Vikten av personlig skyddsutrustning inom elektronikindustrin

Profilbild

I den moderna världen är elektronikindustrin en viktig sektor som utvecklas snabbt och är ansvarig för att utveckla ny teknik och innovativa produkter. Från hemelektronik som bärbara datorer och mobiltelefoner till att producera komplexa komponenter för tillämpningar inom flygindustrin och hälso- och sjukvården. Med progressiv teknik och sofistikerade maskiner uppstår emellertid unika säkerhetsproblem. Personlig skyddsutrustning (PPE) är en viktig första försvarslinje för att skydda arbetarnas hälsa och säkerhet i denna industri.

Vad är PPE, personlig skyddsutrustning? 

Personlig skyddsutrustning är utformad för att bäras eller hållas av en person och ge skydd mot risker för bärarens hälsa eller säkerhet.

Även om den personliga skyddsutrustningen inte kan användas som det enda skyddet mot faror är det ofta en viktig del av personalens skydd när de utför specialist- eller icke-rutinmässiga uppgifter, exempelvis i samband med rutinmässigt underhåll.

Det är viktigt att förstå att användning av annan relaterad säkerhetsutrustning ingår i den personliga skyddsutrustningen, exempelvis mekaniska fästen till fasta förankringspunkter som används vid arbeten på hög höjd eller lufttillförsel som används när det kan vara riskfyllt att andas. Sådana anslutningar eller extra delar till utrustningen kan köpas in separat men tillhör ändå den personliga skyddsutrustningen. Engångs- eller ersättningsdelar som exempelvis dammfilter är också personlig skyddsutrustning eftersom den utbytbara delens funktion gör att den personliga skyddsutrustningen kan användas säkert.

Varför krävs personlig skyddsutrustning?

Det finns många olika risker som arbetare som hanterar potentiellt farliga maskiner, kemikalier och buller måste ta hänsyn till dagligen. Nedan följer några av de mest framträdande farorna som arbetare måste skydda sig mot för att undvika allvarliga hälsorisker:

 • Kemikalieexponering − lösningsmedel, lim och flussmedel kan utgöra en allvarlig hälsofara.
 • Elektrisk fara − elstötar och elektriska bränder kan uppstå, särskilt under tillverknings- och teststadier.
 • Buller − långvarig exponering för högt ljud kan ge permanenta skador på hörseln.
 • Värmefara − när maskiner körs i extremt varma temperaturer finns det risk för brännskador och värmerelaterade sjukdomar.
 • Elektrostatisk urladdning (ESD) − kan orsaka allvarliga skador på komponenter och elektrostatiska stötar kan vara smärtsamt för människor. Det kan även orsaka explosioner eller bränder i brandfarliga miljöer.
 • Damm och partiklar − små partiklar och damm kan orsak andningsbesvär vid inandning.

Läs vår artikel om vikten av personlig skyddsutrustning för mer information om hur arbetare ska skyddas.

Typer av personlig skyddsutrustning

Tekniker håller i vit hjälm säkerhetshjälm solljus i bakgrund

Den skyddsutrustning som personalen förses med måste alltid vara anpassad till farans natur. Ta en titt på några av de vanligaste typerna av personlig skyddsutrustning som används inom elektronikindustrin, från design- och tillverkningsstadierna till kvalitetskontroll och förpackning.

 • Huvudskydd − Skyddshjälmar är viktiga för att skydda arbetarna från fallande föremål och huvudskador.
 • Ögon- och ansiktsskydd − Ögonen och ansiktet skyddas mot stänk av kemikalier, damm och flygande partiklar med skyddsglasögon och ansiktsskydd. Under vissa omständigheter kan arbetare dessutom behöva skydd mot laserstrålning.
 • Hand- och armskydd − Handskar och ärmar skyddar händer och armar från exponering för kemikalier, skärsår, brännskador och elektrostatiska urladdningar. Det finns specialhandskar utformade för olika uppgifter, t.ex. ESD-säkra handskar för hantering av känsliga komponenter. Det är mycket viktigt att skydda mot elektrostatisk urladdning, läs mer här för att skydda dina anställda mot incidenter.
 • Hörselskydd − För att förhindra exponering för höga ljudnivåer används öronproppar eller hörselskyddskåpor för att skydda arbetarens hörsel.
 • Fotskydd − Skyddsskor eller -stövlar skyddar mot elektriska faror, vassa föremål, kemiska spill och ger även halkskydd.
 • Ergonomiska kläder − Antistatiska, flambeständiga och kemikaliebeständiga kläder skyddar arbetarna från kemikalieexponering, värme och statisk elektricitet. Dessa kläder är utformade för att minimera risken för skador samtidigt som de ger komfort och större rörelsefrihet.
 • Andningsskydd − Andningsskydd filtrerar bort farliga ämnen och föroreningar från luften vilket skyddar arbetarna från att andas in giftiga ämnen.

Det finns ett brett urval av personlig skyddsutrustning från Elfa Distrelecs webbutik. Se urvalet nedan.

  EU-regler för personlig skyddsutrustning

  För att garantera prestanda och säkerhet för denna typ av utrustning har Europeiska unionen (EU) upprättat utförliga normer för personlig skyddsutrustning. Nedan anges några av de viktigaste EU-normerna för personlig skyddsutrustning:

  Sammanfattning

  Säkerhet ska alltid prioriteras i den snabba, banbrytande elektroniktillverkningen. Arbetarna måste skyddas från alla de faror de möter dagligen och personlig skyddsutrustning är avgörande för detta. För att skydda sina anställda bör elektronikföretagen noggrant upprätta och underhålla effektiva program för personlig skyddsutrustning och för att säkerställa regelefterlevnad, öka produktiviteten och förbättra deras anseende på marknaden. Vi får inte glömma hur viktigt det är att skydda de människor som arbetar inom ett område känt för att tänja på teknikens gränser.

  Elfa Distrelec, en ledande elektronikdistributör, prioriterar arbetarnas säkerhet genom att erbjuda olika produkter för personlig skyddsutrustning. Detta omfattar huvudskydd, skyddsglasögon, skyddskläder, skyddsskor och skyddshandskar från välkända märken som 3M, RND eller Eurostat. Besök Elfa Distrelecs webbutik där du kan utforska och hitta alla produkter du behöver för att säkerställa säkerheten för dina anställda och för miljön.

  Handskar

  Ögonskydd

  Hörselskydd

  Skyddsskor

  Total
  0
  Shares
  Tidigare inlägg

  EU-förordningar, direktiv och lagar som gäller för automationssystem

  Nästa inlägg

  Utlåsning och uppmärkning (LOTO) och säkra isoleringsmetoder – frånkopplingstest

  Relaterade inlägg