En nærmere titt på elektriske testmetoder

Avatar photo

Det er vanskelig å forestille seg en verden uten elektrisitet. Det er grunnleggende i vårt daglige liv, og strømforsyner alt fra hus til maskineri. Samtidig har man også et ansvar for å sørge for at elektriske systemer er trygge og pålitelige, og her er elektrisk testing viktig. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvorfor elektrisk testing er så viktig, de ulike metodene og verktøyene som brukes, og hvilken rolle dette spiller i å ivareta elektriske systemer.

Hva er elektrisk testing?

Elektrisk testing er metodisk prosedyre som evaluerer tilstanden og funksjonaliteten til elektriske systemer og deler. Regelmessig testing av er grunnleggende fordi feil i det elektriske anlegget utgjør en alvorlig risiko for elektrisk støt, brann og utstyrsskader. Elektrisk testing bidrar til å lokalisere mulige problemer før disse utvikler seg til farlige realiteter, og er med på å beskytte både mennesker og eiendeler.

Elektrisk testing er også nødvendig for å garantere at elektriske systemer er pålitelige og effektive, og i industrielle miljø kan denne type feil føre til betydelige finansielle tap. Proaktiv testing er derfor en økonomisk strategi for å unngå uforutsette strømbrudd og for å holde produksjonen oppe.

Det er også industrielle lovverk og standarder som må overholdes, og disse danner en baselinje for elektrisk sikkerhet og ytelse. Regelmessig testing sørger for at utstyr og systemer overholder disse kravene, og på denne måten unngår man uønskede juridiske konsekvenser.

Ulike typer elektrisk testing

Det er ulike måter man kan utføre elektriske tester på og nedenfor har vi samlet en liste over de vanligste:

Visuell inspeksjon

Visuell inspeksjon er den enkleste typen, og består av en gjennomgående evaluering av elektriske anlegg og komponenter uten å røre disse fysisk. Dette er ofte det første trinnet i testingen og lokaliserer åpenbare problemer som løse tilkoblinger, synlige skader eller tegn på overoppheting. Her handler det om å finne synlige feil, men man må grundigere til verks for å oppdage de som er mer underliggende problemer.

Kontinuitetstesting

Kontinuitetstesting oppdager om kretsen er fullstendig og lukket, og er en metode som ofte brukes på ledninger, brytere og sikringer. For å teste dette måler man motstanden ved å la en liten mendge elektrisk strøm gå gjennom kretsen. En lav motstandsverdi viser at kretsen er fulltfungerende og kontinuerlig, mens en høy avlesning indikerer at kretsen er åpen.

Spenningstesting

Når man måler spenningsnivåene i en krets tester man for å se om spenningen er innenfor et akseptabelt område. Over- eller underspenning kan skade utstyret eller utgjøre en sikkerhetsrisiko. For denne type testing bruker man oftest voltmetre eller multimetre.

IR-testing (isolasjonsmotstand)

IR-testing evalurerer isolasjonsmaterialer i elektriske systemer for å se om de er funksjonelle. Isolasjonsmotstanden til den elektriske kretsen måles, og på denne måten kan man identifisere eventuelle skader eller fuktinntrengning. Dette er grunnleggende for å stoppe lekkasjer eller for å oppdage mulige farer, spesielt i systemer med høy spenning.

Strømkvalitetsanalyse

Strømkvalitetsanalyse innebærer overvåking og vurdering av spenningsstabilitet, frekvens og harmonisk forvrenging. Denne type testing brukes ofte på sensitivt elektronisk utstyr og industrielle operasjoner da dårlig strømkvaltiet kan resultere i utstyrsfeil og ineffektivitet.

Utstyr for testing av elektriske systemer

Når man tester elektriske systemer avhenger metoden av hvilket utstyr man bruker. Det er viktig å bruke riktig utstyr for å sørge for at man får riktig resultat. Nedenfor har vi laget en liste over utstyr for bruk i elektrisk testing. 

Elektriske testere

For både teknikere og elektrikere er elektriske testere et viktig verktøy. Disse allsidige instrumentene måler spenning, strøm, motstand og kontinuitet. Med brukervennlige skjermer og intuitive grensesnitt identifiserer de problemer raskt, og sørger for sikkerheten og påliteligeheten til elektriske kretser og utstyr.

Anbefalte produkter

FLUKE T6-1000 PRO elektrisk tester fra Fluke

Oscilloskoper

Oscilloskoper brukes for å diagnosere kompliserte elektriske og elektroniske kretser, og de viser elektriske bølgeformer i sanntid. De gir nøyaktig spenning, frekvens og tidsmålinger slik at man kan oppdage problemer som spenningstopper, signalforvrengninger og atypiske mønstre. 

Anbefalte produkter

RND Lab 4 x 500 MHz Oscilloskop 5 GSPS

Multimetre

Multimetre er allsidige og kan brukes for flere typer testing da de ikke bare oppdager spenning, strøm og motstand, men også kapistans, frekvens og temperatur. Brukervennlige skjermer og intuitive grensesnitt garanterer nøyaktige avlesninger og gjør at man effektivt kan feilsøke elektriske systemer. De fås både i digitale og analoge versjoner. 

Anbefalte produkter

FLUKE 179 digitalt multimeter med sann RMS

Isolasjonstestere

Isolasjons- eller IR-testere brukes for å vurdere integriteten til isolasjonsmaterialer i elektriske systemer. Dette er spesiallagde instrumenter som tester høy spenning, og oppdager problemer som fuktinntrengning eller isolasjonssvikt.

Anbefalte produkter

Megger MIT410/2 Isolasjonstester

Strømtenger

Hvis man arbeider med aktive kretser er strømtenger et sikkert og praktisk alternativ da de har ikke-invasive strømmålingskapasiteter. Disse tengene bruker magnetisk induksjon for å måle strøm, noe som gjør at man slipper å koble fra ledninger under testing.De er bærbare og har ergonomisk utforming, og er derfor velegnet for arbeid ute i felten, hvor raske og presise målinger er ideelt.

Anbefalte produkter

FLUKE 376 FC strømtang

De kan også brukes utendørs og i testing av solcellepaneler. Les mer her

Strømkvalitetsanalysatorer

Dette er kraftige diagnoseinstrumenter som sporer og undersøker flere faktorer. De logger og rapporterer data, samtidig som de måler spenningsstabilitet, harmonikk og transienter. Disse egenskapene gjør at man kan identifisere og fikse strømkvalitetsproblemer, og sørge for optimal drift av delikat utstyr og redusere dyr nedetid.

Anbefalte produkter

Strømkvalitetsanalysator med 4 kanaler fra Chauvin Arnoux (P01160595)

Hvorfor er forebyggende vedlikehold så viktig?

En viktig del av elektrisk testing er forebyggende vedlikehold. Dette innebærer rutinetester og inspeksjoner for å oppdage problemer før disse forårsaker utstyrsfeil eller ulykker. Her er noen grunner til hvorfor dette er så viktig for bedrifter:

  • Forbedret levetid – Utstyrets levetid kan forlenges betydelig med rutinemessig testing og vedlikehold, hvor man forhindrer slitasje ved å oppdage problemene tidlig.
  • Redusert nedetid – elektriske problemer kan forårsake uplanlagt nedetid som kan være dyrt og ødeleggende. Reduserer man uforutsette strømbrudd med forebyggende vedlikehold kan bedrifter sørge for en jevn og trutt drift.
  • Forbedret sikkerhet – Sikkerhet bør alltid komme først. Forebyggende vedlikehold er med på å identifisere og ta tak i sikkerhetsproblemer, noe som reduserer sjansen for elektriske farer.
  • Overholdelse av regelverket – I mange bransjer er elektriske systemer underlagt mange strenge lover og standarder. Sørger man for at regelverket overholdes ved hjelp av regelmessig testing og vedlikehold er man med på å unngå dyre bøter og juridiske problemer.

Konklusjon

Elektriske testprosedyrer er grunnleggende i elektrisk sikkerhet og pålitelighet. Disse kan spenne fra enkle visuelle kontroller til diagnostiske metoder og sørger for at elektriske systemer fungerer som de skal. Ved å investere i forebyggende vedlikehold og ta i bruk forebyggende fremskritt holdes den elektriske infrastrukturen sikker, effektiv og robust i møte med skiftene problemer og et stadig økende energibehov. 

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Neste generasjons opplæring: hvordan AR og VR revolusjonerer sikkerhet

Neste innlegg

Smart emballasje: Forbedring av produktsikkerhet og sporing

Relaterte innlegg