Nästa generations utbildning: Hur AR och VR revolutionerar säkerheten

Profilbild

Tänk dig en situation där elever kan utföra inspektioner av farliga områden utan att fysiskt gå in i dem, demontera komplexa apparater utan någon risk och hantera nödsituationer med fullständigt förtroende. Detta är möjligt genom användningen av förstärkt verklighet (AR) och virtuell verklighet (VR). Kombinationen av dessa innovativa tekniker formar inte bara framtiden, utan revolutionerar hur vi förbereder och skyddar de som är ansvariga för maskinunderhåll och garanterar säkerheten inom högriskindustrier.

Många branscher gör betydande investeringar i ny teknik och ett tydligt bevis på detta är den ökande användningen av förstärkta och virtuella lösningar inom utbildning för underhåll och säkerhet. Om du är nyfiken och intresserad av att utforska innovativa sätt att utbilda dina anställda inom underhåll och säkerhet är denna artikel rätt för dig.

Den växande populariteten för AR och VR inom underhålls- och säkerhetsutbildning

Redan 2020 användes AR- och VR-teknik, tillsammans kända som utökad verklighet (XR), inom många branscher. Under COVID 19-pandemin, när många aktiviteter flyttades online och distansarbete blev normen, blev XR-lösningar särskilt framträdande inom områden som hälso- och sjukvård och utbildning och även inom konstruktion och tillverkning. Globala utgifter för AR- och VR-headset, -programvara och -tjänster har växt med 50 % jämfört med år 2019. Under pandemin gav de betydande fördelar och var i många fall det enda sättet att fortsätta med tränings- och utbildningsprocesser. 

Idag, några år senare, utvecklas branschen fortfarande och XR används på många olika sätt. År 2027 förväntas marknaden för förstärkt och virtuell verklighet enbart i detaljhandelssektorn att nå 2 094,08 miljarder USD och öka med 68,5 % CAGR (sammansatt årlig tillväxttakt) från 2020 till 2027, enligt Data Bridge Market Research

Dessa banbrytande tekniker erbjuder en omvälvande inlärningsmiljö som ökar förståelsen, minnet och förmågan att praktiskt tillämpa kunskap. Förutom det har XR-tekniken överskridit gränserna för konventionella utbildningsmetoder. Låt oss undersöka nackdelarna med traditionell utbildning och hur AR och VR kan bidra till att övervinna dem.

Nackdelar med konventionella utbildningsmetoder:

  • Oengagerade medarbetare − Traditionell utbildning förlitar sig ofta på statiskt material som läroböcker eller presentationer, vilket ibland kan göra det mindre intressant för eleverna. Däremot kan VR- och AR-metoder vara spännande och engagerande alternativ som erbjuder extremt uppslukande upplevelser. Dessa metoder placerar eleverna i realistiska och interaktiva miljöer.
  • Bristande realism − Det har länge varit välkänt att det mest effektiva sättet att lära sig är genom praktisk övning och traditionella utbildningsmetoder har ofta svårt att återskapa den nivån av realism. VR- och AR-tekniker möjliggör återskapandet av verkliga scenarier, vilket ger elever möjlighet att öva i en säker, kontrollerad och nästintill verklighetstrogen miljö.
  • Säkerhetsrisk − En annan stor utmaning är att mycket av den traditionella utbildningen genomförs på plats, där säkerhetsriskerna är höga. Utbildning som använder förstärkta och virtuella verkligheter har potentialen att drastiskt minska riskerna som är kopplade till praktisk undervisning i farliga eller stressiga situationer.
  • Begränsad tillgänglighet − Elever som bor långt bort eller personer med fysiska funktionshinder kan ofta bli uteslutna från utbildning, vilket gör det utmanade att erbjuda dem samma utbildningsmöjligheter. XR möjliggör distansutbildning, vilket innebär att elever som bort långt bort eller som av andra skäl inte kan delta fysiskt ändå kan delta i utbildningen på distans.
  • Höga kostnader − Traditionella utbildningsprogram kan vara dyra att utveckla och genomföra, särskilt när de kräver resor och användning av fysiska resurser. Lösningen är att använda AR- och VR-teknik för att spara kostnader och tid, eftersom dessa tekniker eliminerar behovet av att göra långsiktiga investeringar i utbildningskostnader, inklusive resor och tillverkning av material.

De fem bästa sätten att implementera AR och VR i underhålls- och säkerhetsutbildning

Med hjälp av VR- och AR-teknik kan arbetsgivare skapa en virtuell miljö där deras anställda kan träna på att hantera verkliga utmaningar och situationer. Dessa tekniker omdefinierar träningsprocessen och introducerar en ny metod för lärande. Upptäck hur du kan utmana gränserna för vad som är möjligt i strävan efter säkrare och mer effektiva underhållsmetoder.

Interaktiva simuleringar

Genom användning av utökad verklighet kan du skapa interaktiva och realistiska simuleringar av underhållsprocesser och farliga situationer. Genom att använda VR-headset kan eleverna uppslukas fullständigt i dessa situationer och öva på att hantera kriser eller utföra underhållsuppgifter utan att riskera sin egen säkerhet. 

Interaktiva simuleringar är populära inom många branscher, t.ex. konstruktion, hälso- och sjukvård, transport, tillverkning eller flyg. Enligt World Aviation Festival har flygbolag som Qatar Airways, Air France, Japan Airlines, och Lufthansa implementerat VR-utbildningsprogram. Genom användning av denna teknik kan besättningsmedlemmarna öva på att hantera nödsituationer i en trygg och kontrollerad miljö.

Orderplockning guidad av AR 

Det främsta syftet med att använda VR och AR är att minska fel och förseningar i samband med orderhantering, hantering av produkter, klassificering av varor och slutligen leverans till kunden. För att hjälpa lagerpersonalen med orderplockning kan de använda headset med förstärkt verklighet eller VR-glasögon. För att minska antalet fel och öka effektiviteten kan AR- och VR-överlägg användas för att visa var objekten finns, deras antal och de mest optimala rutterna.

Enligt Harvard Business Review använder stora varumärken som DHL och Intel AR i sina lagerlokaler, vilket har gett betydande fördelar. DHL fick en produktivitetsökning på 25 % och utökar AR-styrd plockning över hela världen. Samtidigt minskade Intel plockningstiden med 29 %, vilket praktiskt taget eliminerade fel.

Procedurutbildning på distans

Utveckla AR- och VR-moduler som vägleder elever genom stegvisa underhållsprocedurer. Dessa moduler kan ge feedback i realtid, vilket säkerställer att eleverna lär sig och utför uppgifterna korrekt. Det används till exempel i kirurgisk utbildning för nya läkare. Institutioner som Stanford Medical School och University of California använder ett nytt programvarusystem som genererar en tredimensionell modell baserat på data från magnetröntgen, datortomografi och angiografi. Denna modell möjliggör både för läkare och patienter att visualisera och interagera med den på ett sätt som liknar ett spel med virtuell verklighet. 

3M, en av Elfa Distrelecs leverantörer erbjuder VR-appar för interaktiv hälso- och säkerhetsutbildning som stödjer utbildningens effektivitet och framgång. Dessa appar hjälper till att skapa en engagerande upplevelse som fångar medarbetarnas uppmärksamhet och förbättrar inlärningsresultaten. Säkerhetsutbildning i virtuell verklighet är ett säkrare alternativ eftersom den sker i en virtuell miljö. Få mer information på 3Ms webbplats.

Säkerhetsövningar

Genomför virtuella säkerhetsövningar i VR-miljöer där eleverna har möjlighet att träna på säkerhetsprotokoll och nödåtgärder. Detta skapar möjligheten till upprepade och riskfria utbildningstillfällen för att säkerställa att anställda är väl förberedda inför kritiska situationer. I grund och botten får de anställda som deltar i säkerhetsutbildning i virtuell verklighet kunskap och ökar sin komfort när det gäller användning av personlig skyddsutrustning (PPE). VR möjliggör för människor att träna medvetenhet och använda den information de erhåller i en trygg virtuell miljö, vilket kan bidra till att minska incidenter.

Synlighet på avstånd

Använd AR-glasögon eller enheter för att göra det möjligt för externa experter att ge vägledning i realtid till fältarbetare. Fälttekniker kan använda AR-glasögon och experter kan se det de ser och erbjuda hjälp och vägledning i realtid, helt utan att behöva vara fysiskt närvarande på platsen. 

Utöver det ger AR eleverna 3D-överläggning och interaktiva element på fysisk utrustning. Eleverna kan lättare bekanta sig med utrustningen vilket möjliggör inlärning om komplexa maskiner, delar och kontroller i en säker, kontrollerad och interaktiv virtuell miljö. Dessa tekniker, antingen genom fjärrassistans eller bekanta sig med verktyg, möjliggör för arbetare att upptäcka defekter, anomalier och säkerställa överensstämmelse med kvalitetsstandarder genom användning av digitala överlägg och sensorer. 

Framtiden för utökad verklighet

För närvarande gör många företag investeringar och utvecklar möjligheterna inom virtuell och utökad verklighet och ett av de mest framstående varumärkena i detta område är Apple. Apple designade en banbrytande spatiell dator, Apple Vision Pro, som sömlöst sammanför digitalt innehåll med den verkliga världen. Det kombinerar egenskaperna hos både AR och VR och skapar därmed ett tekniskt mästerverk som är känt över hela världen. 

De exakta innovationer vi kan förvänta oss i framtiden är ännu inte kända, men med tanke på den pågående utvecklingen inom XR-teknik är det rimligt att anta att framtiden kommer att bli ännu mer avancerad och uppslukande.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Sjöfartssäkerhet 2023: Elektronisk säkerhetsutrustning, digitala tvillingar och cybersäkerhet

Nästa inlägg

Beräkningsalternativ för robotik

Relaterade inlägg