Hantera leveranskedjeproblem med RND

Profilbild

Under de senaste åren har världshändelser som covid-19 och kriget i Ukraina drastiskt påverkat logistiken och transporten av varor från gårdar och producenter till konsumenter. För att möta dessa utmaningar måste företag som hanterar störningarna omorganisera sina strategier. Detta inkluderar robust riskhantering, investeringar i försörjningskedjeteknik, såsom molnbaserade lösningar och IoT, avancerad automation och hållbarhet eftersom dessa är nyckeln för att klara av störningar i försörjningskedjan. 

En välskött, effektiv försörjningskedja kan förbättra verksamheten och öka produktionseffektiviteten, kundservicen samt förbättra lagernivåerna och kassaflödet. Vi förstår att det som e-handelsentreprenör, chef eller företagsägare inte är enkelt att hantera väderstörningar och optimera upphandlingar. Det är därför det finns ett varumärke som kan hjälpa dig övervinna dessa utmaningar – RND. RND kan minska belastningen på din budget genom att leverera högkvalitativa produkter som uppfyller kraven i den nuvarande ekonomiska situationen.

Situationen på marknaden

Sedan 2020 är världens ekonomiska situation fortfarande ansträngd och pressad. Först den globala pandemin, och nu Rysslands invasion av Ukraina. Konjunkturens återhämtning har ökat den globala efterfrågan och orsakat råvarubrist och prisökningar. Efterfrågan på värdefulla lågriskprodukter är stor. En stadig tillgång är viktig i dessa tider. 

Enligt 2023 års Central Europe CFO Survey från Deloitte, tror drygt 35 % av de tillfrågade att deras företags huvudproblem är bristen på mellanprodukter, eller varor som används som insatsvaror i skapandet av andra varor.

En av orsakerna till bristande sortiment är de höga kostnaderna och bristen på förare (förväntas tredubblas till 2026) inom transporter. Transporterna har blivit ansträngda på grund av ökade frakt- och flygfraktpriser, brist på containrar, råvaror och halvledare. Råvarubrist och prishöjningar påverkar lagertillgänglighet och ledtider. Utöver det finns det en ständigt växande efterfrågan på att hålla sig uppdaterad med teknik, såsom övergång till elfordon och 5G som exempel. 

5 steg för att minimera kostnaderna i försörjningskedjan

Inköpsteam världen över utmanas med att hålla nere kostnaderna för huvudmaterial, hantera lagerintag samt hålla i gång företag och tillverkning. För att förbättra strategierna för kostnadsoptimering är det därför viktigt att öka effektiviteten utan att ge avkall på kvaliteten. Till exempel, med tanke på försörjningskedjeteknik, som molnbaserade lösningar och IoT. Men även genom att fokusera på avancerad automation och hållbarhet.

Ta en titt nedan på våra få steg för att minska problem med leveranskedjan i ditt företag: 

1. Hitta pålitliga leverantörer

  Att bygga en stark relation med pålitliga leverantörer kan hjälpa till med kostnadsbesparingarna. Men tänk om du kunde leta efter en produktkälla där du kan köpa allt på en gång? Att minska antalet leverantörer kan leda till effektivitetsvinster, tidsbesparingar, kostnadsbesparingar genom att köpa i bulk, och besparingar på transport- och fraktkostnader samtidigt som man är uppmärksam på CO2 och koldioxidavtryck.

  Många köpare jämför priser på flera ställen för att köpa viktiga produkter så billigt som möjligt, men med RND kan du handla på ett och samma ställe, med ett varumärke, och få tag på allt du behöver. RND ger dig bra kvalitet och låga priser kombinerat, erbjuder kompatibla produkter, exceptionellt värde och en produkt du kan lita på.

  2. Optimera ditt lager

   För litet lager kan leda till missade försäljningsmöjligheter och missnöjda konsumenter, samtidigt som alltför höga lagernivåer kan paralysera kapital och öka lagerkostnaderna. Genom att till exempel investera i flexibla tillverkningssystem eller övervakningssystem kan du enkelt växla mellan produktversioner och spåra varje steg i kedjan. Dessutom kan du, för att skapa korrekta efterfrågeprognoser, etablera nära samordning med dina försäljnings- och marknadsföringsavdelningar. Välj RND för ett stort urval av högkvalitativa produkter till konkurrenskraftiga priser och slipp oroa dig över ditt lager.

   3. Implementera automatisering

    Även om manuella metoder är bättre i tidiga skeden, stödjer automatisering expansion och skalbarhet. Nyckeln till en förenklad leveranskedja är tillgång i realtid. Övervakning, att förutse problem och att ligga i framkant görs enklare med en enda instrumentpanel för flera försäljningskanaler. Var proaktiv, åtgärda problem innan de uppstår! Insikter i realtid förhindrar lagerproblem, undviker överskott och säkerställer nöjda kunder. 

    Även andra tekniker, som IoT eller molnet, hjälper till att effektivt hantera utmaningar i leveranskedjan.  Medan IoT erbjuder spårning i realtid, förutseende insikter, effektiv lagerhantering, noggrann efterfrågeprognoser och end-to-end synlighet i försörjningskedjor, centraliserar molnteknik data, förbättrar samarbetet, skalar lätt, minskar kostnader och förbättrar nödåterställning i hanteringen av försörjningskedjan.

    4. Fokusera på hållbara metoder 

     Att använda resurser på ett klokt sätt och implementera miljövänliga metoder minskar avfallet och sänker kostnaderna. Och med övergången från linjär till sluten slinga kommer cirkulära processer fokuserade på avfallsminskning att vara avgörande. Samtida leveranskedjor måste anpassas till och till och med påskynda organisationers hållbarhetsmål. Att etablera trovärdighet hos intressenter kräver transparenta värdekedjor, vilket kan uppnås genom tekniker som blockchain. Hållbarhet kan också öka intäkterna eftersom kunderna fokuserar på att hjälpa miljön. Kort sagt, goda handlingar leder till framgångsrika affärsresultat! Ta en titt på hur du kan minska din energiförbrukning med RND.

     5. Förstå din kunds behov

      Att veta vad dina kunder vill ha är en av de viktigaste delarna i att ge bra service. Du måste ta hand om deras önskemål för att öka försäljningen, sänka kostnader för leveranskedjan på grund av att all din produktion kommer att säljas och basera dina upphandlingsmetoder på faktiska behov. RND kan hjälpa dig att nå dina mål genom att förse dig med rätt komponenter, verktyg och enheter, vid rätt tidpunkt.

      Budgetvänliga lösningar från RND

      Trycket på kassaflödet kan lättas med RND-produkter. Vi kan hjälpa dig att upprätthålla arbetsflödet med lagertillgänglighet och behålla dina marginaler med komponenter, verktyg och enheter till konkurrenskraftiga priser. Vi kan hjälpa till att serva alla dina behov utan att förlora kvalitet eller tillförlitlighet då vi säkerställer att varje leverans till oss redan har inspekterats och att uppdaterade efterlevnadskrav uppfylls. Vi skaffar också relevanta certifieringsdokument och gör dem tillgängliga för våra kunder, vilket minskar risken för att använda oprövad utrustning.

      Total
      0
      Shares
      Tidigare inlägg

      Detektering av luftläckage med FLIR Si124 akustisk bildkamera

      Nästa inlägg

      Ett recept för effektivitet: hur smart underhåll förändrar hälso- och sjukvården

      Relaterade inlägg