A lorry is driving through the fields, in the background  there are wind turbines

Transportens rolle i jordbruket

Avatar photo

Transport er et av de viktigste delene når det kommer til effektiv markedsføring av jordbruket. Transportens hovedrolle er å levere jordbruksprodukter fra gård til markeder og til byer verden rundt. Logistikk er nøkkelen for å håndtere alt fra materiell til varer, fra opprinnelsessted til kunden. Velværet på en nasjonal basis er også avhengig av transport. Hva hvis varer slutter å leveres og forsyningskjeden får problemer?

Transport er nødvendig for å få frem alle typer jordbruksvarer, enten de er konvensjonelle eller mekaniserte. Bønder og produsenter bor i mange deler av verden langt fra stedene hvor produktene deres distribueres. Dette betyr at varene må fraktes fra de ulike stedene til hvor de skal hentes, for å så bli lagret eller solgt for markedsføring. Veitransport knytter den åpne landsbygda, hvor jordbruket foregår, til industrielle distrikter, hvor prosesseringen foregår, og til slutt til kundene i byene.

Logistikkens og transportens fremtid bør i hovedsak fokusere på teknologi og innovasjon. Det er størst bekymring rundt manglende forberedelser på endringene. Transportsektoren må være åpen for nytenking, for å unngå at kunden søker nye alternativ.

Hvordan hjelper transporten jordbruket?

Transport gjør det mulig for bønder på investere mer, øke produksjonen og nå nye internasjonale høyder. Uten transport er det ikke aktuelt å utvikle bedrifter, fordi alt må transporteres, sendes eller fraktes for å nå kunden til slutt. Store mengder kan lett sløses bort der det ikke finnes effektiv transport og kvaliteten forfaller. Det er et faktum at mange bønders rykte og virksomhet er helt avhengige av transport.

Kvaliteten på produktene og kvaliteten på transporten er begge viktige for å sikre fornøyde kunder. Viktigst er forskjellen på jordbruksprodukter og industrivarer. Majoriteten av jordbruksprodukter er forbruksvarer, de er ofte store og lettbedervelige. Pakkingen og transporten i seg selv må forhindre at varene skades under transport. Høsting, tresking, rensking av korn, sekkefylling, prosessering og lagring er alle steg i prosessen for å sanke en avling. De har alle ulike kvaliteter som gjør transportkvaliteten like viktig som transporttilgangen.

Noen varer er billigere å produsere, men de må fraktes fra utkanten eller fra et annet land slik at prisforskjellen utjevnes når de når butikkene Å holde transportkostnadene nede øker bondens fortjeneste samt at det gjør varene lettere tilgjengelig for kunden. Det hjelper ikke at avlingen er rikelig hvis bonden må engste seg for om varene ikke kan sendes til utlandet eller nå kunder andre steder. Produkter må nå kunden til avtalt tid og til en rimelig pris.

Hvordan håndtererer man en transportkrise?

Når Covid-19-pandemien først startet var virkningene alvorlige for transportnæringen. Folk handlet mer for å forbedrede seg på å tilbringe mer tid hjemme. Dette resulterte i at hyller stod tomme for varer hos supermarkeder i mange land. Forehåndsreglene som ble implementert for å begrense virusets spredning begynte også å påvirke leveransen av jordbruksmat til markeder og kunder, både i og utenfor landegrensene i mange land. Dette viser hvor viktig transporten er og at ethvert problem i forsyningskjeden kan negativt påvirke et lands velstand. Ifølge tall fra bondelaget, produserer vi i Norge under halvparten av all maten vi trenger. For resten er vi avhengige av import.

Er det ingen sjåfører trues hele transportnæringen. Et godt eksempel på dette er Storbritannia, et land som fullstendig gikk ut av EU ifjor. Brexit førte med seg bensinmangel i mange britiske byer. Den 5. oktober kunne BBC News melde at kun 127 tankbilsjåfører hadde søkt på midlertidig visum for å håndtere situasjonen. For utenlandske sjåfører vil regjeringen gi ut 300 korttidsopphold, men det ser ut som det er enklere for dem å bytte jobb enn å skaffe visum til Storbritannia.

For å unngå en krise er det viktig å håndtere logistikken på en effektiv måte. Når noe forstyrrer forsyningskjeden, er det kritisk å ha en logistikkplan på plass. Selskaper som svarer raskt, uansett situasjon (vær-relatert, unionstreik, varehusskader, personalmangel osv.) vil kunne fungere uten store forsinkelser. Dette krever likevel sine forberedelser. Varehusarbeidere, sjåfører, oppsynsmenn og visepresidenter er alle viktige i denne forberedelsesfasen.

Jordbruksnæringen beveger seg raskt og å være åpen for nye teknologier kan være med på å hjelpe strategien hvis en krise skulle inntreffe, samt å være med på å forutse og forbedrede i kriseperioder.

Utfordringer for transportnæringen

I tillegg til de åpenbare utfordringene knyttet til frakt av råvarer, som å forsikre produktkvalitet og å levere produkter tidsmessig og i god stand, fins også andre viktige faktorer. Det er mye som må endres fordi forstyrrelser og innovasjon er vesentlige faktorer for strategien til mange selskap. For å maksimere verdien av enhver digital investering, må forsyningskjeden og logistikken også forbedres.

Veksten av teknologi og jordbruk

Den intense bruken av teknologi i jordbruket får hjelp av enorm trekkraft. Bønder kan frakte landbruksmaskiner og utstyr fra et område til et annet ved å bruke traktorer i klasse 7 og 8, samt spesialiserte trailere. Dette bidrar til utviklingen av jordbruket og jordbruk-relaterte bedrifter.

Det fins også alternativer for økovennlige traktorer. Her kan batteriene lades med enten vindkraft eller solenergi. Det er også mulig for bøndene å installere vanndrevne turbiner for å generere elektrisitet hvis gården befinner seg på en bakke ved en bekk.

Jordbrukets teknologiske framtid kalles jordbruk 4.0. Driften av gårder og jordbruksoperasjoner må endres betraktelig, på grunn av teknologiske framsteg som sensorer, apparater, utstyr og informasjonsteknologi. Istedenfor å bruke vann, kunstgjødsel og sprøytemidler over hele jorder, vil bønder kunne bruke det som kun er absolutt nødvendig og være i stand til å fokusere på bestemte steder.

Transportautomatisering og iOT

Enten det er for store transportselskap eller for mindre nyetablerte bedrifter, vil teknologi i transport hjelpe å forbedre bransjen i sin helhet. For å lykkes er det viktig å være åpen for innovasjon, som for eksempel å installere apper og å integrere tingenes Internett drevet av GPS-navigasjon i sine aktivia.

Tingenes Internett (IoT) har hatt økt popularitet de siste årene, som smarte apparater blir mer og mer vanlig, og er i stand til å dele informasjon med hverandre. Ifølge tall fra Cisco, vil en nettverdi på $14.4 trillioner være til salg for bedrifter over hele verden, mellom perioden 2013 og 2022. Alt takket være tingenes Internett.

Når det kommer til automatisering, er flere transportselskap åpen for bruk av roboter og legger varehusene sine til rette for å tilpasse seg teknologiens egenskaper Tidligere har det meste av produksjonen foregått manuelt, men med utviklingen av IT, erstatter nå robotikk arbeidsmangelen.

Stordata og transportnettverk

Stordata har potensiale til å utvikle forsyningskjeden og er grunnleggende for å endre jordbruksnæringen. Distributører kan bruke data for å utvikle seg og posisjonere seg slik at man maksimerer markedsfordelene. Produsenter kan forbedre sin produksjon samt nå kundene sine på en bedre måte takket være avansert tilkobling til det globale jordbruksnettverket.

Trender i teknologien (som nettsky og mobildata, stordata, forbedret prosseseringskraft, og mange andre) og handelsøkonomi (som Metcalfes lov) er med på å drive IoEs økonomi.

J. Bradley, J. Barbier, D. Handler, Embracing the Internet of Everything To Capture Your Share of $14.4 Trillion, Cisco

Stordata vil gjøre hele forsyningskjeden mer konkurransedyktig og fordelaktig, men fordelene vil ikke kun være begrenset til toppen av næringskjeden. Bønder vil kunne få mer kunnskap og riktig veiledning, noe som vil myndiggjøre dem. Høyere standard og sporbarhet, hjulpet av datakoblinger, vil kunne øke forsyneleseskjedens marginer samtidig som det også vil forbedre kvaliteten i samsvar med behovet til lokale og internasjonale kjøpere.

Nye teknologier er allerede i gang med å forvandle jordbrukets etablerte standarder, hvor apparater som tidligere har vært utilgjengelige nå er i daglig bruk på gårder verden over. Med hjelp av teknologien utvikles også transportnæringen. En løsning er e-motorveier for å hjelpe lastebiler forsyne tunglastede kjøretøy med elektrisitet for å kjøre lange avstander uten å måtte stoppe på ladestasjoner.

Takket være nye utviklinger i sensorteknologi, kan også bønder bruke droner som kan inspisere jorder for pest og tørre steder som trenger ekstra oppmerksomhet. Droner kan nå bruke nye bølgelengder i lysspekteret for å analysere avlinger, gjenkjenne ugress og dårlige avlinger fra luften.

Forbedre jordbrukslogistikk med teknologi

Som netthandelen stadig øker, blir det viktigere for transportører å arbeide raskt og effektivt. De må bearbeide individuelle ordre så raskt som mulig. Dette er en sektor som har tatt bransjen med storm. Mange logistikkselskap holder fortsatt på å tilpasse seg den nye hverdagen. Men for å holde seg relevante er det viktig å bruke den nye teknologien ettersom de blir mer og mer populære. Gårder blir mer lønnsomme, effektive, trygge og miljøvennlige som et resultat av avanserte apparater, presisjonsjordbruk og robotikksystemer.

For å tilfredsstille kundens behov, er det viktig å holde seg oppdatert på de ulike teknologiene fordi det er en enklere og mer bærekraftig måte å nå ut til mange av dem på. Mange kunder forventer nå at de skal være i stand til å spore produktet de har bestilt. Mengden av tilgjengelig data fortsetter å øke, og forbrukeren vil velge et selskap som møter deres eksakte behov og har en mer synlig og innovasjonsdrevet forsyningskjede.

Anbefalte produkter

Crazyflie V2.1 dronekit, Seeed Studio

Crazyflie 2.1 er en liten, flygeplattform med åpnekildeløsninger som kun veier 27 gram, og får plass i hånden din. Inkludert i Crazyflie 2.1 er en radio med lav latens/lang rekkevidde i tillegg til Bluetooth LE. Dette gir muligheten til å laste ned programmet som du kan kontrollere med mobilen din, eller ta i bruk datamaskinen for å framvise data og drive Crazyradio PA med en gamingkontroller.

LGT92 LoRaWan GPS-sporer med 9-akses akseleratormeter, Seeed Studio

En enkelt enhet som kombinerer GPS-sporing, LoRa modulen, og 9-akses akseleratormeter for bevegelse og attitude sensing, samt kommunikasjon med lang rekkevidde. 868 MHz er frekvensen for LoRa signal og et 1000 mA Li-lon oppladbart batteri er innbygd.

OSLON® PURE høyeffekt SMD LED, OSRAM

Farge-over-vinkel for krevende utendørsbelysning, best i sin klasse. Fleksisbel i tilpassing av tette klynger. Perfekt for tilpassing av belysningskrav, downlight og fargejusterbare apllikasjoner

EVA industriell robotarm og mGrip P2 Gripper Bundle 1.25kg, antall akser 6, Automate

Eva er en seks-akses industriell robot med et spenn på 600mm og en nyttelast på 1.25kg, perfekt for plukking og plassering, testing, inspeksjoner og maskintendering. En Automata EVA robotarm, coDrive kontrollenhet, 2-finger parallell verktøy, 3 endeledd, pneumatisk tubing elbow, og 3 spacers er alle inkludert i settet.

Inductive Sensor 10mm brytekontakt (NC) 100mA, Omron, industriell automatisering

Verdens lengste distansemåler. Distansemålet er dobbelt så langt som forrige modeller. Indikasjon kan sees fra 360 grader takket være høy-lysstyrke LED. “E-jig” gjør at det kun tar 10 sekunder å bytte ut nærhetssensoren (Mounting Sleeve). Kablene har forbedredet oljeresistanse som gir en 2-års oljeresistant periode. UL 508 sertifikasjon og CSA C22.2 No. 14-13 sertifikasjon.

12 LED vekstlys med blandingsinnsats, IHS

Mange kamereasystemer må fungere innenfor ulike lys-spektrum, som IR og hvitt lys. 12 høyeffekts blandings-LED lar brukere utforske ulike IR-bølgelengder og hvitt lys i deres applikasjoner og strålingsintensitet som påvirker planetenes ulike behov.

OSLON® firkantet SMS LED, OSRAM

Fifth generation of OSLON Square comes Femte generasjon firkantet OSLON har et unikt, innovativt strålingsmønster som er laget for å jevnt belyse planter for lik vekst samtidig som det reduserer antall spotlys og den totale kostnaden. Dette er en kraftig, pålitelig LED med lang levetid og lav termisk motstand i kompakt størrelse.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Kan ABBs lansering av verdens raskeste elbillader være det store gjennombruddet for utbredt bruk av elbiler

Neste innlegg

Hvorfor sensorteknologi er nøkkelen til selvkjørende biler

Relaterte innlegg