Effektivitet på resept: hvordan smart vedlikehold endrer helsesktoren

Avatar photo

Helsesektoren leder an i en digital og teknologisk revolusjon som påvirker alle bransjer. Den tiden da helseinstitusjonene først og fremst var avhengige av reaktive, manuelle vedlikeholdsmetoder for å opprettholde viktige systemer og utstyr, er for lengst forbi. En ny tidsalder i ferd med å begynne, drevet av smart teknologi som lover å forbedre pasientbehandlingen, effektivisere driften og beskytte helsen til både pasienter og helsepersonell.

Utfordringer og implementering av smart vedlikehold i helsevesenet

Behovet for effektivitet, pålitelighet og bærekraft i helsesektoren har aldri vært mer presserende enn nå i en alder av pandemier, en aldrende befolkning og økende helseutgifter. Ifølge WHO vil andelen mennesker over 60 år øke fra 12% til 22% mellom 2015 og 2050. Smartteknologi er løsningen. Med proaktiv overvåking, prediktiv analyse og beslutningstaking i sanntid er det mulig å skape et tryggere, mer effektivt og pasientsentrert helsevesen. 

3 vedlikeholdsløsninger for smarte sykehus

Smart vedlikehold bruker data, kunstig intelligens og sammenkoblede enheter for å forbedre hvordan medisinsk utstyr, anlegg og systemer overvåkes, repareres og vedlikeholdes på.

Nedenfor presenterer vi konsepter, nye teknologier og praktiske anvendelser som er med på å forme fremtidens vedlikehold av helsetjenester. Det er ingen tvil om at smart vedlikehold vil revolusjonere helsesektoren og gi fordeler som økt driftstid, reduserte driftskostnader og bedre pasientopplevelser. Les videre for å se de tre beste vedlikeholdsløsningene for smarte sykehus.

1. Prediktiv analyse

  Prediktivt vedlikehold gir helsesektoren flere fordeler, blant annet tidlig oppdagelse og forebygging av utstyrsproblemer, bedre helsetjenester og kostnadsbesparelser gjennom økt effektivitet. Denne type vedlikehold baserer seg på sensorer, IoT og smartteknologi for å overvåke og styre utstyret. IoT-enheter og sensorer gjør det mulig å kontinuerlig overvåke pasientenes vitale tegn slik at man kan oppdage eventuelle avvik eller potensielle helseproblemer. Kroppsbårne enheter kan for eksempel spore og identifisere potensielle risikofaktorer og gi sanntidsinformasjon om helse og behandlingsplaner. Noen av disse har allerede reddet liv

  Man kan også bruke fjernovervåking for å oppdage eventuelle funksjonsfeil. Takket være prediktivt vedlikehold kan anleggsledere og teknikere enkelt finne hvilket utstyr som må repareres. Det øker også maskinens levetid og reduserer kostnadene. Se medisinske enheter fra Moxa eller les mer om smartteknologi i produksjon av medisinsk utstyr.

  Prediktivt vedlikehold i helsesektoren bidrar ikke bare til overvåking av maskiner og pasienter, men kan også overvåke temperatur, luftfuktighet og plassering av legemidler, noe som bidrar til forsyningskjeden.

  2. Telemedisin og virtuell behandling

   Fjernkommunikasjon har blitt veldig populært, særlig etter at COVID-19 brøt ut i 2020. Selv om pandemien er over, er dette en teknologi som er her for å bli. Telemedisin er en type fjernkommunikasjon som gjør det mulig for pasienter og helsepersonell å kommunisere uten å måtte besøke sykehuset.

   Telemedisin og virtuell behandling er i ferd med å revolusjonere helsevesenet. Pasienter kan motta fjernkonsultasjoner fra helsepersonell uten å måtte forlate hjemmet. I tillegg kan sykepleiere og leger jobbe mer koordinert og organisert, noe som er spesielt viktig i en tid med en aldrende befolkning og flere pasienter. Smarte sykehus kan overvåke og behandle pasienter, og helsepersonell kan stille diagnoser og foreskrive behandling – alt fra avstand.

   Det finnes også en ny form for telemedisin, kalt telekirurgi, som er fjernkirurgi eller robotkirurgi utført av en kirurg på et avsidesliggende sted, ofte ved hjelp av VR-briller (les mer om hvordan AR og VR revolusjonerer sikkerheten i denne artikkelen). Dette gjør det mulig for kirurgen å operere en pasient som for eksempel befinner seg i en annen del av verden. Noen få kirurgiske inngrep har blitt utført i 5G-nettverk, for eksempel ryggkirurgi og endoskopiske operasjoner.

   3. Automatiserte arbeid

    Med pasientsporing, automatisert overvåking og sporing kan manuelle oppgaver reduseres. Hvordan fungerer det? Ved å automatisere arbeidet i helsevesenet kan tiden som leger og sykepleiere bruker på administrative oppgaver, for eksempel papirarbeid, elimineres. Dette gjør at de kan bruke mer tid på pasientene, noe som gjør at behandlingskvaliteten forbedres. Leger og annet helsepersonell har innsikt i pasientenes medisinske tilstand og helse, slik at de ikke trenger å åpne hver enkelt journal manuelt. 

    Andre fordeler ved automatisert arbeid på sykehus:

    • Avtaleplanlegging og påminnelser – send påminnelser og bekreftelser til pasienter via e-post, SMS eller mobilapp. 
    • Effektiv pasientregistrering og innsjekking – gjør det mulig for pasientene å fylle ut skjemaer før timeavtaler, noe som reduserer papirarbeidet og ventetiden.
    • Håndtering av medisinske og elektroniske pasientjournaler – med automatisert arbeid blir det mye enklere og mer effektivt å få tilgang til og effektivisere pasientjournaler og informasjon. Medisinsk automatstyring gjør det også mulig å dele ut og administrere medisiner, ettersom de kan overføres elektronisk. Det reduserer antall feil og øker pasientsikkerheten. 
    • Laboratorietester og diagnostiske tester – muliggjør effektiv behandling av tester og resultater ettersom prøvene kan spores automatisk, slik at pasientene kan få resultatene raskere og samtidig få behandling. 
    • Sporing av utstyr og eiendeler – med automatisert arbeid kan man spore plassering, status og vedlikeholdsbehov for medisinsk utstyr og eiendeler, slik at man unngår mangel på utstyr og nedetid. 
    • Kvalitetssikring og overholdelse – overvåking og registrering av kvalitetssikring og overholdelse av forskrifter, slik at eventuelle problemer kan oppdages i tide.
    • Dataanalyse og rapportering – smarte sykehus samler inn store mengder data for å kunne analysere og rapportere om pasienter og behandling i sanntid. Det gjør det også mulig for behandlere å avgjøre om det er behov for å forbedre pasientbehandlingen eller effektiviteten i driften.

    Hvis du vil vite mer om helsetjenester, kan du ta en titt på de 10 viktigste trendene innen helseteknologi, lære mer om fjernovervåking av pasienter, virtuell behandling og prediktiv analyse, og utforske ny teknologi i helsesektoren.

    Medisinsk ansvarsfraskrivelse

    All informasjon i denne artikkelen er til informasjon og utdanningsformål, og erstatter ikke medisinsk råd eller konsultasjon med helseprofesjonelle.

    Total
    0
    Shares
    Forrige innlegg

    RND hjelper deg å takle problemer med forsyningskjeden

    Neste innlegg

    Tetting, liming og reparasjon: Slik utmerker 3Ms teip seg i alle oppgaver

    Relaterte innlegg