Utstyr fra Moxa som er egnet for bruk i helsevesenet

Avatar photo

Helsevesenet dekker mange ulike bruksområder, og det er et økt fokus blant produsenter å utvikle avanserte løsninger med trådløs tilkobling. Disse er enklere å bruke og etterlever flere relevante sikkerhetsreguleringer. 

Moxa har vært i bransjen i mer enn 30 år og har sørget for tilkobling av mer enn 57 millioner enheter over hele verden. Dette er produkter som lar deg utvikle pålitelige nettverksløsninger slik at enheter kan tilkobles og kommunisere med andre systemer, prosedyrer og mennesker.

I denne artikkelen går vi gjennom flere innovative løsninger for bruk i helsevesenet. Fra mobile e-vogner, hematologiske og hematopatologiske enheter for bildearkivering, kommunikasjonssystemer, farmasøytiske systemer, DNA-sekvensering og flere.

Sammenkoblede enheter for helsevesenet

Pasientdata blir stadig mer mobilt, noe som gjør at det blir mer populært å integrere trådløse teknologier og tilkoble enheter i medisinske produkter. Ved å gi medisinsk personell enklere tilgang til pasientdata, har trådløse teknologier og sammenkoblede enheter bidratt til å dramatisk forbedre kvaliteten på tilbudet som eksisterer.

Moxa tilbyr flere edge-tilkoblede produkter for pålitelig overføring av data og datakryptering. De er sertifiserte, kommer i kompakte størrelser og er enkle å installere. I denne artikkelen dekker vi noen av denne type enheter og viser hvordan man bruker dem i FMCS (Family and Medical Counseling Services), IVD (In Vitro Digagnostic Medical Device) eller OEM (Original Equipment Manufacturer).

Medisinske enheter for In Vitro

In vitro-diagnostikk dekker et bredt spekter; fra enkle tester man kan ta hjemme, som graviditetstester og apparat som måler blodsukker, til komplekse tester man utfører i kliniske laboratorium. In vitro, som bokstavelig talt betyr “i glass”, referer til at testene ofte utføres i testtuber, i motsetning til in vivo-testing, som utføres på innsiden av kroppen.

IVD utfører tester på biologiske prøver og denne type testutstyr er strengt regulert av Europakommisjonen. Testene kan identifisere ulike sykdommer og infeksjoner. Disse inkluderer også testustyr for COVID-19 og HIV. 

Produsenter av in vitro-enheter må sørge for at disse møter nødvendige standarder som er detaljert i EUs In Vitro Diagnostic-forskrift (EU) 2017/746.

Mobile e-vogner for sykepleiere

Det første medisinske utstyret vi kommer til å gå gjennom i denne artikkelen er en mobil e-vogn for sykepleiere. Denne gjør det lett for sykepleiere å overvåke pasientens medisinske status. 

Andre egenskaper inkluderer:

 • Sykepleiere kan jevnlig overvåke vitale data hos pasienten.
 • Pasientjournaler kan flyttes til en server og deles med alle avdelingene på sykehuset.
 • En omformer kan koble til en datamaskin gjennom Ethernet og medisinske enheter via RS-232.
Figur 1 – Applikasjonstopologi av NPort W21150A seriell- til-trådløs enhetserver med Clinical Information System (CIS). Kilde: Moxa

For å koble alle dine serielle og Ethernet-enheter, som PLCer, målere og sensorer, til en datamaskin er NPort W2150A and W2250Aa blant de beste valgene. Kommunikasjonsprogrammet kan også kobles til serielle enheter fra alle områder over trådløst LAN. Trådløse enhetsservere trenger færre tilkoblinger og er godt egnet for bruksområder med krevende kabling. NPort W2150A og W2250A kan koble til WiFi nettverk i kontorer og fabrikker, slik at brukere kan bevege seg, eller roame, mellom flere tilgangspunkter. De er et godt alternativ for enheter som ofte flyttes fra en plass til en annen, noe som skjer regelmessig på sykehus eller i klinikker.

Figur 2 – Moxa WiFi seriell server med serieport 1 RS232/RS422/RS485. Kilde: Moxa

Automatisert hematologisk analysator og hematopatologisk diagnostikk

NPort 6450 fra Moxa kan brukes for å automatisk overføre pasientjournaler til laboratorium. Den overfører data til relevant utstyr, som en hematologisk analysator. Den kan brukes i analysearbeid og lagringsinspeksjon.

Figur 3 – Applikasjonstopologi for hematologisk analysator tilkoblet til NPort 6450 og overføres til LIS (Laboratory Information Management Systems). Kilde: Moxa

NPort 6000-serien er terminalservere som sender krypert, seriell data over Ethernet ved bruk av SSL- og SSH-protokoller. Ved å bruke den samme IP-adressen, kan NPort 6000 koble opp til 32 serielle enheter av alle slag. Det er mulig å sette opp Ethernet-porten til en TCP/IP-tilkobling. NPort 6000 er sikre enhetsservere velegnet for bruk hvor man har flere serielle enheter fordelt på et lite område. Alle typer serielle enheter kan kobles til NPort 6000, og hver port kan individuelt innstilles for å overføre data via RS232/422/485.

Figur 2 – Moxa WiFi seriell server med serieport 4 RS232/RS422/RS485. Kilde: Moxa

En annen løsning er UPort 1250, en kostnadseffektiv og kompakt seriell-til-USB omformer. Den kan brukes i hematopatologisk diagnostikk.

Figur 5 – Applikasjonstopologi for en hematologisk analysator koblet til UPort 1250 og overført til LIS. Kilde: Moxa

For bærbare eller stasjonære PCer uten serielle porter, er UPort 1000-serien en ideell løsning. Denne er godt egnet for teknikere som må koble til flere ulike serielle enheter i felten eller for utstyr som ikke har en COM port eller DB9-tilkobling.

Figur 6 – Moxa USB-til-seriell omformer med RS232/RS422/RS485 serielle porter og 2 DB9 hann-kontakter.

Andre medisinske bruksområder

Bortsett fra in vitro-diagnostikk, har Moxa også enheter for annen medisinsk bruk. Noen av disse er farmasøytiske emballasjer, omsorgssystemer for intensivavdelinger og endoskopirengjøring, blant annet. 

Farmasøytisk emballasje

Emballasje, spesielt for medisiner, er en kritisk del av farmasøytiske varer. Slike produkter må være sterile og beskyttes mot forurensninger og temperaturendringer. Omslaget og etikettmerkingen er også viktig slik at disse ikke forveksles med andre produkter under transport. 

Takket være sensorer og trådløse teknologier, har emballasjene blitt “smarte”. Dette bidrar til økt funksjonalitet. Emballasjene er da ikke bare viktig for å beskytte og spre informasjon om medisiner, men også for økt funksjonalitet som kan integreres i et tilkoblet system med IoT-funksjoner.

Figur 7 – Bruksområder for farmasøytisk emballasje tilkoblet via UPort 1110 seriell-til-USB enhetsserver. Kilde: Moxa

Fra den tidligere nevnte UPort 1000-serien, kan UPort 1100 koble serielle enheter til enhver PC via USB. Med en enkel grensesnittutivdelse er det ikke nødvendig med installasjon eller omstart.

Figur 8 – Et eksempel med 1DB9 hann-kontakt. Kilde: Moxa

Bildearkivering og kommunikasjonssystemer

Bildearkivering og kommunikasjonssystemer (PACS – Picture archiving and communication system) er en medisinsk bildeteknologi som gjør at man kan fange, presentere, og lagre medisinske bilder fra flere medisinske enheter for enkel tilgang. Systemet har flere bildemodus.

Figur 9 – Applikasjonstopologi av 4-port PCI Express-kort slik at enhetene kan kobles til RIS (Radiology Information System). Kilde: Moxa

CP-114EL and CP-114EL-I fra Moxa er smarte 4-port PCI Express-kort som er laget for POS- og ATM-applikasjoner. Kortet støtter flere operativsystemer, som Windows, Linux og UNIX, og er det foretrukne valget blant industrielle automasjonseksperter og systemintegratører. CP-114EL og CP-114EL-I har styringssigler som er samsvarende med ulike serielle periferienheter.

Figur 10 – Grensesnittkort med DB44 hunn-kontakt. Kilde: Moxa

Rengjøringsmaskiner for endoskopi

Endoscope Reprocessing er utstyr som kontrollerer og overvåker rengjøringsprosessen av instrumentene man bruker under en undersøkelse. For å overvåke gjennom RIS bidrar NPort 5410 til fasilitetskonfigurering. Den gjør at behandlingen kan utføres og at man enkelt kan overføre seriell data via Ethernet. 

Figur 11 – Applikasjonstopologi av rengjøringsmaskiner for endoskopi koblet til NPort 5410 og overvåking via RIS. Kilde: Moxa

Et brukervennlig LCD-panel for enkel installasjon, doble DC-innganger, justerbare klemmer og høye/lave resistorer, i tillegg til en uavhengig operasjonsmodus for hver serieport, er kun noen av egenskapene disse enhetsserverne i NPort 5400-serien.

Andre egenskaper inkluderer:

 • Enkelt å overføre seriell data til Ethernet
 • Kompakt størrelse for enkel installasjon
 • Pålitelig dataoverføring i sanntid
 • Den nyeste driverstøtten for Windows
 • Medisinsk sertifikasjon iht. EN60601-1-2 og EN55011
 • Konfigurasjon på stedet takket være NPort 5410 med LCM HMI

Systemer for intensivavdelinger

Intensivavdelinger referer til avdelinger hvor kritisk syke pasienter behandles ved hjelp av spesielle overvåkingskapasiteter, med teknisk utstyr for kontinuerlig behandling av organsvikt.

Figur 12 – Bruksområde for flere enheter koblet til serielle-til-Ethernet enhetsservere og en nettverksbehandlet server. Kilde: Moxa

NPort 5410 er medisinsk sertifisert iht. EN60601-1-2 og EN55011, og disse enhetene gjør at sykepleiere kan koble til flere seriebaserte overvåkingsenheter. Man kan da overvåke pasientenes tilstand elektronisk og erstatte tradisjonell journalføring med elektroniske journaler. 

Figur 13 – Serielle enhetsservere med 4 RS232 serieport. Kilde: Moxa

Nettverksbaserte hemodialysemaskiner

Hemodialyse er en behandling hvor pasientens blod rengjøres ved hjelp av et dialysefilter. En inngang må skapes slik at man får blodet til å gå gjennom dialysemaskinen.

Hovedpoenget med disse maskinene er at de nettverksbehandles til et datahåndteringssystem for pasientovervåking under behandling eller for arkivering av pasientjournaler.

Figur 14 – Applikasjonstopologi av dialysemaskiner tilkoblet med både kablede og trådløse løsninger for bærbare eller stasjonære maskiner. Kilde: Moxa

Disse maskinene kan kobles gjennom NPort W2150A og NPort 5100, som er laget for nettverksklare serielle enheter. Serverens kompakte størrelse gjør at de er godt egnet til å feste utstyr, som kortlesere og betalingsterminaler, med et IP-basert Ethernet LAN. Takket være NPort 5100-serien har PCen din umiddelbar tilgang til serielle enheter fra hvor som helst på nettverket.

Figur 15 –  Seriell enhetsserver med 1 port RS232/RS422/RS485. Kilde: Moxa

Farmasøytiske forskningslaboratorium

Avanserte laboratoriumsverktøy brukes av farmasøytiske og medisinske forskere for å finne innovative pasientbehandlinger. I farmasøytiske forskningslaboratorium sender man ofte data og bilder fra mikroskop, og andre enheter, til PCer.

Figur 16 – Applikasjonstopologi et farmasøytisk laboratorium, hvor forskere arbeider med enheter som er tilkoblet ved bruk av USB eller seriell kommunikasjon. Kilde: Moxa

For en slik tilkobling mellom PCer og mikroskoper (eller andre NB-IoT-enheter) kan Moxa tilby UPort 1610-8, som er en USB-til-seriell omformer. Den har egenskaper som:

 • Opptil 8 porter for enkel USB-til-seriell utvidelse
 • USB 2.0 høyhastighet for store dataoverføringer
 • Stabil dataoverføring takket være 128-byte FIFO og maskinvare uten chip, og programvarekontroll 
 • Enkel feilsøking med LED-indikatorer
 • Kompatibel med bærbare eller stasjonære PCer
Figur 17 – Et eksempel på en 8-port RS-232, RS-422/485 USB-til-seriell omformer. Kilde: Moxa

Overvåkingsystem for fabrikker

Når man lanserer ny medisin er det viktig å fullføre datalogging for en FDA-vurdering (Food and Drug Administration). Moxa hjelper til med lokal datalagring, da forskningen kan ofte ta mellom 5 til 10 år.

Spesielt nyttige er ioLogik 2542, ioLogik E1240og ioLogik E1262. Dette er enheter som gjør at man kan overvåke flere områder, de har automatisk databuffering og har automatisk komplementær utkobling av periodedata med MX-AOPC UA logge-programvare.

Figur 18 – Enheter fra Moxa tilkoblet fra fabrikk til kontrollrom. Kilde: Moxa

OEM / Medisinske applikasjonsenheter

En OEM (Original Equipment Manufacturer) som utvikler medisinske enheter er en medisinsk OEM, og disse er grunnleggende i produksjon. Utviklingen av disse er så viktig fordi medisinske enheter kommer i et bredt utvalg av instrumenter, apparater, implantater, maskiner, programvarer og ulike typer materialer. 

I denne kategorien fokuserer vi på DNA-sekvensering og automasjon i medisinsk utvikling.

DNA-sekvensering

DNA-sekvenseringsutstyr leser en DNA-prøve og lager en elektronisk film som viser prøvens nitrogenholdige basesekvenser (A, C, G, og T). 

Maskinutviklere liker verktøyfri montering, kablede mekanismer for installasjon og automatisk rekonfigurering for vedlikehold med gjentatt produksjon. Moxa tilbyr støtte for X-arkitektur (kablet design for innebygde kretser som bruker diagonale ledninger) hvis man trenger en annen tilkoblingsmetode til et IT-system, som f.eks dataanalyse.

Ifølge Moxa, oppgraderes DNA-sekvenseringsmaskiner over tid og disse må være fleksible nok til å legge til ulike I/O-typer. Tidligere brukte man IoLogik E1200-serien. Takket være implementasjoner av produkter som ioThinx 4510 og ioThinx 4500-serien (45MR) står brukere fritt til å velge en I/O-kombinasjon. 

Figur 19 – En liste over produkter som implementeres av en datamaskin gjennom Modbus TCP. Kilde: Moxa

ioThinx 4510-serien er klar for IoT-applikasjoner og støtter protokoller som SNMP, RESTful API og MQTT. Serien består av høyteknologiske, modulære I/O-produkter med særegen maskinvare og programvare. Dette gjør at de er velegnet for samling av industriell data. 

Figur 20 – Innebygd Modbus RTU gateway-funksjon Kilde: Moxa

Med en spesiell mekanisk egenskap trenger man ikke lenger bruke like lang tid på installasjon og demontering, noe som gjør at distribusjon og vedlikehold forenkles. Denne serien kan også konvertere mellom OT- og IT-protokoller, og mellom Modbus RTU Master-protokollen for å hente feltdata fra serielle målere.

Figur 21 – Modulær, fjernstyrt I/O-apdater med innebygde serielle porter. Kilde: Moxa

ioThinx-serien gjør at kunder har flere valg, og de kan velge I/O-kombinasjonen som best passer deres behov. Dette inkluderer I/Oer som DI/O, AI, releer, RTD og andre. Maskinvarens særegne form gjør at den er lett å installere og avinstallere uten å bruke verktøy, noe som betydelig reduserer tiden det tar å installere og bytte moduler.

Figur 22 – Eksempel på modul for ioThinkx 4500-serien. Kilde: Moxa

Automatisk eksperimentutstyr for farmasøytisk forskning

Automasjon har vært del av farmasøytisk forskning en stund, og takket være innovative og fleksible teknologier er det nå mulig å endre hva man kan oppnå under forskning og utvikling. Laboratorium kan nå implementere farmasøytiske og bioteknologiske løsninger takket være et nytt robotpar med avanserte programvareverktøy.

Moxa tilbyr flere grensensitt for dataovervåking og styring av automatisk eksperimentutstyr som serielle strekkodelesere og monteringer, og DI/DO/relee, i tillegg til ulike kombinasjoner av I/O-data.

Figur 23 – Automatisk eksperimentustyr for farmasøytisk forskning. Kilde: Moxa

Porteføljen deres inneholder serielle kort med flere porter, modulær og fjernstyrt I/O, og gigabit-switch for nettverkskrav og datainnsamling. IoThinx 4510 har et modulært design slik at velgere kan velge mellom ulike kombinasjoner for ulikt utstyr med kun én I/O-løsning, noe som reduserer installasjon og vedlikehold.

Riktig tilkobling for medisinske enheter

Moxa har et bredt utvalg av produkter som forbedrer medisinske fasiliteter. Disse enhetene gjør at man raskere kan lese og koble til pasientjournaler med systemer, for raskt og effektivt arbeid.

Moxa er en ledende leverandør hos Elfa Distrelec, og de har et bredt utvalg av nettverksløsninger for industriell automasjon. Med  forbedret tilkobling kan alle oppgaver utføres raskt og trygt – en grunnleggende egenskap for utstyr som brukes i helsetjenesten.

Kilde: Moxa

Total
0
Shares
Forrige innlegg
Maske under en UVC-lampe; UVC-desinfisering

Belysning for sykehus og medisinske anlegg – UVC-LED

Neste innlegg

Knipex Webinar: Masterclass i avisolering med Marc Schneider

Relaterte innlegg