Hvordan er et typisk styringssystem?

Hvis du vil forstå utformingen av et sikkerhetsrelatert styringssystem, og deretter dokumentere ytelsen til et system og sørge for at det er riktig for sikkerhetsbruksområdet, er det viktig å forstå et styringssystem på enklest mulig måte.

En sikkerhetsrelatert del av et styringssystem (SRP/CS) er «den delen av et styringssystem som reagerer på sikkerhetsrelaterte inngangssignaler og genererer sikkerhetsrelaterte utgangssignaler». (ISO 13849-1:2015(E)).

Ethvert styringssystem, uansett hvor komplisert det er, kan forenkles til tre forskjellige deler:

  1. input-stadiet
  2. logikkstadiet
  3. output-stadiet

Denne beskrivelsen kan brukes på elektriske, pneumatiske, hydrauliske eller mekaniske systemer, eller på kombinasjoner av disse teknologiene. Tenk på disse tre stadiene når du vurderer å implementere et styringssystem.

1. Input-stadiet

I et sikkerhetsstyringssystem vil inputen til styringssystemet være en ekstern hendelse som har direkte innvirkning på sikkerheten til prosessen, roboten eller maskineriet som systemet styrer. Inputen kan være en endring i tilstanden til noe, for eksempel aktivering av en bryter eller en endring i en overvåket verdi som når et viktig terskeltrykk eller en viktig temperatur eller hastighet

Eksempler:

  • Hvis det åpnes en beskyttelsesdør som gir tilgang til en kraftig robotløftearm, vil en bryter som er montert i døren, utløse input til styringssystemet. Bryteren har endret tilstand, som representerer åpningen av døren.
  • Temperaturovervåkingsprober brukes som input for å forhindre overoppheting i en kjemisk prosess. Temperaturproben stilles inn for å gi input til sikkerhetsstyringssystemet hvis prosesstemperaturen overstiger en gitt temperatur.

2. Logikkstadiet

Logikkstadiet tolker signalet fra inputen og sender et utgangssignal til output-stadiet. I de enkleste systemene kombineres input-stadiet og logikkstadiet. I komplekse systemer kan logikkstadiet bestå av et nettverk av releer, programmerbare enheter eller en lignende ordning av komponenter.

I en sikkerhetsfunksjon er det ytterst viktig at logikkstadiet fungerer riktig og opprettholder funksjonen i tilfelle feil på input-stadiet. I mange moderne sikkerhetsstyringssystemer er den logiske enheten som brukes i et sikkerhetsstyringssystem, en avgjørende del av feilregistreringen.

3. Output-stadiet

Output-stadiet er det siste leddet i kjeden. I et sikkerhetstyringssystem må denne delen av systemet forhindre farlig drift av en prosess, robot eller farlig maskineri. Det er flere hensyn som må tas i forbindelse med output-stadiet av sikkerhetsstyringen.

Der bevegelige deler drives av elektrisk strøm, må systemet forhindre den farlige bevegelsen og også gjøre strømforsyningen til den bevegelige delen strømløs. I et mekanisk system kan det være nødvendig å inkludere en brytepinne eller holdepinne for å hindre ytterligere farlig bevegelse. Lignende hensyn gjelder for pneumatiske og hydrauliske systemer.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Hvordan kan man bevise funksjonell sikkerhet?

Neste innlegg

EU-forskrifter, -direktiver og -lover som er påkrevd for automatiserte systemer

Relaterte innlegg