Lås og merk (LOTO) (Lock off and tag out) og sikker elektrisk isolasjonspraksis – test av at anlegget er strømløst


“Lås og merk” refererer til spesifikke rutiner og prosedyrer for å beskytte ansatte mot uventet strømtilførsel til eller oppstart av maskiner og utstyr, eller påvirkning av farlig energi under service- eller vedlikeholdsaktiviteter. Dette krever delvis at en utnevnt person slår av og kobler maskinen eller utstyret fra energikilden(e) før det utføres service eller vedlikehold, og at de(n) autoriserte arbeidstakeren/arbeidstakerne enten skal låse eller merke de(n) energiisolerende enheten(e) for å forhindre tilførsel av farlig energi og iverksette tiltak for å verifisere at energien er isolert på en effektiv måte. Hvis det finnes en mulighet for frigjøring av farlig lagret energi eller for gjenakkumulasjon av lagret energi til et farlig nivå, må arbeidsgiveren sørge for at arbeidstakeren/arbeidstakerne iverksetter tiltak for å forhindre skade som kan oppstå ved frigjøring av lagret energi.
REF: https://www.osha.gov/Publications/3120.html

Låseenheter sørger for at energiisolerende enheter er i en sikker eller “av”-stilling. De gir beskyttelse ved å hindre maskiner eller utstyr fra å bli gjort strømførende fordi de er positive begrensende faktorer som ikke kan fjernes uten en opplåsingsmekanisme.
REF: https://www.osha.gov/Publications/3120.html

Enheter for merking er derimot fremtredende advarselsenheter som en autorisert arbeidstaker fester til energiisolerende enheter for å advare arbeidstakere om at de ikke må gjøre maskinen strømførende igjen mens det utføres service på den. Enheter for merking er enklere å fjerne, og alene gir de arbeidstakere mindre beskyttelse enn låseenheter.
REF: https://www.osha.gov/Publications/3120.html


I elektriske anlegg er det avgjørende at en test av at anlegget er strømførende gjennomføres før arbeid kan utføres på ubeskyttede elektriske ledere. Når det gjelder elektrisk energi, utgjør både uventet drift av det elektriske styringssystemet og muligheten for kontakt med farlig elektrisk energi, en helsefare. Selv med de beste arbeidsrutiner og med de mest erfarne ingeniører, kan feil skje. Rutinemessig testing av at kretser er strømløse ivaretar personellets sikkerhet. Testing kan utføres raskt ved å bruke test- og måleproduktene som Fluke tilbyr.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Hvor viktig er personlig verneutstyr i elektronikkbransjen?

Neste innlegg

Hansker

Relaterte innlegg