Smarta förpackningar förbättrar produktsäkerheten och spårning

Profilbild

I dagens snabba värld kräver konsumenter mer än bara högkvalitativa produkter. De strävar efter transparens, bekvämlighet och säkerhet. Smarta förpackningslösningar har revolutionerat branschen genom att erbjuda innovativa metoder för att uppfylla dessa kundkrav. Dessa lösningar använder den senaste tekniken för att säkerställa produktsäkerhet och möjliggöra effektiv spårning av hela leveranskedjan. I denna artikel kommer vi att utforska världen av smarta förpackningar, dess fördelar och hur den omvandlar sättet att förpacka, leverera och konsumera produkter.

Enligt tidigare forskning värderas den globala marknaden för smarta förpackningar till 35,92 miljarder USD år 2023. År 2032 förväntas denna siffra att öka till 60,49 miljarder USD med en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 5,4 %. Detta bevisar att smarta förpackningar är en snabbt växande marknad med betydande potential för framtida tillväxt.

Vad är smarta förpackningar?

Begreppet smarta förpackningar används för att beskriva alla typer av förpackningar som har utrustats med innovativ teknik för att förbättra produktsäkerheten, förlänga hållbarheten, förbättra spårbarheten i leveranskedjan och förbättra konsumentupplevelsen. Smarta förpackningar är särskilt viktigt inom livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrin på grund av produkternas temperaturkänsliga natur inom dessa branscher. 

Typer av smarta förpackningar

Det finns några olika typer av smarta förpackningar, som förklaras nedan.

Aktiva förpackningar

Denna typ av förpackning sträcker sig längre än den grundläggande funktionen att bara förvara och skydda produkterna. Aktiva förpackningar interagerar aktivt med själva produkten för att bevara dess kvalitet, färskhet och hållbarhet. Den används främst inom mat- och dryckesförpackningar och använder komponenter och material som aktivt anpassar förhållandena inuti förpackningen för att gynna produkten. De kan placeras i förpackningar i påsar, kuddar eller filmer eller direkt inuti förpackningen. Några aktiva förpackningstekniker inkluderar:

 • Syreavskiljare − absorberar och tar bort syre från förpackningen för att förlänga hållbarheten.
 • Fuktavskiljare − absorberar och tar bort fukt från förpackningen för att förhindra produktförstöring, nedbrytning eller mögeltillväxt. 
 • Etenavskiljare − absorberar och tar bort etylengas, ett naturligt växthormon som påskyndar frukt och grönsakers mognadsprocess, för att förlänga produkternas livslängd. 
 • Förpackning i modifierad atmosfär (MAP) − ändrar gasnivåerna inuti förpackningen för att reglera mängden syre, koldioxid och kväve och därigenom bevara produkterna. 
 • Antimikrobiell förpackning − dödar eller hämmar tillväxten av mikrober för att förbättra livsmedelssäkerheten och förlänga produkternas hållbarhet.
 • Luktborttagare − eliminerar eventuella obehagliga lukter som kan uppstå inuti förpackningen under lagring och som kan påverka produktens kvalitet.

Intelligenta förpackningar

Intelligenta förpackningar avser övervakning av en produkt, förpackning eller dess omgivningsförhållanden i varje skede av dess livscykel. Den gör detta genom att införliva tekniker som sensorer och indikatorer för att leverera realtidsdata och information om förpackningen, t.ex. dess skick, temperaturförändringar eller om den har manipulerats. Några vanliga typer av intelligenta förpackningslösningar inkluderar:

 • Tids- och temperaturindikatorer (TTI) − ändrar färg eller ger visuella signaler för att indikera en minskad kvalitet eller potentiell försämring av produkten. De används oftast för att övervaka temperaturhistoriken för lättfördärvliga produkter. 
 • Fuktighetsindikatorer − ändrar färg eller visar fuktighetsnivåer för att övervaka fuktkänsliga produkter. 
 • Smarta sensorer − observera och samla in realtidsdata om temperatur, luftfuktighet, tryck eller ljusexponering och rapportera denna information till externa enheter eller molnbaserade plattformar. Detta ger möjlighet att fjärrövervaka förpackningen. Elfa Distrelecs webbutik har en mängd olika sensorer i lager, inklusive gas-, tryck- ochtemperatursensorer
 • Databärare − låter konsumenter få produktspecifik information och data relaterad till övervakning. Exempel inkluderar QR-koder och NFC-taggar (near-field communication). 
 • RFID-taggar (radio-frequency identification) − används för att spåra en förpackning genom hela leveranskedjan. Används för realtidsdata om paketets plats, rörelse och skick. 
 • Manipuleringssäkra förpackningar− använder indikatorer eller sensorer för att identifiera eventuell manipulering av förpackningar, vilket säkerställer produktens kvalitet och säkerhet. Informerar via visuella eller digitala varningar.

Anslutna förpackningar

Anslutna förpackningar utgör en typ av intelligent förpackning som skapar en anslutning mellan förpackningen och externa konsumentenheter, t.ex. smartphones, surfplattor och datorer. Denna anslutning gör att företag och kunder kan få information om paketet via dessa enheter. De mest vanliga teknikerna för anslutna förpackningar inkluderar QR-koder, RFID-taggar och NFC-taggar, som ofta finns på smarta etiketter. Syftet med anslutna förpackningar är att förbättra användarengagemanget genom att tillhandahålla realtidsdata och skapa interaktiva upplevelser.

Fördelar med smarta förpackningar 

Integrationen av smarta förpackningar erbjuder en mängd fördelar som inte kan återskapas med traditionella förpackningsmetoder. 

Förbättrad produktsäkerhet

Manipuleringssäkra tätningar eller sensorer som kan detektera obehörig manipulering, vilket garanterar produktens autenticitet och säkerhet. Dessutom kan sensorer som är integrerade i förpackningar övervaka miljöförhållandena under hela resan. Det är särskilt avgörande för känsliga elektriska komponenter som mikroprocessorer eller integrerade kretsar, eftersom dessa komponenter kräver specifika temperaturförhållanden för att bibehålla produktkvaliteten. 

Förbättrad kundupplevelse

Kunder kan få värdefull produktinformation i realtid genom att skanna QR-koder och NFC-taggar som finns på förpackningen. Kundnöjdheten förbättras genom att ge enkel tillgång till information, oavsett om det är för felsökning eller för att konfigurera en produkt. Personliga upplevelser kan också skapas med hjälp av smarta förpackningar. Distributörer kan öka varumärkeslojaliteten genom att använda förpackningar för att leverera skräddarsydda budskap eller erbjudanden till sina kunder.

Bättre hantering av försörjningskedjan

RFID-tekniken möjliggör lagerspårning i realtid och minskar risken för både lagerslutförande och överlager. Detta kan vara till hjälp för att minska kostnader och förbättra kontrollen över lagret. Distributörer kan identifiera potentiella problem och vidta korrigerande åtgärder för att förhindra skador genom att övervaka produkter under transporten. Genom att vara proaktiv minskar risken för returnerade produkter och garantianspråk. För mer information om att hantera problem med leveranskedjan kan du läsa denna artikel.

Mer hållbart

Genom att använda tekniker som MAP och tids- och temperaturindikatorer kan smarta förpackningar förlänga hållbarheten för känsliga produkter och artiklar. Det bevarar de resurser som används vid tillverkning, transport och bortskaffande genom att minska förlusten av produkter och minska matsvinn. RFID, sensorer och QR-koder förenklar lagerhantering, förhindrar överproduktion och minskar behovet av överdriven förpackning, vilket bidrar till att spara resurser.

Sammanfattning

Smarta förpackningar är en revolutionerande utveckling inom området förpackningslösningar. De har ett antal fördelar, inklusive att förbättra användarupplevelsen med interaktiva funktioner, öka effektiviteten i leveranskedjan och minska miljöpåverkan. De främjar hållbarhet, transparens och effektivitet inom olika branscher med hjälp av innovationer som RFID-taggar, QR-koder och IoT-sensorer. De förser konsumenterna med värdefull information samtidigt som de hjälper företag att skydda produkternas autenticitet och kvalitet. I vår allt mer sammanlänkade värld kommer nya framsteg inom tekniken att fortsätta påverka smarta förpackningslösningar, vilket kommer att förbättra kundupplevelsen, minska avfallet och erbjuda ännu mer transparens.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Täta, fästa och reparera: Tejperna från 3M passar perfekt i alla lägen

Nästa inlägg

Sjöfartssäkerhet 2023: Elektronisk säkerhetsutrustning, digitala tvillingar och cybersäkerhet

Relaterade inlägg