillfredsställelse.

3. Nanomedicin 

Nanomedicin, eller användningen av nanoteknik inom sjukvården, omvandlar det medicinska området genom att erbjuda specifika riktade behandlingar, förbättra diagnostikens noggrannhet och utveckla nya metoder för att hantera svåra medicinska problem. Tekniken använder nanorobotar och nanopartiklar, som är hundratals gånger mindre än bredden på ett mänskligt hårstrå, för många olika medicinska tillämpningar, inklusive:

  • Målinriktad leverans av läkemedel: Nanopartiklar möjliggör direkt leverans av läkemedel till sjuka celler, vilket minskar biverkningar och förbättrar behandlingens effektivitet.
  • Avkänning och övervakning: Nanosensorer används för att kontinuerligt övervaka hälsotillstånd eller för att ställa tidiga diagnoser eftersom de kan detektera biologiska markörer på låga nivåer.
  • Diagnostik och avbildning: Nanopartiklar används för att bistå med tidig sjukdomsidentifiering genom att och förbättrar skärpan i magnetröntgenbilder, samt ökar känsligheten och noggrannheten hos diagnostisk avbildning.
  • Regenerativ medicin: Vid vävnadsregenerering imiterar eller stöder nanomaterial biologiska strukturer. Nanoställningar (en medicinsk metod som används för att regenerera ben och vävnad, inklusive lemmar och organ), främjar å andra sidan cellutveckling för ersättning eller reparation.
  • Cancervård: nanoteknik spelar en avgörande roll i behandling och hantering av cancer genom att möjliggöra riktad administrering av kemoterapi. Därmed skonas friska vävnader och det ger en bättre diagnostik för tidig upptäckt och bättre användning av nanomaterial efter canceroperationer.
  • Antimikrobiella behandlingar: Antimikrobiella nanopartiklar erbjuder nya metoder för att bekämpa bakterier som är resistenta mot antibiotika, vilket är avgörande vid hantering av infektioner.

Nanomedicin fortsätter att presentera stora möjligheter för att förbättra sjukvården i takt med att forskningen avancerar, med potential för mer revolutionerande lösningar på långvariga medicinska problem, samt mer effektiva behandlingar och förbättrade diagnostiska verktyg. Det är definitivt en av de stora trenderna inom sjukvårdsbranschen 2024. 

4. Förstärkt och virtuell verklighet inom sjukvården.

Det finns flera användningsområden för förstärkt och virtuell verklighet (AR och VR) i vården. Dessa teknologier gör det möjligt att koppla samman de digitala och fysiska miljöerna på ett flerdimensionellt sätt. Utvecklingen av förstärkt verklighet är främst beroende av artificiell intelligens. Som redan nämnts kan cancer upptäckas genom bildigenkänning. VR kan användas i fysioterapi inom områden som psykiska trauman, där det kan bota fobier. Läkare som använder AR-glasögon kan lägga över CAT-skanningar och 3D-skanningsdata för att se in i patienters kroppar. Några designer av glasögon som ger blandade verklighetsupplevelser är Apple med deras Apple Vision Proeller Microsoft som designade HoloLens. HoloLens-glasögonen har också visat värde i kirurgisk planering och har använts för utmanande öppna hjärtingrepp, även helansiktstransplantationer utförda på Cleveland Clinic.

I takt med att tekniken går framåt och kombinerar förstärkt och virtuell verklighet, kan dess användning avancera bortom enkla virtuella kontroller till en mängd olika medicinska behandlingar som utförs på distans, såsom fullfjädrade kirurgiska operationer med hjälp av automation. 

Automatisering inom sjukvården växer och i Japan finns det till exempel sjukvårdsrobotar som tar hand om äldre människor. Hur framgångsrika är de? Ta reda på det i dokumentet utarbetat av The Telegraph som till exempel pekar på Honda Hoko Assist, en ersättning för käppar eller rullstolar för funktionshindrade som stödjer en del av kroppen.

5. Teknik inom mental hälsa

Enligt Our World in Data har hundratals miljoner människor psykiska problem varje år och många fler gör det under sin livstid. En av tre kvinnor och en av fem män förväntas lida av allvarlig depression någon gång i sitt liv. Under det senaste året har därför ett antal nya tekniker utvecklats som kan hjälpa till att möta en patients fortsatta psykiska hälsobehov. Då mycket blev digitalt via nätet ger många psykologer och psykoterapeuter sin hjälp via videokommunikation. 

Det finns även Digital terapi (DTx) som fungerar som programvarudrivna, evidensbaserade terapeutiska interventioner för hantering, förebyggande eller behandling av sjukdomar eller sjukdomar. Genom att hjälpa patienter att själva hantera sina symtom kan DTx förbättra olika kliniska utfall och även patienternas livskvalitet. För att uppmuntra patienter till att ändra sitt beteende använder digitala terapier digital teknik, t.ex. smartphones, appar, sensorer, virtuell verklighet, sakernas internet (IoT) och andra verktyg.

AI inom mental hälsa används inte bara i appar, utan kan även användas för att identifiera sjukdomar med symtom inklusive flera olika mentala symtom orsakade av kemiska förändringar i våra hjärnor, till exempel demens. Det finns många olika typer av demens, men Alzheimers sjukdom är en av de vanligaste och kännetecknas av problem med resonemang, minne och kommunikation. En av de bästa strategierna för att behandla demens, eller under vissa omständigheter, vända uppkomsten av symtom, är tidig identifiering.

6. Fjärrpatientövervakning och virtuell vård

Sakernas Internet hänvisar till det övergripande nätverket av sammankopplade enheter samt den teknik som möjliggör kommunikation mellan enheter och moln. Den medicinska industrin, ofta kallad sakernas Internet inom medicin eller telemedicin 2.0 (virtualisering av hälsovårdstjänster) inkluderar avancerad medicinsk teknik som bärbara sensorer, 5G-aktiverade enheter och fjärrövervakning av patienter. Till exempel erbjuder Moxa smarta enheter som möjliggör för medicinsk personal att övervaka patienternas vitala tecken på distans. Detta kan vara seriebaserade sängövervakningsenheter för att medicinsk personal ska kunna övervaka sina patienters tillstånd elektroniskt.

En av IoT-utvecklingarna är ett smart piller som ger vårdpersonal vårdare och läkare information inifrån patientens kroppar (kallat Internet of Bodies). Enligt Gartner är smarta piller sväljbara sensorer som kan registrera olika fysiologiska mätningar. De kan också användas för att mäta läkemedlets effekter och verifiera att en patient har tagit det enligt anvisningarna. Det första FDA-godkända smarta pillret släpptes år 2017.

Andra funktioner inom virtuell vård inkluderar säkerhet, platstjänster, möteshantering, säker meddelandehantering, utvärderingar av vårdgivare och bärbar anslutning. Dessutom kan primärvårdsinrättningar och kliniker nu fungera som fjärrsjukhus, till exempel genom att utföra grundläggande ultraljudsundersökningar på gravida kvinnor och fjärrdatadelning för virtuellt samarbete.

Chattrobotar och virtuella vårdassistenter

En stor omvandling inom sjukvårdsbranschen leddes av införandet av chattrobotar och virtuella vårdassistenter (VHA). De omvandlar förebyggande sjukvård genom att tillhandahålla individuell vägledning, påminnelser om vaccin och screening och livsstilsrekommendationer för att minska risken för kroniska sjukdomar. Dessa AI-drivna digitala assistenter ger användarna omedelbar tillgång till hälsoinformation och uppmuntrar dem att anta hälsosammare vanor genom realtidsengagemang. Genom att analysera användardata kan de upptäcka eventuella hälsoproblem i ett tidigt skede och råda människor att uppsöka läkare innan tillståndet blir värre. Detta är en viktig del av förebyggande sjukvård och undvikande av allvarliga hälsosjukdomar.

De mest populära chattrobotarna inom vården är Sensely, Gyant eller Youper. Se hur den sista fungerar i videon nedan.

7. Digitala tvillingar för hälsa

Digitala tvillingar inom sjukvården är ett revolutionerande framsteg eftersom tekniken kan återskapa patienternas faktiska kroppar, organ eller hälsosystem för att simulera verkliga medicinska situationer och prognostisera resultat. Det är fantastiskt att sjukvårdspersonalen med denna teknik kan genomföra tester av procedurer, terapier och interventioner på en patients virtuella tvilling innan dessa appliceras på själva patienten, vilket gör möjliggör nya framsteg för personanpassad medicin. Detta är särskilt användbart i komplicerade situationer då kunskap om de möjliga effekterna av olika behandlingsalternativ kan förbättra beslutsprocessen avsevärt. Eftersom det kan förutsäga hur sjukdomar kommer att utvecklas eller hur livsstilsbeslut kommer att påverka en persons hälsa, är digital tvillingteknik ett kraftfullt verktyg för förebyggande sjukvård. Detta möjliggör skräddarsydda hälsohanteringsplaner och tidiga ingripanden.

8. Bärbara enheter inom vården

Bärbara enheter eller bärbar teknik, som nämnts i avsnittet om Fjärrpatientövervakning och virtuell vård ovan, är en grupp elektroniska enheter som kan bäras som tillbehör, implanteras i användarens kropp, inkorporeras i kläder eller till och med tatueras på huden. Men vi ska inte se bärbara enheter som prylar utan som viktig innovation inom vården. Smarta klockor tillåter till exempel att fjärrövervaka en patients tillstånd genom att tillhandahålla information om hjärtfrekvens, blodsyrgasmättnad och fundamentala bloddata. Bärbara enheter som stegräknare och olika sensorer kan också mäta patientens fysiska hälsa.

Men smarta klockor är inte de enda bärbara enheterna som förbättrar den medicinska diagnosen av en patients tillstånd, så är även bioplåsterteknik och smarta hörapparater. Bioplåster kan ge en bättre inblick i en persons vitala hälsa. Ljudisolering av hörapparater kan också förbättras med artificiell intelligens.

9. Organvårdsteknik och biotryck

3D-utskrift, som vi skrev om i artikeln om industriella tillämpningar av 3D-utskrift, är tekniken bakom bioskrivning. 3D-utskrift har sin tillämpning inom sjukvårdsindustrin genom att producera sådant som externa proteser, kraniala eller ortopediska implantat och personliga luftvägsstentar.

Ohio State Universitys Wexner Medical Center arbetar med ett system som de tror skulle tillåta att levande celler, ben och så småningom till och med organ printas in i patienternas kroppar med robotkirurgisk utrustning. Något som kan rädda livet på människor med cancer. På så sätt har vi nått till något som hänvisar till bioskrivning, 3D-utskrivna organ. Även om det kanske låter overkligt, har idén redan nått till kliniska tester. Organ som testas i klinisk miljö för 3D-bioskrivning inkluderar öron, hornhinnor, ben och hud.

10. Hälso- och sjukvårds

Hanteringen av sjukvårdsdata är avgörande för säker och effektiv behandling av enorma mängder data från elektroniska patientjournaler (EHR), medicinsk bildbehandling och bärbara enheter. Inom hantering av sjukvårdsdata optimeras arbetsflöden, patienter får personligt anpassade behandlingar och man använder dataanalys, maskininlärning och blockchain för att förbättra patienternas vård. Dessa system viktiga för förebyggande sjukvård eftersom de kan förutse resultat och upptäcka riskfaktorer. De underlättar forskning med hjälp av anonymiserade data och garanterar efterlevnad av integritetsregler och patientsekretess. Därför är hantering av datasystem avgörande för att förbättra resultaten, minska kostnaderna och bevara datasäkerhet och integritet.

Hanteringen av sjukvårdsdata har potential att förbättra patientens hälsoresultat, sänka kostnaderna och främja en proaktivt vård. För att hantera data- och integritetsproblem inom sjukvårdssektorn implementeras robusta lösningar för hantering av sjukvårdsdata. Detta syftar till att skydda patientdata från överträdelser och oönskad åtkomst genom att garantera säker insamling, lagring och analys.

Framtida sjukvårdstekniktrender

Sjukvårdsteknik förändrar medicinsk vård, forskning och patientengagemang i grunden. Dessa framsteg lovar att göra sjukvården mer exakt, tillgänglig och effektiv än någonsin, från genetisk personanpassning till globala nätverk för telemedicin. Att förbättra patientresultaten, öka effektiviteten i vården och skydda patientens dataintegritet och säkerhet fortsätter att vara de högsta prioritet inom den medicinska sektorn när de börjar införliva ny teknik och framsteg. Med robotteknik och automatisering, bioskrivning, maskininlärning och AI kan vi förvänta oss en mer anpassningsbar sjukvård. För att anamma dessa förändringar krävs emellertid samarbete inom hela sjukvårdsekosystemet. 

Hållbar sjukvård

När världen strävar mot en mer hållbar framtid försöker sjukvården också bidra till en bättre miljö, till exempel genom att tillhandahålla miljömärkning. Miljömärkning över hela världen är en frivillig teknik för miljöprestandacertifiering och -märkning. Inom en viss kategori lyfter ett miljömärke fram varor eller tjänster som har visat sig vara mer miljövänliga.

Därför investerar företag i miljövänliga etikettskrivare för labb, sjukhus, kliniker och hälsovård. Medicinsk personal drar också nytta av sådana skrivare och skriver ut experttryckkänsliga etiketter som kan märka konto-/patientinformation, medicinering, medicinska varningar, burkort och mer.

En annan metoden som sjukvården fokuserar på är avkarbonisering. Med EU:s allt mer ambitiösa mål är det nödvändigt att vidta åtgärder inom alla sektorer för att spåra och minska koldioxidavtryck, särskilt inom och sjukvårdssektorn eftersom det bidrar till 5 % av de totala utsläppen

Avslutningsvis, mäta den sociala påverkan och implementera gröna lösningar, som gröna sjukhus, nya vårdmodeller, förbättra patienternas kost och välja mer ekologisk medicinsk utrustning är nyckeln till att skapa en bättre medicinsk miljö. Upptäck de 10 bästa innovativa teknikerna inom hållbar energi

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Utveckla potentialen hos LoRa i IoT-drivna parkeringssystem

Nästa inlägg

Vikten av kalibrering: En komplett guide

Relaterade inlägg