Molnbaserade lösningar och säkerhet

Profilbild

Många företag fokuserar på digitaliseringen av sina verksamheter. Tack vare teknologier som IoT, AI och avancerad automation skapar företag nya arbetsmiljöer, ofta kallade industri (Industry) 4.0 eller smarta fabriker. Därför försöker de skydda data och använder molnsäkerhet även känd som “cloud computing”-säkerhet. Det är en samling regler, kontroller, procedurer och tekniker som samverkar för att säkra molnbaserade system, data och infrastruktur.

Trender som cloud computing, virtualisering och mobilitet tillåter företag att snabbt öka sin smidighet och flexibilitet. Molnteknik gör det enklare för företag att arbeta i växande hybrida eller fullt fjärrbaserade modeller för att arbeta och lagra konfidentiell data. Men vissa molnbaserade system skapar risk för att företagsinformation avslöjas. Cyberattacker blir allt vanligare och cyberbrottslingar kan komma åt företagsnätverk. För att undvika situationer som denna och säkra ditt företag är det viktigt att ha kunskap om molnsäkerhetslösningar.

Vi introducerar molndatatjänster

Du använder förmodligen molndatatjänster (cloud computing) just nu. Om du driver en onlinetjänst för att skicka e-post, redigera dokument eller lagra dokument, är det mycket troligt att molntjänster gör det möjligt. Molnservrar ger företag säkerhet, åtkomst, skalbarhet, möjligheten att hantera alla systemändringar och lagra deras data.

41% av företag i EU använde datormoln 2021, mestadels för e-post och lagring av filer.

Eurostat

Molntjänster ger användare tillgång till olika tekniker samtidigt som de sänker inträdesbarriärer som teknisk expertis och kostnader. De hjälper företag med olika IT-tjänster, såsom fjärrsamarbete, värdskap och bearbetning av data. Beroende på typ är det ett utmärkt val för såväl individer som organisationer.

Upptäck nätverksenheter från Elfa Distrelec som kan generera data för överföring och underlätta nätverksanslutning.

Kategorier inom molndatatjänster

Molntjänstmarknaden är vanligtvis uppdelad i tre tjänstemodeller: infrastruktur, plattformar och mjukvara. Kunder kan välja mellan privata, offentliga eller hybrida molnimplementeringsstrategier, beroende på deras affärs- och säkerhetsbehov.

Molntjänstteknik-koncept för affärsnätverk.
  1. Offentliga moln – för att nå ett offentligt moln kan du använda din webbläsare. Det är en datortjänst som tillhandahålls av andra organisationer, tillgängligt för alla. Många populära varumärken, som Google Cloud, Microsoft Azure och Amazon Web Services (AWS), är värd för, och driver offentliga moln.
  2. Privata moln– dedikerat till en specifik kund (ett företag eller en organisation). Endast den kunden har tillgång till sitt privata moln. I ett sådant system har ägaren mer kontroll och bättre säkerhet.
  3. Hybrida moln – består av både offentliga och privata moln. Det innebär att kunderna har mer kontroll över sina data och resurser jämfört med att vara värd i en offentlig molnmiljö, men de får ändå några av fördelarna med en offentlig molntjänst.

Molntjänstmodeller

Beroende på affärskrav finns det olika modeller av molntjänster. De tre huvudsakliga typerna av molntjänster är mjukvara som en tjänst (SaaS), infrastruktur som en tjänst (IaaS) och plattform som en tjänst (PaaS). Om du vill uppnå dina mål snabbare, kommer dessa kategorier att hjälpa dig. 

SaaS

Mjukvara som en tjänst levererar webbaserade applikationer som administreras av mjukvaruleverantören snarare än av ditt företag. Populära är Microsoft Office, Google Apps, NAS, Slack och Dropbox. Tack vare leverantörens mjukvarutjänster kan ditt företag undvika löpande behov av mjukvaruunderhåll, nätverkssäkerhet, datatillgänglighet, mjukvaruhantering och andra problem som håller applikationerna igång.

Mellan 2020 och 2025 förväntas marknaden för mjukvara som en tjänst (SaaS) växa globalt.

Statista
SaaS koncept.

IaaS

Infrastruktur som en tjänst är ett koncept som använder virtualiseringsteknik för att tillhandahålla molnbaserade infrastrukturresurser (som nätverk, lagring och operativsystem). Enligt denna tjänstemodell behöver kunderna inte underhålla infrastruktur. Leverantören är således ansvarig för att säkerställa den kontraktsenliga kvantiteten och tillgången på resurser. Enligt Statista äger Amazon, branschledaren, nästan hälften av marknaden, medan Microsoft och Alibaba kommer på andra och tredje plats.

PaaS

Plattform som en tjänst faller mellan infrastruktur som en tjänst (IaaS) och programvara som en tjänst (SaaS). Detta koncept ger utvecklare tillgång till en molnbaserad plattform där de kan skapa och distribuera appar utan att installera och arbeta med IDE (Integrated Development Environments). I de flesta fall kan användare välja de funktioner de vill ha med i sin prenumeration.

Vad är molnsäkerhetslösningar?

Molndatatjänster hjälper till att förbättra verksamheten genom att lägga till effektivitet och mobilitet, men tyvärr medför det också vissa risker. För att inte tillåta systemintrång är det viktigt att investera i molnsäkerhetslösningar. De säkrar data, nätverk, arbetsbelastningar och appar som finns på molninfrastruktur.

Molntjänstteknik och onlinedatalagring för affärsnätverkskoncept.

Molntjänster tillhandahåller säkra åtkomstpunkter, såsom gateways och sandlådor, vilket gör att godkända användare kan starta och köra molnapplikationer i en säker miljö. Under tidigare decennier brukade mjukvara och servrar vara lokalt placerade och behövde skydd. Idag kan administratörer av molntjänster ställa in behörigheter, upprätthålla styrning och hålla reda på vem som använder och kommer åt apparna.

Flera molnsäkerhetslösningar hjälper till att skydda ytterligare data och dokument som finns i molnapplikationer. De inkluderar kontroller för att förhindra dataförlust, kryptering och säkra e-post.

Fördelar med molnsäkerhet

Cyberattacker kan drabba alla företag, oavsett storlek. Det betyder att alla som har tillgång till internet kan bli offer för cyberattacker. En lösning är molnsäkerhet, vilket är viktigt för att skydda molnbaserad data. 

De främsta fördelarna med molnsäkerhetslösningar:

  • Centrerad säkerhet.
  • Förbättring av övervakning och spårning.
  • Enkel åtkomst och kontroll.
  • Global skala.
  • Förbättra snabbheten i applikationer.
  • Skydd mot angrepp mot webbapplikationer.
  • Minskade kostnader.

Tack vare lämplig molntjänst kan du dra nytta av tillförlitligheten och minskad administration. Om du flyttar allt i molnet behöver du inga ytterligare resurser eller manuell konfiguration eftersom all säkerhet finns på ett ställe. Enligt Salesforce uppgav 94% av företagen stora framsteg inom onlinesäkerhet efter att ha flyttat sin data till molnet.

Hur säkrar du ditt molnsystem?

Molndatasäkerhet blir allt mer populärt. Individer och företagsägare flyttar sina enheter, datacenter, affärsprocesser och mjukvara till molnet. Att använda molntjänster kan därför ge upphov till vissa säkerhetsproblem. Ta reda på vad du eller din organisation bör göra för att undvika cyberattacker och skydda ditt molnbaserade system.

Alla som använder internet och vill skydda sin data och information kommer att välja ett starkt lösenord och ladda ner antivirusprogram. Detta är uppenbara och viktiga faktorer, men utöver dem finns det andra saker du måste tänka på för att säkra ditt moln.

Hantera åtkomstkontroll

Ingen verksamhet vill att någon utan rätt behörighet ska få åtkomst till data i sitt moln. Du kan hantera de användare som försöker komma åt din molnmiljö genom att anta policyer för åtkomstkontroll. Du kan också ge distinkta användare olika privilegier och åtkomstföreskrifter.

En hackare försöker hacka systemet med lösenord. Cyberattack koncept.

Säkerhetskopiering av data

Det finns många scenarier där du kan förlora dina viktiga data. Det kan vara mänskliga fel, förstörelse av hårdvara, förvanskning av programvara eller virus. Därför är det viktigt att säkerhetskopiera dina data för att förhindra oönskade situationer. Du kan skapa en datasäkerhetskopiering lokalt (hårddiskar, USB) och elektronisk (molntjänster och NAS).

Kryptera data i molnet

Att lagra data i molnet kräver att man ser till att den är korrekt krypterad. Kryptering är viktigt när data överförs och i vila. Kontrollera med din molntjänstleverantör för att se om de har någon krypteringspolicy. Varje molnleverantör bör ha specifika standarder för att skydda data som finns på deras servrar; ditt företag bör känna till dessa riktlinjer innan du migrerar data.

Policy för molndatadedektering

Se till att kunddata raderas från molnmiljön efter att kundens lagringsperiod löper ut eller av andra skäl. Om din tid med en klient tar slut kan du behöva radera deras data. Ditt företag måste upprätta regler för dataradering för att säkerställa att all information och data tas bort på ett säkert sätt från ditt system och samtidigt förblir kompatibla.

Utbildning i säkerhet för anställda

Se till att dina anställda också känner till molnsäkerhetspraxis. Ofta kan olämplig användning av molnmiljön öppna upp utrymme för hot i ditt system. Att utbilda personalen i att veta hur man använder alla molnverktyg, programvara och nätverk hjälper till att säkerställa ditt företags datasäkerhet.

Nätverkssäkerhet koncept. Anställda lär sig molnsäkerhetsmetoder.

Sårbarhetstester

Molntjänsteleverantörer bör överväga att använda branschledande verktyg för sårbarhet och incidenthantering. Dessa verktygslösningar för incidentrespons erbjuder helautomatiska säkerhetsbedömningar för att testa för systemfel och minska tiden mellan större säkerhetsrevisioner. Genom att se till att dessa tester fungerar korrekt kan du upptäcka kryphål som kan ha uppstått i ditt system.

Övervakning av molnmiljö

Molnövervakning avser de verktyg och tjänster som används för att hålla reda på molnmiljöns drift och prestanda. Molnövervakningen samlar in data från alla delar av dess infrastruktur, vilket ger leverantörer och användare fullständig insyn i sin miljö. Det är dock inte många företag som säkerställer sin molnsystemövervakning, även om traditionella säkerhetslösningar ibland inte räcker mot vissa hot.

Sammanfattning

Att välja rätt molnsäkerhetslösning är avgörande om du vill få ut det mesta av molnet och skydda ditt företag från obehörig åtkomst, dataintrång och andra faror. Se till att ditt molnsystem är säkert och skyddat från alla cyberattacker. Börja med att implementera några av ovanstående riktlinjer. Och se till att du väljer rätt leverantör. Många företag på marknaden erbjuder hög säkerhet för dina data och system.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Konsumentundersökning om efterfrågan på elfordon

Nästa inlägg

Stöd dina framtidssäkra IIoT-projekt med Red Lion

Relaterade inlägg