Hva er PVU?

PVU er utstyr som er konstruert for å bli brukt eller båret av en person for å gi beskyttelse mot fare for denne personens helse eller sikkerhet.

Selv om man ikke skal sette sin lit til PVU som den eneste beskyttelsen mot farer, er det ofte en viktig del av beskyttelsen til den ansatte ved utførelse av spesialiserte eller ikke-rutinemessige oppgaver som de som kreves under rutinemessig vedlikehold.

IDet er også viktig å forstå at PVU omfatter bruk av tilkoblinger til andre typer sikkerhetsutstyr, for eksempel mekaniske festemekanismer til et stivt forankringspunkt som brukes ved arbeid i høyden, eller en lufttilførselsledning som brukes der det blir vanskelig å puste trygt. Disse tilkoblingene eller tilleggsdelene kan leveres separat fra utstyret, men de må betraktes som PVU.

Engangs- eller reservedeler som støvfiltre må også betraktes som PVU fordi funksjonen til den utskiftbare delen er kritisk for sikker bruk av PVU.

II alle tilfeller skal verneutstyret som er tilveiebringes, velges i forhold til farens art.

Vanlige eksempler på PVU-utstyr i forskjellige bransjer:

 • Produksjon
  • Sikkerhetssko
  • Hansker (stikk- og slitasjebeskyttelse)
  • Overaller
  • Øyevern
  • Hørselsvern
 • Byggearbeid
  • Som over
  • Hjelmer
  • Klær med høy synlighet
 • Medisinsk
  • Hansker (smittekontroll)
  • Luftbåren forurensning

PVU brukes ofte som svar på spesifikke helse- og sikkerhetsforskrifter. Det kan være bedre å ta hensyn til disse punktene i stedet for en bestemt bransje. For eksempel:

 • Støykontroll på arbeidsplassen
 • Arbeid i høyden
 • Kontroll av helsefarlige stoffer (luftbårne, blodbårne, kjemikalier, brannfarlige stoffer)
 • Hånd/arm-vibrasjon
 • Kontroll av ioniserende og ikke-ioniserende stråling
 • Elektrisitet på arbeidsplassen

På alle bruksområder må farens art identifiseres og en passende konstruert løsning gis. For eksempel:

 • Støy på arbeidsplassen – En konstruert verneløsning basert på frekvensinnholdet og amplituden til støysignalet i forhold til frekvensresponsen til det menneskelige øret (“A” vekter følgelig dBA)
 • Kontroll av helsefarlige stoffer – En konstruert løsning for en rekke farer:
  • Partikkelstørrelsen på støv eller fibre (som asbest) som anses å bli fanget opp av et pustfilter
  • Vedvarende virus eller bakterier for beskyttelse i medisinske miljøer
  • Egenskapene til et etsende kjemikalie – kan hanske- eller overallmaterialet motstå etsingen?
 • Arbeid i høyden – Fallsikringsutstyr er egnet for statisk belastning og støtbelastning fra en person som faller

Alt PVU må være CE-merket, og PVU-direktivet er nå en EU-forskrift.

Noen av de viktigste standardene:

EN 132:1998 – Åndedrettsvern – Definisjoner av termer og piktogrammer
EN 133:2001 – Åndedrettsvern – Klassifikasjon
EN 134:1998 – Åndedrettsvern – Terminologi for komponenter
EN 166:2001 – Personlig øyevern – Spesifikasjoner
EN 352-1:2002 – Hørselsvern – Generelle krav – Del 1: Øreklokker
EN 353-1:2014+A1:2017 – Personlig verneutstyr mot fall – Selvlåsendeglider med føring – Del 1: Selvlåsende glider med stiv føring
EN ISO 374-1:2016 – Vernehansker mot farlige kjemikalier og mikro-organismer – Del 1 Terminologi og ytelseskrav for kjemiske risikoer

HANSKER

ØYEVERN

HØRSELSVERN

VERNESKO

Total
0
Shares
Forrige innlegg

EU-forskrifter, -direktiver og -lover som er påkrevd for automatiserte systemer

Neste innlegg

Lås og merk (LOTO) (Lock off and tag out) og sikker elektrisk isolasjonspraksis – test av at anlegget er strømløst

Relaterte innlegg