Czym są środki ochrony indywidualnej?

PŚrodki ochrony indywidualnej to sprzęt przeznaczony do noszenia lub trzymania przez osobę w celu zapewnienia ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia lub bezpieczeństwa.

Choć środki ochrony indywidualnej nie powinny być traktowane jako jedyna ochrona przed zagrożeniami, to często stanowią one ważną część ochrony pracownika podczas wykonywania specjalistycznych lub ponadstandardowych zadań, takich jak te wymagane podczas rutynowej konserwacji.

Ważne jest również zrozumienie, że środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w połączeniu z innymi typami sprzętu bezpieczeństwa, na przykład z mocowaniami mechanicznymi przyczepianymi do sztywnego punktu kotwiczenia podczas prac na wysokościach lub z przewodem zasilania powietrzem w sytuacjach, kiedy bezpieczne oddychanie jest utrudnione. Te złącza lub dodatkowe części mogą być dostarczane oddzielnie z urządzeniem, ale muszą być traktowane jako środki ochrony indywidualnej.

Elementy jednorazowe lub zamienne, takie jak filtry przeciwpyłowe, należy również uznawać za środki ochrony indywidualnej, ponieważ działanie takiej części zamiennej ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznej obsługi środków ochrony indywidualnej.

We wszystkich przypadkach należy wybrać dostarczone wyposażenie ochronne w zależności od charakteru zagrożenia.

Typowe przykłady środków PPE w różnych branżach:

 • Produkcja
  • Obuwie ochronne
  • Rękawice ochronne (odporne na przebicie i ścieranie)
  • Kombinezony
  • Ochrona oczu
  • Ochronnik słuchu
 • Budownictwo
  • Jak wyżej
  • Kaski ochronne
  • Odzież odblaskowa
 • Przemysł medyczny
  • Rękawice (kontrola zakażeń)
  • Zanieczyszczenie powietrza

Środki ochrony indywidualnej są często używane w odpowiedzi na określone przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Lepiej jest rozważyć te przepisy, zamiast zastanawiać się, które środki ochrony indywidualnej pasują do danej branży. Na przykład:

 • Kontrola hałasu w miejscu pracy
 • Praca na wysokościach
 • Kontrola substancji niebezpiecznych dla zdrowia (unoszących się w powietrzu, przenoszonych we krwi, substancji chemicznych, substancji łatwopalnych)
 • Zespół wibracyjny
 • Sterowanie promieniowaniem jonizującym i niejonizującym
 • Elektryczność w miejscu pracy

We wszystkich zastosowaniach należy zidentyfikować charakter zagrożenia i zastosować odpowiednie rozwiązanie inżynieryjne. Na przykład:

 • Hałas w miejscu pracy — specjalnie opracowane rozwiązanie ochronne oparte na częstotliwości i amplitudzie sygnału dźwiękowego w odniesieniu do pasma przenoszenia ludzkiego układu słuchu (wartość A-ważona, stąd dBA)
 • Kontrola substancji niebezpiecznych — rozwiązanie opracowane z myślą o szerokiej gamie zagrożeń:
  • Wielkość cząstek stałych pyłu lub włókien (takich jak azbest) została uwzględniona podczas projektowania filtra oddechowego
  • Wytrzymałość wirusów lub bakterii w środowiskach medycznych
  • Cechy żrących substancji chemicznych — czy materiał rękawicy lub kombinezonu może wytrzymać korozję?
 • Praca na wysokościach — sprzęt zabezpieczający przed upadkiem jest odpowiedni do obciążalności statycznej i wstrząsowej spadającej osoby

Wszystkie środki ochrony indywidualnej muszą być oznaczone znakiem CE, a dyrektywa dotycząca środków PPE jest obecnie rozporządzeniem UE.

Niektóre z głównych standardów:

EN 132:1998 — urządzenia ochrony dróg oddechowych — definicje terminów i piktogramów
EN 133:2001 — urządzenia ochrony dróg oddechowych — klasyfikacja
EN 134:1998 — urządzenia ochrony dróg oddechowych — nazewnictwo podzespołów
EN 166:2001 — osobiste zabezpieczenie oczu — dane techniczne
EN 352-1:2002 — ochronniki słuchu — wymagania ogólne — część 1: Nauszniki
EN 353-1:2014+A1:2017 — osobiste wyposażenie do ochrony przed upadkiem — zabezpieczenia przed upadkiem z prowadzeniem, w tym lina kotwiąca — część 1: Blokady bezpieczeństwa z prowadzeniem i sztywną liną kotwiącą
EN ISO 374-1:2016 — rękawice ochronne do ochrony przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami — część 1: Terminologia i wymagania dotyczące zagrożeń chemicznych

Gloves

Eye Protection

Hearing

Footwear

Total
0
Shares
Poprzedni post

Przepisy UE, dyrektywy i prawa obowiązujące dla systemów zautomatyzowanych

Następny post

Procedura odłączania i oznakowywania (LOTO) oraz procedura bezpiecznej izolacji elektrycznej — sprawdzenie obecności martwego napięcia

Powiązane posty