Smart emballasje: Forbedring av produktsikkerhet og sporing

Avatar photo

I dagens hektiske verden krever forbrukerne mer enn bare kvalitetsprodukter; de vil ha åpenhet, bekvemmelighet og sikkerhet. Smarte emballasjeløsninger har endret spillet ved å tilby kreative måter å tilfredsstille disse kundekravene på. Disse løsningene bruker avansert teknologi for å garantere produktsikkerhet og legge til rette for effektiv sporing i forsyningskjeden. Denne artikkelen tar for seg smart emballasje, hvilke fordeler det har og hvordan det endrer måten vi pakker, leverer og forbruker ting på.

Ifølge Precedence Research er det globale markedet for smart emballasje verdsatt til 35,92 milliarder dollar i 2023. I 2032 forventes dette tallet å stige til 60,49 milliarder dollar med en årlig vekstrate på 5,4 %. Dette viser at smart emballasje er et raskt voksende marked med stort vekstpotensial.

Hva er smart emballasje?

Smart emballasje er et begrep som brukes om all emballasje som er utstyrt med innovativ teknologi med mål om å forbedre produktsikkerheten, øke holdbarheten, forbedre sporingen i forsyningskjeden og forbedre forbrukeropplevelsen. Smart emballasje er spesielt viktig i næringsmiddel-, drikkevare- og farmasøytisk industri på grunn av produktenes temperaturfølsomhet. 

Typer smart emballasje

Det finnes flere ulike typer smart emballasje, som forklares nedenfor.

Aktiv emballasje

Denne typen emballasje er mer enn bare en emballasje som inneholder og beskytter produktene. Denne typen samhandler aktivt med selve produktet for å bevare kvalitet, friskhet og holdbarhet. Den brukes hovedsakelig til mat- og drikkevareemballasje og benytter komponenter og materialer som aktivt justerer forholdene inne i emballasjen til fordel for produktet. De kan legges i pakker i poser, elektroder eller filmer, eller direkte i pakken. Noen aktive emballasjeteknologier inkluderer:

 • Oksygenfjerner – absorberer og fjerner oksygen fra emballasjen for å forlenge holdbarheten.
 • Fuktfjerner – absorberer og fjerner fuktighet fra emballasjen for å hindre at produktet ødelegges, brytes ned eller muggsopp oppstår. 
 • Etylenfjerner – absorberer og fjerner etylengass, et naturlig plantehormon som fremskynder modningen av frukt og grønnsaker og forlenger holdbarheten. 
 • Pakking i modifisert atmosfære (MAP) – modifiserer gassnivåene inne i emballasjen for å kontrollere mengden oksygen, karbondioksid og nitrogen for å bevare produktene. 
 • Antimikrobiell emballasje – dreper eller hemmer veksten av mikrober for å forbedre mattryggheten og forlenge holdbarheten.
 • Luktfjerner – fjerner ubehagelig lukt i emballasjen som kan oppstå under lagring og påvirke kvaliteten.

Intelligent emballasje

Med intelligent emballasje menes overvåking av et produkt, emballasjen eller omgivelsene på alle stadier av produktets reise. Dette gjøres ved hjelp av teknologier som sensorer og indikatorer som gir sanntidsdata og informasjon om pakken, for eksempel om dens tilstand, temperaturendringer eller om den har blitt manipulert. Noen av de vanligste typene intelligente emballasjeløsninger er:

 • Tids- og temperaturindikatorer (TTI) – skifter farge eller gir visuelle signaler som indikerer redusert kvalitet eller mulig forringelse. De brukes ofte til å overvåke temperaturhistorikken til lett bedervelige produkter. 
 • Fuktighetsindikatorer – skifter farge eller viser fuktighetsnivåer for å overvåke fuktfølsomme produkter. 
 • Smarte sensorer – observerer og samler inn sanntidsdata om temperatur, luftfuktighet, trykk eller lyseksponering og rapporterer til eksterne enheter eller skybaserte plattformer. Dette gjør det mulig å fjernovervåke pakken. I vår nettbutikk finner du en rekke sensorer, blant annet for gass, trykk og temperatur
 • Databærere – gjør det mulig for forbrukerne å få produktspesifikk informasjon og data knyttet til overvåking. Eksempler på dette er QR-koder og NFC-tagger (nærfeltskommunikasjon). 
 • RFID-brikker (radiofrekvensidentifikasjon) – brukes til å spore emballasjen gjennom hele forsyningskjeden. Brukes til sanntidsdata om pakkens plassering, bevegelse og tilstand. 
 • TE-emballasje (Tamper-evident) – bruker indikatorer eller sensorer for å oppdage eventuell manipulering av emballasjen, noe som sikrer produktkvalitet og -sikkerhet. Informerer via visuelle eller digitale varsler.

Tilkoblet emballasje

Tilkoblet emballasje er en type intelligent emballasje som kobler en pakke til eksterne enheter som smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner for å gi informasjon om pakken. De vanligste teknologiene for tilkoblet emballasje er QR-koder, RFID-brikker og NFC-brikker, som vanligvis finnes på smarte etiketter. Målet med tilkoblet emballasje er å øke brukerengasjementet ved å levere sanntidsdata og skape interaktive opplevelser.

Fordeler med smart emballasje

Smart emballasje gir en rekke fordeler som ikke kan oppnås med tradisjonell emballasje. 

Forbedret produktsikkerhet

Forseglinger eller sensorer kan oppdage uautorisert tilgang eller manipulering, noe som garanterer produktets autentisitet og sikkerhet. I tillegg kan sensorer som er integrert i pakkene, overvåke miljøforholdene under hele transporten – noe som kan være avgjørende for følsomme elektriske komponenter, som mikroprosessorer eller integrerte kretser, som trenger en viss temperatur for å bevare produktkvaliteten. 

Forbedret kundeopplevelse

Kundene kan få viktig produktinformasjon i sanntid ved å skanne QR-koder og NFC-tagger på emballasjen. Kundetilfredsheten øker når det er enkelt å få tilgang til informasjon, enten det gjelder feilsøking eller konfigurering av en gadget. Personlige opplevelser kan også skapes ved hjelp av smart emballasje. Distributører kan fremme merkevarelojalitet ved å bruke emballasjen til å gi kundene skreddersydde budskap eller tilbud.

Bedre styring av forsyningskjeden

RFID-teknologien gjør det mulig å spore lagerbeholdningen i sanntid, noe som reduserer risikoen for utsolgtsituasjoner og lageroverskudd. Dette kan bidra til å redusere kostnader og forbedre lagerstyringen. Distributørene kan oppdage potensielle problemer og iverksette tiltak for å forhindre skader ved å overvåke produktene mens de er under transport. Ved å være proaktiv reduseres risikoen for produktreturer og garantikrav. Hvis du vil vite mer om hvordan du håndterer problemer i forsyningskjeden, kan du lese denne artikkelen.

Mer bærekraftig

Ved hjelp av teknologier som MAP og tid-temperatur-indikatorer øker smart emballasje holdbarheten til lett bedervelige varer. Det sparer ressursene som går med til produksjon, transport og avfallshåndtering ved å redusere tidlig forringelse og matsvinn. RFID, sensorer og QR-koder forenkler lagerstyringen, forhindrer overproduksjon og reduserer behovet for overflødig emballasje, noe som bidrar til å spare ressurser.

Konklusjon

Smart emballasje er en revolusjonerende utvikling innen emballasjeløsninger. Det har en rekke fordeler, blant annet bedre brukeropplevelser med interaktive elementer, effektivisering av forsyningskjeder og mindre miljøpåvirkning. Det fremmer bærekraft, åpenhet og effektivitet på tvers av bransjer med innovasjoner som RFID-brikker, QR-koder og IoT-sensorer. Den gir forbrukerne nyttig informasjon og hjelper samtidig bedriftene med å beskytte produktenes ekthet og kvalitet. I en stadig mer sammenkoblet verden vil nye teknologiske fremskritt ha ytterligere innvirkning på smarte emballasjeløsninger, forbedre kundeopplevelsen, redusere avfall og gi enda mer åpenhet.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

En nærmere titt på elektriske testmetoder

Neste innlegg

Beregningsalternativer for robotikk

Relaterte innlegg