Wspieraj swoje przyszłościowe projekty IIoT z Red Lion

Avatar photo

Michael Lefeuvre Regionalny menedżer produktu w Europie w firmie Red Lion

Michael Lefeuvre dołączył do zespołu Red Lion we Francji jako inżynier wsparcia technicznego w 2006 roku. Wykorzystując swoje zaawansowane umiejętności i wiedzę techniczną, Michael zaangażował się w prace związane ze wsparciem sprzedaży i projektami, co pozwoliło mu objąć stanowisko inżyniera ds. zastosowań w terenie na Europę. Od 2020 roku Michael pracuje na stanowisku menedżera produktu w Europie.

Rozmowa z Michaelem Lefeuvre, menedżerem produktu w Europie w firmie Red Lion Controls

1. W jaki sposób firma Red Lion angażuje się w branżę IIoT?

Marka Red Lion działa na rynku od 1972 roku. Jesteśmy producentem innowacyjnych rozwiązań z zakresu komunikacji, monitorowania i kontroli automatyki przemysłowej oraz sieciowej – umożliwiamy firmom na całym świecie dostęp do danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu mogą zwiększyć swoją produktywność.

Rozwiązania z zakresu IIoT marki Red Lion pomagają w realizacji założeń przemysłowego Internetu rzeczy, mając na uwadze pełne bezpieczeństwo przemysłowe IoT i niezawodną automatyzację procesów. Co więcej, korzystając z rozwiązań Red Lion można z łatwością pozyskiwać dane zarówno z nowych, jak i starszych urządzeń stosowanych w zakładach pracy.

2. Co według Ciebie napędza rozwój tej branży?

Kluczowym czynnikiem jest dostępność danych, zarówno na poziomie operacyjnym (OT), jak i na poziomie przedsiębiorstwa (IT). Szybki dostęp do danych przemysłowych oznacza większą produktywność, mniej przestojów oraz możliwość natychmiastowego przeciwdziałania ewentualnym odchyleniom od normy. Zgranie poziomu OT z poziomem IT jest kolejnym decydującym czynnikiem.

Dane nie są już ograniczone do jednego działu, lecz są dostępne ze wszystkich poziomów przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia są również inne czynniki, takie jak dostarczanie danych przemysłowych w czasie rzeczywistym i zapewnienie do nich łatwego dostępu, na przykład konwersja protokołów do przetwarzania danych musi odbywać się równolegle. Kolejnym ważnym elementem jest szybki dostęp do przetworzonych danych poprzez chmurę i zabezpieczone serwery. Krótko mówiąc, główne czynniki to szybka i bezpieczna dostępność danych przemysłowych, łatwych do przetwarzania i przeglądania z dowolnego miejsca.

3. Jakie są Twoim zdaniem największe wyzwania związane z pracą w tej branży?

Dostępność rozwiązań produkcyjnych, zwłaszcza urządzeń z obsługą IIoT. Wiele rozwiązań nie oferuje wszystkich potrzebnych funkcji, takich jak dostęp do danych w czasie rzeczywistym, bezpieczny zdalny dostęp, konwersja protokołów, a także łatwe połączenie z systemami w chmurze, które można połączyć w jednym urządzeniu. Różni producenci oferują różne rozwiązania, lecz niektóre z nich są ograniczone w zakresie oprogramowania i skalowalności.

4. Co Twoim zdaniem powstrzymuje niektóre firmy przed inwestowaniem w IIoT?

Przemysłowy Internet rzeczy stanowi wyzwanie organizacyjne i techniczne.  Nieprzewidziane sytuacje są nieuniknione na początku każdego projektu, ale wraz z jego rozwojem występują jednak coraz rzadziej. Przed wdrożeniem nowych rozwiązań należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

  • Jakie są warunki techniczne?  
  • Jakie są czynniki środowiskowe? Jak zabezpieczyć produkcję przed cyberatakiem? 
  • Jakie są normy techniczne i jak należy ich przestrzegać?   
  • Jakie są wymagania dotyczące personelu?  
  • Jaki jest budżet? Ważne, żeby obliczyć koszta na tym etapie, ponieważ ich pózniejsza zmiana może kosztować dużo więcej.
  • Od czego zacząć?
  • Jakie są najważniejsze aspekty do rozważenia? Co będzie potrzebne?  

Aby odnieść sukces, należy najpierw odpowiedzieć sobie na wszystkie powyższe pytania.

5. Jakie opinie o waszych rozwiązaniach mają klienci?

Klienci Red Lion uważają, że nasze produkty z obsługą IIoT są skuteczne i opłacalne, ponieważ są niezależne od dostawcy i łatwe w użyciu. Ich zdaniem nasze oprogramowanie Crimson do programowania i automatyzacji oferuje wszystkie ważne funkcje, dzięki którym łatwo jest rozpocząć, wdrożyć i dostosować projekt do ewentualnych przyszłych zmian. Zintegrowana konwersja ponad 300 protokołów, złącza MQTT z wstępnie skonfigurowanymi połączeniami chmurowymi dla konfiguracji point and click [tłum. wskaż i kliknij], serwer sieciowy, logowanie danych to narzędzia IIoT, to niektóre z prostych rozwiązań, które oferujemy w standardzie.

6. Jak Twoim zdaniem rozwiązano kwestię bezpieczeństwa?

Bezpieczeństwo jest niezwykle ważne przy wymianie danych przemysłowych w przedsiębiorstwie oraz przy korzystaniu z zewnętrznych zasobów dostawców usług w chmurze, takich jak Microsoft Azure, Cumulocity itp. Szyfrowanie danych, dostęp do nich i ich transfer wymagają najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Niestety regularne przykłady ataków hakerów pokazują nam, jak produkcja może zostać zakłócona lub nawet całkowicie wstrzymana.

7. IIoT jest w dużej mierze sektorem opartym na danych, czy oferujecie usługi z nimi związane? Jak te rozwiązania wypadają na tle innych konkurencyjnych usług?

Urządzenia Red Lion obsługujące IIoT mają za zadanie dostarczać bezpieczne, natychmiastowe i łatwe do przetwarzania dane przemysłowe; nie oferujemy usług związanych z danymi.

8. Rozwiązania IIoT mogą być kosztowne, jeśli nie są wprowadzone w odpowiedni sposób. Jaki poziom wsparcia oferujecie w tym zakresie?

Red Lion oferuje wielojęzyczne wsparcie techniczne na całym świecie, dostępne 24/7, oferując konsultacje i szybkie rozwiązywanie problemów. Nasi klienci nie muszą korzystać ze zautomatyzowanych chatbotów, ponieważ zapewniamy bezpośredni kontakt z ekspertami do spraw produktów. Nasz wielojęzyczny zespół zapewnia wsparcie w zakresie zarządzania projektami, opracowywania propozycji rozwiązań oraz ich wdrażania. Każdy zespół jest nadzorowany przez technika lub inżyniera odpowiedzialnego za dany region.

9. Jak myślisz, na czym będzie się koncentrować IIoT w ciągu najbliższych kilku lat?

Główny nacisk będzie położony na konwergencję OT/IT, tj. transfer danych i dostęp do KPI (kluczowy wskaźnik efektywności), OEE (wskaźnik mierzący efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń) lub innych przemysłowych wartości rejestrowanych z każdego poziomu przedsiębiorstwa.  Kluczowe znaczenie ma sposób, w jaki jednostki operacyjne mogą wymieniać dane ze swoim działem IT w czasie rzeczywistym.  Kwestia cyberbezpieczeństwa staje niezwykle istotna, ponieważ coraz więcej firm chce wiedzieć, jak zabezpieczyć swoje dane IIoT przed atakami hakerów.  Takie ataki nie są już niewinnymi zabawami, ale bardzo wyrafinowanymi włamaniami do bardzo wrażliwych danych.

W następstwie działań rządów światowych, zmierzających do zmniejszenia śladu węglowego, Przemysł 4.0 ewoluuje w kierunku Przemysłu 5.0. Cele piątej rewolucji przemysłowej wykraczają poza efektywność i produktywność, a rola i wkład przemysłu w społeczeństwo są wzmocnione. W centrum procesu produkcyjnego znajduje się dobre samopoczucie pracownika, a nowe technologie zapewniają dobrobyt, wykraczający poza miejsca pracy i wzrost gospodarczy, przy jednoczesnym poszanowaniu ograniczeń produkcyjnych naszej planety.

Przemysł 5.0 uzupełnia założenia Przemysłu 4.0, skupiając się w szczególności na badaniach i innowacjach służących przejściu do zrównoważonego, skoncentrowanego na człowieku i odpornego przemysłu europejskiego.

Zrównoważony rozwój w odniesieniu do sposobu traktowania środowiska, zasobów i pracowników w całkowicie zautomatyzowanym środowisku będzie ważnym czynnikiem. Za przykład mogą posłużyć zwiększone koszty w sektorze energetycznym, które w znacznym stopniu wpływają na wydajność, lub wpływ pandemii COVID-19 na planowanie zatrudnienia w sektorze OT. 

10. Co najbardziej fascynuje Cię w pracy w tej branży?

Postęp technologiczny jest olbrzymi, a nowe rozwiązania, takie jak 5G, sprawiają, że nie ma żadnych ograniczeń. Opracowywanie nowych rozwiązań, realizowanie kolejnych projektów, po prostu obserwowanie tego, co działa, jest bardzo inspirujące.

11. Czy Red Lion pracuje już nad rozwiązaniami z zakresu Przemysłu 5.0?

Tak, opracowujemy inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem oraz udziałem ludzi w Przemyśle 4.0.

Nasze motto to „bądź autentyczny, celuj wysoko, bierz odpowiedzialność” i odzwierciedla wysokie standardy, którym wszyscy musimy sprostać. Te wartości nie są zasadami, których należy przestrzegać, a raczej sposobem na życie, każdego dnia, we wszystkim, co robimy, w pracy i poza nią.  

12. Jakie są wasze plany na przyszłość?

Przede wszystkim łatwe udostępnianie danych przemysłowych na poziomie OT i IT, aby szybko reagować na zmiany i wpływy produkcji. Chcemy pomagać ludziom w zapobieganiu przestojom oraz umożliwić im szybkie i łatwe dostosowywanie się do zmieniających się warunków. Istotny będzie dla nas również dalszy rozwój zabezpieczeń. Jednak zapewnienie swobodnego dostępu do danych przemysłowych z każdego miejsca, w jednym języku, tzn. bez barier i bezpiecznie, będzie obok ochrony zasobów najwyższym priorytetem.

13. W branży IoT wielu producentów pracuje nad własnymi standardami, co stanowi wyzwanie w komunikacji. Jak bardzo otwarte są wasze rozwiązania pod tym względem?

Już kilka lat temu dostrzegliśmy ten problem i to skłoniło nas do stworzenia niezależnej od dostawców platformy do programowania i automatyzacji Crimson®. Crimson szybko konwertuje ponad 300 protokołów, a wstępnie skonfigurowane złącza MQTT zapewniają szybkie wdrażanie do najpopularniejszych chmur takich jak Azure, Amazon, Cumulocity, Aveva.Najważniejszym czynnikiem jest jednak niezależność od producenta, a nasze oprogramowanie współpracuje z takimi markami jak Siemens PLC, Schneider, Rockwell czy innymi urządzeniami. Nie ogranicza to użytkowników, ponieważ nie są oni uzależnieni od jednego producenta i nie muszą wydawać dużego kapitału na aktualizacje.

14. Co jest wyjątkowego w waszej technologii łączenia wszystkich systemów w jedno rozwiązanie oparte na danych? 

Jak wspomniałem wcześniej, nasze oprogramowanie Crimson do programowania i automatyzacji jest unikalne i dostępne we wszystkich oferowanych przez nas rozwiązaniach automatyzacji. Użytkownicy mogą tworzyć kompletne środowiska produkcyjne z obsługą IIoT, bez ograniczeń związanych z producentami lub brakującymi komponentami. Akwizycja, przetwarzanie, transfer danych i wizualne zarządzanie nimi – wszystko odbywa się z jednego źródła. Przykłady automatyzacji poziomów produkcyjnych w produkcji nart, firmy Blizzard, lub fotelików dziecięcych, firmy Römer, są dostępne na naszej stronie internetowej www.redlion.net.  

15. Jak wspieracie produktywność opartą na danych w czasie rzeczywistym?

Jak wspomniałem w odpowiedzi na pytanie pierwsze, jesteśmy producentem innowacyjnych rozwiązań z zakresu komunikacji, monitorowania i kontroli automatyki przemysłowej oraz sieciowej – umożliwiamy firmom na całym świecie dostęp do danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu mogą zwiększyć swoją produktywność. Red Lion jest ekspertem w oferowaniu rozwiązań w zakresie produktywności opartej na danych w czasie rzeczywistym.

16. Jaka jest Wasza najnowsza innowacja w zakresie automatyzacji Al? (zbieranie danych w czasie rzeczywistym, śledzenie, planowanie, kontrola i propozycje rozwiązań)

Od ponad 50 lat Red Lion jest czołowym producentem wyświetlaczy cyfrowych.Przez 21 lat z rzędu czytelnicy Control Design Magazine przyznawali Red Lion pierwsze miejsce wśród producentów mierników panelowych.

W 2021 roku wypuściliśmy na rynek nową generację cyfrowych mierników panelowych – urządzeń, które dotychczas były postrzegane jako proste urządzenia pomiarowe do instalacji w pojedynczych maszynach. Najnowocześniejsze funkcje, takie jak recesywne ekrany dotykowe z technologią swipe do obsługi wielu wyświetlaczy, wizualna sygnalizacja alarmu, gdy wartości spadają poniżej wartości docelowych, to tylko kilka innowacji, które wprowadziliśmy.  

Projektując serię graficznych mierników panelowych PM-50, skupiliśmy się na cyfrowej komunikacji. Graficzne wyświetlacze cyfrowe mogą teraz komunikować się bezpośrednio między sobą oraz w obrębie całego przedsiębiorstwa. Dzięki łączności Wi-Fi z transmisją danych Modbus wyświetlacz cyfrowy staje się częścią środowiska Przemysłu 4.0, jest łatwo programowalny i dostępny za pomocą aplikacji. Wartości pomiarowe mogą być natychmiast monitorowane z dowolnego miejsca. Nowe modele zastępują modele 1/8 i 1/16 Din i umożliwiają natychmiastową cyfryzację środowiska produkcyjnego. Cyfryzacja danych i IIoT często nie wymagają dużych instalacji, lecz zaczynają się bezpośrednio na etapie produkcji w samej maszynie.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Chmura obliczeniowa i bezpieczeństwo

Następny post

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki rozwiązaniom transmisji sygnału

Powiązane posty