Procedura odłączania i oznakowywania (LOTO) oraz procedura bezpiecznej izolacji elektrycznej — sprawdzenie obecności martwego napięcia

Procedura odłączania i oznakowywania odnosi się do konkretnych praktyk i procedur mających na celu ochronę pracowników przed nieoczekiwanym rozruchem maszyn i urządzeń lub uwolnieniem niebezpiecznej energii podczas czynności serwisowych lub konserwacyjnych. Częściowo wymaga to, aby wyznaczona osoba wyłączała i odłączała maszynę lub urządzenia od źródeł zasilania przed przystąpieniem do czynności serwisowych lub konserwacyjnych oraz aby upoważniony pracownik mógł zablokować lub oznakować urządzenia służące do izolacji energii, aby zapobiec uwolnieniu niebezpiecznej energii i podjąć kroki w celu sprawdzenia, czy energia została skutecznie odizolowana. Jeśli istnieje ryzyko uwolnienia niebezpiecznej zmagazynowanej energii lub ponownej akumulacji zmagazynowanej energii do niebezpiecznego poziomu, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie, aby pracownicy podjęli kroki w celu uniknięcia obrażeń, które mogą wynikać z uwolnienia zmagazynowanej energii.
REF: https://www.osha.gov/Publications/3120.html

Urządzenia blokujące utrzymują urządzenia izolujące energię w pozycji bezpiecznej lub wyłączonej. Zapewniają one ochronę, zapobiegając doprowadzeniu napięcia do maszyn lub urządzeń, ponieważ stanowią dodatnie mocowania, których nie można usunąć bez mechanizmu odblokowującego.
REF: https://www.osha.gov/Publications/3120.html

Urządzenia do oznaczania to widoczne urządzenia ostrzegawcze, które upoważniony pracownik mocuje do urządzeń izolujących energię w celu ostrzeżenia pracowników, aby nie włączali zasilania maszyny podczas jej serwisowania. Urządzenia do oznaczania są łatwiejsze do zdemontowania, a same w sobie zapewniają pracownikom mniejszą ochronę niż urządzenia blokujące.
REF: https://www.osha.gov/Publications/3120.html


W systemach zasilania elektrycznego bardzo ważne jest, aby przed rozpoczęciem pracy przy odsłoniętych przewodnikach elektrycznych sprawdzić obecność martwego napięcia. W przypadku energii elektrycznej zarówno nieoczekiwane uruchomienie elektrycznego układu napędowego, jak i możliwość kontaktu z niebezpieczną energią elektryczną stwarzają zagrożenie dla zdrowia. Nawet w przypadku najlepszych praktyk pracy i najbardziej doświadczonych inżynierów mogą zdarzać się błędy. Rutynowe testy niezasilanych obwodów zapewniają bezpieczeństwo pracowników. Testy mogą być szybko przeprowadzane przy użyciu wiodących produktów testowych i pomiarowych oferowanych przez firmę Fluke.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Znaczenie ŚOI w przemyśle elektronicznym

Następny post

Gloves

Powiązane posty