Kompleksowy przewodnik dotyczący zabezpieczania sieci przemysłowej

Avatar photo

Cybersecurity issues are becoming a day-to-day struggle for Industrial Companies. Recent trends and cybersecurity statistics have revealed a huge increase in hacked and breached data from sources that are increasingly common in the workplace, like mobile and IoT devices.

The main goal of any industrial company is to increase and maximize its profits. The key to achieving this is to reduce operational costs and increase production efficiency. This requires informed decisions to be made, which in turn relies on a wealth of data being transmitted from and between smart devices and machines communicating effectively wi

Kwestie bezpieczeństwa cybernetycznego stają się codziennością dla firm przemysłowych. Ostatnie trendy i statystyki dotyczące cyberbezpieczeństwa ujawniły ogromny wzrost ilości włamań i naruszeń danych z wykorzystaniem źródeł, które są coraz bardziej powszechne w miejscu pracy, takich jak urządzenia mobilne i IoT.

Głównym celem każdego przedsiębiorstwa przemysłowego jest zwiększenie i zmaksymalizowanie zysków. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest obniżenie kosztów operacyjnych i zwiększenie efektywności produkcji. Wymaga to podejmowania świadomych decyzji, które z kolei opierają się na bogactwie danych przekazywanych z i pomiędzy inteligentnymi urządzeniami i maszynami komunikującymi się efektywnie w sieci.

Ponadto, ostatnie badania nad bezpieczeństwem sugerują, że większość firm ma niezabezpieczone dane i słabe praktyki w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, co czyni je podatnymi na utratę danych. Aby skutecznie walczyć ze złośliwymi intencjami, firmy muszą koniecznie włączyć do swojej kultury pracy świadomość, zapobieganie i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, co jest potrzebne do zabezpieczenia sieci przemysłowej i urządzeń, które są do niej podłączone.

Większa podatność na ataki cybernetyczne

Łączenie urządzeń w zautomatyzowanej sieci sterowanej przez sterowniki programowalne (PLC), rozproszony system sterowania (DCS) lub system kontroli nadzorczej i akwizycji danych (SCADA) nie jest niczym nowym w świecie przemysłu.

Jednakże te systemy technologii operacyjnych tradycyjnie były odizolowane od bardziej wrażliwych sieci przedsiębiorstw. Ze względu na tę izolację, sieci przemysłowe charakteryzowały się niskim ryzykiem ataków cybernetycznych, a bezpieczeństwo cybernetyczne nie stanowiło podstawowego problemu dla operatorów systemów.

Czasy się zmieniają, jednak w związku z praktykami dotyczącymi Internetu rzeczy łączącego sieci przemysłowe i korporacyjne w celu zapewnienia płynnego i ciągłego przepływu danych pomiędzy wszystkimi urządzeniami, wdrożenie środków bezpieczeństwa cybernetycznego w celu zabezpieczenia całej sieci ma obecnie ogromne znaczenie.

Każde podłączone urządzenie zwiększa podatność sieci na ataki cybernetyczne, a pojedyncze słabe ogniwo, np. przestarzałe urządzenie starszego typu lub niezabezpieczony przełącznik, jest wszystkim, czego haker o niecnych zamiarach potrzebuje, aby przeniknąć do sieci i rozpocząć żerowanie na cennych danych, a nawet przejąć kontrolę nad całym procesem.

Trzy ważne czynniki cyberbezpieczeństwa

Wiemy, że projektowanie, wdrażanie i zwiększanie bezpieczeństwa sieci może być trudnym zadaniem, ponieważ istnieje kilka aspektów, które należy rozważyć.

Z fundamentalnego punktu widzenia istnieją trzy ważne czynniki, którymi należy się zająć podczas budowania infrastruktury bezpieczeństwa cybernetycznego:

 • Bezpieczeństwo sieci
 • Bezpieczeństwo urządzenia
 • Bezpieczne monitorowanie i zarządzanie

Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa sieci

Pomimo różnic w priorytetach i technikach ochrony przemysłowych systemów sterowania w porównaniu z systemami informatycznymi przedsiębiorstw, kilka stowarzyszeń przemysłowych opracowało normy i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w zakresie łączenia lub integrowania systemów ICS z systemami informatycznymi. 

Trzy filary zabezpieczenia sieci przemysłowych to:

 • Wdrażanie ochrony w głębi (DiD) sieci przemysłowych
 • Konfiguracja ustawień zabezpieczeń w sieciach przemysłowych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem poprzez edukację, politykę i monitorowanie

W oparciu o te trzy filary zaleca się stosowanie następujących najlepszych praktyk jako pierwszego kroku wspierania bezpieczeństwa cybernetycznego przemysłowych systemów kontroli.

Statystyki cyberbezpieczeństwa 

Według Cybersecurity Ventures szkody związane z cyberprzestępczością mają do 2021 r. wynieść 6 bilionów dolarów rocznie. Aby zapewnić niewielki wgląd w obecny stan ogólnego bezpieczeństwa, zebraliśmy 5 istotnych statystyk dotyczących naruszeń danych, hakerów, danych branżowych oraz wydatków i kosztów.

Wielka piątka

 1. Światowe wydatki na bezpieczeństwo cybernetyczne osiągną w 2022 roku 133,7 miliarda dolarów. (Gartner)
 2. 68% liderów biznesu uważa, że ich ryzyko związane z bezpieczeństwem cybernetycznym wzrasta. (Verizon)
 3. 41% klientów przestałoby kupować od firmy, która padła ofiarą ataku poprzez oprogramowanie szantażujące. (Fintechnews)
 4. 86% naruszeń miało podłoże finansowe, a 25% było motywowanych szpiegostwem. (Verizon)
 5. 52% naruszeń dotyczyło hakerstwa, 28% złośliwego oprogramowania, a 32–33% phishingu lub inżynierii społecznej. (Verizon)
Total
0
Shares
Poprzedni post

Zrozumienie znaczenia Internetu rzeczy (IoT) i koncepcji Przemysłu 4.0: wywiad z Aurélienem Fabre z Belden

Następny post

Czy Twoja firma jest gotowa na wdrożenie Przemysłu 4.0?

Powiązane posty