EU-förordningar, direktiv och lagar som gäller för automationssystem

Vilka är de juridiska säkerhetskraven på industriell automationsutrustning och robotmaskineri?

Inom EU anger två huvuddirektiv det ansvar som konstruktörer och operatörer av industriella processer eller maskineri har:

Direktivet om användning av arbetsutrustning

 • Gäller för all utrustning som används i arbetet
 • Här ingår allt från saxar till industrirobotar med fleraxelsystem

Maskindirektivet

 • Gäller enbart utrustning som utrustats med eller avses utrustas med ett drivsystem som inte utgörs av direkt drivkraft från människa eller djur
 • Kräver en komplett riskbedömning

Direktivet om användning av arbetsutrustning

Direktivet riktar sig till arbetsgivare och ägare av alla typer av industrirobotar eller automationsprocesser. Direktivet kräver att alla som kan utsättas för risk av maskineriet måste skyddas av lämpliga tekniska skyddsåtgärder.

Det finns många typer av tekniska skyddsåtgärder. Det kan till exempel vara ett enkelt, fast skydd som gör att ingen kan komma åt de rörliga delarna i en robot. I mer komplexa system kan säkerhetsåtgärderna bygga på ett säkerhetskontrollsystem. Om så är fallet måste kontrollsystemet utformas så att det är funktionellt säkert och ger en tillräcklig skyddsnivå vid risker som uppstår vid automatiska rörelser.

Maskindirektivet

Det här direktivet gäller alla nya maskiner och vissa maskindelar som säljs inom EU. Direktivet definierar ”maskineri” som alla system med rörliga delar som drivs av annat än direkt drivkraft från människa eller djur. Där ingår delvis monterade maskiner och komponenter i maskiner som utför en säkerhetsfunktion.

Begreppet funktionell säkerhet är mycket viktigt i Maskindirektivet eftersom det gäller ett antal av de komponenter i maskiner som utför säkerhetsfunktioner. Faktum är att de grundläggande principerna för att uppnå säkerhet finns i Maskindirektivet. Tillverkaren måste tillämpa följande principer i den ordning de anges:

 1. Eliminera eller minska risker så långt det är möjligt (maskindesign och -konstruktion som i grunden är säker)
 2. Vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder i relation till de risker som inte kan elimineras
 3. Informera användare om de risker som finns kvar vid alla brister i de skyddsåtgärder som vidtagits, ange om särskild utbildning krävs och specificera alla behov av personlig skyddsutrustning.

Bilaga 5 i direktivet specificerar maskinsäkerhetskomponenter, där vissa valts ut nedan som exempel på komponenter som kräver funktionell säkerhet:

 • Skyddsenheter som är konstruerade för att känna av närvaro av personer
 • Eldrivna rörliga skydd med skyddslåsning som är designade för att fungera som skyddsutrustning i maskineri
 • Logikenheter som garanterar säkerhetsfunktioner
 • Ventiler med extra funktioner för att upptäcka fel och som används för att styra farliga rörelser i maskineri
 • Skydd och skyddsenheter som är designade för att skydda människor mot rörliga delar i maskinprocessen
 • Övervakningsenheter för last- och rörelsekontroll i maskineri som används vid lyft
 • Nödstoppsenheter

I tekniskt avancerade automations- och robottillämpningar är komponenttyperna ovan sammankopplade i ett kontrollsystem. De innehåller elektriska, mekaniska, pneumatiska och hydrauliska komponenter. När de används som säkerhetskontrollsystem i maskineri måste de vara funktionellt säkra. I Maskindirektivet kallas funktionella säkerhetsstyrsystem SRP/CS-system (Safety Related Parts of Control Systems).

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Hur fungerar ett vanligt styrsystem?

Nästa inlägg

Vikten av personlig skyddsutrustning inom elektronikindustrin

Relaterade inlägg