Szkolenia nowej generacji: Jak AR i VR rewolucjonizują bezpieczeństwo

Avatar photo

Wyobraź sobie sytuację, w której stażyści mogą kontrolować niebezpieczne obszary bez wchodzenia do nich, demontować złożone maszyny bez fizycznego ryzyka lub bez wahania reagować na sytuacje awaryjne – wszystko to dzięki połączeniu rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR). Ta innowacyjna kombinacja najnowocześniejszych technologii nie tylko tworzy nowe możliwości działania, ale także rewolucjonizuje nasze podejście do przygotowania i ochrony osób, odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu i zapewnienie bezpieczeństwa maszyn w sektorach o zwiększonym ryzyku.

Wiele branż inwestuje w nowe technologie, a dowodem na to jest rosnąca popularność rozwiązań wykorzystujących technologię rozszerzonej rzeczywistości i rzeczywistości wirtualnej w szkoleniach z zakresu utrzymania ruchu i bezpieczeństwa. Jeśli interesujesz się nowymi sposobami szkolenia swoich pracowników, ten artykuł jest dla Ciebie.

Rosnąca popularność AR i VR w szkoleniach z zakresu utrzymania ruchu i bezpieczeństwa

Technologie AR i VR, znane pod wspólną nazwą XR, były wykorzystywane w wielu branżach już w 2020 roku. Rozwiązania XR znalazły zastosowanie zwłaszcza w służbie zdrowia i edukacji, ale także w budownictwie i produkcji, kiedy wielu pracowników zaczęło zdalną pracę online podczas pandemii COVID-19. Wartość wydatków na zestawy słuchawkowe, oprogramowanie oraz usługi AR i VR wzrosła wówczas o 50% w porównaniu do 2019 roku. Rozwiązanie to okazało się niezwykle cenne w czasie pandemii i w wielu przypadkach było jedynym sposobem kontynuowania nauki dla wielu osób. 

Sektor ten wciąż ewoluuje, a XR znajduje zastosowanie w wielu różnych dziedzinach. Zgodnie z danymi Data Bridge Market Research, do 2027 r. rynek rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej w samym sektorze detalicznym ma osiągnąć wartość 2 094,08 mld USD, osiągając wskaźnik CAGR (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) na poziomie 68,5% w latach 2020-2027. 

Wprowadzenie tych immersyjnych innowacji zapewnia transformacyjne środowisko edukacyjne, które pozwala na lepsze zrozumienie i utrwalenie wiedzy oraz jej praktyczne zastosowanie. Technologie XR pozwoliły wykroczyć poza dotychczasowe możliwości konwencjonalnych technik treningowych. Poniżej przedstawiamy ograniczenia tradycyjnych form nauczania oraz sposoby, w jakie AR i VR mogą pomóc w ich pokonywaniu.

Słabe strony konwencjonalnych metod kształcenia:

  • Brak zaangażowania pracowników – konwencjonalne szkolenia często wykorzystują statyczne materiały, takie jak podręczniki lub prezentacje, które bywają mniej atrakcyjne dla uczniów. Z kolei metody VR i AR oferują immersyjne doświadczenia, które angażują uczniów, umieszczając ich w realistycznych, interaktywnych środowiskach.
  • Brak realizmu – jak wiadomo, najlepszym sposobem nauki jest praktyka, której tradycyjne metody treningowe nie są w stanie odtworzyć. Tymczasem technologie VR i AR dają możliwość odtwarzania rzeczywistych scenariuszy, pozwalając na ćwiczenia w bezpiecznych, kontrolowanych i realistycznych warunkach.
  • Ryzyko związane z bezpieczeństwem – tradycyjne szkolenia często odbywają się w środowiskach, w których istnieje potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Szkolenie wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną i wirtualną zmniejsza ryzyko związane z nauczaniem praktycznym w niebezpiecznych lub stresujących okolicznościach.
  • Ograniczona dostępność – osoby uczące się zdalnie lub osoby niepełnosprawne fizycznie mogą być wyłączane ze szkolenia, co utrudnia zapewnienie im takiego samego poziomu kształcenia. XR ułatwia zdalne szkolenie, umożliwiając osobom znajdującym się w odległych lokalizacjach uczestnictwo w nauce. Takie rozwiązanie stanowi duże ułatwienie dla osób, które przebywają w różnych lokalizacjach lub mają ograniczenia fizyczne, uniemożliwiające im osobiste uczestnictwo w szkoleniu.
  • Wysokie koszty – tradycyjne programy szkoleniowe bywają kosztowne w tworzeniu i wdrażaniu, zwłaszcza gdy wymagają dojazdów i zaangażowania zasobów fizycznych. Rozwiązania AR i VR pozwalają na oszczędność kosztów, zwłaszcza tych związanych z podróżami i produkcją materiałów.

5 najlepszych sposobów wdrażania AR i VR w programach szkoleniowych z zakresu utrzymania ruchu i bezpieczeństwa

Technologie VR i AR umożliwiają pracodawcom tworzenie wirtualnych środowisk dla pracowników, w których mogą doskonalić swoje umiejętności w radzeniu sobie z rzeczywistymi wyzwaniami. Techniki te na nowo definiują metodologie szkoleniowe i nowy kierunek w procesie nauki. Dowiedz się, jak przesuwać granice w dążeniu do bezpieczniejszych i wydajniejszych praktyk z zakresu utrzymania ruchu.

Interaktywne symulacje

Rozszerzona rzeczywistość stwarza możliwość tworzenia interaktywnych, realistycznych symulacji procedur utrzymania ruchu i sytuacji wysokiego ryzyka. Za pomocą zestawów VR uczniowie mogą w pełni zaangażować się w te sytuacje, co pozwala im ćwiczyć procedury zarządzania kryzysowego i utrzymania ruchu bez narażania się na rzeczywiste ryzyko. 

Interaktywne symulacje zyskały popularność w wielu branżach, w tym w budownictwie, opiece zdrowotnej, transporcie, produkcji i lotnictwie. Jak podaje World Aviation Festival, największe linie lotnicze, takie jak Qatar Airways, Air France, Japan Airlines i Lufthansa, wdrożyły już programy szkoleniowe VR. Dzięki tej technologii członkowie załogi mogą trenować reagowanie w sytuacjach awaryjnych w bezpiecznym i monitorowanym środowisku.

Kompletacja zamówień z wykorzystaniem AR

Podstawowym zadaniem VR i AR jest zmniejszanie ilości błędów i opóźnień podczas realizacji zamówień, klasyfikowania towarów oraz dostarczania ich do klientów. Zastosowanie zestawów VR lub okularów rozszerzonej rzeczywistości okazuje się nieocenione w usprawnianiu procesu kompletacji zamówień przez pracowników magazynowych. Nakładki AR i VR mogą być wykorzystywane do wyświetlania lokalizacji przedmiotów, ich ilości i optymalnych tras, zmniejszając w ten sposób liczbę błędów i zwiększając wydajność operacyjną.

Jak czytamy w Harvard Business Review, duże marki, w tym DHL i Intel, wdrożyły rozwiązania AR w swoich magazynach, co przyniosło im niezwykle pozytywne rezultaty. Firma DHL, na przykład, osiągnęła wzrost produktywności o 25% i obecnie wdraża rozwiązania AR na całym świecie. Z kolei w magazynach firmy Intel udało się skrócić czas kompletacji o 29%, praktycznie eliminując błędy w tym procesie.

Zdalny trening proceduralny

Moduły AR i VR pozwalają na systematyczne prowadzenie uczestników szkoleń przez poszczególne procedury utrzymania ruchu. Dzięki tym modułom możliwe jest dostarczanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, co pozwala stażystom na przyswajanie wiedzy i dokładne wykonywanie zadań. Technologia ta znajduje na przykład zastosowanie w szkoleniach chirurgicznych dla początkujących lekarzy. Instytucje takie jak Stanford University School of Medicine i University of California korzystają z zaawansowanych systemów oprogramowania, które tworzą trójwymiarowe modele na podstawie danych z rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej i angiogramu. Modele te mogą być przeglądane i wykorzystywane przez lekarzy i pacjentów, co przypomina grę z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.  

3M, jeden z partnerów Elfy Distrelec, oferuje aplikacje VR dostosowane do interaktywnych szkoleń z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa. Aplikacje te zwiększają skuteczność i wydajność szkoleń, jednocześnie tworząc atrakcyjne środowiska edukacyjne dla pracowników, które przyciągają ich uwagę i poprawiają wyniki nauczania. Prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w wirtualnej rzeczywistości zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa, ponieważ odbywają się one w kontrolowanym środowisku wirtualnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy 3M.

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa

Wirtualne ćwiczenia w środowiskach VR zapewniają uczestnikom szkolenia możliwość przećwiczenia protokołów bezpieczeństwa i reakcji w sytuacjach awaryjnych. Takie podejście pozwala na przeprowadzanie powtarzalnych, pozbawionych ryzyka szkoleń, dzięki czemu pracownicy są dokładnie przygotowani do radzenia sobie w krytycznych sytuacjach. Pracownicy, którzy biorą udział w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa w wirtualnej rzeczywistości, nie tylko dokładnie poznają procedury i wytyczne dotyczące środków ochrony indywidualnej (ŚOI), ale także nabierają pewności siebie w ich stosowaniu. VR umożliwia ćwiczenie świadomości i stosowanie zdobytej wiedzy w bezpiecznym wirtualnym świecie, zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków.

Zdalny podgląd

Okulary lub urządzenia AR umożliwiają ekspertom zdalne dostarczanie pracownikom terenowym wskazówek w czasie rzeczywistym. Pracownicy terenowi mogą korzystać z okularów AR, które pozwalają ekspertom zdalnie obserwować otoczenie, udzielać pomocy i oferować wskazówki bez konieczności fizycznej obecności. 

Technologia AR wykorzystuje nakładki 3D i interaktywne elementy wyposażenia sprzętowego. Dzięki temu uczestnicy mogą zagłębić się w zawiłości skomplikowanych maszyn, części i elementów sterujących w bezpiecznym, kontrolowanym i interaktywnym środowisku wirtualnym. Technologie te umożliwiają pracownikom wykrywanie usterek, anomalii i zapewnianie zgodności ze standardami jakości poprzez cyfrowe nakładki i informacje z czujników, zapewniając zarówno zdalną pomoc, jak i możliwość zapoznania się ze sprzętem.  

Przyszłość rozszerzonej rzeczywistości

Przyszłość XR jest niezwykle obiecująca, ponieważ wiele firm inwestuje i eksploruje potencjał wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Na uwagę zasługuje gigant technologiczny Apple, który wykonał pionierski krok, wprowadzając przełomowy komputer przestrzenny Apple Vision Pro. To innowacyjne urządzenie pozwala na integrację treści cyfrowych ze światem fizycznym, wykorzystując połączone możliwości AR i VR. Jego zastosowanie zyskało uznanie na całym świecie. 

Na razie nie wiadomo, jakich innowacji możemy spodziewać się w przyszłości, ale obserwując postęp w zakresie technologii XR, można przypuszczać, że przyszłość będzie znacznie bardziej zaawansowana i immersyjna.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Bezpieczeństwo żeglugi w 2023 roku: Zabezpieczenia elektroniczne, cyfrowe bliźniaki i cyberbezpieczeństwo

Następny post

Inteligentne rozwiązania opakowaniowe: Poprawa bezpieczeństwa i śledzenia produktów

Powiązane posty