Början på den rumsliga databehandlingens tidsålder med Apple Vision Pro

Profilbild

Vi är på väg in i en värld full av vad som brukade framstå som science fiction — en framtid där rumslig databehandling och förstärkt verklighet gör att vi kan samverka med omvärlden på nya och revolutionerande sätt. Det som ansågs vara omöjligt för bara några år sedan blir nu verklighet.

Om vi ser på den senaste utvecklingen inom tekniken för blandad verklighet (MR), står det utom tvekan att vi är i början av en ny tidsålder. Ett av de viktigaste genombrotten i den här utvecklingen är Apple Vision Pro. Vad innebär det för branschens framtid? Hur kommer det att förändra hur vi lever våra liv? Är det ett hot eller en möjlighet för marknaden? Är det ett hot eller en möjlighet för marknaden?

En introduktion till rumslig databehandling

Innan vi går på djupet med detaljerna i Apple Vision Pro, börjar vi med definitionen av rumslig databehandling (spatial computing). Även om uttrycket saknar en enskild globalt erkänd skapare, är Simon Greenwold en viktig person kopplad till de tidiga debatterna och konceptualiseringen kringrumslig databehandling. I sin doktorsavhandling “Spatial Computing” vid MIT 2023 utforskade han begreppet i förhållande till att utveckla en datormiljö som är nära sammanflätad med det fysiska rummet. Han definierade det på följande sätt: “rumslig databehandling är mänsklig samverkan med en dator, där datorn innehåller och manipulerar referenser till verkliga föremål och utrymmen. Det är en avgörande komponent för att göra våra datorer till mer likvärdiga partners när vi arbetar och spelar.”

När forskare och tekniker idag undersöker fusionen mellan databehandling och fysiskt utrymme, har innebörden i hög grad förändrats över tiden och rumslig databehandling har utvecklats till att bli ett samlingsuttryck för många framväxande tekniker. Akademiker, forskare och direktörer har breddat definitionen för att återspegla utvecklingen av tekniker som blandad verklighet, virtuell verklighet (VR) och förstärkt verksamhet (AR). Det är ett gemensamt arbete med bidrag från datorteknik, teknik, design och andra fält.

Viktiga tekniker för rumslig databehandling:

  • Förstärkt verklighet – att lägga digitala data ovanpå den fysiska världen för att ge ökad medvetenhet om omgivningarna.
  • Virtuell verklighet – processen för att skapa en helt digital värld som användarna kan samverka med för att ge intryck av att den är verklig.
  • Blandad verklighet – att kombinera verkliga och virtuella världar för att skapa nya miljöer och visualiseringar där fysiska och digitala föremål samexisterar och interagerar i realtid.
  • Sensorfusion – att integrera data från flera sensorer (inklusive GPS, LiDAR, radar och kameror) för att förbättra ett systems medvetenhet om sin omgivning.
  • Datorvision – datorvision är processen för att använda kameror och andra sensorer för att tolka och förstå den visuella miljön så att datorer kan känna igen ansikten, föremål och rörelser.
  • 3D-modellering – att skapa eller använda virtuella modeller av tredimensionella områden och föremål.

En ny era av blandad verklighet

Det är oundvikligt med förändringar i branschen, och den nya eran av blandad verklighet är redan här. Genom gester, röstkommandon och rörelser revolutionerar rumslig databehandling hur vi samverkar med digitalt material. Tekniken ersätter vanliga inmatningsenheter som tangentbord och pekskärmar med mer organiska och intuitiva metoder. Tack vare den nya teknikens förmåga att tillhandahålla mer uppslukande upplevelser, öka produktiviteten och erbjuda nya metoder för att visualisera och samverka med komplexa data, har den stor inverkan på ett antal branscher, inklusive tillverkning, utbildning, sjukvård, underhållning och stadsplanering.

Vad är Apple Vision Pro?

Apple Vision Pro lanserades nyligen på marknaderna i USA och Storbritannien och finns snart tillgänglig i andra länder, inklusive i Europa. Den har väckt uppmärksamhet i media tack vare dess futuristiska funktioner och stil, även om det inte är det första headsetet som integrerar tekniker för blandad verklighet. Andra AR- och MR-headsets finns redan tillgängliga på marknaden från företag som Google, Meta och Microsoft. Målet är att erbjuda kunderna uppslukande och interaktiva upplevelser. Utformningen, funktionen och integreringen av Apples smartphone med dess ekosystem av maskinvara, programvara och tjänster gör dock detta till den tveklöst mest sofistikerade och ambitiösa produkten.

Glasögonen för blandad verklighet är Apples första 3D-kamera med visionOS, världens första partiella system som skapar ett nytt sätt att uppleva världen. Förutom det mest intuitiva sättet att styra headsetet (med användarens ögon, händer och röst), har enheten en generativ AI-assistent som fungerar på samma sätt som ChatGPT och kan skapa allt som användaren kan drömma om. Hur fungerar det i praktiken? Med generativ AI kan Apple Vision Pro skapa allt som användaren kan tänka sig, från ett nytt hus till en ny bil, en målning, en dikt eller till och med en hel stad baserat endast på preferenser och förklaringar. Det finns dock många problem med detta – från om tekniken noggrant återspeglar verkligheten till hur eller om detta kommer att fungera i verkligheten.

Hur kan Apple Vision Pro förbättra arbetet och livet?

Innan vi övergår till utmaningarna och problemen med de nyaste MR-framstegen från Apple, kan vi konstatera att den här tekniken medför en rad fördelar för både yrkes- och privatlivet. Ta en titt på några olika sätt som den nya tekniken kan förändra din vardag på:

Förbättringar i arbetet

how we work, with new ways of visualisation as the design employs 3D modelling for real-time creation and modifications. Apples nyaste headset kan göra en stor skillnad för hur vi arbetar, eftersom den visualiserar saker på nytt sätt med 3D-modellering för att skapa och göra ändringar i realtid. Som Apple lyfter fram på sin sida, “Apple Vision Pro skänker liv åt 3D-objekt. Du kan hämta ett 3D-objekt från en app och titta på det ur alla vinklar, precis som om det funnits rakt framför dig”.

Glasögonen förenklar samarbetet och effektiviteten i fjärrarbete genom att skapa en virtuell konferensupplevelse som får deltagarna att känna sig som att de befinner sig i samma rum. “Med Keynote på Apple Vision Pro kan du känna dig som att du befinner dig i ett konferensrum eller en föreläsningssal medan du övar på din presentation. Dessutom kan du låta flera personer presentera så att hela teamet kan dela information, och lägga till en direktvideosändning så att publiken kan se din Persona medan du talar.” 

Dessutom kan Apple Vision Pro precis som de flesta VR-glasögon förbättra inlärning genom engagerande simuleringar som möjliggör praktisk övning i en riskfri miljö, till exempel virtuella operationer för läkarstudenter eller mekaniska reparationer. För företag ger detta möjlighet att undersöka intrikata datauppsättningar i tre dimensioner, vilket underlättar identifieringen av mönster, trender och avvikelser. Detta ger ett bättre underlag för beslutsfattande.

Förbättringar av privatlivet

Den mest populära användningen av AR-glasögonen är i underhållningssyfte. Glasögonen ökar engagemanget och upplevelsen genom att tillhandahålla tidigare oöverträffade nivåer av levande underhållning, till exempel 3D-videospel, konserter med mera.

En annan viktig aspekt är sociala interaktion. Det finns oenighet kring om dessa enheter för oss närmare varandra eller tvärt om. Apple möjliggör virtuella erfarenheter med vänner och familj som får det att kännas att personerna fysiskt är tillsammans, oavsett det verkliga avståndet. Dessutom kan du besöka platser världen över virtuellt från hemmet via glasögonen, vilket ger fler människor möjlighet att resa och skapar insikter om olika kulturer och miljöer.

Bland övriga fördelar märks förbättrad personlig produktivitet tack vare anpassningsbara virtuella arbetsplatser med flera virtuella skärmar och inställningar, vilket kan minska distraktionerna och öka fokus och produktivitet. Det finns dessutom engagerande program för träning och hälsa som använder spännande digitala världar för att främja en mer hälsosam livsstil. Dessa program sträcker sig från handledda virtuella övningar till meditation. På Apple Vision Pros hemsida finns information om hur appar kan expandera helt till ditt område under exempelvis ett Mindfulness-pass, så att du kan skapa ett tyst och stilla stund.

Skapandet av innehåll och appar som maximerar enhetens funktioner kommer att krävas för att fullt ut utnyttja dessa fördelar, liksom att lösa problemen kring integritet, tillgänglighet och hälsa.

Etiska och sociala implikationer

Den nya verkligheten kräver att människor samarbetar och delar information på nya sätt, vilket kan leda till nya risker. Även om tekniken bara är i sin linda, kan vi förutse att den kommer att användas på arbetsplatsen, i utbildning och i andra sociala sammanhang.

Som vi kan se i den här kampanjvideon för Apple Vision Pro, är headsetet utformat för att ge användarna en känsla av att vara närvarande ute i världen, men med tillgång till det som redan finns i deras smartphones. Vision Pro erbjuder samma underhållning, till exempel att ta foton och videor, se på film, lyssna på musik och att ringa FaceTime-samtal, men i en annan dimension än den vi är vana vid.

Vision Pro jämfört med Metaverse

Frågan är hur vi klarar att vara närvarande på så många platser virtuellt och personligen samtidigt, och hur vi ska hantera våra sociala kontakter. Vi ser ut att bli ännu mer fästa vid våra skärmar än någonsin tidigare. Detta kan leda till en ökad känsla av isolering och andra negativa sociala effekter. Detta syns i de flesta videoklippen för kampanjen, där personerna som använder produkten är ensamma. Detta uppmärksammades av Mark Zuckerberg, vd för Facebook, som skapar en egen version av ett metaversum som ska vara socialt. 

“Vår vision för metaversumet och närvaron är i grunden social. Det handlar om att människor samverkar och känner samhörighet på nya sätt. Vår enhet handlar också om att vara aktiv och göra saker. I kontrast till detta innehöll varje demo som de visade en person som satt ensam i en soffa. Det kan ju vara en vision av datoranvändandets framtid, men det är inte den jag vill ha.”

– Mark Zuckerberg till the Verge

Det är emellertid fortfarande okänt om Zuckerbergs idé om ett metaverse kommer att förverkligas eller inte och vilka konsekvenserna blir.

Problem med virtuell verklighet

Huvudutmaningarna handlar främst om och säkerhet för känsligt och privat innehåll. Detta omfattar att ta hänsyn till större användarengagemang, innehåll och övergripande inverkan på samhället. Vi lever redan i något slags Truman Show där det finns någon som observerar allt vi gör och vad vi söker efter, för att sedan justera algoritmen för att fånga användarnas uppmärksamhet i ännu högre grad.

Enligt en rapport från Pew Research Centre sade nästan hälften av tonåringarna att de var online “nästan hela tiden” (jämfört med 24 % för nästan tio år sedan), och 95 % av dem ägde en smartphone. Därför är oron stor för att det kommer att bli samma sak med glasögonen, för hur ska vi kunna stå emot behovet av att hela tiden vara uppdaterade och inte känna att vi missar något när vi tar av vårt headset, om vi över huvud taget tar av oss det?

“Regelbunden användning av elektronik som bärbara datorer, tv-apparater och mobiltelefoner ha en negativ inverkan på den mentala hälsan. Det kan till exempel öka oro och stress och leda till en rad sömnproblem hos både vuxna och barn.” 

Nakshine V S, Thute P, Khatib M, et al. (October 08, 2022) Increased Screen Time as a Cause of Declining Physical, Psychological Health, and Sleep Patterns: A Literary Review. Cureus 14(10): e30051. 

Utvecklingen av ny teknik som Apple Vision Pro har lett till debatter kring etik och lagstiftning, särskilt avseende förstärkt och virtuell verklighet. Just nu är det för tidigt att förutspå vilken inverkan Vision Pro och andra VR-glasögon kommer att ha på samhället. Därför bör detaljerade regleringar implementeras för att skydda användarna så snart som möjligt.

Apple Vision Pros design

En annan aspekt av Apple Vision Pro är dess design. För många är detta en avgörande faktor när det gäller om de ska köpa enheten eller inte. Det verkar inte som att alla är nöjda med hur den ser ut. De senaste jämförelserna har varit Neo i Matrix, skidglasögon eller stora sci-fi-glasögon. Det är dock den första produkten av sitt slag, och vem vet om det i framtiden kommer att vara möjligt att anpassa designen med mer eleganta och kanske kompaktare ramar. Meta har redan gjort det och designat nästa generations Ray-Ban metasmarta glasögon.

Sammanfattning

Apple Vision Pro är utan tvekan en otrolig revolution som innebär många fördelar i både vardagen och arbetslivet. På arbetsplatsen förbättras distansarbetet och det blir möjligt för företag att på smidigt sätt genomföra komplexa uppgifter. På fritiden ökar kvaliteten när du lyssnar på musik, spelar spel eller ser på film, och enheten gör att du kan besöka många platser i världen från soffan i hemmet. När det gäller risker är det fortfarande oklar exakt vilken inverkan tekniken kommer att få, men polisen har redan arresterat en Apple Vision Pro-ägare som bar glasögonen medan han körde en Tesla. Detta medför fler frågor, om det är lagligt att bära en Apple Vision Pro medan du kör, vem som har kontrollen, maskinen eller människan, vem som har ansvaret … och så vidare.

Innovationen är helt klart imponerande, men frågan är om de fördelar som erbjuds är stora nog för att väga upp de utmaningar som tekniken medför. 

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

AI-kapplöpningen: 7 länder att hålla koll på

Nästa inlägg

Hur robotar används inom livsmedelsindustrin

Relaterade inlägg