Eaton superkondensator-lösningar som driver fordonsindustrin

Eaton electronics är ett energihanteringsföretag som fokuserar på energieffektiva produkter och tjänster för att hjälpa kunder att effektivt hantera elektrisk, hydraulisk och mekanisk energi mer pålitligt, effektivt, säkert och hållbart.

Elfa Distrelec har redan ett stort utbud av Eaton-produkter och vi är nu glada över att kunna leverera sortimentet av superkondensatorer från Eaton. Dessa är unika, ultra-hög-kapacitiva produkter som använder elektriska dubbelskiktskondensator (EDLC) i konstruktionen, i kombination med nya högpresterande material. Denna kombination av avancerad teknik gör att Eaton kan erbjuda en mängd olika kondensatorlösningar skräddarsydda för specifika applikationer, som sträcker sig från några få mikroampare under flera dagar till hundratals ampere på sekunder.

I den här artikeln ska vi titta på några av superkondensatorlösningarna som Eaton erbjuder genom Elfa Distrelec.

HS-serien

Det mest populära sortimentet av superkondensatorer är Eaton Hybrid Supercapacitors (HS). Denna HS-serie erbjuder en ny generation energilagring som kombinerar fördelarna med litiumjonbatterier (Li-ion) med lång livslängd och pålitlighet. HS-serien erbjuder en ökad energitäthet upp till tio gånger och har 10 års livstidsgaranti vid 20°C och 500k cykler (250k för HSL-serien).

Själva HS-serien erbjuder en kompakt lösning med maximal diameter 16.5 mm och höjd 27 mm för HS1625. Superkondensatorerna tillverkas med Eatons nya egna material som är miljövänliga för gröna energilösningar.

Varje superkondensator har två elektroder, en liknande den för ett batteri och en vanlig superkondensatorelektrod. Följaktligen är deras energitäthet nära konventionella batteriers och tio gånger högre än vanliga superkondensatorer.

HS -serien är lämplig för följande branschapplikationer:

 • Industriell “backup/ride through”
 • Backup för lagringsservrar
 • Smarta mätare för vatten och gas
 • IoT energilagring
 • Medicinsk reservkraft/larm
 • Tillgångsspårning i kommersiella lastbilar/containrar

HV-serien

Eatons HV-serie superkondensatorer erbjuder extremt låg resistans för den högsta pulseffekten och effekttätheten. HV-familjen ger energilagring för högeffektsladdning- och urladdningscykler, maximal energibesparing och backup-applikationer.

Denna kombination av avancerad teknik gör att Eaton kan erbjuda en mängd olika kondensatorlösningar skräddarsydda för applikationer för reservkraft, pulskenergi och hybridenergisystem. De kan appliceras som enda energilagring eller i kombination med batterier för att optimera kostnad, livstid och drifttid. Systemkraven kan sträcka sig från några mikrovatt till megawatt. Alla produkter har lågt ESR för hög effekttäthet med miljövänliga material för en grön energilösning. Eatons superkondensatorer är underhållsfria med designtid upp till 20 år* och driftstemperatur ner till -40 °C och upp till +85 °C.

HV-familjen sträcker sig från 1 F till 100 F. och är en RoHS-kompatibel, UL-registrerad komponent samt IEC 60079-11-kompatibel.

HV-serien är lämplig för följande applikationer

 • Smarta mätare för el, gas, vatten
 • Styrenheter
 • RF-radioeffekt
 • Solfångare
 • Lagringsservrar
 • Pulsenergi
 • Reservkraft

PHV-serien

Eatons PHV-familj av superkondensatorer integrerar två HV-familjceller med passiv spänningshantering för att minska antalet delar och förenkla konstruktioner. De används vanligtvis för reservkraft eller pulsenergisapplikationer inom fordonselektronik, industrisystem och smarta mätare.

PHV-serien superkondensatorer är lämpliga för följande applikationer:

 • Pulsenergi
 • Bridging eller “hold-up”-kraft

TV-serien

Eatons tv-serie superkondensatorer arbetar med högre spänning för att minska antalet celler och storlek som krävs i högspänningskonstruktioner, eller för att behålla samma antal celler för att göra mer med högre energilagring.

De ger energilagring för högeffektladdning-/urladdningscykler, högeffektsutjämning och backup-applikationer. De ger också energi till säkerthetsavstängningssystem och undviker dataförlust när huvudströmmen bryts.

Eatons 3 volts TV-superkondensatorceller ger energilagring för reservkraft, utjämning vid spänningsfall, RF-radiosändning och vid andra krav på pulsenergi.

TV-produkterna erbjuder en 20% ökning av lagrad energi och toppeffektdensitet genom att öka driftspänningen. Kan öka användbar energi upp till 70%.

Denna nya teknik möjliggör servrar med högre prestanda, längre livslängd eller lägre kostnadskonstruktioner för mycket industriell elektronik.

TV-celler är RoHS-kompatibla, UL-godkända och innehåller inga tungmetaller.

TV-serien kan användas i följande applikationer:

 • Smarta mätare för el, gas, vatten
 • RF-radio pulsenergi
 • Lagringsservrar
 • Industriell backup / spänningsfallsutjämning
 • Pulsenergi
 • Solfångare

XV-serien

Eatons XV-familj superkondensatorceller ger mycket hög kapacitans för toppeffekt, laddnings-/urladdningscykler och reservkraftsapplikationer i energisystem från något hundratal watt till några kilowatt. De används i en mängd olika applikationer, inklusive fordon, medicin, flyg och industriell säkerhetsbackup.

300 F- och 400 F-versioner från XV-familjen ger långsiktig energibackup och hög toppströmskapacitet. Långsam åldring ger längre livslängd, drift vid högre temperatur eller lägre initial kapacitans än konkurrenter.

Ultralågt ESR (6 mΩ för XV-familjen) ökar mängden ström som levereras till last och säkerställer minimalt spänningsfall under toppströmbehov. Jämfört i konkurrensen är resistansökningen med ålder kraftigt reducerad.

XV-familjens breda temperaturområde på -40 °C till +65 °C (+85 °C med spänningsreducering) är idealiskt för tuff industrimiljö och fältbaserade telekomapplikationer. Lång livslängd med en uppnåbar livslängd på 20 år, Eaton XV-familjens superkondensatorer ger längre livslängd för slutprodukter och behöver inte bytas ut.

XV-serien är lämplig för följande applikationer:

 • Hybridbatteri eller bränslecellssystem
 • Applikationer med höga pulsströmmar
 • UPS- / “hold up”-kraft

KR- & KW-serien

Eatons KR-superkondensatorfamilj ersätter knappcellsbatterier (och batterihållaren) för realtidsklockor och ger spänningsbortfallsutjämning i batteridrivna enheter för att ge tid för batteribyte. KR har utmärkt livstid i typiska 3.6 V-system. Familjen är RoHS-kompatibel.

Högkapacitans 5.5 V knappcellsuperkondensatorer i standardkapslar. Hög kapacitans, 0.1 F till 1.5 F, gör det möjligt att fortsätta eller slutföra kritiska funktioner på ett kontrollerat sätt under batteribyte eller strömavbrott för system upp till 5.5 V.

Eaton KR-familjen finns i tre standardkapslar, cylindrisk, horisontellt monterad och vertikalt monterad, var och en med sex kapacitansvärden från 0.1 F till 1.5 F.

KW-familjen finns som cylindrisk knappcell med fem kapacitansvärden från 0.1 F till 1.0 F. KW-familjen är fullt specad upp till 85 °C.

Hög energitäthet tillåter användning av små 11.5 m till 21.5 mm diameter lågprofilkapslar med 5 mm till 8.5 mm tjocklek.

Ultralåga läckströmnivåer gör att Eaton-knappcellerna är idealiska för batteridriven utrustning där belastningen måste minimeras för att förlänga drifttiden.
Hela sortimentet av KR-familjens superkondensatorer är RoHS-kompatibla, blyfria och ger inga problem vid kassering.

KR- & KW-serien är lämplig för följande applikationer:

 • Elektriska elmätare
 • Motorstyrningar
 • Solomvandlare
 • Backup för realtidsklockor (RTC)
 • Programmerbara logikstyrningar (PLC:er)
 • Bevattnings- och vattenkontrollsystem

Sammanfattning

Superkondensatorer har en relativt hög energitäthet jämfört med laddningsbara batterier. I de flesta applikationer har batterier mycket mer energi än vad som krävs och flera nackdelar, inklusive:

 • Lång laddtid
 • Gillar inte att hållas fulladdad.
 • Skadas vid fullurladdning – NiCd minneseffekt.
 • Kräver underhåll eller byte.

Minnseffekten är allt för bekant för mobiltelefonanvändare. Med kontinuerliga 365 laddnings-/urladdningscykler per år kräver laddningsbara batterier ofta byte och skapar miljöproblem utöver ökade livscykelkostnader.

Superkondensatorer antas snabbt som en idealisk huvudenergikälla för leksaker, fjärrövervakningssystem, sändare, belysning och soldrivna trafikljus.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Hur påverkar robotar våra liv idag?

Nästa inlägg

Så här skyddar du ditt kretskort: Beläggningar vs hartser

Relaterade inlägg