Verdens ledende marked for elektriske kjøretøy i 2024

Avatar photo

Bilindustrien gjennomgår sin mest betydningsfulle transformasjon siden Tom Fords første produksjonslinje i 1913. Nå fokuserer progresjonen mest på elektriske kjøretøy (elbiler) som har potensial til å revolusjonere bilindustrien.

Det som en gang var en fjern visjon og futuristisk transportteknologi har endelig blitt en realitet. Reisen mot en lavkarbonfremtid er i ferd med å bli et globalt oppdrag, med land rundt om i verden som anerkjenner det presserende behovet for å skifte til mer bærekraftige transportformer. Det er mulig å merke en vekst i e-mobilitet i flere land. Ingen land er imidlertid helt klare til å omfavne elbil-overgangen ennå, men noen er nære.

Denne artikkelen utforsker frontlinjen av elbil-adopsjon i flere viktige markeder og ser på frontløperne i konkurransen om en bærekraftig fremtid. Den søker å forstå hvordan disse landene investerer i utvikling av nye elbil-modeller og utvider offentlig tilgang til elektriske kjøretøy. Den vil evaluere disse landenes generelle beredskap for en full elbil-overgang, med spesiell oppmerksomhet på utviklingen i energi- og ladeinfrastruktur. 

Global vekst i elbil-markedet

Elektriske kjøretøy vokser i popularitet, med mange globale markeder som viser en betydelig økning. Ifølge Canalys, med 7,6 millioner leverte enheter og en markedsandel på 55,5 %, fortsetter Stor-Kina (Fastlands-Kina, Hong Kong, Taiwan og Macau) å være det største elbil-markedet. Nord-Amerika og Europa utgjør de to største markedene, med 1,8 millioner og 3,2 millioner enheter.

Med Kina, Norge og flere av EU-landene som leder elbilmarkedet, som hver setter en ny standard for elbil-adopsjon, er kappløpet for å elektrifisere verdens veier i gang. Og som Canalys spår, innen 2024 vil det bli solgt 17,5 millioner elbiler på verdensbasis, en vekst på 27,1 prosent. 

De største elbil-markedene 

 1. Kina
 2. Europa
 3. USA
Figur 1: Globalt salg av de tre største elbil-markedene i årene 2020 til 2023.

Kina

Kina er verdens største elbilmarked, og det asiatiske landet hevet nylig sine mål for elbil-andelen, og gikk fra et opprinnelig mål på 40 % innen 2030 til et mål på 45 % innen 2027. Ifølge Statista, forventes det kinesiske markedet for elektriske kjøretøy å vokse med en konsistent 5,69 % årlig rate fra 2024 til 2028, med et anslått markedsvolum på US $ 398,0 milliarder ved utgangen av den tiden.

Kina tilbyr relativt rimelige elektriske kjøretøy fra produsenter som BYD, SAIC, BAIC og Geely. Kina er verdens største produsent og eksportør av batterier og batterikomponenter, og kinesiske selskap som CATL, har vokst enormt de siste årene. Hovedteknologiene de bruker er teknologiske patenter og trådløs lading.

Kinesiske bilprodusenter planlegger også å introdusere hurtige elbil-lademuligheter for sine kjøretøyer og øke antallet av ladestasjoner. Huawei Technologies har til hensikt å bygge 100 000 raske elbil-ladestasjoner i hele Kina, inkludert de som er mer enn dobbelt så raske som Tesla sine. 

Europa

Europa har den nest største etterspørselen etter elektriske kjøretøy etter Kina, og forventes å øke sin batteriproduksjonskapasitet betydelig de kommende årene. Mellom 2010 og 2020 ble 25 % av verdens elektriske kjøretøy produsert i denne regionen. i 2020 vokste det europeiske markedet med en enestående hastighet. Som det fremgår av “Oppdatering om opptak av elektriske kjøretøy i europeiske byer“, ble det i det europeiske fellesskapet solgt mer enn 1,36 millioner nye elektriske personbiler, inkludert batterielektriske (BEV) og plug-in hybrid elektriske kjøretøy (PHEV), en økning på 143 % fra året før. 

Hvis vi definerer elbiler som batterielektriske kjøretøy og plug-in hybrider, gikk Europa forbi Kina som verdens største elbilmarked når det gjelder elbilsalg i 2020. Men når det gjelder verdensomspennende elbil-salg og distribusjon, er Kina åpenbart leder – dette østasiatiske landet er hjemsted for over halvparten av verdens elektriske kjøretøyer, og USA og Europa sliter heller med å holde tritt.

Økningen i salg av elbiler kommer på samme tidspunkt som mange europeiske land setter datoer for stopp i salg av biler som bruker fossilt brensel, samt at EU-kommisjonen foreslår et effektivt forbud mot nye CO2-utslippsbiler fra 2035 for å oppnå karbonnøytral transport innen 2050. EU har også fastslått standarder for drivhusgassutslipp og subsidier på elbiler for bilprodusenter og forbrukere. Med nye lover om prioriteringsfelt og parkering, i tillegg til ulike bevisstgjøringskampanjer, er byer i en god posisjon til å handle på bekvemmelighet og bevisstgjøring.

USA

USA er et av de tredje største markedene for elbiler, men salget av elbiler utgjør kun en brøkdel i forhold til Kina og Europa. USA prøver å ta dem igjen, men de ligger enda langt bak Kina og Europa. Selv om det amerikanske elbilmarkedet fikk en merkbar økning på 5,9 %, med salg som nådde 1,2 millioner enheter i 2022, representerte elbiler fremdeles bare en andel på 7,6 % av det totale kjøretøymarkedet i USA i 2023. 

Selv om det amerikanske elbilmarkedet vokser og forventes å nå 2,46 millioner enheter innen 2028, sliter ifølge RystadEnergyden amerikanske elbil-sektoren med å holde tritt på grunn av at forbrukerbeslutninger om å konvertere til elektriske kjøretøy blir komplisert av usikkerhet rundt skattesubsidier og lånerenter (se figur 1 ovenfor).

For å forbedre situasjonen, foreslo president Biden ifølge New York Times, noen “aggressive regler” for å gå over til elbil-flåten raskere. Under president Bidens tverrpolitiske infrastrukturplan skallandet investere 7,5 milliarder dollar i elbil-lading samt elbil-batterikomponenter. På toppen av det ønsker USA å oppnå netto nullutslipp innen 2050 og planlegger å gjøre det ved å investere i å skape flere roller for spesialister innen produksjon og installasjon av elbiler, 10 milliarder dollar i ren transport og mer enn 7 milliarder dollar i essensielle mineraler og materialer. 

Liste over europeiske land som leder elbil-kappløpet

Elbil-beredskapen varierer globalt, med noen land som utvikler seg raskere. Denne rangeringen fremhever nasjoner som tar noen skritt mot det elektriske skiftet, inkludert antall elbilsalg, strategiske tilnærminger og fremtidige planer. Hvis du lurer på hvilket land som leder elbil-markedet i Europa, kan du ta en titt på følgende liste.

 1. Norge
 2. Island
 3. Sverige
 4. Finland
 5. Nederland
 6. Danmark
 7. Tyskland
 8. Storbritannia
 9. Sveits
 10. Luxemburg
 11. Østerrike
 12. Frankrike
 13. Belgia
 14. Portugal
 15. Italia
 16. Ungarn
 17. Spania
 18. Hellas
 19. Polen
 20. Romania
 21. Slovakia
 22. Tsjekkia

Norge

Norges tilnærming har blitt kjent som rollemodellen i Europa, med flere nye elektriske biler solgt der enn drivstoff. Salg av elbiler gikk til himmels i 2023, og representerte 82,4 % av alle nybil-salg, en økning fra 79,3 % i året før, følge det norske opplysningsrådet for veitrafikken. Denne trenden viser Norges lederskap i overgangen til elektrisk transport.

Den norske regjeringen har siden 1990 satt inn tiltak for å begynne å investere i elektriske biler. Norges imponerende resultater i elbilmarkedet skyldes i stor grad et omfattende sett med insentiver for å fremme nullutslippsbiler. På grunn av disse betydelige fordelene – som gratis parkering, ingen bompenger og lavere avgifter – blir elbiler et mer attraktivt valg for kjøpere. Ikke desto mindre utvider Norge sin bærekraftige mobilitet for det er ikke bare bilene som er elektriske; det er også et stort nettverk av busser, tog og trikker, i tillegg til et stort antall elektriske sykler.

I følge norsk elbilforening, har Stortinget etablert et nasjonalt mål om at alle nymarkedsførte biler skal ha nullutslipp innen 2025 (enten elektrisk eller hydrogen). De har lagt til noen regelverk, inkludert ett som forbyr fylker og kommuner å belaste elektriske kjøretøy på bomringer med mer enn 70 prosent av den vanlige prisen.

Sverige, Island, Finland

Nordiske land er blant de fem beste ettersom de raskt tilpasser seg elektrifisering av bilindustrien. In 2021 var det omtrent 5 millioner registrerte biler i Sverige, et land med 10,5 millioner innbyggere. Sveriges økonomi er svært avhengig av bilsektoren, som også utgjør landets største import- og eksportmarked. Sverige vil også bli det første landet til å bygge en permanent, elektrifisert vei for elbiler. Og, som i Norge og Sverige, har de andre skandinaviske landene reduserte veiavgifter og tilbyr gratis parkering eller støtte for private parkeringsordninger. De øker også bevisstheten gjennom offentlig utdanning om viktigheten av elektrifisering av veien og generell støtte.

Nederland

Nederland er et av Europas og verdens ledende markeder for elektriske kjøretøy. Regjeringen i Nederland har satt som mål å sikre at alle nye biler som kjøres på offentlige veier er utslippsfrie innen 2030. Landet har vært i forkant med å oppmuntre til bruk av elektriske kjøretøy.

Nesten halvparten av alle nye biler i Nederland var elektriske i 2023, så det er en vekst og relativt høy hastighet på elbil-opptak i landet. Men, prisene på bensin og diesel er også høyere sammenlignet med andre europeiske land. Ifølge data fra 2021, hadde Nederland det nest høyeste antallet elektriske ladere i verden etter Kina. Per september 2023 var det 142 297 vanlige ladestasjoner, men bare 5043 hurtigladesteder totalt. Dette betyr at på mer enn halvparten av ladestasjonene tar det mer enn 6 timer å lade et kjøretøy fullt ut, så landet må fokusere på hurtigladeinfrastruktur for å forbedre elbil-adopsjonsraten.

Danmark

Selv om Danmark skygget unna elbiler i årevis på grunn av veksthemmende reguleringer og uoverkommelige dyre kostnader, måtte de med en nabo som Norge, endre tilnærming. Regjeringen innså for bare noen år siden at hvis Danmark skal nå sine aggressive klimamål, må de investere i grønnere transport. Derfor har BEV- og PHEV-salget i Danmark økt betydelig de siste årene, og på mindre enn et år har antall solgte elbiler i Danmark nesten dobletseg. Landet planlegger også å ha 1 million grønne biler innen 2030.

Antallet dieselbiler er redusert som følge av danskenes mer miljøvennlige fokus. Danmark satte også inn nye skattemessige tiltak for å få flere elbiler på veiene. I henhold til Europaparlamentet har klimamålloven, som ble vedtatt av det danske parlamentet i juni 2020, juridiske obligatoriske mål om å oppnå klimanøytralitet innen 2050 og en 70 % reduksjon i klimagassutslippene innen 2030. Hvert femte år er regjeringen også pålagt å sette delmål.

Tyskland

Tyskland er en kjent leder i bilindustrien og er hjemsted for mange store bilprodusenter, inkludert BMW, Mercedes-Benz og Audi. Når det gjelder nylig registrerte helelektriske biler, var Tyskland ledende i 2022. Ifølge ACEA-data toppet Tyskland den europeiske hitlisten i 2022 med mer enn 350 000 nye helelektriske bilregistreringer. Ifølge nylige kilder vil Tyskland imidlertid se en nedgang i elbil-salget, ettersom det allerede i år var mulig å merke en nedgang på 9 % i januar 2024 sammenlignet med januar 2022

Med hensyn til klimasatsingsprogrammet for 2030 og deres fremskritt innen batteriteknologi, planlegger den tyske regjeringen å lage en masterplan for infrastrukturen som støtter ladestasjoner, og oppmuntre til bygging av et nettverk av offentlige ladestasjoner innen 2025 med en million ladestasjoner i bruk av 2030. Levering av ladestasjoner på kundeparkeringsområder vil bli obligatorisk for alle tyske bensinstasjoner. 

For tiden har Tyskland rundt en million elbiler på veiene, men de planlegger å nå et mål på 15 millioner innen 2030. For å gjøre det må nasjonen selge 14 millioner elbiler de neste seks årene. De mest populære modellene i Tyskland var Tesla Model Y og Skoda Enyaq. 

Storbritannia

Selv om Storbritannia ble rangert som det femte toppmarkedet for elbil-beredskap i EY-rapporten i 2023, er det ifølge de siste britiske mediene bekymringer for at Storbritannia kan henge etter i kampen om å elektrifisere kjøretøy. For eksempel har landet utsatt sin plan om å forby salg av nye bensin- og dieselbiler til 2035 (tidligere 2030). Ifølge den britiske regjeringen betyr det at innen 2030 forventes at 80% av nye biler og 70% av nye varebiler som selges i Storbritannia å være utslippsfrie, og det tallet stiger til 100% innen 2035. 

Likevel er det generelle britiske elbil-markedet ganske sterkt. De siste dataene fra Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) viser at nybilmarkedet vokste med 8,2 % i januar 2024, samme måned som Storbritannias batterielektriske bil nummer én million kom på veien. Også antall ladere i Storbritannia vokser raskt, det er for tiden rundt 170 ultraraske ladehubber i landet

Men for å nå klimamålene innen 2050, må alle kjøretøy – inkludert tunge kjøretøy (HGV) – være fossilfrie for å oppnå netto null, ifølge British Climate Change Committee. Dette vil innebære å erstatte 55 % av alle kjøretøy med elektriske kjøretøy, øke antallet fra rundt 400k til 23,2 millioner innen 2032, og potensielt opp til 49 millioner (100 %) innen 2050.

Sveits

I 2021 vokste det sveitsiske markedet nesten til det norske og nederlandske nivået for elektriske biler. Sveits, som har et likt bruttonasjonalprodukt (BNP) som Norge, etablerte sine egne elbil-volumer. Selv om elbilsalget bremset opp i Sveits, var hver femte nye bil (20,9 %) et elektrisk kjøretøy i 2023. Det er ikke en dårlig andel, men mangelen på ladeinfrastruktur og mangelen på statlige insentiver bremser veksten av e-mobilitet.

Ifølge Swissinfo var av 4,5 millioner biler totalt, 163 511 elbiler på sveitsiske veier per 1. januar 2024, så det vil sannsynligvis ta ytterligere 20 år før hele flåten blir elektrisk, ifølge de sveitsiske eMobility-estimatene. Når det gjelder sveitsiske fremtidsplaner, ønsker alpelandet å bli karbonnøytralt innen 2050. Den mest solgte elektriske bilen i Sveits er for tiden Tesla Model Y, som er samme modell som i Europa.

Luxemburg

Luxembourg er på god vei til å klare elbil-overgangen. Til tross for en økning på 72 % i nyregistreringer fra 2022 til 2023, er andelen helelektriske kjøretøy i Luxembourgs flåte per desember 2023 fortsatt bare 15,7 %. Situasjonen for ladeinfrastruktur i Luxembourg er sammenlignbar med situasjonen i andre EU-referanseland. Videre installerte Luxembourg sommeren 2022 stasjoner kjent som “SuperChargy” på sine store gjennomfartsårer, de er langt kraftigere – mellom 160 og 300 kW. Med disse nylige installasjonene er det mulig å lade et batteri fra 20% til 80% kapasitet på 15 til 45 minutter.

Østerrike

Omtrent 30 % av Østerrikes CO2 -utslipp kommer fra transport. Derfor har Østerrike implementert strenge lover, for eksempel et forbud mot biler med forbrenningsmotor fram til 2030, i et forsøk på å fremme e-mobilitet. Målet med denne handlingen, som er en del av Østerrikes “Mobility Master Plan 2030”, er å registrere utelukkende nullutslippsbiler fra 2030. Planen tar sikte på å styre Østerrikes mobilitetsovergang. Men som Gewessler, forbundsminister for infrastruktur i Østerrike, nevnte, er det ikke bindende, men snarere et “kart og kompass” for mobilitetsendring.

For å lette overgangen til elektriske kjøretøy hadde Østerrike 2654 hurtigladestasjoner og 13 291 vanlige ladestasjoner per 1. januar 2023. Hurtigladeinfrastruktur forventes også å bli utvidet langs veier og på park-and-ride-steder. Østerrike ønsker å være karbonnøytrale innen 2040; Innen 2030 skal derfor alle nye biler i bestemte kategorier være utslippsfrie; Nye busser skal være innen 2032, og nyttekjøretøy over 18 tonn skal være innen 2035.

Frankrike

Franske insentiver for kjøp av en ny helelektrisk eller plug-in hybridbil, samt innbyttebonuser for renere nye og brukte biler ble utvidet, og batterier og plug-in hybrider utgjorde 26 % av nysolgte biler i Frankrike i 2023, en betydelig økning på 47 % i forhold til 2022. 

Når det gjelder forbrenningsforbudet, planlegger Frankrike å begynne å forby sjåfører å bruke bensin- eller dieselbiler fra 2035, som andre europeiske land. I tillegg introduserte Frankrike nye grønne kvalifikasjonsretningslinjer i september, noe som markerte en start for miljøpolitikk når det gjelder å gi subsidier til elektriske kjøretøy. Regjeringens € 5000 – € 7000 incentiv vil bare bli gitt til elektriske kjøretøy med et karbonavtrykk på mindre enn 14,75 tonn CO2 fra 2024.

Belgia

Belgia har hatt stor fremgang på elektrisitets- og naturgassmarkedet. Landet har redusert sin avhengighet av fossile brensler samtidig som det øker bruken av fornybar energi. Landets økonomi har også blitt mer energibesparende. Regjeringen tilbyr skattefordeler for å etablere en ladeinfrastruktur i Belgia for å kunne nå målet om flere grønne biler på veiene. Ved å kjøpe en ladestasjon for hjemmet vil skattebetalere få redusert inntektsskatten. 

Det belgiske parlamentet har godkjent en lov foreslått av finansminister Vincent Van Peteghem for å fremskynde landets elektrifisering av forretningsbiler, og fra 2026 vil det kun gis skattefradrag for utgifter knyttet til nullutslippskjøretøy

Portugal

Portugal har også fulgt mange europeiske land når det kommer til skattefordeler for å lokke flere til å kjøpe elbil. For å gjøre elbil-eierskap mer levedyktig, investeres det også i ladeinfrastruktur for elbiler.

Ifølge data fra Portuguese Automobile Association (ACAP)var det 2258 nye registreringer av elektriske personbiler i januar 2023, opp 134,7 % i forhold til samme måned i 2022. Derfor økte salget av elbiler i Portugal med 101,9 % i 2023 i forhold til 2022, ifølge Portugal News, med Tesla som det mest populære valget. 

Italia

Salget av italienske elbiler har vokst betydelig de siste årene, med 115 000 solgte elbiler i 2023 – en økning på 70 % fra 2022. Imidlertid, rangert på 15. plass i september 2022 for antall ladeenheter, ligger Italia bak andre europeiske land. 

Planen er å legge til mer enn 21 000 salgssteder i byområder og langkjøring til ladenettverket på landsbasis innen 2025. Italian National Resilience and Recovery Plan (NRRP) vil gi € 713 millioner, eller over US $ 800 millioner, i finansiering for dette prosjektet. Når det gjelder nasjonale mål, planlegger regjeringen i Italia å kutte netto kjøretøyutslipp til null innen 2050 og erstatte forurensningsmodeller innen 2035. 

Ungarn

Det ungarske regjeringsprogrammet fremskynder adopsjonen av grønne biler, og plasserer Ungarn på et ganske godt sted i den europeiske elbil-overgangen, med potensial til å til og med bli ledende i Europas skifte, sammen med Polen. Ifølge Hungary Today, viser salgsdata at av de nesten 4,1 millioner personbilene i Ungarn, var også 32 000 elektriske og PHEV-personbiler og lette nyttekjøretøy på veien. For å si det på en annen måte, var prosentandelen elektriske kjøretøy 0,78 %, i motsetning til 0,21 % og 0,17 % i henholdsvis Slovakia og Tsjekkia.

Med en investering fra Kina på potensielt € 20 milliarder eller $ 21,5 milliarder for EV-relaterte investeringer, har BYD, en av Kinas største elbil-produsenter, til hensikt å etablere sitt første produksjonsanlegg for elektriske kjøretøy i Ungarn

Spania

Spania er et av de største personbilmarkedene i Europa, men andelen elbiler er fortsatt ganske lav der selv om salget av elbiler i de fire første månedene av 2023 nesten hadde doblet seg sammenlignet med samme periode i 2022. Likevel forblir Spanias markedsandel for elektriske kjøretøy på 10 %. Spania klarte ikke å registrere én million personbiler innen fristen i 2023. Med 81 772 solgte enheter i desember, en økning på 10,6 %, falt det under forventningene. 949 359 elbiler ble kjørt på spanske veier ved utgangen av året, noe som representerer en økning på 16,7 %.

Når det gjelder ladeinfrastruktur for elbiler, var det 25 106 offentlige ladestasjoner i Spania ved utgangen av første halvdel av 2023 (en vekst på 16,4 % i forhold til året før). For å nå målet om mer enn 100 000 stasjoner innen 2025, må de firedoble antall ladestasjoner.

Hellas

Hellas er tidlig ute med å ta i bruk gateelektrifisering. Hellas er et land med omtrent ti millioner mennesker, og etter lange år med gjeldskrise er de fortsatt svært avhengige av fossilt brennstoff, noe som gjør jobben med å endre til en grønnere hverdag vanskelig. Imidlertid er greske planer som ble satt på plass i 2020 ambisiøse: karbonnøytralt landbruk, solarpanelfelt, bærekraftig turisme og oppstartsbedrift-campuser kan teoretisk modernisere Hellas og skape opptil 200 000 nye arbeidsplasser i energi- og miljøsektoren. 

Ifølge det greske nyhetsnettstedet Ekathimerini-com hadde Hellas 4890 ladepunkter fordelt på 2120 ladestasjoner for elbiler ved utgangen av 2023. Giorgos Ageridis, president for Hellenic Institute of Electric Vehicles (ELINHO), la til på arrangementet “Energy Storage & Charging Infrastructures for E-mobility”, at innen 2025 vil det være 13 000 flere ladestasjoner, og innen 2030, vil det være over 100 000. 

Polen

Polen tar små skritt mot overgangen til elektriske kjøretøy, men fremgangen begynner å bli synlig. 45 214 helelektriske og elbiler var registrert i Polen ved utgangen av juni 2023, ifølge E-mobility Index, som ble utgitt av PZPM (Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego) og PSPA (Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych). Antallet steg med 11 489 enheter i første halvår i år, 72 % mer enn i samme periode i 2022. Selv om antallet øker raskere, er det fortsatt langt mindre enn regjeringens mål, som krevde at en million elbiler skulle være på polske veier innen 2025. 

I EU har Polen en av de laveste prosentandelene av elektriske biler. Den europeiske klimastiftelsen mener at investeringer i batteriproduksjonsanlegg, som LG Energy Solutions omfattende litium-ion-produksjonsanlegg i Wroclaw (den største litium-kraftbatterifabrikken i Europa), kan sette Polens økonomi i en god posisjon fra skiftet til elektriske drivlinjer, og innenlandske firmaer som Solaris etablerer seg som blant Europas ledende utviklere av lavkarbonbiler. 

Romania, Slovakia, Tsjekkia

Polen, Ungarn, Slovakia, Tsjekkia og Romania er hovedmarkedene for elektriske biler i øst-Europa. Landene med den tregeste frekvensen av elbil-adopsjon inkluderer Tsjekkia, Slovakia og Romania. Når det gjelder overgangen til elektriske kjøretøy, beveger disse landene seg sakte.

Konklusjoner fra rangeringen

Elbiler er nøkkelen til en utslippsfri fremtid og elbilmarkedet vokser raskt. Nesten alle land i Europa viste en økt elbil-beredskap sammenlignet med i fjor. Landenes posisjon baseres på antall solgte el- og hybridbiler i hvert land, samt strømnett, antall ladestasjoner og forbrukernes innstilling til e-mobilitet. 

Her er hovedkonklusjonene om landene nevnt i rangeringen:

 • I 2020 og i 2021 dominerte Kina og Europa elbil-markedet, og stod for 80% av salg av hybridbiler og batterielektriske kjøretøy. For tiden kommer rundt 60% av elbil-salget over hele verden fra Kina.
 • Når det gjelder batterier for elektriske kjøretøyer, har Kina omtrent 66% av verdens kapasitet for produksjon av Li-ion-batterier, noe som setter det foran resten av verden i kappløpet for mest elbil-batteriproduksjon. 
 • I Europa har de skandinaviske landene høyest elbil-beredskap, med Norge som det mest forberedte landet.
 • Luxembourg, Østerrike og Belgia scorer høyere på elbil-beredskap enn de har gjort tidligere år.
 • Frankrike og Portugal er på rett vei til forbedringer, mens Italia og Spania har lovende investeringer. 
 • Ifølge Virta data, en ladeplattform for elektriske kjøretøy, har Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Spania et betydelig antall trege ladestasjoner i Europa. Andre europeiske land henger seg på elektriske kjøretøysrevolusjonen ved å tilby raske(re) ladere.
 • Det forventes at man i Europa vil ha omtrent 14 millioner elbiler i løpet av 2025 og at 100 % av alle biler vil være elektriske fra 2040.

Globale prognoser for elektriske kjøretøy

Den globale bilindustrien gjennomgår den mest betydningsfulle teknologiske revolusjonen på over et århundre, med et sentralt skifte mot elektriske kjøretøy for å forbli konkurransedyktig i det globale markedet. Likevel er den virkelige utfordringen ikke en konkurranse mellom nasjoner, men et kollektivt kappløp mot tiden for å omfavne bærekraft. Til tross for fremgangen utgjør elbiler i dag bare 14 % av den globale bilparken.

Når vi ser inn i 2024 og videre, vil flere nasjoner planlegge fremover eller styrke sin satsing på elektriske kjøretøy. I et forsøk på å nå aggressive mål innen utgangen av året, forbereder produsentene seg på å lansere et bredere utvalg av elektriske modeller. Men det er fortsatt uklart om elbiler vil regjere veiene innen 2030. Global dominans er ikke sannsynlig, selv om noen land er på god vei. Å gjøre elbiler rimeligere for forbrukerne og utvikle infrastrukturen for lading av dem er viktige skritt på veien til utbredt adopsjon av elbiler. Dette inkluderer å legge til flere hurtigladestasjoner i nettverket og gjøre elbiler mer økonomisk tilgjengelige for forbrukerne.

Videre er det avgjørende at regjeringer i ovennevnte og andre nasjoner vil gjøre fremskritt innen elbil-teknologi. Smarte ladesystemer blir mer og mer populære, med skytilkoblet teknologi for å bruke strøm mer effektivt og gi brukerne mer komfort og kontroll. Denne trenden er avgjørende for å forbedre brukeropplevelsen generelt og maksimere integreringen av elbiler i energinettet. Å akselerere det globale skiftet til elektrisk mobilitet vil kreve koordinert innsats for å utvide infrastrukturen, forbedre teknologien og redusere kostnadene.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Bærekraftig nipping: Den økende etterspørselen etter miljøvennlige drikker

Neste innlegg

De viktigste trendene for elbillading i 2024

Relaterte innlegg