Forberedelser for å vende tilbake til arbeidsplassen etter Covid-19

Når arbeidstakerne forbereder seg på å vende tilbake til arbeidsplassen i kjølvannet av coronaviruset må det settes i verk tiltak for å sørge for at de ansatte er så sikre som mulig. Opprettholdelse av et sunt arbeidsmiljø er grunnleggende i slike forberedelser. Dette er noe som delvis kan oppnås ved renhold, desinfisering og anskaffelse av verktøy og ustyr som gjør det mulig for de ansatte å gjennomføre rutinemessig rengjøring av arbeidsplassen. For å kunne desinfisere og dekontaminere arbeidsplassen for coronavirus må man først forstå hvordan dette fungerer.

Menneskelig coronavirus kan holde seg smittsom på livløse overflater ved romtemperatur i opptil 9 dager. Ved temperaturer over 30°C er varigheten kortere.

Forskere ved Greifswald University Hospital og Ruhr-Universität Bochum, Vedvarenhet av coronavirus på livløse overflater og deres interaksjon med biocidale elementer, The Journal of Hospital Infection

Etter hvert som vi stadig lærer mer om Covid-19 er det helt nødvendig at helse- og sikkerhetspraksiser opprettholdes.

Coronavirus renholdstips for arbeidsplassen

Basert på forskning fra en rekke kilder, blant annet Public Health EnglandThe Journal of Hospital Infection og Centers for Disease Control and Prevention (CDC), kan vi gi en rekke tips for å hjelpe deg med å klargjøre arbeidsplassen til bruk etter Covid-19. Implementering av nye helse- og sikkerhetsrutiner er på kort sikt grunnleggende, og ved å bruke disse effektivt vil de bli vanlig praksis i det lange løp.

1. Desinfisering og rengjøring av arbeidsplassen

Det å forstå forskjellen mellom rengjøring og desinfisering er avgjørende når man forbereder arbeidsplassen etter coronavirus.

 • Rengjøring refererer til fjerning av skitt, bakterier og urenheter fra objekter og overfalter. Rengjøring tar ikke livet av bakterier, men ved å fjerne dem reduserer man spredning av infeksjon.
 • Desinfisering refererer til det å bruke kjemikalier for å drepe bakterier på objekter og overflater.

For effektivt å hindre overføring av sykdommer er det nødvendig med en “dyprengjøring” hvor overflater blir rengjort og desinfisert. Dyprengjøring er en tvedtydig term, men er definert av British Institute of Cleaning Science (BICSc) som;
 

 1. Bruk riktig PPE og følg de nødvendige prosedyrene for på- og avkledning av dette utstyret
 2. Isoler området som har blitt dyprengjort
 3. Bruk godkjent desinfiseringsmiddel, spesielt på områder med høy risiko og berøringspunkter
 4. Rengjør området grundig
 5. Klinisk desinfiser hele området
 6. Desinfiser maskiner og utstyr som er i bruk
 7. Håndter alt kontaminert materiale og beskyttelsesutstyr korrekt
 8. Grundig rengjøring/dusjing av personell etter at dyprengjøringen er utført

2. Rutinemessig rengjøring av berøringspunkter

Når de ansatte er tilbake på arbeidsplassen er regelmessig rengjøring av utstyr og overflater avgjørende. Ansatte bør ha oversikt over alle berøringspunkter på arbeidsplassen siden dette er hvor det er mest sannsynlig at spreding av smitte vil oppstå. Områder som typisk vil kreve ekstra rengjøring og som bør rengjøres ofte er overflater, skrivebord, disker, håndtak, brytere, maskiner og verktøy. Berøringspunkter vil variere fra arbeidsplass til arbeidsplass og type arbeid.

Elektronikk slik som mobiltelefoner, nettbrett, berøringsskjermer, fjernkontroller, tastatur og maskiner må også rengjøres i henhold til fabrikantens instruksjoner ved å bruke rengjøringsmidler som er egnet for slikt utstyr. Der det er mulig bør deksler som er enkle å rengjøre bli brukt for å beskytte elektronikken ytterligere.

Anbefalte rengjøringsprodukter for elektrisk utstyr

Electrical Contact Cleaner

RND Electrical Contact Cleaner fjerner kontaminering og oksidering fra alle metalloverflater. Med antistatiske egenskaper og kompatibilitet med de fleste typer plast, lakk og gummi, er dette et ideelt middel som både renser og smører på en gang.

IPA Cleaner

IPA Cleaner passer for rengjøring av elektronikk-utstyr, slik som kretskort og følsom instrumentering. Med 99,7% ren isopropanol er denne ideell for desinfisering av virus.

3. Rengjøringsmateriell og utstyr

Det å ha tilstrekkelig med rengjøringsmateriell og utstyr er uvurdelig etter Covid-19. Ansatte kan kjenne seg utrygge på å dra tilbake på jobb og det å ha tilgang på renseservietter og desinfiseringsmiddel kan hjelpe på uroen ansatte måtte føle.

Videre er god håndhygiene viktig å opprettholde, noe som kan forenkles med:

 • tilstrekkelig med såpe og vann
 • alkoholbasert håndrensegel
 • papirhåndkle

I tillegg kan enkle tiltak som å forsikre om at ansatte får regelmessige pauser for å vaske hendene være effektivt.

4. Personlig verneutstyr (PPE)

PPE beskytter brukere mot helse- og sikkerhetsrisiko. For vedlikeholdsteknikere er bruk av PPE en naturlig del av deres arbeid. Men med coronaviruset har nye typer risiko og trusler kommet til, og ekstra tiltak må iverksettes for å sikre tilstrekkelig beskyttelse mot smitte. Økt PPE etter coronaviruset må gjøres på to måter:

 • PPE for rengjøring

I samsvar med de britiske myndigheters rettningslinjer, må minimum PPE slik som engangshansker og forkle brukes ved rengjøring, desinfisering og dekontaminering av områder. Økte og forbedrede rengjøringsrutiner fører naturligvis til et økt behov for PPE.

 • Ytterligere PPE ved arbeid

Avhengig av type arbeid kan andre typer PPE være nyttige, slik som ansiktsmasker og skotrekk. I miljø hvor teknikere er mobile og beveger seg mye mellom forskjellige lokaliteter, kan det være nyttig med skotrekk for å minimere muligheten for overføring. Tilsvarende kan ansiktsmasker som dekker nese og munn sørge for noe bedre sikkerhet på arbeidsplasser med mange ansatte.

Anbefalte PPE-produkter

Pulverfrie engangshansker av nitril

RND pulverfrie engangshansker gir beskyttelse ved både rengjøring og daglig bruk og er i samsvar med Medical Standard EN455 Class I. Disse hanskene er høyre/venstre-uavhengige med ruglete mansjetter for økt styrke og enkel bruk.

Skotrekk for renrom

RND skotrekk for renrom er laget i henhold til European PPE Directive 89/686/EEC. De har elastiske kanter, såle med antiskli-innlegg og strammemekanisme.

Engangsmasker med ørestrikker

Disse engangsmaskene i polypropylen fra RND er egnet for Class 1 PPE med sin høye filtreringskapasitet. For å øke påliteligheten og sikkerheten har de også elastiske ørestrikker og justerbart nesestykke.

5. Skilting

Å ta i bruk skilting på arbeidsplassen kan være en enkel men effektiv måte å styrke og fremme gode hygienerutiner. Selv om god hygiene mest sansynlig kommer til å være i fokus hos alle ansatte i disse tider, kan skilting være en nyttig måte å sikre at gode vaner er noe som vedvarer i fremtiden.

Sørg for at personalet er oppmerksomme og at det er synlig skilting som påminner ansatte om ikke å gå inn i lokalene dersom de har symptomer på Covid-19, slik som feber eller vedvarende hoste (eller om et medlem i familien har symptomer), og at berøring av øyne, nese og munn med uvaskede hender ungåes.

Public Health England

Med en forbedret og grundigere tilnærming til renhold, kan i tillegg bruk av klistremerker for indikere når en dyprengjøring sist ble foretatt være nyttig. Dette er særlig viktig på områder hvor mange teknikere jobber sammen eller hvor maskiner og verktøy brukes av flere forskjellige personer.

Som en strategi for å begrense spredningen av coronavirus har sosial distanse blitt mer vanlig de siste ukene, og det ser ut til at dette kommer til vedvare.

Jeg tror dette kommer til å endre arbeidsplassen. Å tenke sosial distansering kan være en del av vårt DNA som beveger seg fremover.

Janet Pogue-McLaurin, sjef og arbeidsplassleder hos design- og arkitekturfirmaet Gensler

Å holde en sikker avstand til andre har kanskje ikke vært vanlig praksis når de ansatt sist var på arbeidsplassen, og derfor vil kanskje ikke regler tilpasset dette være på plass fra første stund. Ved å bruke skilting og gulvmerking vil ansatte kunne være i stand til å holde sikker avstand til hverandre. Det optimale, både på kort og lang sikt, er å bruke etiketter ute i felten men også på arbeidsplassen for fleksiblitet for teknikere som jobber på flere arbeidsstasjoner.

I kjølvannet av coronaviruset er det tydelig at tiltak og regler for rengjøring og desinfisering må bli grundigere og strengere. Tiden er nå kommet for at ansatte implementerer forskjellige tiltak for å skape en arbeidsplass som er ren og sikker. Når vi nå navigerer gjennom livet etter coronaviruset ved å følge nye rettningslinjer og implementere nye tiltak, la Elfa Distrelec hjelpe deg med utstyret du trenger for å vende tilbake til jobb på en så sikker måte som mulig.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Ting du trenger å vite om muttere og skiver med RND

Neste innlegg

En komplett guide til gulvmarkeringer med RND

Relaterte innlegg