Najważniejsze kształtujące się trendy technologiczne, które warto śledzić w 2021 r.

W związku z ciągłym rozwojem i postępem technologicznym rok 2021 ma być ekscytującym rokiem dla nowych technologii i innowacji. Jakie są więc jedne z największych trendów technologicznych na nadchodzący rok i jaki wpływ będą one miały na branżę?

Pięć głównych kształtujących się trendów technologicznych, na które należy zwrócić uwagę w 2021 r., to:

1. Internet zachowań

Co to jest?

Internet rzeczy (Internet of Things, IoT) odnosi się do sieci wzajemnie połączonych obiektów fizycznych, które zbierają i wymieniają informacje przez Internet. Aby zmaksymalizować korzyści płynące z IoT, musimy pójść o krok dalej i nadać sens zebranym przez nas danym, dołączając je do określonych ludzkich zachowań. Osiąga się to dzięki Internetowi zachowań (Internet of Behaviours, IoB). IoB to zasadniczo połączenie technologii, analizy danych i nauk behawioralnych.

Jakie są korzyści?

Urządzenia, takie jak smartfony mogą śledzić zarówno ruchy użytkowników online, jak i ich rzeczywistą lokalizację geograficzną. Firma może ze względną łatwością połączyć smartfona z Twoim laptopem, asystentem domowym, domową kamerą przemysłową i nagraniami z telefonu komórkowego, tworząc szczegółowy obraz tego, kim jesteś. Dzięki tym informacjom firmy mogą zrozumieć Twoje upodobania, niechęci, nawyki zakupowe, a nawet sposób, w jaki głosujesz.

IoB może naprawdę usprawnić marketing oraz sprzedaż w firmie, zapewniając szczegółowe i spersonalizowane informacje o konsumentach. Podczas gdy analityka i testy A/B są szeroko wykorzystywane przez firmy do mapowania podróży użytkownika, IoB może pójść o krok dalej, dostarczając więcej niż tylko wgląd w przeszłe wyniki, ale także informacje o prawdopodobnych przyszłych zachowaniach.

Na jakie branże to wpłynie?

IoB jest rozszerzeniem IoT, a wraz z rozwojem Internetu rzeczy jest nieuniknione, że Internet zachowań będzie rozwijał się wraz z nim. Gartner szacuje, że do 2023 r. 40% światowej populacji będzie śledzonych cyfrowo, aby można było wpływać na nasze zachowanie. Ta technologia będzie szeroko stosowana w większości branż, ponieważ IoT zyskuje na popularności. Jest nieuniknione, że zespoły sprzedaży i marketingu będą chciały wykorzystać zalety tej technologii, aby uzyskać jeszcze lepszy wgląd i zrozumienie swoich klientów.

2. Hiperautomatyzacja

Co to jest?

Hiperautomatyzacja, będąca środkiem do prawdziwej cyfrowej transformacji, umożliwia automatyzację prawie każdego powtarzalnego zadania. Połączenie Zrobotyzowanej Automatyzacji Procesów (Robotic Process Automation – RPA), uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence – AI) umożliwia automatyzację złożonych procesów biznesowych.

Jakie są korzyści?

Korzyści z hiperautomatyzacji są rozległe, w tym;

  • Zwiększona elastyczność– dzięki zastosowaniu kombinacji technologii automatyzacji organizacje mogą wykorzystać zalety każdej z tych technologii. Umożliwia to firmom osiągnięcie skali i elastyczności, które nie są możliwe przy użyciu jednej technologii cyfrowej.
  • Zwiększona produktywność pracowników– ponieważ czasochłonne i powtarzalne zadania mogą być wykonywane dzięki automatyzacji, pracownicy są w stanie poświęcić swój wysiłek na bardziej wartościowe zadania.
  • Zwiększona integracja– hiperautomatyzacja umożliwia organizacjom integrację technologii cyfrowych w swoich procesach. Dzięki temu komunikacja jest bezproblemowa i zapewnia lepszy dostęp.
  • Większy zwrot z inwestycji– zięki zaawansowanym narzędziom analitycznym firmy mogą zoptymalizować wykorzystanie swoich zasobów, aby zwiększyć przychody i obniżyć koszty.

Na jakie branże to wpłynie?

Tworząc cyfrowego bliźniaka organizacji, hiperautomatyzacja nie jest po prostu możliwością do rozważenia przez firmy, lecz nieuniknionym rozwiązaniem dla przyszłych wyzwań biznesowych. Hiperautomatyzacja już teraz wzmacnia branżę produkcyjną, budowlaną i transportową, gdzie na liniach montażowych wykorzystuje się robotykę i zaawansowaną automatyzację, usprawniając działania, ograniczając błędy i wykonując najbardziej powtarzalne zadania. Z czasem ten trend technologiczny znajdzie zastosowanie we wszystkich branżach. Obserwujemy już postęp w sektorze medycznym, w którym roboty przeprowadzają operacje i wykonują powtarzalne zadania, a także w sektorze bankowym, w którym zautomatyzowane jest rozpatrywanie pożyczek i kredytów hipotecznych w celu stworzenia scentralizowanej sieci danych i pomocy konsumentom. Ten trend będzie się rozwijał we wszystkich branżach.

3. Działania w dowolnym miejscu

Co to jest?

Działania w dowolnym miejscu to model biznesowy, który umożliwia pracodawcom, klientom oraz partnerom biznesowym dostęp i udostępnianie danych oraz procesów poza siecią korporacyjną. Zapewnia to niezawodny i bezpieczny dostęp do dokumentacji niezależnie od lokalizacji. Model ten powstał przy użyciu takich technologii jak narzędzia do rzeczywistości rozszerzonej, analityka, chmura i infrastruktura brzegowa, bezpieczny dostęp zdalny i automatyzacja.

Jakie są korzyści?

Działania w dowolnym miejscu usprawniają współpracę między pracodawcami a klientami. W następstwie pandemii koronawirusa biznes musiał zmienić działania, umożliwiając pracownikom pracę z domu i ułatwiając pracę z dowolnego miejsca. Trend ten zostanie utrzymany, więc potrzeba, aby firmy podejmowały działania w dowolnym miejscu, będzie najważniejsza w całym 2021 roku. Dzięki cyfryzacji procesów biznesowych firmy mogą mieć pewność, że ich działalność będzie przebiegać sprawnie również w przypadku wprowadzenia dalszych obostrzeń.

Bez kontekstu pandemii działania w dowolnym miejscu zapewniają pracownikom większą swobodę pracy, umożliwiają globalne całodobowe wsparcie klientów i zwiększają dostępność usług biznesowych.

Na jakie branże to wpłynie?

Zdecydowana większość branż już dostrzega korzyści płynące z działań w dowolnym miejscu i, ze względu na pandemię, ulepsza technologie i zwiększa bezpieczeństwo tego typu działalności. Nawet w sektorach, w których pracownicy nie mogą pracować z domu, takich jak edukacja, opieka zdrowotna i budownictwo, ten trend technologiczny może nadal przynosić korzyści w przypadku określonych zadań w ramach wybranych stanowisk. Chociaż branże te powrócą do swoich zwykłych środowisk pracy po pandemii, korzyści płynące z nauczania online i telemedycyny mogą nadal usprawniać ich pracę w 2021 roku i później.

4. Zero zaufania

Co to jest?

Zero zaufania to koncepcja bezpieczeństwa, która wymaga, aby wszyscy użytkownicy, zarówno wewnątrz organizacji, jak i spoza niej, byli uwierzytelniani, autoryzowani i weryfikowani w sieci przed uzyskaniem dostępu. Aby osiągnąć ten wyższy poziom bezpieczeństwa, wykorzystuje się technologie, takie jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe, zarządzanie tożsamością i dostępem oraz zabezpieczenia punktów końcowych nowej generacji.

Jakie są korzyści?

Zero zaufania pozwala na bardziej elastyczny i sprawny sposób pracy. Pomyślne wdrożenie zasady zero zaufania jest niezbędne, aby zapewnić skuteczne bezpieczeństwo, które umożliwia realizację wielu z omówionych powyżej trendów technologicznych.

Umożliwia to również firmom umieszczanie w kontekście użytkowników i osób, które próbują uzyskać dostęp do bazy danych, co jest ważne zarówno dla pracowników zdalnych, jak i złożonych środowisk IT obsługujących niezarządzalne urządzenia w IoT.

Obecnie — gdy ludzie pracują w domu — w tym środowisku występują różne zagrożenia. Zatem zasada zero zaufania jest jeszcze bardziej kluczowa w dzisiejszym świecie, w którym ludzie są przenoszeni z biur, a trend ten może utrzymać się jeszcze przez jakiś czas.

Reiner Kappenberger, dyrektor ds. zarządzania produktami w zakresie bezpieczeństwa danych w Micro Focus

Na jakie branże to wpłynie?

Zasada zero zaufania i wynikające z niej korzyści w zakresie bezpieczeństwa będą od teraz kluczowe dla wszystkich branż. Sektory lub firmy, które zaniedbują wdrożenie tak rygorystycznego podejścia do bezpieczeństwa, prawdopodobnie staną przed konsekwencjami tego w miarę postępu technologii i zagrożeń bezpieczeństwa. Ponieważ wdrożenie takiego systemu wymaga czasu, zasobów i pieniędzy, jest to proces powolny. Jednak wiele branż już akceptuje ten trend, szczególnie te, które mają do czynienia z dużymi ilościami wrażliwych danych, czyli, na przykład, finanse, opieka zdrowotna i produkcja

5. Inżynieria AI

Co to jest?

Technologia sztucznej inteligencji (AI) była i będzie ogromnym trendem technologicznym na przyszłość. Jednak trudności z utrzymaniem, skalowalnością i zarządzaniem stanowią przeszkodę we wdrażaniu sztucznej inteligencji w różnych organizacjach. Inżynieria sztucznej inteligencji zapewnia ścieżkę, która włącza sztuczną inteligencję do głównego nurtu DevOps, a nie jako oddzielny projekt.

Jakie są korzyści?

Inżynieria AI oferuje rozwiązanie problemów związanych ze sztuczną inteligencją, umożliwiając większej liczbie organizacji korzystanie z technologii AI z większą łatwością. Ponieważ istnieje wiele technik sztucznej inteligencji, poruszanie się w tej złożonej technologii może być trudne, ale dzięki inżynierii sztucznej inteligencji powstaje wyraźniejsza ścieżka. Inżynieria AI zapewnia również lepsze zarządzanie, zapewniając większą przejrzystość, zgodność i etykę w AI. Jest to trend, który zyskuje na znaczeniu, ponieważ coraz więcej konsumentów i firm stara się nawiązać współpracę z firmami, których wartości odzwierciedlają ich własne.

Na jakie branże to wpłynie?

Inżynieria sztucznej inteligencji wpłynie na wszystkie branże, ponieważ różne organizacje coraz częściej sięgają po sztuczną inteligencję, aby usprawnić swoje działania. Według Gartnera (hiperłącze) tylko 53% projektów sztucznej inteligencji kończy się sukcesem od prototypu do produkcji. Jednak wraz z postępem w inżynierii sztucznej inteligencji ten wskaźnik sukcesu wzrośnie w miarę, jak pokonane zostaną problemy z wydajnością i skalowalnością.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Wywiad z Wenem Wu, kierownikiem ds. produktów w MEAN WELL

Następny post

Zrozumienie znaczenia Internetu rzeczy (IoT) i koncepcji Przemysłu 4.0: wywiad z Aurélienem Fabre z Belden

Powiązane posty