A lorry is driving through the fields, in the background  there are wind turbines

Transportens rolle i jordbruket

Avatar photo

Transport er et av de viktigste delene når det kommer til effektivt jordbruk. Transportens hovedrolle er å levere jordbruksprodukter fra gård til markeder og til byer verden rundt. Logistikk er nøkkelen for å håndtere alt fra materiell til varer, fra opprinnelsessted til kunden. Dessuten er den nasjonale velferden avhengig av transport, men hva om vareleveransene stopper opp og det oppstår problemer i forsyningskjeden?

Transport er nødvendig for å få frem alle typer jordbruksvarer, enten de er konvensjonelle eller mekaniserte. Bønder og produsenter bor i mange deler av verden langt fra stedene hvor produktene deres distribueres. Dette betyr at varer må fraktes fra de ulike stedene til hvor de skal hentes, for å så lagres eller selges. Veitransport spiller en avgjørende rolle når det gjelder å bygge bro mellom landlige jordbruksområder, foredlingsanlegg i industriregioner og til slutt forbrukere og bedrifter i byene, noe som legger til rette for effektiv distribusjon.

Fremtiden for logistikk og gårdstransport bør dreie seg om teknologi og innovasjon, med fokus på bærekraft og effektiv transport. Det er størst bekymring rundt manglende forberedelser på disse endringene. Transportsektoren må omfavne det nye, ettersom den har en betydelig innvirkning på miljøet, og med ny teknologi er det mulig å redusere denne påvirkningen.

Hvorfor er transport viktig for landbruket?

Transport gjør det mulig for bønder på investere mer, øke produksjonen og nå nye internasjonale høyder. Uten landbrukstransport blir det umulig å utvide virksomheten, ettersom alt må transporteres eller sendes for å nå frem til kunden. Store mengder kan lett sløses bort der det ikke finnes effektiv transport og kvaliteten forfaller. Mye av bøndenes omdømme og virksomhet avhenger av hvordan avlingene transporteres.

Kvaliteten på produktene og transporten er begge viktige for å sikre fornøyde kunder. Det som er viktig å påpeke er at jordbruksprodukter er forskjellige fra industrivarer. Majoriteten av jordbruksprodukter er forbruksvarer, de er ofte store og lettbedervelige. Forpakningen og transporten i seg selv må forhindre at varene skades under transport. Innhøsting, tresking, valsing, forpakning, bearbeiding og lagring er alle trinn i prosessen med å samle inn en avling, og hvert trinn krever omhyggelig kvalitetskontroll for å sikre at transportkvaliteten er like viktig som tilgjengeligheten.

En person holder en sekk med trykte symboler for mynter og pengebunker foran en åker med rader av unge planter.

Enkelte varer kan være billige å produsere, men det kan være kostbart å frakte dem fra fjerne steder eller andre land, noe som igjen driver opp utsalgsprisen. For å maksimere fortjenesten og redusere transportkostnadene må bøndene fokusere på kostnadsbesparelser og økt eksport av landbruksprodukter. Hvis produktene ikke kan eksporteres eller leveres til internasjonale kunder, gir en rik avling grunn til bekymring. For å oppfylle kundenes forventninger må varene leveres til rett tid og til en rimelig pris.

Vanlige former for transport i jordrukssektoren

I landbruket spiller transport en avgjørende rolle når det gjelder å frakte produkter fra gårdene til markedene og foredlingsbedriftene, og de viktigste transportformene er veitransport og vannveier. De vanligste transportmidlene er lektere, lastebiler, tog og skip, som alle spiller en viktig rolle i landbrukets forsyningskjede.

Transport av landbruksmaskiner er avgjørende for den økende bruken av teknologi i landbruket. Ved hjelp av spesialtilhengerne og de tunge traktorene i klasse 7 og 8 kan bøndene flytte store landbruksmaskiner og utstyr mellom ulike steder, noe som forenkler landbrukslogistikken og gjør det mulig for landbruket og tilknyttede næringer å ekspandere. Nå fokuseres det imidlertid på å finne alternativer til disse tunge kjøretøyene ved å gå over til mer miljøvennlige løsninger, som elektriske traktorer, og utforske banebrytende transportformer som fremmer moderniseringen av landbruket.

Nedenfor går vi gjennom tre av disse nye løsningene:

  • Selvkjørende traktorer: Ved hjelp av GPS og kunstig intelligens utfører disse traktorene selv repeterende arbeidsoperasjoner som planting, pløying og innhøsting uten behov for menneskelig assistanse. Presisjonen sikrer at ingen deler av åkeren overses eller overlappes, noe som kan gi betydelige besparelser i drivstofforbruk, gjødsel og såfrø. I tillegg optimaliserer kjøretøyenes evne til å arbeide kontinuerlig i all slags vær og når som helst på døgnet produksjonen og driftseffektiviteten, noe som markerer et stort skritt i retning av transportautomatisering i landbruket.
  • Elektriske kjøretøy: Etterspørselen etter effektive og bærekraftige løsninger driver overgangen til elektriske kjøretøy som elektriske traktorer. Miljøvennlige elektriske traktorer drives av fornybare energikilder som vind- og solkraft, og de blir stadig mer utbredt som et alternativ til tradisjonelle traktorer. Bønder i områder med bekker kan til og med generere elektrisitet ved hjelp av vanndrevne turbiner.
  • Automatiserte innhøstingssystemer: For å redusere svinnet og forbedre kvaliteten på maten bruker disse systemene robotteknologi og kunstig intelligens til å identifisere og høste modne avlinger i høysesongen. Automatiserte høstemaskiner kan arbeide kontinuerlig og kan fullføre høsteoperasjoner raskere enn menneskelig arbeidskraft. Denne teknologien er spesielt gunstig for arbeidsintensive avlinger som krever tidkrevende og kostbar innhøsting av mennesker

Andre former for oppdrettsteknologi er droner og roboter, som vi nevner senere i denne artikkelen.

Utfordringer

Med et folketall som spås å nå 10 milliarder mennesker innen 2050 er utvikling av landbruket en av de mest effektive strategiene for å utrydde ekstrem fattigdom og fremme felles velstand.

For å overvinne utfordringer og unngå kriser, enten det er miljømessige årsaker eller rett og slett mangel på ressurser, må logistikken håndteres på en god måte. Når noe forstyrrer forsyningskjeden må man ha en plan på plass. Selskaper som svarer raskt, uansett situasjon (vær-relatert, unionstreik, varehusskader, personalmangel) vil kunne fungere uten store forsinkelser. Men da må man være godt forberedt. Varehusarbeidere, sjåfører, oppsynsmenn og administranter er alle viktige i denne forberedelsesfasen. 

I tillegg til de åpenbare utfordringene knyttet til frakt av råvarer, som å forsikre produktkvalitet og å levere produkter tidsmessig og i god stand, fins også andre viktige faktorer. Det er mye som må endres fordi forstyrrelser og innovasjon er viktige deler av strategien til mange selskap. Jordbruksnæringen beveger seg raskt og å være åpen for nye teknologier kan være med på å hjelpe strategien hvis en krise skulle inntreffe, samt å være med på å forutse og forbedrede i kriseperioder.

Smart jordbruk

En bonde holder et nettbrett med en skjerm som viser data og kontroller for smart landbruk, med fokus på en autonom traktor som kjører i bakgrunnen på en åker.

Utviklingen av “smart jordbruk” er en revolusjon innen matproduksjon som vil ha stor innvirkning på produktivitet, bærekraft og matsikkerhet. Her drives gårder med utviklinger som IoT (tingenes internett), kunstig intelligens (KI), robotikk og sanntidsovervåking. Droner, dataanalyse og informasjonsteknologi brukes innen alt fra såing av frø til innhøsting av avlinger, og overgår tradisjonelle landbruksmetoder. Les denne artikkelen hvis du ønsker å lære mer om KI-trender i landbrukssektoren.

IoT

Innen 2030 antar man at det vil være over 29 milliarder IoT-enheter globalt, noe som viser at disse enhetene blir stadig mer vanlig. Markedet for IoT i landbruket forventes å øke fra anslåtte 27,1 milliarder dollar i 2021 til 84,5 milliarder dollar i 2031, med en årlig vekstrate på 12,6 % mellom 2022 og 2031.

IoT-drevne GPS-sporingsenheter eller IoT-sensorer gjør det mulig for logistikkselskaper å overvåke flåten sin og levere informasjon om tilstanden til varene som transporteres. IoT bidrar også til å løse problemer i forsyningskjeden ved å gi sanntidsdata om hvor eiendelene befinner seg og hvordan de fungerer.

Industrielle roboterarmer jobber i et gårdshus

Automasjon

Tidligere har det meste av produksjonen foregått manuelt, men nå erstatter automasjon, KI og roboter arbeidsmangelen. Roboter blir stadig viktigere i logistikksektoren for å hjelpe til med transport av varer. Det er flere transportselskap som er åpen for bruk av industrielle roboter og legger varehusene sine til rette for å tilpasse seg teknologiens egenskaper Dette muliggjør presisjonsjordbruk, som maksimerer avlingene og minimerer sløsing ved å bruke ressursene nøyaktig der og når de trengs. Automatiserte transportsystemer kan også optimalisere verdikjeden i landbruket ved å garantere raskere og mer pålitelig levering av produkter fra gården til markedet, redusere svinn og øke lønnsomheten.  

Stordata

Distributører kan bruke data for å utvikle seg og posisjonere seg for å maksimere markedsfordelene. Produsenter kan forbedre sin produksjon samt nå kundene sine på en bedre måte takket være avansert tilkobling og prediktiv analyse til det globale jordbruksnettverket.

Stordata kan effektivt støtte ulike presisjonslandbruksfunksjoner og bidra til å hente ut informasjon og innsikt fra data for å håndtere viktige beslutninger og problemer i landbruket.

Alahmad, T.; Neményi, M.; Nyéki, A. “Applying IoT Sensors and Big Data to Improve Precision Crop Production: A Review”, Agronomy 2023

Stordata gjør hele forsyningskjeden mer konkurransedyktig og lønnsom, men fordelene er ikke begrenset til toppleddet. Bøndene kan dra nytte av mer kunnskap og nøyaktig rådgivning, og forbrukerne kan dra nytte av større utvalg og bedre kvalitet. Høyere standard og sporbarhet, hjulpet av datakoblinger i industrielle tings internett (IIoT), vil kunne øke forsyneleseskjedens marginer samtidig som det også vil forbedre kvaliteten i samsvar med behovet til lokale og internasjonale kjøpere.

En bonde med nettbrett styrer en landbruksdrone som svever over en grønn avlingsåker og viser moderne presisjonsjordbruksteknologi.

Droner og transportnettverk

Nye teknologier er allerede i gang med å forvandle jordbrukets etablerte standarder, hvor apparater som tidligere har vært utilgjengelige nå er i daglig bruk på gårder verden over. En av løsningene er Siemens’ e-Highway, et konsept som skal hjelpe lastebiler med å forsyne tungt lastede biler med strøm slik at de kan kjøre lange avstander uten å stoppe ved ladestasjoner.  

Ved hjelp av sensorer kan kan også bønder bruke droner som kan inspisere jorder for pest og tørre steder som trenger ekstra oppmerksomhet. Ved å ta presise flybilder, som ligner på multispektral bilder, kan bønder ta velinformerte beslutninger om ressursallokering ved å vise aspekter ved plantehelsen som ikke er synlige for det menneskelige øyet.

Forbedret logistikk

Fremveksten av e-handel gjør at transportleverandørene må jobbe mer effektivt og raskt for å møte den økende etterspørselen fra forbrukerne. De må bearbeide individuelle ordre så raskt som mulig og dette er en sektor som har tatt bransjen med storm. Mange logistikkselskap holder fortsatt på å tilpasse seg den nye hverdagen. Gårdene vil bli mer lønnsomme, effektive og sikre ved å utvikle et bærekraftig landbruk basert på avansert utstyr, presisjonsjordbruk og robotsystemer.

Mange kunder forventer nå at de skal være i stand til å spore produktet de har bestilt. Mengden av tilgjengelig data fortsetter å øke, og forbrukeren vil velge et selskap som møter deres eksakte behov og har en mer synlig og innovasjonsdrevet forsyningskjede.

Anbefalte produkter

SenseCAP LoRaWAN Gateway, 915MHz, IP66 fra Seeed Studio.

Smart landbruk, presisjonsjordbruk og smarte byer er bare noen av bruksområdene de trådløse miljøsensorene som SenseCAP kan brukes til. Dette er den første introduksjonen av produktserien Seeed industrial IoT. Den består av programvaretjenester (SenseCAP-portal, mobilapp, åpent dashbord osv.), maskinvareløsninger (sensorer, dataloggere, gatewayer osv.) og API-er for enhets- og dataadministrasjon.

Fotoelektriske og kapasitive sensorer fra Carlo Gavazzi

Carlo Gavazzi spesialiserer seg på kontrollsystemer og overvåkingsverktøy for landbrukssektoren. Sensorene i fôringssystemet omfatter fotoelektriske sensorer som sikrer lang levetid og optimal ytelse under tøffe forhold, samt kapasitive sensorer som overvåker frø- og kornnivåene og påfyllingsprosessen.

4G LTE mobil trådløs gateway fra PLANET Technology Corporation

PLANET VCG-1500WG-LTE er en kompakt innebygd 4G/LTE-ruter som støtter ulike nettverksbånd, inkludert FDD, TDD, WCDMA, Edge og GSM. Den har nedlastingshastigheter på opptil 100 Mbps og har forbedret failover til 3G under ustabile LTE-forhold. Den er ideell for WiFi i busser, drosjer, offentlig transport og lyntog.

I/O-moduler fra Brainboxes

Brainboxes er ekspert på IoT og tilbyr stabile og holdbare tilkoblingsmuligheter, noe som legger til rette for sømløs dataflyt. Ved å innhente presis og rask informasjon kan bønder styre gårdene sine mer lønnsomt takket være den konstante dataflyten som disse løsningene garanterer.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

En guide til kalibrering

Neste innlegg

Fremtidens boliger: 3D-printede hus

Relaterte innlegg