Hur länge kan ett elfordonsbatteri hålla?

Profilbild

Allt eftersom världen blir mer och mer medveten om effekterna av sin miljöpåverkan, tas en rad hållbara lösningar fram. Innan dessa lösningar kan införas i bred omfattning är frågan hur effektiva, tillförlitliga och smidiga de kan vara i relation till sina motsvarigheter med förorenande utsläpp. Detta gäller även inom bilbranschen, där elfordon (EV) och hybridfordon på senare år börjat köra på vägarna som ett mer hållbart alternativ än traditionella bränsledrivna bilar.

Som svar på miljöproblemen har Europaparlamentet förbjudit försäljning av bensin- och dieseldrivna bilar från 2035. Bilar är en av de största källorna till utsläpp på planeten, och transportsektorn står för cirka en femtedel av utsläppen av växthusgaser. Den här nya lagen bidrar till att bekämpa klimatförändringar inom EU och skyndar på övergången till elfordon, med klimatmålet att uppnå noll koldioxidutsläpp till 2050. Det finns dock en rad hinder som elfordonsindustrin måste övervinna under det kommande årtiondet, från bristande laddningsinfrastruktur till räckviddsångest.

I den här artikeln kommer vi att utforska elfordonsindustrins utmaningar, med särskilt fokus på att analysera problemet med räckviddsångest. En del länder har kommit längre än andra när det gäller att vara redo för övergången till elfordon, och de som hamnar på efterkälken måste ta sig ikapp över de kommande tio åren.

Utmaningen för elfordon

Laddstationer för elfordon

Vi har nämnt att det finns många fördelar med elfordon, men det finns fortfarande problem med övergången. Låt oss ta en närmare titt på några av dessa utmaningar:

Batteriproblem

Batterier i elfordon medför vissa problem, till exempel räckviddsångest. Detta är oron för att effekten ska ta slut innan du kommer fram till resmålet. Det här problemet påverkar inte förbränningsmotorer lika mycket, eftersom det finns så många bensinstationer över hela kontinenten. Enligt The Times kommer du i genomsnitt 500 miles påen full tank bensin, på en full tank diesel cirka 700 miles och med en fulladdad elbil endast 211 miles. Även med en tillräcklig laddningsinfrastruktur kan det lägga till mycket tid till resan att vänta på att fordonet ska laddas, vilket kan ta cirka 30 minuter på en snabbladdningsstation. Batteriförsämring inträffar troligtvis också efter hand, vilket minskar batteriets kapacitet och prestanda.

Bristande laddningsinfrastruktur

En del konsumenter tycker att det är opraktiskt att äga ett elfordon på grund av bristen på en brett tillgänglig och tillgänglig laddningsinfrastruktur, särskilt på landsbygden eller i mindre utvecklade urbana områden.

I Storbritannien blir laddningsinfrastrukturen allt mer tillgänglig. Den 1 januari 2024 fanns fler än 53 000 offentliga laddstationer installerade i Storbritannien – en ökning med 45 % jämfört med året innan. Tillgängligheten för offentliga laddstationer måste förbättras i hela Europa, och ett annat mål bör vara att minska laddningstiden vid dessa offentliga laddstationer. Varumärken som ABB är ledande inom innovationer för snabbladdare. Ta en titt på hur laddningsinfrastrukturen ser ut i andra länder i vår rankning av världens ledande elfordonsmarknader under 2024.

Högt inköpspris

Ett annat hinder för att äga ett elfordon är de höga inköpskostnaderna. Elfordon har ofta högre inledande kostnader än bilar med vanliga förbränningsmotorer, även med hänsyn till de sjunkande batterikostnaderna. Många tänkbara köpare tycker kanske att denna inledande prisskillnad är en stark avskräckande faktor, även om elfordon i slutänden kan ha en lägre total ägandekostnad på grund av sjunkande kostnader för bränsle och service. Experterna anser dock att elfordonstillverkarna måste sänka sina priser under 2024 för att förbli konkurrenskraftiga på marknaden. Detta kommer att hjälpa många användare med övergången till att bli elfordonsägare.

Kan elfordon klara att köra 1 000 kilometer?

Laddning av elfordonsbatterier

Hur långt ett elfordon kan köra på en enda laddning är ett av de största problemen för ägarna. Tack vare de stora framstegen inom batteriteknik kan många moderna elfordon enkelt köra mer än 250 miles mellan laddningarna. De allra mest exklusiva modellerna överträffar detta och kan under optimala förhållanden köra nästan 400 miles. Även om den verkliga räckvidden kan variera beroende på en rad faktorer som körstil, topografi och användning av elektronik i bilen, gör förbättringar inom batteriernas effektivitet och kapacitet att elfordonens räckvidd inte hamnar allt för långt efter de bensindrivna bilarnas.

Genombrott för litiumjonbatterier till elfordon

Tidigare under 2024 presenterades ett stort genombrott inom utvecklingen av batterier till elfordon. Tack vare den höga energilagringskapaciteten har forskarna försökt använda silikon i elektroderna på litiumjonbatterier. Forskare i Sydkorea har lyckats ta fram ett “nästa generationens” litiumjonbatterisystem med hög energidensitet som använder små silikonpartiklar och polymerelektrolyter i gelform. De menar att resultaten av testerna visar att det kostnadseffektiva gelsystemet ger liknande ledningsförmåga som vanliga batterier som använder flytande elektrolyt, samtidigt som energidensiteten ökar med 40 %. Det nya batterisystemet kan hjälpa elfordon att uppnå en räckvidd på 1000km, vilket eliminerar räckviddsångesten.

Nios system för byte av elfordonsbatterier

Nio, en kinesisk tillverkare av elfordon, hävdar att de har tillverkat ett nytt elfordon som kan köra mer än 1000 km på en enda laddning. Detta utklassar samtliga konkurrenter. Till skillnad från andra elfordonstillverkare, som använder offentliga eller privata laddstationer, använder Nio ett system med batteribyte. Företagets bilar innehåller en teknik som gör det möjligt att byta ut ett fulladdat batteri mot ett som är tomt.

Enligt Nio kan den här processen genomföras på mindre än tre minuter. Detta tyder på att den tid som går åt för att ladda bilen kan motsvara den tid som går åt för att tanka en bil med förbränningsmotor på en bensinstation. För att använda den här funktionen måste dock ägarna betala ett månadsabonnemang till Nio. De har nu släppt detta halvsolida batteripaket på 150 kWh, med införande av batteribyte planerat senare under 2024.

Hur lång livslängd har ett elfordonsbatteri?

Ett elfordonsbatteri

Ett elfordonsbatteris genomsnittliga livslängd 2024 förväntas vara mellan 15 och 20 år, men detta kan variera i hög grad beroende på en rad faktorer. I allmänhet lämnar batteritillverkare en garanti på cirka åtta år eller 160 000 km. Under den här perioden garanteras en specifik procent (allmänt sett mellan 70 och 80 procent) av batteriets kapacitet. Den maximala räckvidden för ett elfordon med full laddning minskar på grund av den långsamma förlusten av batterikapacitet, som ibland kallas degradering.

Varför degraderas ett elfordonsbatteri?

Det finns flera faktorer som påverkar elfordonsbatteriets livslängd. Några av de vanligaste anges nedan:

  • Temperaturexponering: batterier kan degradera snabbare under extremt varma eller kalla temperaturer. Batterier i bilar varar oftast längre under tempererade förhållanden.
  • Laddningsmetoder: optimal batterihälsa upprätthålls genom att undvika fullständiga laddningscykler från 0–100 %. I stället rekommenderas att hålla batteriet på en laddningsnivå mellan 20 % och 80 %.
  • Användning av snabbladdning: om snabbladdningsstationer används ofta kan det leda till snabbare degradering av batteriet. Vanliga, långsammare laddningsmetoder rekommenderas för daglig användning.
  • Körstil: jämfört med lugnare användning kan aggressiv körning som regelbundet utnyttjar batteriets maxkapacitet öka slitaget.

Kan ett elfordonsbatteri hålla i 1 miljon kilometer?

Elfordonsbatteri som visas i en bil

Den kinesiska elfordonstillverkaren CATL har nyligen släppt sitt banbrytande nya batteripaket med en garanti på otroliga 1,5 miljoner km/15 år. Företaget har lanserat sin produkt i samarbete med Yutung Bus Co, eftersom batteriet ska driva kommersiella fordon som bussar och lastbilar. Det nya litiumjonfosfatbatteriet sägs helt sakna degradering under de första 1 000 cyklerna.

De ständiga förbättringarna i tekniken för elfordonsbatterier utlovar en framtid då batterierna håller mycket längre än nu. Den långa livslängden säkerställs genom forskning kring halvledarbatterier (solid state), mer effektiva litiumjonformler och andra framsteg som silikonbatteripaket. Allt detta förväntas öka energidensiteten och förkorta laddningsperioderna. Allt eftersom dessa tekniker mognar förväntas skillnaden i livslängd mellan ett elfordon och dess batteri att minska, vilket gör elfordonen ännu mer tilltalande för konsumenterna.

Sammanfattning

Med batteritekniken i centrum av den här transformationen är elfordonsbranschen mer dynamisk och lovande under 2024 än någonsin tidigare. Även om det fortfarande finns frågetecken kring räckvidd och livslängd, skapar framstegen inom batteritekniken och smarta användningsmetoder en hållbar och effektiv framtid för elektrisk mobilitet. Tack vare företag som Nio och CATL, som går i täten för innovationen 2024 och bidrar till att mildra en del av de utmaningar som branschen står inför, ser elfordonsbranschens framtid ljus ut. Med 2035 i antågande kommer livet som elfordonsägare att bli betydligt mindre stressigt under det kommande årtiondet, och valet att övergå till elfordon blir allt mer riskfritt när tekniken utvecklas. Vem vet, snart kanske vi alla kör ett elfordon med kapacitet att ta oss en miljon kilometer.

Vilken typ av batteri används i ett elfordon?

De flesta helelektriska fordon och hybridfordon använder litiumjonbatterier.

Hur många år håller ett elfordonsbatteri?

2024 förväntas ett elfordonsbatteri hålla i snitt 10–20 år.

Hur mycket kostar det att byta ett elfordonsbatteri?

Det kan vara dyrare att byta ut ett elfordonsbatteri jämfört med bensin- eller dieselbilar. Ett Tesla Model S-batteri kan kosta nästan 8 000 GBP eller 9 324,96 euro. Kostnaderna för ett normalt elfordonsbatteri kan variera från 5 000 till 15 000 GBP (5 828 till 17 484
euro).

Finns det några nackdelar med att använda litiumjonbatterier i elfordon?

Litiumjonbatterier är mycket känsliga för höga temperaturer, är dyra och kan gå sönder.

Är elfordonsbatterier skadliga för miljön?

De material som används för att tillverka litiumjonbatteripaket till elfordon kan vara dyra, giftiga och brandfarliga. Gruvdriften, tillverkningen och avfallshanteringen av sällsynta råmaterial som koppar, nickel, kobolt och
litium leder till betydande miljöproblem. Endast 5 % litiumjonbatterierna för elfordon återvinns, jämfört med över 90 % för fordon med förbränningsmotor  Elfordon släpper dock ut mindre växthusgaser under sin livslängd än bilar med vanliga motorer.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Vikten av kalibrering: En komplett guide

Nästa inlägg

Uppkomsten av 3D-utskrivna hus: Förändrar framtidens bostäder

Relaterade inlägg