9 rzeczy, które należy wziąć pod uwagę inwestując w technologię ubieralną

As experts know, the wearable market is growing exponentially across many industries. However, there is still some hesitation in adopting wearables due to privacy issues, data collection and short battery life. Whilst these challenges can be hard to overcome, does the positive impact of wearables far outweigh the negative? 

9 kwestii związanych z technologiami ubieralnymi

 Wykrywanie parametrów — urządzenia ubieralne połączone z ciałem człowieka wykrywają i monitorują zmiany stanów fizycznych i rejestrują je w postaci danych. Problem związany z danymi pochodzącymi z czujników monitorujących stan zdrowia, na przykład z zapisem EKG, polega na braku precyzji i powtarzalności pomiarów. 
 
 Zazwyczaj wynika to z błędów na etapie projektowania bądź nieprawidłowego korzystania z urządzeń ubieralnych. Jednak, gdy chodzi o ochronę zdrowia, dokładny pomiar parametrów życiowych ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia monitorowania ogólnego stanu zdrowia człowieka. Dlatego każdy potencjalny problem może okazać się bardzo kosztowny. 
 
Akumulatory — urządzenia ubieralne wymagają przenośnego źródła zasilania, na przykład akumulatora, który obecnie często niweluje potencjalne korzyści wynikające z użytkowania tego rodzaju urządzeń. Co prawda dzięki wzrostowi trwałości akumulatorów i zastosowaniu oszczędnych półprzewodników urządzenia ubieralne stają się coraz wydajniejsze energetycznie, wciąż jednak kwestia zasilania stanowi istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji o takiej inwestycji. Dotyczy to w szczególności ochrony zdrowia i branży produkcyjnej. Jak wiadomo, każdy przestój w tych branżach może być bardzo kosztowny. 
 
Bezpieczeństwo — większość urządzeń ubieralnych można połączyć z Internetem rzeczy, co rodzi wyzwania związane z bezpieczeństwem tych urządzeń. W dziedzinie ochrony zdrowia bezpieczeństwo danych pacjenta to absolutny priorytet. Dlatego też urządzenia ubieralne są poddawane surowym badaniom zgodnie z bardzo wysokimi normami obowiązującymi w branży medycznej. 
 
Bezpieczne muszą być nie tylko same urządzenia, ale też oprogramowanie zewnętrzne. Większość dostępnych na rynku urządzeń ubieralnych korzysta z platform gromadzących dane i przetwarzających je na czytelny format. W 2014 roku niedoskonałości szyfrowania danych w Internecie były tak powszechne, że udzieliły się także urządzeniom ubieralnym.

Koszt — wiemy, że dzięki innowacjom technologicznym i konkurencji na rynku koszt technologii ubieralnych z każdym rokiem spada. Jednak firmy, które zamierzają wdrożyć urządzenia ubieralne na przykład w branży logistycznej czy w związku z obsługą magazynów, niejednokrotnie muszą zainwestować więcej zawczasu. Kolejne inwestycje pozwolą zapewnić kompatybilność i pełną integrację urządzeń ubieralnych z aktualnymi systemami informatycznymi. To jednak nie wszystko, bo systemy te wymagają utrzymania i regularnych aktualizacji. 
 
Ochrona prywatności — w świecie idealnym urządzenia, z których korzystamy na co dzień, a które gromadzą nasze dane, powinny zachowywać te dane wyłącznie do wglądu dla użytkownika końcowego. Jak jednak wiemy, w świecie realnym nie zawsze tak jest. 
 
Większość urządzeń ubieralnych i związanych z nimi platform wymaga od użytkowników założenia konta, aby ich dane mogły być nie tylko analizowane, ale również sprzedawane innym podmiotom. W dzisiejszym świecie tego rodzaju dane są warte fortunę. 
 
Integracja oprogramowania — jedną z najważniejszych kwestii związanych z urządzeniami ubieralnymi i Internetem rzeczy jest niezauważalna integracja tych technologii z innymi systemami. W świecie Internetu rzeczy integrację zapewnia się poprzez zawieranie sojuszy branżowych między wiodącymi producentami i opracowywanie standardów technologicznych. W przypadku urządzeń ubieralnych nie zawsze tak to wygląda, gdyż większość producentów korzysta z własnego zastrzeżonego oprogramowania. 

Zdalne monitorowanie stanu zdrowia — wiele sektorów odnosi korzyści dzięki technologiom ubieralnym; jednym z nich jest ochrona zdrowia. Systemy ochrony zdrowia umożliwiają monitorowanie parametrów życiowych pacjentów, które następnie są analizowane pod kątem określonych schematów przy pomocy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Dane pozyskiwane od pacjentów pozwalają przewidzieć potencjalne problemy ze zdrowiem jeszcze przed ich wystąpieniem. Uznaje się, że profilaktyka jest tańsza i skuteczniejsza niż leczenie chorób i diagnostyka na późniejszym etapie.

Produktywność — urządzenia ubieralne mogą wpłynąć na wzrost produktywności w pracy o niemal 10%. Technologie ubieralne umożliwiają pracownikom znacznie szybsze i wydajniejsze wykonywanie zadań w bardzo wielu dziedzinach. Pracownicy magazynowi mogą dzięki technologii ubieralnej obsługiwać urządzenia bez użycia rąk, co przekłada się na wzrost produktywności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W handlu detalicznym pracownicy mogą uzyskać informacje o konkretnym produkcie, nie tracąc kontaktu z klientem, co wpływa na wzrost sprzedaży i zysków. Firmy budowlane korzystają z okularów z funkcją rozszerzonej rzeczywistości, aby widzieć przez ściany. Inżynierowie mogą zobaczyć, którędy poprowadzono rury i przewody elektryczne, przed podjęciem poważniejszych prac czy napraw.

Faktycznie, technologie ubieralne przynoszą wzrost produktywności w każdej branży.

Obsługa niewymagająca użycia rąk — jak wspomnieliśmy wyżej, umożliwienie wykonywania pracy bez użycia rąk pozwala wydajniej wykonywać zadania i uzyskać większą produktywność. Wyraźnie zwiększa się też bezpieczeństwo pracowników. Okulary z funkcją rozszerzonej rzeczywistości umożliwiają wykrywanie i wskazywanie zagrożeń w miejscu pracy w czasie rzeczywistym.

Podsumowanie

Bez wątpienia technologie ubieralne już przyniosły wymierne korzyści we wszystkich branżach, w których są stosowane. Jednakże ich użycie stwarza szereg problemów i obaw — szczególnie w obszarze bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Miejmy nadzieję, że w miarę upływu czasu i rozwoju technologii ubieralnych w obszarach, które tego wymagają, urządzenia tego rodzaju wejdą do powszechnego użycia.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Przełomowe korzyści płynące z zastosowania termografii w branży medycznej

Następny post

Jaka jest przyszłość inteligentnych ubrań?

Powiązane posty