Ett recept för effektivitet: hur smart underhåll förändrar hälso- och sjukvården

Profilbild

Sjukvårdssektorn leder en digital och teknisk revolution som förändrar alla branscher. Tiden då vårdinstitutioner i första hand förlitade sig på reaktiva, manuella underhållsmetoder för att bibehålla funktionaliteten hos sina väsentliga system och utrustning är sedan länge förbi. En ny tidsålder inom underhåll av sjukvården börjar, drivs av införandet av smarta tekniker som lovar att förbättra patientvården, effektivisera verksamheten och skydda hälsan för både patienter och medicinsk personal.

Utmaningar och implementering av smart underhåll i vården

Behovet av effektivitet, pålitlighet och hållbarhet i sjukvårdens infrastruktur har aldrig varit mer pressande eftersom världen kämpar med aldrig tidigare skådade problem som pandemier, en åldrande befolkning och stigande sjukvårdskostnader. Enligt WHO (World Health Organization)kommer andelen människor över 60 i världen att öka från 12 % till 22 % mellan 2015 och 2050. Smart teknik är lösningen på dessa utmaningar. Med proaktiv övervakning, prediktiv analys och beslutsfattande i realtid är det möjligt att skapa en säkrare, effektivare och mer patientcentrerad vårdmiljö. 

3 Underhållslösningar för smarta sjukhus

Smart underhåll inom sjukvården förändrar hur medicinsk utrustning, anläggningar och system övervakas, repareras och underhålls genom att använda data, artificiell intelligens och sammankopplade enheter.

Nedan presenterar vi nyckelkoncepten, framväxande teknologier och verkliga tillämpningar som omformar framtiden för hälsovårdsunderhåll. Utan tvekan är smart underhåll redo att revolutionera sjukvårdssektorn och lovar fördelar som ökad drifttid för utrustning, minskade driftskostnader och förhöjda patientupplevelser. Läs vidare för att se de tre bästa underhållslösningarna för smarta sjukhus.

1. Förutsägande analys

  Förutsägande underhåll ger hälso- och sjukvårdssektorn flera fördelar, inklusive tidig upptäckt och förebyggande av utrustningsproblem, bättre sjukvård för patienter och kostnadsbesparingar genom förbättrad effektivitet. Den förlitar sig på sensorer, IoT och smart teknik för att övervaka och hantera utrustningens prestanda. Inom sjukvården möjliggör IoT-enheter och sensorer kontinuerlig övervakning av patienternas vitala tecken, så att vårdpersonal kan upptäcka eventuella anomalier eller potentiella hälsoproblem. Enheter, som wearables, kan spåra och identifiera potentiella riskfaktorer, vilket ger realtidsinformation om hälsa och/eller behandlingsplaner. Några av dem har redan räddat liv

  Dessutom kan medicintekniska produkter fjärrövervakas för att upptäcka eventuella fel. Anläggningschefer eller tekniker kan enkelt hitta vilken speciell utrustning som behöver repareras tack vare förutsägande underhåll. Det ökar också maskinernas livslängd och minskar samtidigt kostnaderna. Upptäck några av Moxas medicinska applikationsenheter eller läs mer om smart teknik inom tillverkning av medicintekniska produkter.

  Förutsägande underhåll inom smart sjukvård hjälper inte bara till med övervakningen av maskiner och patientparametrar utan det hjälper även till med hantering av leveranskedjan genom att övervaka temperatur, luftfuktighet och lokalisering av läkemedel.

  2. Telemedicin och virtuell vård

   Fjärrkommunikation har blivit riktigt populärt, särskilt sedan covid-19-pandemin uppstod 2020. Även om pandemin är över är fjärrkommunikation fortfarande närvarande. En metod för fjärrkommunikation är telemedicin, som gör det möjligt för patienter och vårdpersonal att interagera utan att behöva besöka sjukhuset.

   Telemedicin och virtuell vård revolutionerar sjukvården. Patienter kan få distanskonsultationer från sjukvårdspersonal utan att behöva lämna sina hem. Utöver det kan vårdgivare arbeta på ett mer samordnat och organiserat sätt, vilket är särskilt viktigt i tider av åldrande befolkning där antalet patienter är högre. Smarta sjukhus möjliggör övervakning och hantering av patienter på distans och vårdpersonal kan ställa diagnoser och förskriva behandling på distans.

   Det finns också en ny form av telemedicin, kallad telekirurgi, som är en fjärroperation eller robotkirurgi som utförs av en kirurg på en avlägsen plats, ofta med hjälp av VR-glasögon (för att ta reda på mer om hur AR och VR revolutionerar säkerheten, gå till den här artikeln). Detta gör att kirurgen kan operera en patient som befinner sig, till exempel i en annan del av världen. Ett fåtal kirurgiska ingrepp har utförts på 5G-nätverk, såsom spinal- och endoskopiska operationer.

   3. Automatiserade arbetsflöden 

    Med patientspårningssystem och automatiserad övervakning och spårning kan manuella uppgifter minskas. Hur fungerar de? Genom automatisering av sjukvårdens arbetsflöden kan den tid som läkare och sjuksköterskor lägger på administrativa uppgifter, såsom pappersarbete, elimineras. Detta gör att de kan spendera mer tid med patienterna och förbättrar kvaliteten på vården. Läkare och medicinsk personal har insikter i sina patienters medicinska tillstånd och hälsa så att de inte behöver öppna varje persons journal manuellt. 

    Andra sätt på vilka automatiserade arbetsflöden gynnar smarta sjukhus:

    • Tidsschemaläggning och påminnelser – skicka påminnelser och bekräftelser till patienter via e-post, sms eller aviseringar i mobilappar. 
    • Effektiv patientregistrering och incheckning – gör det möjligt för patienter att fylla i formulär före möten, vilket minskar pappersarbete och väntetider.
    • Hantering av medicinska och elektroniska journaler (EPJ) – med automatiserade arbetsflöden är det mycket enklare och effektivare att få tillgång till och effektivisera patienternas journaler och information. Medicinsk automatiserad hantering möjliggör också dispensering och administrering av läkemedel eftersom de kan överföras elektroniskt. Det minskar fel, vilket ökar patienternas säkerhet. 
    • Laboratorie- och diagnostester – möjliggör effektiv bearbetning av tester och resultat då proverna kan spåras automatiskt så att patienterna kan få sina resultat snabbare och samtidigt behandlingen. 
    • Spårning av tillgångar och utrustning – med automatiserade arbetsflöden kan platsen, statusen och underhållsbehoven för medicintekniska utrustningar och tillgångar spåras så att det inte finns några brister och inga stillestånd. 
    • Kvalitetssäkring och efterlevnad – övervakning och registrering av kvalitetssäkring och efterlevnad av regelverk så att eventuella problem kan flaggas i tid.
    • Dataanalys och rapportering – smarta sjukhus samlar in en stor mängd data för att kunna analysera och rapportera om patienter och behandling i realtid. Det tillåter också utövare att avgöra om några förbättringar av patientvården eller operativ effektivitet krävs.

    För att ta reda på mer om sjukvård, kolla in våra 10 bästa sjukvårdsteknologi trender och lär dig mer om fjärrövervakning av patienter, virtuell vård och förutsägande analys, och utforska ny teknik inom hälsosektorn.

    Medicinsk ansvarsfriskrivning

    Allt innehåll och information i den här artikeln är endast för informations- och utbildningsändamål, och utgör inte medicinsk rådgivning.

    Total
    0
    Shares
    Tidigare inlägg

    Hantera leveranskedjeproblem med RND

    Nästa inlägg

    Täta, fästa och reparera: Tejperna från 3M passar perfekt i alla lägen

    Relaterade inlägg