Vad är personlig skyddsutrustning?

Personlig skyddsutrustning är utformad för att bäras eller hållas av en person och ge skydd mot risker för bärarens hälsa eller säkerhet.

Även om den personliga skyddsutrustningen inte kan användas som det enda skyddet mot faror är det ofta en viktig del av personalens skydd när de utför specialist- eller icke-rutinmässiga uppgifter, exempelvis i samband med rutinmässigt underhåll.

Det är viktigt att förstå att användning av annan relaterad säkerhetsutrustning ingår i den personliga skyddsutrustningen, exempelvis mekaniska fästen till fasta förankringspunkter som används vid arbeten på hög höjd eller lufttillförsel som används när det kan vara riskfyllt att andas. Sådana anslutningar eller extra delar till utrustningen kan köpas in separat men tillhör ändå den personliga skyddsutrustningen.

Engångs- eller ersättningsdelar som exempelvis dammfilter är också personlig skyddsutrustning eftersom den utbytbara delens funktion gör att den personliga skyddsutrustningen kan användas säkert.

Den skyddsutrustning som personalen förses med måste alltid vara anpassad till farans natur.

Vanliga exempel på personlig skyddsutrustning inom olika branscher:

 • Tillverkning
  • Skyddsskor
  • Handskar (skyddade mot punktering och slitage)
  • Overaller
  • Ögonskydd
  • Hörselskydd
 • Konstruktion
  • Som ovan
  • Hjälmar
  • Högreflekterande plagg
 • Medicin
  • Handskar (infektionsskydd)
  • Luftburen kontaminering

Personlig skyddsutrustning används ofta för att uppfylla specifika hälso- och säkerhetsregler. Det kan vara bättre att följa punkterna ovan i stället för att se på enskilda branscher. Till exempel:

 • Kontroll av bullernivåer på arbetsplatsen
 • Arbeta på hög höjd
 • Hälsofarliga ämnen (luftburna, blodburna, kemikalier, lättantändliga ämnen)
 • Hand- och armvibration
 • Kontroll av joniserande och icke-joniserande strålning
 • Elektricitet

Vid all användning måste farans natur identifieras och en korrekt utformad lösning användas. Till exempel:

 • Buller på arbetsplatsen – en skyddslösning som baseras på frekvensen och ljudnivån i relation till hur frekvensen påverkar den mänskliga hörseln (A-vägd ljudtrycksnivå, uttryckt som dBA)
 • Kontroll av farliga ämnen – konstruerade lösningar för ett stort antal faror:
  • Partikelstorlek på damm eller fibrer (exempelvis asbest) för att säkerställa att partiklarna fastnar i andningsfilter
  • Förekomst av virus eller bakterier vid skydd i medicinska miljöer
  • Egenskaper hos frätande kemikalier – hur stor beständighet har materialet i handskar eller overaller mot frätande kemikalier?
 • Arbete på hög höjd – fallskyddsutrustning som kan stå emot statisk belastning eller ryck vid fall

All personlig skyddsutrustning måste vara CE-märkt och direktivet om personlig skyddsutrustning ingår numera i EU:s regelverk.

Några grundläggande standarder:

EN 132:1998 – Andningsskydd – Definitioner
EN 133:2001 – Andningsskydd – Klassifikation
EN 134:1998 – Andningsskydd – Terminologi för komponenter och detaljer
EN 166:2001 – Ögonskydd – Fordringar och specifikationer
EN 352-1:2002 – Hörselskydd – Allmänna fordringar – Del 1: Kåpor
EN 353-1:2014+A1:2017 – Personlig fallskyddsutrustning – Styrt glidlås på förankringslina eller skena – Del 1: Styrt glidlås på fast förankringslina eller skena
EN ISO 374-1:2016 – Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer – Del 1: Terminologi och fordringar på prestanda

Handskar

Ogonskydd

Horselskydd

skyddsskor

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

EU-förordningar, direktiv och lagar som gäller för automationssystem

Nästa inlägg

Utlåsning och uppmärkning (LOTO) och säkra isoleringsmetoder – frånkopplingstest

Relaterade inlägg