Chmura obliczeniowa i bezpieczeństwo

Avatar photo

Wiele firm koncentruje się na cyfryzacji swojej placówek. Dzięki technologiom takim jak IoT, AI oraz zaawansowana automatyzacja przedsiębiorstwa tworzą nowe środowiska pracy, często nazywane Przemysłem 4.0 lub inteligentnymi fabrykami. W związku z tym starają się chronić swoje dane, stosując zabezpieczenia chmury (zwanej też chmurą obliczeniową). Jest to zbiór zasad, mechanizmów kontrolnych, procedur i technologii, które współpracują ze sobą w celu zabezpieczenia systemów, danych i infrastruktury opartych na chmurze.

Trendy takie jak chmura obliczeniowa, wirtualizacja i mobilność pozwalają firmom na szybkie zwiększenie swojej wydajności i elastyczności. Technologie chmurowe ułatwiają przedsiębiorstwom pracę w coraz bardziej hybrydowych lub w pełni zdalnych warunkach i przechowywanie poufnych danych. Jednak niektóre z systemów opartych na chmurze stwarzają ryzyko wycieku firmowych informacji. Cyberataki stają się coraz częstsze, a cyberprzestępcy mogą uzyskać dostęp do sieci przedsiębiorstwa. Aby uniknąć takich sytuacji, należy zapoznać się z dostępnymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa w chmurze.

Wprowadzenie do chmury obliczeniowej

Najprawdopodobniej korzystasz z chmury obliczeniowej już teraz, wysyłając e-maile lub edytując dokumenty. Serwery w chmurze zapewniają bezpieczeństwo, stały dostęp, skalowalność, możliwość obsługi wszelkich modyfikacji systemu i przechowywania danych.

W 2021 roku 41% przedsiębiorstw w Unii Europejskiej korzystało z usług chmurowych, przede wszystkim do obsługi poczty elektronicznej i przechowywania plików.

Eurostat

Chmura obliczeniowa zapewnia użytkownikom dostęp do różnych technologii, nie wymagając specjalistycznej wiedzy technicznej ani wysokich kosztów. Dzięki chmurze można korzystać z różnych usług IT takich jak zdalna współpraca, hosting czy przetwarzanie danych. Jest to doskonałe rozwiązanie dla wielu organizacji i osób indywidualnych.

Poznaj urządzenia sieciowe od Elfy Distrelec, umożliwiające generowanie danych i ułatwiające łączność sieciową.

Kategorie chmury obliczeniowej

Rynek usług w chmurze dzieli się na trzy modele: infrastrukturę, platformy i oprogramowanie. Klienci mają do wyboru strategie wdrażania chmury prywatnej, publicznej lub hybrydowej, w zależności od ich potrzeb i obaw związanych z bezpieczeństwem.

Ilustracja pojęcia technologii chmury obliczeniowej w sieciach biznesowych.
  1. Chmura publiczna – dostęp do chmury jest możliwy dzięki przeglądarce internetowej. Jest to usługa obliczeniowa dostępna dla każdego świadczona przez inne organizacje. Wiele popularnych firm takich jak Google Cloud, Microsoft Azure i Amazon Web Services (AWS) udostępnia i obsługuje chmury publiczne.
  2. Chmura prywatna – jest przeznaczona dla jednego klienta, np. firmy lub organizacji. Dostęp do chmury ma tylko klient. Dzięki temu systemowi właściciel ma większą kontrolę oraz zapewnione większe bezpieczeństwo.
  3. Chmura hybrydowa – łączy w sobie chmurę publiczną i prywatną. Oznacza to, że klienci mają większą kontrolę nad swoimi danymi i zasobami w porównaniu do chmury publicznej, nadal korzystają jednak z niektórych jej funkcji.

Modele usług chmurowych

Na rynku dostępne są różne modele usług w chmurze, w zależności od potrzeb użytkowników. Trzy główne rodzaje usług to oprogramowanie jako usługa (SaaS), infrastruktura jako usługa (IaaS) i platforma jako usługa (PaaS). 

SaaS

Oprogramowanie jako usługa to aplikacje internetowe administrowane przez dostawcę oprogramowania, a nie przez klienta. Do najpopularniejszych z nich należą Microsoft Office, Google Apps, NAS, Slack i Dropbox. Dzięki usługom oprogramowania oferowanym przez dostawcę można uniknąć ciągłej presji związanej z obsługą oprogramowania, bezpieczeństwem sieci, dostępnością danych, zarządzaniem oprogramowaniem i wszystkimi innymi zagadnieniami, które utrzymują funkcjonowanie aplikacji. 

W latach 2020-2025 przewidywany jest globalny wzrost rynku oprogramowania jako usługi (SaaS).

Statista
Ilustracja pojęcia SaaS.

IaaS

Infrastruktura jako usługa to koncepcja wykorzystująca technologie wirtualizacji do dostarczania zasobów infrastrukturalnych w chmurze (takich jak sieć, pamięć masowa i system operacyjny). W ramach tego modelu usług klienci nie muszą samodzielnie zajmować się utrzymaniem infrastruktury. To dostawca jest odpowiedzialny za zapewnienie określonej w umowie ilości i dostępności zasobów. Według portalu Statista Amazon, lider branży, ma prawie połowę udziałów w rynku, a Microsoft i Alibaba zajmują drugie i trzecie miejsce.

PaaS

Platforma jako usługa stanowi usługę pośrednią między infrastrukturą jako usługą (IaaS) a oprogramowaniem jako usługą (SaaS). Koncepcja ta daje programistom dostęp do opartej na chmurze platformy do tworzenia i dystrybucji aplikacji bez konieczności instalowania i pracy z IDE (ang. Integrated Development Environments). W większości przypadków użytkownicy mogą wybrać, z których funkcji chcą korzystać.

Jakie są rozwiązania bezpieczeństwa w chmurze?

Chmura obliczeniowa pomaga usprawnić działalność firmy poprzez zwiększenie wydajności i mobilności, ale niestety niesie ze sobą również pewne zagrożenia. Dlatego, aby nie dopuścić do włamania się do systemu, należy zainwestować w rozwiązania bezpieczeństwa w chmurze. Zabezpieczają one dane, sieci, środowiska pracy i aplikacje umieszczone w chmurze.

Ilustracja pojęcia technologii chmury obliczeniowej i przechowywania danych online w sieciach biznesowych.

Usługi w chmurze oferują bezpieczne punkty dostępu, takie jak bramy i sandboxy, pozwalające zatwierdzonym użytkownikom uruchamiać i obsługiwać aplikacje w chmurze w bezpiecznym środowisku. W poprzednich dekadach oprogramowanie i serwery były przechowywane lokalnie i wymagały ochrony. Obecnie administratorzy usług w chmurze mogą ustalać uprawnienia, utrzymywać zarządzanie i śledzić, kto korzysta z aplikacji i uzyskuje do nich dostęp.

Wiele rozwiązań bezpieczeństwa pomaga chronić dodatkowe dane i dokumenty przechowywane w aplikacjach w chmurze. Obejmują one kontrolę zapobiegania utracie danych, szyfrowanie, zabezpieczanie poczty elektronicznej i bram sieciowych.

Korzyści związane z bezpieczeństwem w chmurze

Cyberataki mogą przydarzyć się każdej firmie, bez względu na jej wielkość. Każdy użytkownik mający dostęp do Internetu może stać się ofiarą cyberataku. Jednym z rozwiązań jest zabezpieczenie chmury, które jest niezbędne do ochrony danych w niej przechowywanych. 

Główne zalety zabezpieczeń w chmurze to:

  • scentralizowane bezpieczeństwo,
  • usprawnienie monitorowania i śledzenia,
  • łatwy dostęp i kontrola,
  • globalna skala,
  • zwiększona wydajność szybkości działania aplikacji,
  • ochrona aplikacji internetowych przed atakami,
  • redukcja kosztów.

Dzięki odpowiedniej usłudze w chmurze można cieszyć się niezawodnością i mniejszą koniecznością zarządzania. Przenosząc wszystko do chmury, nie ma potrzeby korzystania z dodatkowych zasobów ani ręcznej konfiguracji, ponieważ wszystkie zabezpieczenia znajdują się w jednym miejscu. Według Salesforce, 94% firm twierdzi, że po przeniesieniu danych do chmury odnotowało ogromny postęp w zakresie bezpieczeństwa online.

Jak zabezpieczyć swoją chmurę obliczeniową?

Bezpieczeństwo danych w chmurze staje się coraz popularniejsze. Klienci indywidualni i przedsiębiorstwa przenoszą swoje urządzenia, centra danych, procesy biznesowe i oprogramowanie do chmury. W związku z tym korzystanie z usług w chmurze może budzić pewne obawy związane z bezpieczeństwem. Dowiedz się, jak uniknąć cyberataków i zabezpieczyć swój system oparty na chmurze.

Wszyscy, którzy korzystają z Internetu i dbają o ochronę swoich danych i informacji, stosują silne hasła i programy antywirusowe. Oprócz podjęcia tych oczywistych kroków należy rozważyć kilka dodatkowych aspektów.

Zarządzanie kontrolą dostępu

Każdej firmie zależy na tym, by dostęp do danych w chmurze miały tylko uprawnione osoby. Zarządzanie użytkownikami jest możliwe dzięki wprowadzeniu odpowiednich procedur kontroli dostępu. Ponadto poszczególnym użytkownikom można nadawać różne przywileje.

Haker usiłujący włamać się do systemu z użyciem hasła. Ilustracja przedstawiająca cyberatak.

Tworzenie kopii zapasowych danych

Istnieje wiele sytuacji, w których można stracić istotne dane. Może być to wynik błędu ludzkiego, zniszczenie sprzętu, uszkodzenie oprogramowania lub wirusy. Dlatego tworzenie kopii zapasowych jest tak ważne. Kopie zapasowe danych można tworzyć lokalnie (dyski twarde, USB) oraz elektronicznie (usługi w chmurze i NAS). 

Szyfrowanie danych w chmurze

Przechowując dane w chmurze, należy zadbać o ich odpowiednie zaszyfrowanie. Szyfrowanie jest niezbędne podczas przesyłania danych i podczas ich retencji. Warto sprawdzić, czy dostawca usług w chmurze stosuje procedury szyfrowania. Każdy dostawca usług w chmurze powinien stosować określone standardy ochrony danych przechowywanych na swoich serwerach; przed migracją jakichkolwiek danych należy zapoznać się z tymi wytycznymi.

Zasady usuwania danych z chmury

Należy zapewnić, że dane klientów są powinny być usunięte z chmury po wygaśnięciu okresu przechowywania danych klienta lub z jakichkolwiek innych powodów. Po zakończeniu współpracy z klientem konieczne może być usunięcie jego danych. Każda firma powinna opracować procedury usuwania danych, aby zapewnić, że wszelkie informacje i dane są bezpiecznie usuwane z systemu przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami.

Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa

Należy zadbać również o to, by pracownicy znali obowiązujące zasady bezpieczeństwa w chmurze. Bardzo często niewłaściwe korzystanie z tego środowiska może narazić firmę na niebezpieczeństwo. Szkolenie pracowników zwiększa stopień bezpieczeństwa danych firmy.

Ilustracja pojęcia zabezpieczenia sieci. Pracownicy uczą się zasad bezpieczeństwa danych w chmurze.

Testy podatności

Dostawcy usług w chmurze powinni korzystać z najlepszych w branży narzędzi reagowania na zagrożenia i ataki. Narzędzia te oferują w pełni zautomatyzowane testy bezpieczeństwa, które pozwalają na testy systemu i skrócenie czasu pomiędzy głównymi audytami bezpieczeństwa. Dzięki regularnym testom można wykryć ewentualne luki w systemie.

Monitorowanie środowiska chmury

Monitorowanie chmury odnosi się do narzędzi i usług wykorzystywanych do śledzenia działania i wydajności środowiska chmury. Systemy monitorujące chmurę zbierają dane z każdej części jej infrastruktury, dając dostawcom i użytkownikom pełny wgląd w ich środowisko. Niewiele firm dba jednak o monitorowanie pracy systemu w chmurze, pomimo tego, że czasami tradycyjne rozwiązania bezpieczeństwa nie wystarczają w walce z niektórymi zagrożeniami.

Podsumowanie

Aby w pełni wykorzystać możliwości chmury i zabezpieczyć firmę przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem danych i innymi zagrożeniami, należy wybrać odpowiednie rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa. Warto zacząć od wdrożenia niektórych z powyższych wskazówek. Następnie należy upewnić się, że wybrany dostawca jest odpowiednim rozwiązaniem dla potrzeb firmy. Na rynku istnieje wiele firm oferujących wysoki poziom bezpieczeństwa danych i systemów.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Badanie popytu na pojazdy elektryczne wśród konsumentów

Następny post

Wspieraj swoje przyszłościowe projekty IIoT z Red Lion

Powiązane posty