Utveckla potentialen hos LoRa i IoT-drivna parkeringssystem

Profilbild

Rörligheten i städer är på väg att bli smartare och mer ansluten och LoRa banar vägen för detta.

LoRa-teknik, som har sitt ursprung i tekniken Chirp Spread Spectrum (CSS) är en stor bidragande faktor till förbättringen av IoT-drivna parkeringssystem tack vare dess trådlösa kommunikationsfunktioner med låg effekt och lång räckvidd. Denna teknik utgör grunden för smarta parkeringslösningar som förenklar driften och anslutningen av parkeringar genom att använda sensorer, gateways och applikationer.

Genom att kombinera IoT (sakernas Internet), sensorer och LoRa med AI kan smarta parkeringssystem fungera med trådlös anslutning och oöverträffad effektivitet, vilket revolutionerar sättet som parkeringsplatser övervakas och kontrolleras på. Dessa framsteg har potentialen att helt förändra parkeringar i framtiden genom att öka tillgängligheten och bekvämligheten för människor över hela världen.

Förstå LoRa och dess fördelar inom IoT

LoRa är en kommunikationsteknik med låg effekt och lång räckvidd som ansluter IoT-enheter och gör att de kan skicka data över långa avstånd med mindre energi. På grund av deras breda kompatibilitet kan LoRa-enheter anslutas till olika objekt, utrustning eller till och med djur och människor.

LoRa-teknik: En ledstjärna för IoT-appar

 • Mångsidighet mellan branscher: LoRa-tekniken tillämpas inom olika branscher, inklusive jordbruk, smarta städer, sjukvård och industriella styrsystem, utan behov av konstant kontroll eller mänskligt ingripande. Detta ökar verksamhetens effektivitet och förbättrar livskvaliteten.
 • Lång räckvidd och låg effekt: Med LoRa kan enheter fungera med låg energi, vilket förlänger batteriets livslängd avsevärt, samtidigt som meddelanden kan överföras över långa avstånd − upp till 20 km på landsbygden och 2–5 km i stadsmiljöer.
 • Tvåvägskommunikation och säkerhet: LoRaWAN-protokollet stöder tvåvägskommunikation och stärks av robusta säkerhetsfunktioner, t.ex. obruten AES-128-kryptering, vilket innebär att data som överförs över nätverket skyddas mot manipulation och avlyssning.

Utforska LoRa-ekosystemet

 • Initiativ i smarta städer: Tack vare dess skalbarhet, nätverkstäthet och energieffektivitet används LoRa-tekniken av företag och myndigheter i smarta städer, vilket driver på en betydande tillväxt på den totala marknaden.

LoRa smarta parkeringssystem

Genom att använda LoRa-aktiverade sensorer erbjuder smarta parkeringssystem tillförlitlig fordonsaktivitetsdata till molnbaserade förvaltningsapplikationer, vilket förbättrar övervakning och hantering av parkeringsplatser. 

Nedan följer några LoRa smarta parkeringssystem:

 1. Sensorbaserade lösningar: Använd mark- eller överliggande sensorer för att övervaka tillgängligheten av parkeringsplatser. Exempel: PlacePod.
 2. Smarta mätare och betala via telefon: Byt ut traditionella mätare, vilket möjliggör betalning och tidsförlängning via appar. Exempel: ParkMobile.
 3. Avläsning av registreringsskyltar (LPR): Kameror läser av skyltar för verkställighet och passerkontroll. Exempel: Genetec AutoVu.
 4. Bokningar i mobilapp: Tillåter förbokning av parkeringsplatser. Exempel: SpotHero, ParkWhiz.

Hur LoRa förbättrar smarta parkeringslösningar

LoRa-baserade smarta parkeringslösningar använder kraften hos IoT för att effektivisera hanteringen av parkeringsplatser i städer, vilket erbjuder en blandning av energieffektivitet, robusthet och skalbarhet. Vanligtvis använder dessa system ultraljudssensorer för att avgöra om parkeringsplatser är upptagna. Insamlad data överförs sedan till en LoRa-gateway och därefter till en molnserver för bearbetning. Via smartphone-appar eller webbgränssnitt kan användare få denna information i realtid, vilket avsevärt minskar ansträngningen att leta efter parkeringsplatser och minskar trafiken i städer.

Integration av sensorer och gateway

I hjärtat av dessa system ligger LoRa-aktiverade sensorer, baserade på LoRaWAN-protokollet. SenseCAP LoRaWAN-gateway är ett exempel på LoRaWAN-teknik som är användbart för insamling av miljödata och fjärrövervakningsapplikationer med låg effekt och lång räckvidd, inklusive smarta städer och smart jordbruk. Denna typ av sensorer kan upptäcka fordon utan behov av extern kabeldragning, överföra data till gatewayen, som stöder flera sätt att ansluta till nätverket och erbjuder Ethernet-anslutning för sömlös dataflöde till molnserverar.

SenseCAP LoRaWAN-gateway, 915MHz, IP66 från Seeed Studio.

Realtidsdata och användargränssnitt

Integreringen av sensorers dataöverföring och insamling möjliggör spårning av tillgängliga parkeringsplatser i realtid. Här spelar LoRa-kommunikationsmöjligheter med lång räckvidd en avgörande roll genom att möjliggöra täckning av omfattande eller utspridda parkeringsplatser. Med det användarvänliga gränssnittet, som finns tillgängligt för webben eller mobilapp, kan användare boka platser, hitta lediga platser och till och med hantera betalningar. LoRa har förmågan att helt förändra driften av parkeringar, särskilt i mycket tätbefolkade storstadsområden, vilket demonstreras av denna nivå av integration och enkelhet.

Fallstudier: LoRa-baserad smart parkering i praktiken

Bosch har utnyttjat LoRaWANs kapacitet för smarta parkeringslösningar med The Things Stack, en omfattande LoRaWAN-nätverksserver från The Things Industries, och visar en framåttänkande förhållningssätt för utmaningar med rörlighet i städer.

Ett annat exempel är Santanders initiativ med smarta parkeringar Santander implementerade en LoRaWAN-baserad smart parkeringstjänst, med trådlös kommunikation för effektiv parkeringsdrift. Två installationer med parkeringssensorer observerades kontinuerligt, vilket gav värdefulla insikter för storskalig IoT-infrastrukturplanering med hjälp av LoRaWAN-nätverk.

Framtiden för smart parkering och LoRa

Framtiden för smarta parkeringar och LoRa-teknik är redo för en omvandlande tillväxt: med en sammanlagd årlig tillväxttakt (CAGR) på 18,1 % förutspås marknaden för smarta parkeringar växa från 38,7 miljarder USD år 2023 till 88,8 miljarder USD år 2028 och den kommer att drivas av framsteg inom IoT och AI:

 • AI-integration: Systemen för parkeringsdrift kommer att förbättras med hjälp av AI med data från sensorer och kameror.
 • Automatiserade fordon: Stadsparkering kommer att omdefinieras i och med tillkomsten av robotiserade parkeringssystem och självparkerande bilar.
 • IoT-aktiverade system: Marksensorer som tillhandahåller parkeringsdata i realtid kommer att minska söktider och utsläpp.
 • Automatiserade parkeringshus: Dessa parkeringsplatser kan rymma upp till fyra gånger så många bilar som konventionella platser eftersom de använder laserskanning för effektiv förvaring av bilar.
 • Samhället förvandlas: Under perioder med låg belastning kan parkeringsplatser omvandlas till gemenskapsutrymmen eller idrottsplaner, vilket förbättrar stadsmiljön.

Sammanfattning

Denna genomgång av LoRa-teknik visar hur viktig den är för utvecklingen av IoT-drivna parkeringssystem på grund av dess egenskaper med lång räckvidd och låg effekt, som revolutionerar driften av parkeringar. Vi har betonat LoRas anpassningsförmåga och effektivitet när det gäller att lösa samtida anslutningsproblem genom att undersöka dess tillämpningar inom allt från smarta städer till jordbruk, särskilt inom smarta parkeringssystem med till exempel sensorbaserade lösningar. 

När vi diskuterar teknologiska fördelar och verkliga fallstudier blir det tydligt att det finns en trend mot mer tillgängliga alternativ för stadsmobilitet. Med den ökade användningen av AI och automatiserad körning blir det tydligt hur LoRa kan förbättra parkeringens effektivitet, minska trafiken och främja en hållbar stadsutveckling. Med så många möjligheter att integrera LoRa i framtida parkeringslösningar banar detta framåttänkande förhållningssätt för smarta parkeringar med LoRa vägen för fortsatt innovation.

För de som vill utforska eller integrera LoRa-teknik i smarta parkeringslösningar erbjuder Elfa Distrelec webbutik ett brett utbud av LoRa-aktiverade enheter och lösningar från välkända varumärken. 

Frågor och svar

Hur integreras LoRa i IoT-teknik?

LoRa-teknik är specifikt utformad för att underlätta IoT-kommunikation genom LPWAN-anslutning (Low Power Wide Area Network) för fjärrenheter eller slutnoder. Dataöverföring till analysappar underlättas av denna länk, vilket ger en effektiv kommunikation över långa avstånd och med låg effekt.

Hur förbättrar IoT smarta parkeringssystem?

Smarta parkeringssystem tillhandahåller effektiv parkeringsdrift genom att använda IoT-teknik för att sända data i realtid om beläggningen på parkeringsplatsen till molnet via sensorer som detekterar närvaron av fordon.

Varför föredras LoRa-nätverk för vissa tillämpningar?

LoRa-nätverk är mycket användbara för tillämpningar där små mängder data måste skickas över långa avstånd med låg bithastighet. Eftersom LoRa har denna funktion är det ett bättre alternativ för att driva sensorer och manöverdon i lågeffektlägen än andra tekniker som WiFi, Bluetooth eller ZigBee. Många IoT-tillämpningar, särskilt de som involverar avlägsna eller autonoma sensorer, underlättas av LoRa-nätverkets längre räckvidd och låga effektförbrukning.

Vilka typer av sensorer används vanligtvis i smarta parkeringssystem?

Det används många olika sensorer av smarta parkeringssystem för att exakt bestämma tillgängligheten av parkeringsplatser. De mest använda typerna av sensorer inkluderar infraröda sensorer, som registrerar värme och rörelse, magnetometrar, som mäter förändringar i magnetfält, ultraljudssensorer, som mäter avstånd med ljudvågor och radarsensorer, som använder radiovågor för detektering. När teknikerna kombineras erbjuder de en noggrann och pålitlig smart parkeringslösning.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Varför är rött ljus viktigt inom trädgårdsodling?

Nästa inlägg

Topp 10 sjukvårdstekniktrender 

Relaterade inlägg