Jak wygląda typowy system sterowania?

Aby zrozumieć konstrukcję systemu sterowania związanego z bezpieczeństwem, należy udokumentować jego wydajność i upewnić się, że jest on odpowiedni dla danego zastosowania bezpieczeństwa. Ważne jest, aby zrozumieć system sterowania w najprostszych warunkach.

Część systemu sterowania związana z bezpieczeństwem (SRP/CS) to „część systemu sterowania, która reaguje na sygnały wejściowe związane z bezpieczeństwem i generuje sygnały wyjściowe związane z bezpieczeństwem”. (ISO 13849-1:2015(E)).

Każdy system sterowania, niezależnie od tego, jak skomplikowany, można uprościć do trzech różnych części:

  1. Stopień wejściowy
  2. Stopień logiczny
  3. Stopień wyjściowy

Opis ten może być stosowany do układów elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych lub mechanicznych, a także do kombinacji tych technologii. Myśląc o wdrożeniu systemu sterowania, należy myśleć o tych trzech stopniach.

1. Stopień wejściowy

W systemie kontroli bezpieczeństwa wejście do systemu sterowania będzie zdarzeniem zewnętrznym, które ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo procesu, robota lub maszyny, którymi steruje system. Na wejściu może wystąpić zmiana stanu jakiegoś elementu — na przykład włączenie przełącznika lub zmiana monitorowanego parametru polegająca na osiągnięciu ważnej wartości progowej ciśnienia, temperatury lub prędkości.

Przykłady:

  • Jeśli zostaną otwarte drzwiczki bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do automatycznego ramienia podnoszącego robota o dużej mocy, przełącznik zamontowany na drzwiczkach spowoduje wyzwolenie sygnału wejściowego do układu sterowania. Przełącznik zmienił stan, co oznacza otwarcie drzwi.
  • Sondy do monitorowania temperatury są używane do generowania sygnałów wejściowych zapobiegających przegrzaniu w procesie chemicznym. Sonda temperaturowa jest ustawiana tak, aby generowała sygnał wejściowy do systemu kontroli bezpieczeństwa, gdy temperatura procesu wzrośnie powyżej zadanej temperatury.

2. Stopień logiczny

Stopień logiczny interpretuje sygnał z wejścia i przesyła sygnał wyjściowy do stopnia wyjściowego. W najprostszych systemach stopień wejściowy i etap logiczny są połączone. W złożonych systemach etap logiczny może obejmować sieć przekaźników, urządzeń programowalnych lub podobny układ elementów.

IW przypadku funkcji bezpieczeństwa bardzo ważne jest, aby stopień logiczny działał prawidłowo i zachował swoją funkcję w przypadku awarii na stopniu wejściowym. W wielu nowoczesnych systemach kontroli bezpieczeństwa urządzenie logiczne używane w systemie kontroli bezpieczeństwa stanowi kluczowy element wykrywania usterek.

3. Stopień wyjściowy

Stopień wyjściowy jest ostatnim ogniwem łańcucha. W systemie kontroli bezpieczeństwa ta część systemu musi zapobiegać niebezpiecznym działaniom procesów, robotów lub niebezpiecznych maszyn. Należy wziąć pod uwagę kilka kwestii dotyczących stopnia wyjściowego sterowania bezpieczeństwem.

Jeśli ruchome części są napędzane przez zasilanie elektryczne, system musi zapobiegać niebezpiecznym ruchom oraz odłączać zasilanie od ruchomych części. W układzie mechanicznym konieczne może być uwzględnienie przerywacza lub kołka zabezpieczającego zapobiegającego kontynuowaniu niebezpiecznego ruchu. W przypadku układów pneumatycznych i hydraulicznych wymagania są podobne.

Total
0
Shares
Poprzedni post

W jaki sposób udowodnić bezpieczeństwo funkcjonalne?

Następny post

Przepisy UE, dyrektywy i prawa obowiązujące dla systemów zautomatyzowanych

Powiązane posty