Neste generasjons opplæring: hvordan AR og VR revolusjonerer sikkerhet

Avatar photo

Se for deg et scenario hvor ansatte under opplæring kan inspisere farlige områder uten å gå inn i dem, demontere kompliserte apparater uten fysisk risiko eller håndtere nødsituasjoner med full trygghet – alt ved hjelp av utvidet og virtuell virkelighet (AR og VR). Kombinasjonen av disse banebrytende teknologiene forandrer ikke bare fremtiden, men revolusjonerer også hvordan vi forbereder og beskytter de som har ansvaret for å vedlikeholde maskiner og ivareta sikkerheten i høyrisikobransjer.

Mange sektorer investerer i ny teknologi, og VR- og AR-løsninger brukes stadig mer i vedlikeholds- og sikkerhetsopplæring. Les videre hvis du lurer på hvordan AR og VR kan hjelpe å trene dine ansatte.

AR og VR i vedlikeholds- og sikkerhetsopplæring

Allerede i 2020 ble AR- og VR-teknologier tatt i bruk i en rekke bransjer. Etter hvert som alt gikk over til nettbasert og fjernstyrt drift under covid-19-pandemien, ble disse løsningene særlig utbredt innen helsevesen og utdanning, men også innen bygg og anlegg, og produksjon. De globale utgiftene til AR- og VR-hodesett, programvare og tjenester har økt med 50% sammenlignet med 2019. Det var en betydelig fordel under pandemien, og faktisk den eneste måten å fortsette opplærings- og utdanningsprosessen på. 

Noen år senere er bransjen fortsatt i utvikling, og VR og AR brukes på mange forskjellige måter. Ifølge Data Bridge Market Research forventes AR- og VR-markedet i detaljhandelen alene å nå 2094 milliarder dollar i 2027, med en årlig vekstrate på 68,5% fra 2020 til 2027. 

Disse oppslukende innovasjonene gir et transformativt læringsmiljø som forbedrer forståelsen, bevaringen og den praktiske anvendelsen. I tillegg har AR og VR overgått begrensningene ved konvensjonelle opplæringsmetoder. Nedenfor kan du lese om ulempene ved tradisjonell opplæring og hvordan AR og VR kan bidra til å overvinne dem.

Ulemper ved konvensjonelle opplæringsmetoder:

  • Uengasjerte ansatte – konvensjonell opplæring baserer seg ofte på statisk materiale som lærebøker eller presentasjoner, noe som kan være mindre engasjerende for deltakerne. VR- og AR-metoder kan på den annen side være morsomme aktiviteter som gir svært oppslukende opplevelser som engasjerer elevene ved å plassere dem i realistiske, interaktive miljøer.
  • Mangel på realisme – det har lenge vært kjent at øvelse gjør mester, og tradisjonelle opplæringsmetoder kan ikke gjenskape denne realismen. VR og AR gjør det mulig å gjenskape virkelige scenarier, slik at deltakerne kan øve i trygge, kontrollerte og virkelighetsnære omgivelser.
  • Sikkerhetsrisiko – en annen stor utfordring er at mye av den konvensjonelle opplæringen foregår på stedet, der sikkerhetsrisikoen er høy. Opplæring ved hjelp av AR og VR kan drastisk redusere farene forbundet med praktisk opplæring under farlige eller stressende omstendigheter.
  • Begrenset tilgjengelighet – elever som kommer langveisfra eller er fysisk funksjonshemmede, kan bli ekskludert fra opplæringen, noe som gjør det vanskelig å gi dem opplæring på samme nivå. VR og AR gir muligheter for fjernundervisning, slik at elever som befinner seg langt unna kan delta i opplæringen, noe som gjør det enklere for elever som er geografisk spredt eller av andre grunner ikke kan delta fysisk.
  • Høye kostnader – tradisjonelle opplæringsprogrammer kan være kostbare å utvikle og gjennomføre, særlig når det kreves reiser og fysiske ressurser. Løsningen er å bruke AR og VR for å spare tid og penger, ettersom disse teknologiene gjør det unødvendig å investere i langsiktige opplæringsutgifter, inkludert reiser og produksjon av materiell.

De 5 beste måtene å implementere AR og VR i vedlikeholds- og sikkerhetsopplæring

Takket være VR- og AR-teknologi kan arbeidsgivere skape en virtuell verden hvor ansatte kan øve seg på å håndtere virkelige utfordringer. Disse teknikkene omdefinerer opplæringsprosedyrene og skaper en ny måte å lære på.

Interaktive simuleringer

Med utvidet virkelighet kan du lage interaktive, realistiske simuleringer av vedlikeholdsprosesser og farlige situasjoner. Ved hjelp av VR-headset kan elevene leve seg helt inn i disse situasjonene og øve seg på å håndtere kriser eller utføre vedlikeholdsoppgaver uten fare for seg selv. 

Interaktive simuleringer er populære i mange bransjer, for eksempel innen bygg og anlegg, helse, transport, produksjon og luftfart. Ifølge World Aviation Festival har flyselskaper som Qatar Airways, Air France, Japan Airlines og Lufthansa gjennomført opplæring ved hjelp av VR.

AR-styrt ordreplukking

Det viktigste målet med å ta i bruk denne teknologien er å redusere feil og forsinkelser ved innsending og håndtering av bestillinger, klassifisering av produkter og sluttleveranse til kunden. For å redusere antall feil og øke effektiviteten kan AR- og VR-headset vise hvor varene befinner seg, hvor mange de er og hva som er de beste rutene.

Ifølge Harvard Business Review har store merkevarer som DHL og Intel tatt i bruk AR på lagrene sine, noe som har gitt betydelige fordeler. DHL oppnådde en produktivitetsøkning på 25% og utvider AR-styrt plukking over hele verden. Samtidig reduserte Intel plukktiden med 29% og eliminerte så godt som alle feil.

Ekstern prosedyreopplæring

Utvikle AR- og VR-moduler som veileder deltakerne gjennom trinnvise vedlikeholdsprosedyrer. Disse modulene kan gi tilbakemeldinger i sanntid, noe som sikrer at deltakerne lærer og utfører oppgavene riktig. Det brukes for eksempel i kirurgisk opplæring av nye leger. Institusjoner som Stanford Medical School og University of California bruker et nytt programvaresystem som skaper en 3D-modell ved hjelp av data fra MR-, CT- og angiografier som leger og pasienter kan se og samhandle med, omtrent som i et VR-spill. 

3M, en av våre leverandører, tilbyr VR-programvare for interaktiv helse- og sikkerhetsopplæring som bidrar til effektiv opplæring. Disse appene skaper en engasjerende opplevelse som fanger oppmerksomheten til medarbeiderne og forbedrer læringsutbyttet. Les mer på 3Ms nettside.

Sikkerhetsøvelser

Gjennomfør virtuelle sikkerhetsøvelser i VR-miljøer der deltakerne kan øve på sikkerhetsprotokoller og beredskapstiltak. Dette gir mulighet for gjentatt, risikofri opplæring for å sikre at de ansatte er godt forberedt på kritiske situasjoner. Ansatte som deltar i denne type opplæring for også mer kunnskap om personlig verneutstyr.

Ekstern synlighet

AR-briller gjør det mulig for eksterne eksperter å veilede feltarbeidere i sanntid. Feltteknikere kan bruke AR-briller, og eksperter kan se hva de ser, og gi hjelp og veiledning uten å være fysisk til stede. 

I tillegg gir AR deltakerne 3D-bilder og interaktive elementer på fysisk utstyr, noe som gjør at det er lettere å bli kjent med kompliserte utstyret man ofte bruker. Disse teknologiene, enten det dreier seg om fjernassistanse eller innføring i verktøy, gjør det mulig for medarbeiderne å identifisere feil og avvik og sikre at kvalitetsstandarder overholdes ved hjelp av digitale overlegg og sensorer. 

Hvordan ser fremtiden ut?

For tiden er det mange selskaper som investerer i og utvikler potensialet i virtuelle og utvidede virkeligheter, og en av disse er Apple. Apple har utviklet en banebrytende datamaskin, Apple Vision Pro, som sømløst blander digitalt innhold med den virkelige verden. 

Vi vet ennå ikke hvilke innovasjoner vi kan forvente oss i fremtiden, men med tanke på utviklingen av VR og AR kan vi anta at fremtiden vil bli mye mer avansert og oppslukende.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Maritim sikkerhet i 2023: Elektronisk sikkerhetsutstyr, digitale tvillinger og cybersikkerhet

Neste innlegg

En nærmere titt på elektriske testmetoder

Relaterte innlegg