Hvordan kan man bevise funksjonell sikkerhet?

Når maskiner eller en automatisert prosess krever funksjonell sikkerhet, må produsenten av maskinen, roboten eller det automatiserte systemet bevise at sikkerhetssystemet de utformer, oppfyller kravene i EU-lovgivningen.

Maskindirektivet etterspør spesielt en risikovurdering som må være tilgjengelig for eieren av maskinene ved forespørsel.

Det er mange trinn i denne prosessen, og den krever en betydelig mengde teknisk vurdering og dokumentasjon. I noen tilfeller kreves det et uavhengig testanlegg for å bekrefte produksjonen av sikkerhetskomponenter. Generelt er prosessen med å bevise funksjonssikkerhet kjent som en samsvarsvurderingsprosedyre.

Samsvarsvurdering

 • Viser at det er samsvar med alle relevante direktiver og lover.
 • Samsvarserklæringen lister opp standardene og direktivene som gjelder for produktet, og ved å signere erklæringen erklærer produsenten at maskinen oppfyller de oppgitte standardene.

Risikovurdering

 • Kreves av maskindirektivet.
 • Beviser at alle risikoene er identifisert og tilstrekkelig redusert.
 • Ramser opp farene, tiltakene som er truffet eller skal treffes, og ytelsesnivåene før og etter de definerte tiltakene.

Samsvarsvurderingsprosedyre

Når et styringssystem brukes til å gi en sikkerhetsfunksjon, må det sørge for et passende sikkerhetsnivå i forhold til den faren det beskytter mot. I dette tilfellet må systemer som krever funksjonell sikkerhet, utformes i henhold til en risikovurdering, som er beskrevet nedenfor.

En sikkerhetskomponent eller et system med sikkerhetskomponenter som brukes i et sikkerhetsrelatert styringssystem, er grunnleggende for begrepet funksjonell sikkerhet og må være helt uten risiko. Hvis styringssystemet eller en av komponentene i styringssystemet svikter, må totalfunksjonen til systemet være sikker. Dette krever vanligvis at det farlige utstyret forblir strømløst til feilen er utbedret.

Risikovurdering

En risikovurdering er obligatorisk for alle enheter som faller inn under maskindirektivet. Hvis det oppstår en ulykke i forbindelse med maskinen når som helst i løpet av produktets livssyklus, tas risikovurderingen med i betraktningen. Det er ditt mest verdifulle dokument for å bevise at du har truffet alle rimelige tiltak for å unngå farlige situasjoner.

Du kan fullføre risikovurderingen i en Excel-fil eller bruke spesifikk programvare som er utviklet for å kunne fullføre oppgaven på en enkel måte, for eksempel DOCUFY Machine Safety. Hvis du ikke er sikker på hvordan du fullfører risikovurderingen, kan du få hjelp fra en tjenesteleverandør. Det finnes selskaper som tilbyr opplæring eller kan fullføre risikovurderingen for deg.

Krav til risikovurdering

En risikovurdering må omfatte følgende:

 1. Alle mulige farer som er knyttet til bruken av maskinen, må dokumenteres.
 2. For hver fare definerer du hvilken person som berøres, og ved hvilket stadium i produktlivssyklusen faren oppstår.
 3. For hver fare definerer du farens sannsynlighet og skadens alvorlighetsgrad.
 4. Kombiner sannsynligheten og skadens alvorlighetsgrad for å evaluere risikonivået og ytelsesnivået for sikkerhetsløsningen din.
 5. Definer sikkerhetsintegritetsnivået som løsningen må oppfylle.
 6. Definer løsningen for å redusere risikoen og det nye risikonivået med disse løsningene på plass.
 7. Ta med tekniske tegninger av sikkerhetsstyringssystemene, informasjon om styringssystemkomponentene og beregninger av systemets feiltoleranse.
 8. Hvis den gjenværende risikoen fortsatt er for høy, må du definere flere tiltak før risikonivået er akseptabelt.
 9. Definer standardene og direktivene du har sett etter i for hver risiko.

Det finnes to spesifikke risikovurderingsdiagrammer som gjelder for funksjonell sikkerhet:

EN 13849-1

EN 5150

Metoden for å utføre risikovurdering av maskiner, robotteknikk eller automatiserte prosesser er beskrevet i en rekke internasjonale sikkerhetsstandarder.

Hvis du velger en passende standard som godtas av håndhevingsorganene i Europa, er dette en sikker måte å sørge for at alle risikoelementer identifiseres og kontrolleres på riktig måte på.

Bruken av anerkjente tekniske standarder gjør det mulig for designeren av et funksjonelt sikkerhetssystem å «formode konformitet».

Eksempler på sikkerhetsstandarder som er nyttige ved vurdering av automatiserte prosesser, robotteknikk og maskiner, omfatter:

 • ISO 12100 – Maskinsikkerhet hovedprinsipper
 • ISO 14121 – Prinsipper for risikovurdering
 • IEC 61882 – Hazard and Operability Studies

Sikkerhetsintegritetsnivå (SIL – Safety Integrity Level)

SIL er det relative risikoreduksjonsnivået som en sikkerhetsfunksjon gir. IEC 61508 definerer 4 SIL-er, med nivå 4 som det mest pålitelige og nivå 1 som det minst pålitelige. Sikkerhetsintegritetsnivået for hver sikkerhetsfunksjon defineres vanligvis under risikovurderingen. Det avhenger av hvilken metode og hvilke produkter du velger for å redusere faren. Det finnes et harmonisert system som brukes til å gi formodning om samsvar i henhold til maskindirektivet.

Les neste artikkel i serien: Hvordan er et typisk styringssystem?

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Hva er funksjonell sikkerhet?

Neste innlegg

Hvordan er et typisk styringssystem?

Relaterte innlegg