Gloves

Ochrona rąk i ramion jest jednym z najczęściej stosowanych środków ochrony osobistej podczas konserwacji zakładu i sprzętu.

Ręce są szczególnie narażone w przypadku większości ręcznych zadań, a urazy rąk często stanowią przeoczone zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego.

Są narażone na różne rodzaje ryzyka, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Stosowanie ochrony rąk podczas pracy ma również wpływ na ergonomię. Wszystkie te aspekty muszą być brane pod uwagę przy wyborze odpowiedniego typu ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Najczęstsze zagrożenia dotyczące rąk i ramion są związane z zagrożeniami mechanicznymi. Przykładowo używanie rękawic ochronnych w celu ochrony rąk pracowników w budownictwie jest kluczowym elementem bezpieczeństwa w miejscu pracy, a często pracownicy budowlani nie będą mieli dostępu do miejsca pracy bez stosowania osobistej ochrony rąk.

Zagrożenia mechaniczne

Wybierając rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, należy wybrać produkty zgodne z normą EN 388, aby zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Norma ta określa ochronę zapewnianą przez rękawice w zależności od następujących zagrożeń mechanicznych:

 • Ścieranie
 • Przecinanie
 • Rozrywanie
 • Przebicie
 • Uderzenie

Aby ułatwić ich identyfikację, na wszystkich urządzeniach zabezpieczających przed zagrożeniami mechanicznymi umieszczono cechy odpowiednie do ochrony rąk.


Zagrożenia chemiczne

Wiele czynności konserwacyjnych wymaga kontaktu z substancjami chemicznymi, niezależnie od tego, czy są one stosowane do czyszczenia czy opróżniania elementów przekładni zawierających olej. Ze względu na swoją naturę substancje chemiczne stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Pracodawcy mogą zapewnić bezpieczeństwo osobiste rąk i ramion, wybierając produkty zgodne ze standardem EN 374. Ten standard dotyczy nie tylko ochrony przed substancjami chemicznymi, ale także ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez drobnoustroje.

Rękawice zgodne z tym standardem są oznaczone następującymi etykietami. Informacje zawarte na etykietach, a także instrukcje dla użytkownika umożliwiają wybór odpowiedniej ochrony:

Piktogram informuje o zabezpieczeniu przed zagrożeniami chemicznymi. Obok piktogramu znajduje się odniesienie dla standardu, a poniżej znajduje się wskazanie „Typu”.

Oznaczenie typu jest następujące:

 • Typ A — zapewnia najlepszą ochronę
 • Typ B — podobna ochrona jak w przypadku typu A, ale przed mniejszą liczbą substancji chemicznych
 • Typ C — najniższy poziom ochrony, odpowiedni tylko w przypadku krótkotrwałego narażenia

Trzeci wskaźnik na piktogramie przedstawia listę substancji chemicznych, przed którymi rękawice chronią ręce, przedstawiony powyżej jako ABCDEF.

Znaki odnoszą się do substancji chemicznych wymienionych na poniższej liście:

Znak koduNazwa związkuNr CASKlasyfikacja substancji
AMetanol67-56-1Alkohol podstawowy
BAceton67-64-1Keton
CAcetonitryl75-05-8Mieszanka nitrylowa
DDichlorometan75-09-2Węglowodór chloropodstawiony
EDwusiarczek węgla75-15-0Związek organiczny zawierający siarkę
FToluen108-88-3Węglowodór aromatyczny
GDietyloamina109-89-7Amina
HTetrahydrofuran109-99-9Związki heterocykliczne i etery tych związków
IOctan etylu141-78-6Ester
Jn-heptan142-85-5Nasycony węglowodór
K40% wodorotlenek sodu1310-73-2Zasada nieorganiczna
LKwas siarkowy 96%7664-93-9Nieorganiczny kwas mineralny, utleniający
MKwas azotowy 65%7697-37-2Nieorganiczny kwas mineralny, utleniający
NKwas octowy 99%764-19-7Kwas organiczny
O25% woda amoniakalna1336-21-6Zasada organiczna
PNadtlenek wodoru 30%7722-84-1Perhydrol
SFluorowodór 40%7664-39-3Nieorganiczny kwas mineralny
TFormaldehyd 37%50-00-0Aldehyd

Ważne jest również, aby podczas stosowania chemicznej kontroli wycieków nosić odpowiednie rękawice. Można to często pominąć.

Zagrożenia termiczne związane z wysoką temperaturą

Innym powszechnym zagrożeniem, któremu należy zapobiegać w miejscu pracy, jest temperatura. Skrajne temperatury mogą spowodować poważne i długotrwałe obrażenia oraz mieć znaczny wpływ na bezpieczeństwo osobiste.

Zagrożenia związane z wysoką temperaturą mogą wystąpić, gdy dłoń lub ramię zostanie narażone na nadmiar ciepła.

W razie potrzeby należy zapewnić ochronę przed tym czynnikiem i w tym celu należy wybrać produkt spełniający wymogi standardu EN 407.

Produkty spełniające ten standard zapobiegają przekazywaniu ciepła poprzez:

 • Przewodnictwo (kontakt bezpośredni)
 • Konwekcję
 • Promieniowanie

Z dodatkowym uwzględnieniem możliwości ochrony produktów przed kontaktem z małą i dużą ilością stopionego metalu.

Produkty zgodne z tą normą będą oznaczone następującym piktogramem. Dane dotyczące działania rękawicy znajdują się również w grafice:

Zagrożenia termiczne związane z niską temperaturą

Zagrożenia związane z niską temperaturą pojawiają się, gdy dłoń lub ramię zostanie narażone na nadmiar ciepła.

W razie potrzeby należy zapewnić ochronę przed tym czynnikiem i w tym celu należy wybrać produkt spełniający wymogi standardu EN 511.

Standard ten uwzględnia ochronę przed:

 • Przewodnictwem (kontakt bezpośredni))
 • Konwekcją
 • Przenikaniem wody

Rękawice chroniące przed niskimi temperaturami są oznaczone w następujący sposób:

Total
0
Shares
Poprzedni post

Procedura odłączania i oznakowywania (LOTO) oraz procedura bezpiecznej izolacji elektrycznej — sprawdzenie obecności martwego napięcia

Następny post

Ochrona oczu

Powiązane posty