Hvor viktig er personlig verneutstyr i elektronikkbransjen?

Avatar photo

Elektronikkbransjen er en viktig og raskt voksende sektor, og omfatter alt fra bærbare datamaskiner og mobiltelefoner til produksjon av komplekse komponenter for romfart og helsetjenester. Med stadig mer avansert teknologi oppstår det også unike sikkerhetsutfordringer. For å beskytte helsen og sikkerheten til de som jobber i denne bransjen er personlig verneutstyr (PVU) grunnleggende.

Hva er PVU? 

Personlig verneutstyr er utstyr som er utviklet for å beskytte brukerens helse og sikkerhet.

Selv om man ikke ene og alene kan sette sin lit til verneutstyret, er det en viktig i del i spesialiserte og rutinemessige vedlikeholdsoppgaver.

Når man tenker på PVU tenker man ofte kanskje på hørselvern eller hjelmer, men man må også huske at det kan omfatte annet sikkerhetsutstyr, som for eksempel mekaniske festemekanismer som brukes ved arbeid i høyden, eller en lufttilførselsledning i farlige miljø. Disse tilleggsdelene leveres ofte separat fra utstyret, men de bør fortsatt regnes som verneutstyr. Engangs- eller reservedeler som støvfiltre er også en type PVU fordi de er grunnleggende for trygg utstyrsdrift.

Hvorfor trenger man PVU?

Det finnes en rekke farer som arbeidstakerne må ta hensyn hvis det daglige arbeidet omfatter maskiner, kjemikalier og støy. Dette er de mest fremtredende farene:

 • Kjemisk eksponering – løsemidler, lim og flussmidler kan utgjøre en alvorlig helserisiko.
 • Elektriske farer – elektriske støt og brann kan oppstå, spesielt under produksjon og testing.
 • Støyforurensning – langvarig eksponering for kraftig støy kan gi varige hørselsskader.
 • Varmefare – når maskiner arbeider under ekstremt høye temperaturer oppstår det fare for brannskader og varmerelaterte sykdommer.
 • Elektrostatisk utladning (ESD) – kan forårsake alvorlige skader på komponenter, og elektrostatisk støt kan være smertefullt for mennesker. Det kan også forårsake eksplosjoner eller branner i brennbare miljøer.
 • Støv og partikler – små partikler og støv kan forårsake luftveisproblemer.

Ta en titt på artikkelen vår for å lese om hvor viktig personlig verneutstyr er.

Typer PVU

Tekniker med hvit vernehjelm i sollys som bakgrunn

I alle tilfeller skal verneutstyr velges i forhold hvor farlig arbeidsoppgaven er. Nedenfor kan du lese en liste over noen av de vanligste typene personlig verneutstyr som brukes i elektronikkbransjen, fra design- og produksjonsstadiet til kvalitetskontroll og emballering.

 • Hodevern – Hjelm eller hjelm er viktig for å beskytte arbeiderne mot fallende gjenstander og hodeskader.
 • Øye- og ansiktsvern – Øynene og ansiktet beskyttes mot kjemikaliesprut, støv og flyvende partikler. Under visse omstendigheter kan det i tillegg være nødvendig å beskytte mot laserstråling.
 • Beskyttelse av hender og armer – Hansker og ermer beskytter hender og armer mot kjemisk eksponering, kutt, brannskader og ESD. Det finnes spesialhansker for ulike oppgaver, for eksempel ESD-sikre hansker for håndtering av følsomme komponenter. Det er viktig å sikre seg mot elektrostatisk utladning, noe du kan lese mer her om.
 • Hørselsvern – For å forhindre eksponering for høye støynivåer brukes ørepropper eller øreklokker.
 • Fotvern – Vernesko eller vernesko beskytter mot elektriske farer, skarpe gjenstander, kjemikaliesøl og er sklisikre.
 • Ergonomiske klær – Antistatiske, flammehemmende og kjemikaliebestandige klær beskytter arbeidstakerne mot kjemisk eksponering, varme og statisk elektrisitet. De beskytter ikke bare mot disse farene, men de er også komfortable og lette å bevege seg i.
 • Åndedrettsvern – Fjerner farlige stoffer og forurensninger fra luften ved hjelp av filtre, og forhindrer at man puster inn giftige stoffer.

Et stort utvalg av PVU er tilgjengelig fra vår nettbutikk. Se utvalget nedenfor.

  EU-forskrifter for personlig verneutstyr

  EU har utviklet et omfattende sett av standarder for å sikre at slikt utstyr er pålitelig og sikkert. Les mer nedenfor:

  Konklusjon

  Sikkerheten bør alltid komme i første rekke i den banebrytende verdenen av elektronikkproduksjon. Personlig verneutstyr er grunnleggende her for å beskytte arbeidstakere mot de mange farene de utsettes for hver dag. Produsenter må sørge for å beskytte menneskene som gjør det mulig å flytte elektronikkens grenser.

  Elfa Distrelec, en ledende distributør av elektronikk, har et stort utvalg av personlig verneutstyr. Dette inkluderer hodevern, vernebriller, verneklær, sko og hansker fra kjente merker som 3M, RND og Eurostat. Besøk vår nettbutikk og sørg for sikkerheten til dine ansatte.

  Vernehansker

  Øyevern

  Hørselvern

  Fottøy

  Total
  0
  Shares
  Forrige innlegg

  EU-forskrifter, -direktiver og -lover som er påkrevd for automatiserte systemer

  Neste innlegg

  Lås og merk (LOTO) (Lock off and tag out) og sikker elektrisk isolasjonspraksis – test av at anlegget er strømløst

  Relaterte innlegg