Nettskybaserte løsninger og sikkerhet

Avatar photo

Mange bedrifter jobber nå med å gjøre operasjoner så digitale som mulig. Nye teknologier som IoT, AI og avansert automasjon gjør at bedrifter kan skape nye arbeidsmiljø, også kjent som Industry 4.0 eller smartproduksjon. Ved å bruke nettskybasert sikkerhet beskytter de dataen sin, en sikkerhetstype kjent som nettskydatabehandlingssikkerhet. Dette er en samling av regler, styringer, prosedyrer og teknologier som sammen sikrer skybaserte systemer data og infrastruktur.

Trender som skydatabehandling, viritualisering og mobilitet gjør at bedrifter raskt kan bli mer smidige og fleksible. Skyteknologier gjør det lettere for selskaper som har gått over til en hybrid- eller en fullstendig hjemmekontorsmodell å lagre konfidensiell data. Men disse systemene utgjør en viss risiko når det gjelder utlevering av bedriftsinformasjon. Dataangrep blir mer og mer vanlig og nettkriminelle kan få tilgang til bedrifters nettverk. For å unngå slike type situasjoner og for å sikre din bedrift er det grunnleggende å ha kjennskap til ulike løsninger for nettskysikkerhet.

Introduksjon av nettskydatabehandling

Det er stor sannsynlighet for at du bruker skydatabehandling akkurat nå. Hvis du bruker en nettjeneste for å sende eposter, endre eller lagre dokumenter, er det sannsynlig at det er denne teknologien som gjør det mulig. Nettskyservere kan tilby sikkerhet, tilgang, skaleringsmuligheter, håndtering av systemendringer og lagring av data for bedrifter.

41% av selskaper i EU brukte nettskydatabehandling i 2021, mest for epost og lagring av filer.

Eurostat

Skydatabehandling gir brukere tilgang til ulike teknologier samtidig som det reduserer barrierer som teknologisk ekspertise og kostnader. Dette hjelper bedrifter som bruker ulike IT-tjenester, som eksternt samarbeid, hosting og behandling av data. Avhengig av typene er dette hvorfor denne teknologien er et utmerket valg for individer og organisasjoner.

Finn ut mer om nettverksenheter fra Elfa Distrelec som kan generere data for overføring og nettverkstilkobling.

Kategorier for nettskydatabehandling

Vi kan vanligvis kategorisere skymarkedet i tre ulike tjenestemodeller: infrastruktur, plattformer og programvare. Man kan velge mellom brukerstrategier som privat, offentlig, eller hybridsky avhengig av hvilke behov og sikkerhetsbekymringer man har.

Skydatabehandlingteknolgi for bedriftsnettverkskonsept.
  1. Offentlig sky– for å bruke en offentlig sky kan man bruke nettleseren. Dette er en databehandlingstjeneste som tilbys av andre organisasjoner og som er tilgjengelig for alle. Mange populære selskaper som Google Cloud, Microsoft Azure og Amazon Web Services (AWS) drifter og opererer ulike nettskyer.
  2. Privat sky– egnet til bruk av en enkelt kunde (en bedrift eller oganisasjon). Kunden er den eneste som har tilgang til den private skyen. I dette systemet har eieren mer kontroll og bedre sikkerhet.
  3. Hybridsky– består av både offentlige og private nettskyer. Dette betyr at kunder har mer kontroll over data og ressurser sammenlignet med en offentlig nettsky, samtidig som de beholder noen av fordelene.

Nettskymodeller

Det fins ulike skytjenester, avhengig av hvilke bedriftsbehov man har. De tre hovedtypene er programvare som tjeneste (Saas), infrastruktur som tjeneste (IaaS) og plattform som tjeneste (PaaS). Disse kan hjelpe deg å nå målene dine raskere. 

SaaS

Programvare som tjeneste er nettbaserte bruksområder som administreres av programvareleverandøren istedenfor din bedrift. Populære tjenester inkluderer Microsoft Office, Google Apps, NAS, Slack og Dropbox. Takket være ulike programvaretjenester slipper du å tenke på vedlikehold av programvare, nettverkssikkerhet, tilgjengelig data, programvarestyring og andre bekymringer som holder applikasjonen gående. 

Mellom 2020 og 2025 er det ventet at SaaS-markedet vil vokse globalt.

Statista
SaaS-konsept.

IaaS

Infrastruktur som tjeneste er et konsept som bruker viritualiseringsteknologier for å levere skybaserte ressurser for infrastruktur (som nettverk, lagring og operasjonssystemer). I denne tjenestemodellen er det ikke nødvendig for kunden å vedlikeholde infrastrukturen. Etter avtalebetingelser er leverandøren ansvarlig for å sikre kvalitet og tilgjengelige ressurser. Ifølge Statista eier industrileder Amazon nesten halvparten av dette markedet, mens Microsoft og Alibaba kommer på andre- og tredjeplass.

PaaS

Plattform som tjeneste havner en plass mellom IaaS og SaaS. Dette konseptet gir utviklere tilgang til en skybasert plattform som skaper og fordeler apper uten installasjon og som jobber med integrerte utviklingsmiljø. I de fleste tilfeller kan brukere, når man oppretter et abonnement, velge de egenskapene de selv vil ha.

Hvilke sikkerhetsløsninger fins for nettskyen?

Skydatabehandling gjør det mulig for bedrifter å øke effektivitet og mobilitet, men det medfører også en viss risiko. For å unngå at systemene dine infiltreres er det viktig å investere i skysikkerhet. Disse sikrer data, nettverk, arbeidsmengde og apper som driftes i skyen.

Skydatabehandlingsteknologi og datalagring på nett for bedriftsnettverks konsept.

Skytjenester thar også sikre tilgangspunkt, som inngangsporter og sandbox, som gjør at godkjente brukere kan starte og drive skyapplikasjoner i et trygt miljø. Tidligere hadde man programvare og servere på stedet, og disse måtte man beskytte. I dag kan administratorer selv gi brukere tilgang og håndtere disse samtidig som de holder styr på hvem som bruker og har tilgang til appene.

Flere skysikkerhetsløsninger kan beskytte ekstra data og dokumenter man lagrer i de ulike applikasjonene, som styringer som forhindrer tap av data, kryptering, sikring av eposter og nettinngangsporter.

Fordeler med nettskybasert sikkerhet

Dataangrep kan skje enhver bedrift, uansett størrelse. Dette betyr at alle som har tilgang til internett potensielt kan utsettes for et angrep. En løsning er skysikkerhet, som er grunnleggende for å beskytte data man oppbevarer i skyen. 

De største fordelene ved skysikkerhet:

  • Sentralisert sikkerhet.
  • Forbedret overvåking og sporing.
  • Enkel tilgang og styring.
  • Global skala.
  • Forbedret applikasjonshastighet.
  • Beskyttelse mot angrep på nett.
  • Reduserte kostnader.

Med den rette skytjenesten kan du dra nytte av en pålitelig og redusert administrasjon. Hvis du flytter alt til nettskyen trenger du ikke ekstra ressurser eller manuell konfigurering fordi sikkerheten er tilgjengelig på et sted. Ifølge Salesforce meldte 94% av bedriftene at de så tydelige forbedringer etter at de flyttet dataen til en nettsky.

Hvordan sikrer man et skydatabehandlingssystem?

Skysikkerhet blir mer og mer populært. Individer og bedrifter flytter enheter, datasenter, bedriftsprosesser og programvarer til skyen. Derfor fins det flere sikkerhetshensyn man må tenke over. Finn ut mer om hva du eller din organisasjon bør gjøre for å unngå dataangrep og hvordan du sikrer dine skybaserte systemer.

Alle som bruker internett og som bryr seg om å beskytte data og informasjon de har på nettet bør bruke et sterkt passord samt laste ned programvare for antivirus. Dette er åpenbare og viktige faktorer, men det finnes også andre ting du bør tenke på når du sikrer nettskyen din.

Håndtere tilgang

Ingen bedrift har lyst at mennesker uten riktig godkjennelse skal ha tilgang til dataen du oppbevarer i skyen. Du kan håndtere brukerne som har tilgang ved å sette disse i tilgangskontrollen. Du kan også gi ulike brukere ulike rettigheter og tilgangsregulasjoner.

En hacker som prøver å hacke systemet ved å bruke passord. Dataangrep-konsept.

Sikkerhetskopiering av data

Det er mange måter man kan miste viktig data. Det kan være gjennom menneskelig feil, ødeleggelse av maskinvare, korrupsjon av programvare eller datavirus. Det er derfor viktig å sikkerhetskopiere all data for å unngå uønskede situasjoner. Du kan lage sikkerhetskopier lokalt (harddisk, USB) eller elektronisk (nettsky og NAS). 

Kryptere data i nettskyen

Data som lagres i skyen krypteres. Kryptering er grunnleggende når data overføres. Sjekk med din skyleverandør hvilket regelverk de har for kryptering. Hver leverandør bør ha ulike standarder for beskyttelse av data og bedriften din bør være klar over disse før overføring av data finner sted.

Sletting av skydata

Sørg for at kundedata slettes hvis man ikke lenger jobber med kunden eller av andre grunner. Hvis ditt forhold med en kunde opphører må du kanskje slette dataen deres. Det er viktig at bedriften din å sette regler for sletting av data for å sikre at all informasjon og data trygt fjernes fra systemene dine samtidig som man etterlever trygghetsstandarder.

Sikkerhetstrening for ansatte

Sørg for at dine ansatte også kjenner til sikkerhetsprosedyrer for nettskyen. Feil skybruk åpner ofte opp for mulige trusler til systemet ditt. Opplæring for ansatte om hvordan de bruker nettskyverktøy, -programvare og -nettverk vil være med på sikre din bedriftsdata.

Konsepter for nettverkssikkerhet Ansatte lærer sikkerhetsprosedyrer for nettskyen.

Sårbarhetstester

Nettskyleverandører bør vurdere å bruke industriledende sårbarhets- og hendelseshåndteringsverktøy. Disse hendelseshåndteringsløsningene har fullstendig automerte sikkerhetsvurdering for å teste systemfeil og kutte tiden mellom store sikkerhetsrevisjoner. Ved å drive disse testene ordentlig kan du oppdage hull som har utviklet seg i systemene dine.

Overvåking av nettskymiljøer

Skyovervåking henviser til verktøy og tjenester som brukes for å holde styr på skymiljøets drift og ytelse. Disse samler data fra hver del av skyens infrastruktur som gjør at leverandører og brukere har fullstendig synlighet over nettskymiljøet. Mange bedrifter bruker likevel ikke skyovervåking, selv om tradisjonelle sikkerhetsløsninger ofte ikke er nok mot visse trusler.

Oppsummering

Å velge riktig sikkerhetsløsning for dine skysystemer er viktig hvis du vil få mest ut av skyen og å holde bedriften trygg mot uautorisert tilgang, databrudd og andre farer. Sørg for at skysystemet ditt er sikkert og at det er beskyttet mot dataangrep. Du kan begynne med å implementere noen av retningslinjene ovenfor. Og sørg for at du velger riktig leverandør. Mange firma tilbyr høy sikkerhet for din data og dine systemer.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Spørreundersøkelse om elbiletterspørsel

Neste innlegg

Støtt dine fremtidssikre IIoT-prosjekter med Red Lion

Relaterte innlegg