Hur fungerar ett vanligt styrsystem?

För att förstå hur ett säkerhetsrelaterat styrsystem är konstruerat är det viktigt att beskriva det i enkla termer, dokumentera systemets prestanda och se till att det är lämpligt att användas för den säkerhetsfunktion det är tänkt att ha.

En säkerhetsrelaterad del av ett styrsystem (SRP/CS) är ”den del av ett styrsystem som svarar på säkerhetsrelaterade insignaler och genererar säkerhetsrelaterade utsignaler”. (ISO 13849-1:2015(E)).

Alla styrsystem, oavsett hur avancerade de är, kan enkelt beskrivas som bestående av tre olika delar:

  1. Insignal
  2. Logikfunktion
  3. Utsignal

Beskrivningen kan användas för elektriska, pneumatiska, hydrauliska eller mekaniska system, eller en kombination av dessa tekniker. När du ska implementera ett styrsystem, håll då de tre delarna i minnet.

Insignal

I ett säkerhetsstyrsystem kommer insignalen till styrsystemet från externa händelser som direkt påverkar säkerheten i den process, robot eller maskin som systemet styr. Insignalen kan vara en förändring av ett läge – till exempel att en brytare aktiverats eller en ändring av en övervakad parameter som når ett tröskelvärde för tryck, temperatur eller hastighet.

Exempel:

  • Om en skyddsdörr öppnas som ger tillgång till en kraftfull robotarm som används för lyft, kan en brytare som installerats i dörren utlösa en insignal till styrsystemet. Brytaren har ändrat läge, vilket innebär att dörren har öppnats.
  • Temperaturövervakningssonder skickar insignaler till systemet för att förhindra överhettning under en kemisk process. Temperatursonden ställs in på att skicka en insignal till säkerhetsstyrsystemet om temperaturen i processen överstiger ett givet värde.

2. Logikfunktion

Logikfunktionen tolkar insignaler och skickar utsignaler till utsignaldelen. I enkla system kombineras delarna med insignal och logikfunktion. I ett komplext system kan logikfunktionen utgöras av ett nätverk av reläer, programmerbara enheter eller liknande uppsättningar av komponenter.

I en säkerhetsfunktion är det nödvändigt att logikfunktionen fungerar korrekt och att funktionen fungerar även vid fel i insignaldelen. I många moderna säkerhetsstyrsystem är den logikenhet som används en väsentlig del av felsökningen.

3. Utsignal

Utsignalen är den sista länken i kedjan. I ett säkerhetskontrollsystem måste den här delen förhindra skadlig användning av en process, robot eller farligt maskineri. Det finns ett antal åtgärder som måste finnas på plats i utsignaldelen.

När rörliga delar drivs av elektricitet måste systemet både förhindra de farliga rörelserna och bryta strömmen till den rörliga delen. I mekaniska system kan det vara nödvändigt att lägga in en brytare eller ett stoppstift för att hindra ytterligare farliga rörelser. Liknande åtgärder måste vidtas i pneumatiska och hydrauliska system.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Påvisa funktionell säkerhet

Nästa inlägg

EU-förordningar, direktiv och lagar som gäller för automationssystem

Relaterade inlägg