Världens ledande elfordonsmarknader år 2024

Profilbild

Bilindustrin genomgår sin mest betydande omvandling sedan Tom Fords första produktionslinje 1913. Utvecklingen fokuserar främst på elfordon (EV) som har potential att revolutionera fordonsindustrin.

Det som en gång var en avlägsen vision och futuristisk transportteknik har äntligen blivit verklighet. Resan mot en framtid med låga koldioxidutsläpp håller på att bli ett globalt uppdrag, där länder runt om i världen inser det akuta behovet av att övergå till mer hållbara transportsätt. Dessutom kan man se en tillväxt i många länder när det gäller e-mobilitet. Det finns emellertid inget land som är helt redo att anamma övergången till elfordon ännu, men vissa är nära.

Denna artikel utforskar den främsta utvecklingen av införandet av elfordon på flera viktiga marknader och tittar på de främsta aktörerna i tävlingen om en hållbar framtid. Den strävar till att förstå hur dessa länder investerar i utvecklingen av nya modeller av elbilar och utvidgar allmänhetens tillgång till elfordon. Den utvärderar dessa länders allmänna beredskap för en fullständig övergång till elfordon och särskilt utvecklingen inom energi- och laddningsinfrastruktur. 

Global tillväxt på marknaden för elfordon

Elfordon blir allt mer populära och många globala marknader visar en betydande ökning. Enligt Canalys fortsätter Storkina (Kina, Hongkong, Taiwan och Macao) att vara den största marknaden för elfordon med 7,6 miljoner levererade enheter och en marknadsandel på 55,5 %. Nordamerika och Europa utgör de tre största marknaderna, med 1,8 miljoner och 3,2 miljoner enheter.

Med Kina, Norge och flera EU-länder som ledare för marknaden för elfordon, där var och en sätter nya riktmärken för införandet av elbilar, är tävlingen om att elektrifiera världens vägar igång. Och som Canalys förutspår kommer 17,5 miljoner elbilar att säljas över hela världen år 2024, vilket är en tillväxttakt på 27,1 %. 

De tre största elbilsmarknaderna 

 1. Kina
 2. Europa
 3. USA
Figur 1: Global försäljning på de tre största elbilsmarknaderna under åren 2020 till 2023.

Kina

Kina är världens största elbilsmarknad och det asiatiska landet har nyligen höjt sina mål för spridningen av elbilar, från ett initialt mål på 40 % fram till 2030 till ett mål på 45 % fram till 2027. Enligt Statista förväntas den kinesiska elbilsmarknaden växa med en konsekvent årlig takt på 5,69 %, från 2024 till 2028 med en beräknad marknadsstorlek på 398 miljarder USD vid slutet av den perioden.

Kina tillhandahåller relativt prisvärda elfordon från tillverkare som BYD, SAIC, BAIC och Geely. Kina är dessutom världens största tillverkare och exportör av batterier och batterikomponenter, och kinesiska företag som CATL har upplevt en anmärkningsvärd tillväxt de senaste åren. De huvudsakliga teknikerna de använder är tekniska patent och trådlös laddning

Kinesiska biltillverkare planerar även att introducera alternativ för snabbladdning av sina fordon och att öka antalet laddningsstationer. Huawei Technologies avser att bygga 100 000 snabba laddningsstationer för elbilar runt om i Kina, varav vissa till och med är dubbelt så snabba som Teslas. 

Europa

Europa har den näst största efterfrågan på elfordon efter Kina och förväntas öka sin batteriproduktionskapacitet avsevärt under de kommande åren. Mellan 2010 och 2020 producerades 25 % av världens elfordon i denna region. År 2020 växte den europeiska marknaden för elfordon i en hastighet som aldrig tidigare skådats. Enligt rapporten “Update on electric vehicle uptake in European cities” såldes mer än 1,36 miljoner nya elektriska personbilar i EU, inklusive batteridrivna fordon (BEV) och laddhybrider (PHEV), vilket är en ökning med 143 % jämfört med föregående år. 

Om vi definierar elbilar som batteridrivna fordon och laddhybrider gick Europa om Kina som världens största elbilsmarknad när det gäller elbilsförsäljning 2020. Men när det gäller den globala försäljningen och distributionen av elfordon är Kina uppenbarligen ledaren. Detta östasiatiska land är hem för över hälften av världens elfordon, och både USA och Europa kämpar hårt för att hålla jämna steg.

Försäljningsökningen sammanfaller med att många europeiska länder fastställer datum för att fasa ut fossilbränslefordon, samt att Europeiska kommissionen föreslår ett effektivt förbud mot fossilbränslefordon med början 2035 för att uppnå koldioxidneutrala transporter senast 2050. Europa har också infört standarder för koldioxidutsläpp och subventioner för elfordon för biltillverkare och konsumenter. Med lagar om prioriterade körfält och parkering, samt genomförandet av informationskampanjer, är städer väl positionerade för att agera på bekvämlighet och medvetenhet.

USA

USA är en av de tre största marknaderna för elbilar, men försäljningen är bara en bråkdel av den i Europa och Kina. USA försöker komma ikapp, men ligger långt efter Kina och Europa. Trots en anmärkningsvärd tillväxt på 5,9 % av den amerikanska elbilsmarknaden med en försäljning på 1,2 miljoner enheter 2022, representerade elbilar fortfarande bara 7,6 % av den totala fordonsmarknaden i USA 2023. 

RystadEnergy säger att även om den amerikanska elbilsmarknaden växer och förväntas nå 2,46 miljoner enheter år 2028 kämpar den med att hålla jämna steg på grund av att konsumenternas beslut att gå över till elfordon kompliceras av osäkerhet kring skattesubventioner och låneräntor (se figur 1 ovan).

För att förbättra situationen föreslog president Biden några “aggressiva regler” för att snabbare övergå till elfordon, enligt New York Times. Med president Bidens plan för tvåpartisk infrastruktur kommer landet att investera 7,5 miljarder USD i laddningsinfrastruktur samt komponenter för elbilsbatterier. Dessutom strävar USA efter att uppnå nettonollutsläpp senast 2050 och planerar att göra detta genom att investera i att skapa fler roller för specialister inom tillverkning och installation av elfordon och 10 miljarder USD i miljövänliga transporter och mer än 7 miljarder USD i viktiga mineraler och material. 

Lista över europeiska länder som leder elbilsracet

Hur väl förberedda olika länder är för elbilar varierar globalt, med vissa länder gör snabbare framsteg än andra. Denna rankning framhäver länder som tar några steg mot övergången till elfordon, inklusive antalet såda elbilar, strategiska tillvägagångssätt och framtidsplaner. Om du undrar vilket land som leder elbilsmarknaden i Europa kan du ta en titt på följande lista.

 1. Norge
 2. Island
 3. Sverige
 4. Finland
 5. Nederländerna
 6. Danmark
 7. Tyskland
 8. Storbritannien
 9. Schweiz
 10. Luxemburg
 11. Österrike
 12. Frankrike
 13. Belgien
 14. Portugal
 15. Italien
 16. Ungern
 17. Spanien
 18. Grekland
 19. Polen
 20. Rumänien
 21. Slovakien
 22. Tjeckien

Norge

Norges strategi har varit en förebild i Europa, där det säljs fler nya elbilar än bensindrivna. Försäljningen av elbilar sköt i höjden 2023, vilket motsvarar 82,4 % av all nya bilförsäljningar, vilket är en ökning på 79,3 % från föregående år, enligt det norska vägförbundet. Denna trend visar Norges ledarskap i övergången till eltransporter.

Sedan 1990-talet har den norska regeringen infört nya policyer för att börja investera i elbilar. Norges imponerande resultat på elbilsmarknaden beror till en stor del på en omfattande uppsättning incitament för att främja fordon med nollutsläpp. Tack vare dessa betydande fördelar, t.ex. gratis parkering, inga vägtullar och lägre skatter, blir elbilar ett allt mer tilltalande val för köpare. Ändå utökar Norge sin hållbara rörlighet eftersom inte bara bilar har blivit elektriska. Det finns även ett nätverk av bussar, tåg och spårvagnar, samt ett stort antal elcyklar.

Enligt den norska elfordonsföreningen har det norska parlamentet fastställt ett nationellt mål som kräver att alla ny bilar på marknaden ska ha nollutsläpp senast 2025 (antingen el- eller vätgasdrivna). De har infört vissa regler, t.ex. en som förbjuder län och kommuner från att ta ut mer än 70 % av priset för fordon som drivs med fossila bränslen på avgiftsbelagda motorvägar.

Sverige, Island, Finland

De nordiska länderna är med bland de fem bästa eftersom de snabbt anpassar sig till elektrifiering av fordon. År 2021 fanns det cirka 5 miljoner registrerade bilar i Sverige, som är ett land med 10,5 miljoner invånare. Sveriges ekonomi är kraftigt beroende av bilsektorn, som också är landets största import- och exportmarknad. Sverige vill också bli det första landet att bygga en permanent, elektrifierad väg för elfordon. Och som i Norge och Sverige sänker andra skandinaviska länder årliga vägskatter och erbjuder gratis parkering eller stödjer privata parkeringssystem. De skapar också ökad medvetenheten genom offentlig utbildning om vikten av elektrifiering av vägar och övergripande stöd.

Nederländerna

Nederländerna är en av Europas och världens ledande elfordonsmarknader. Nederländernas regering har satt som mål att se till att alla nya bilar som körs på allmänna vägar är utsläppsfria senast 2030. Landet har varit i framkant när det gäller att främja användningen av elfordon.

Nästan hälften av alla nya bilar i Nederländerna var elektriska år 2023, vilket innebär en tillväxt och relativt hög upptagningshastighet för elbilar i det landet. Priserna på bensin eller diesel är emellertid höga jämfört med andra europeiska marknader. Enligt data från 2021 hade Nederländerna det näst högsta antalet elfordonsladdare i världen efter Kina. I september 2023 fanns det totalt 142 297 vanliga laddningsstationer men endast 5 043 snabbladdningsstationer. Detta innebär att det tar mer än 6 timmar att ladda ett fordon helt på mer än hälften av laddningsstationerna. Därför måste landet fokusera på snabbladdningsinfrastruktur för att förbättra antagandet av elfordon.

Danmark

Trots tillväxtkvävande regleringar och oproportionellt höga kostnader höll Danmark sig borta från elbilar under många år. Men med en granne som Norge var de tvungna att ändra sin strategi. För bara några år sedan insåg regeringen att om Danmark ska nå sina ambitiösa klimatmål måste de investera i mer miljövänliga transporter. Därför har försäljningen av batteridrivna fordon och laddhybrider i Danmark ökat avsevärt de senaste åren och på mindre än ett år har antalet sålda elfordon i Danmark nästan fördubblats. Landet planerar också att ha 1 miljon miljövänliga bilar år 2030.

Mängden dieselbilar minskar därför i takt med att danskarna bestämmer sig för miljövänligare val. För att åstadkomma detta införde Danmark också ny beskattning för att öka antalet miljöbilar på de danska vägarna. Enligt Europaparlamentet är klimatlagen, som antogs av det danska parlamentet i juni 2020, rättsligt bindande och har mål att uppnå klimatneutralitet till år 2050 och misnka växthusgasutsläppen med 70 procent till år 2030. Vart femte år måste regeringen också sätta upp delmål.

Tyskland

Tyskland är en välkänd ledare inom bilindustrin och är hem för många stora biltillverkare, inklusive BMW, Mercedes-Benz och Audi. När det gäller nyligen registrerade helt elektriska fordon var Tyskland ledande år 2022. Enligt data från ACEA stod Tyskland högst upp på den europeiska listan 2022 med mer än 350 000 nya registreringar av helt elektriska bilar. Men enligt nya källor förväntas Tyskland uppleva en minskning av försäljningen av elbilar, med en redan observerad minskning med 9 % i januari 2024 jämfört med januari 2022

När det gäller programmet om klimatåtgärder 2030 och deras framsteg inom batteriteknik, planerar den tyska regeringen att skapa en översiktsplan för infrastrukturen som stöder laddningsstationer. Dessutom uppmuntrar de byggandet av ett nätverk av offentliga laddningsstationer senast 2025, med ambitionen att ha en miljon laddningsstationer i bruk senast 2030. Tillhandahållandet av laddningsstationer på kundparkeringar kommer att bli obligatoriskt för alla tyska bensinstationer. 

Tyskland har för närvarande runt en miljon elbilar på vägen och planerar att nå ett mål på 15 miljoner till 2030. Detta innebär att de måste sälja 14 miljoner elbilar under de kommande sex åren. De mest populära modellerna i Tyskland var Tesla modell Y och Skoda Enyaq. 

Storbritannien

Trots att Storbritannien rankades som den femte bästa marknaden för elfordonsberedskap i EY-rapporten 2023, uttrycker de brittiska medierna oro över att landet kan släpa efter i kampen för att elektrifiera fordon. Storbritannien har till exempel skjutit upp sin plan att förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselfordon till 2035 (tidigare 2030) . Enligt den brittiska regeringen innebär det att år 2030 förväntas 80 % av alla nya bilar och 70 % av alla nya skåpbilar som säljs i Storbritannien vara utsläppsfria, och detta förväntas öka till 100 % år 2035. 

Ändå är den totala brittiska elbilsmarknaden ganska stark. De senaste uppgifterna från Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) visar att marknaden för nya bilar expanderade med 8,2 % i januari 2024, samma månad som Storbritanniens miljonte batteridrivna elbil rullade ut på vägarna. Dessutom växer antalet laddare i Storbritannien snabbt, och det finns för närvarande cirka 170 ultrasnabba laddningshubbar i landet

För att uppfylla klimatmålen till 2050 måste alla fordon, inklusive tunga godstransporter (HGV), vara fria från fossila bränslen för att uppnå nettonoll, enligt den brittiska kommittén för klimatförändringar. Detta kommer att innebära att 55 % av alla fordon ersätts med elbilar, vilket ökar antalet från cirka 400 000 till 23,2 miljoner fram till 2032, och potentiellt upp till 49 miljoner (100 %) fram till 2050.

Schweiz

2021 växte den schweiziska marknaden nästan till nivån för den norska och nederländska elbilsmarknaden. Schweiz, som har en bruttonationalprodukt (BNP) liknande Norge, etablerade sina egna volymer av elbilsförsäljning. Trots att försäljningen av elbilar miskade i Schweiz var en av fem nya bilar (20,9 %) ett elfordon 2023. Andelen är inte dålig, men bristen på laddningsinfrastruktur och statliga incitament hämmar tillväxten av e-mobilitet.

Enligt Swissinfo fanns det 163 511 elfordon på schweiziska vägar från och med den 1 januari 2024 av totalt 4,5 miljoner fordon. Detta innebär att det sannolikt kommer att ta ytterligare 20 år för hela fordonsparken att bli elektrisk, enligt schweiziska uppskattningar av e-mobilitet. När det gäller schweiziska framtidsplaner siktar det alpina landet på att bli koldioxidneutralt år 2050. För närvarande är Tesla modell Y den mest sålda elbilen i Schweiz, vilket är samma modell som i Europa.

Luxemburg

Luxemburg är på god väg mot den elektriska omställningen. Trots en ökning av nyregistreringar från 2022 till 2023 på 72 % var andelen helt elektriska fordon i Luxemburgs fordonsflotta fortfarande bara 15,7 % i december 2023. Situationen för laddningsinfrastruktur är jämförbar med den i andra EU-referensländer. Dessutom installerade Luxemburg sommaren 2022 “SuperChargy”-stationer längs sina huvudvägar, som är mycket kraftfullare med en kapacitet på 160 − 300 kW. Med dessa senaste installationer är det möjligt att ladda ett batteri från 20 % till 80 % kapacitet på 15 till 45 minuter.

Österrike

Cirka 30 % av Österrikes koldioxidutsläpp kommer från transporter. I ett försök att främja e-mobilitet har därför Österrike infört stränga lagar, till exempel ett förbud mot fordon med förbränningsmotor fram till 2030. Målet med denna åtgärd, som är en del av Österrikes “Mobility Master Plan 2030”, är att endast registrera utsläppsfria bilar från och med år 2030. Planen syftar till att styra Österrikes mobilitetsövergång. Men som Gewessler, förbundsminister för infrastruktur i Österrike, nämnde är den inte bindande utan är snarare “en karta och ett kompass” för mobilitetsförändring. 

För att underlätta övergången till elfordon hade Österrike 2 654 snabbladdningsstationer och 13 291 vanliga laddningsstationer 1 januari 2023. Det förväntas även att infrastrukturen för snabbladdning byggs ut längs vägar och på parkeringsplatser. Österrike strävar efter att vara koldioxidneutralt senast 2040. Därför måste alla nya bilar inom specifika kategorier vara utsläppsfria senast 2030. Nya bussar måste vara det senast 2032, och kommersiella fordon som väger mer än 18 ton senast 2035.

Frankrike

Franska incitament för inköp av nya helt elektriska fordon eller laddhybrider, samt inbytesbonusar för renare nya och begagnade bilar förlängdes, och batterier och laddhybrider stod för 26 % av nya sålda bilar i Frankrike 2023. Detta är en betydande ökning med 47 % jämfört med 2022. 

När det gäller förbränningsförbudet planerar Frankrike, liksom andra europeiska länder, att börja förbjuda förare att använda bensin- eller dieseldrivna bilar från och med 2035. Dessutom införde Frankrike nya gröna kvalificeringskriterier i september, vilket utgjorde en milstolpe inom miljöpolitiken för att ge subventioner för elfordon. Från och med 2024 kommer regeringen att endast ge ett incitament på 5 000 – 7 000 euro för elfordon som har ett koldioxidavtryck på mindre än 14,75 ton CO2.

Belgien

Belgien har gjort stora framsteg på el- och naturgasmarknaderna. De har minskat sitt beroende av fossila bränslen samtidigt som de ökar användningen av förnybar energi. Dessutom blir landets ekonomi mindre energikrävande. Regeringen ger ett skatteincitament för att etablera laddinfrastruktur i Belgien för att uppnå målet om en grön flotta. Köpet av en hemladdstation kommer att medföra en skattereduktion på medborgarens personliga inkomstdeklaration. 

Det belgiska parlamentet har godkänt en lag som föreslagits av finansminister Vincent Van Peteghem för att påskynda landets elektrifiering av affärsbilar, och från och med 2026 kommer skatteavdrag endast att beviljas för utgifter i samband med utsläppsfria fordon

Portugal

För att uppmuntra ägande av elfordon och göra det mer tilltalande för konsumenter har Portugal skapat en mängd olika skatteförmåner och bidrag. För att göra elbilsägande mer lönsamt investerar man också i laddinfrastruktur för elbilar.

Enligt uppgifter från den portugisiska bilföreningen (ACAP) registrerades 2 258 nya elbilar i januari 2023, vilket är en ökning med 134,7 % jämfört med samma månad 2022. Därför ökade försäljningen av elfordon i Portugal med 101,9 % under 2023 jämfört med 2022, enligt Portugal News, där Tesla var det mest populära valet. 

Italien

Försäljningen av italienska elbilar har ökat avsevärt under de senaste åren, med 115 000 sålda elbilsenheter 2023, vilket är en ökning på 70 % från 2022. Trots detta hamnar Italien på en 15:e plats i september 2022 när det gäller antalet laddningsenheter och släpar därmed efter andra europeiska länder. 

Planen är att utöka det nationella laddningsnätverket med mer än 21 000 uttag i stadsområden och för långdistanskörning fram till år 2025. Den italienska nationella planen för motståndskraft och återhämtning (NRRP) kommer att ge 713 miljoner euro, eller över 800 miljoner USD i finansiering för detta projekt. När det gäller nationella mål planerar Italiens regering att minska nettoutsläppen från fordon till noll senast 2050 och ersätta förorenande modeller senast 2035. 

Ungern

Det ungerska regeringsprogrammet påskyndar antagandet av miljövänliga bilar, vilket placerar Ungern på en bra plats i den europeiska elbilsövergången. De har till och med potential att bli ledande i Europas övergång, tillsammans med Polen. Hungary Today rapporterar att av de nästan 4,1 miljoner personbilarna i Ungern visar försäljningsdata att 32 000 elbilar, laddhybrider och lätta nyttofordon var i bruk. För att uttrycka det på ett annat sätt var andelen elfordon 0,78 %, jämfört med 0,21 % och 0,17 % i Slovakien respektive Tjeckien.

Med en potentiell investering från Kina på 20 miljarder euro eller 21,5 miljarder USD för investeringar relaterade till elbilar avser BYD, en av Kinas ledande tillverkare av elbilar, att etablera sin första fabrik för tillverkning av elbilar i Ungern

Spanien

Trots att det är en av Europas största personbilsmarknader är andelen elbilar i Spanien är fortfarande ganska låg även om försäljningen av elbilar i jämförelse med samma period 2022 nästan har fördubblats under de första fyra månaderna 2023. Ändå ligger Spaniens marknadsandel för elfordon kvar på 10 %. Spanien misslyckades med att registrera en miljon personbilar före tidsfristen 2023. Med 81 772 sålda enheter i december, vilket var en ökning med 10,6 %, var det ändå under förväntningarna. I slutet av året kördes det 949 359 elbilar på spanska vägar, vilket motsvarar en ökning med 16,7 %.

När det gäller laddningsinfrastruktur för elbilar uppgick antalet offentliga laddningsstationer i Spanien till 25 106 i slutet av första halvåret 2023 (en tillväxt på 16,4% jämfört med föregående år). För att uppnå målet med fler än 100 000 laddningsstationer år 2025 måste de fyrdubbla antalet laddningsstationer.

Grekland

Grekland befinner sig i ett tidigt skede av införande av gatuelektrifiering. Grekland är ett land med cirka 10 miljoner människor som just tagit sig ur en fruktansvärd decenniumslång skuldkris och som fortfarande till stor del är beroende av fossila bränslen för el. Men de grekiska planerna som infördes 2020 är ambitiösa: koldioxidneutralt jordbruk, solfält, hållbar turism och nystartade entreprenörscampus skulle teoretiskt kunna modernisera Grekland och skapa upp till 200 000 nya jobb inom energi- och miljösektorerna. 

Enligt Ekathimerini-com, en grekisk nyhetssajt, hade Grekland 4 890 laddplatser fördelade på 2 120 laddningsstationer för elfordon i slutet av 2023. Giorgos Ageridis, ordförande för Hellenic Institute of Electric Vehicles (ELINHO), sade vid evenemanget “Energy Storage & Charging Infrastructures for E-mobility” att år 2025 kommer det att finnas 13 000 fler laddningsstationer, och år 2030 kommer det att finnas över 100 000. 

Polen

Polen tar små steg mot övergången till elfordon, men framsteg börjar synas. 45 214 helelektriska och batteridrivna elfordon registrerades i Polen i slutet av juni 2023, enligt E-mobility Index, som släpptes av PZPM (Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego) och PSPA (Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych). Antalet ökade med 11 489 enheter under första halvåret i år, vilket är 72 % mer än under samma period 2022. Även om antalet ökar snabbare är det fortfarande mycket mindre än regeringens mål, som krävde att en miljon elbilar skulle finnas på polska vägar år 2025. 

Inom Europeiska unionen har Polen en av de lägsta andelarna elbilar. European Climate Foundation tror att investeringar i batteritillverkningsanläggningar, såsom LG CHEMs omfattande litiumjontillverkningsanläggning i Wroclaw, kan positionera Polens ekonomi högre än elektriska drivlinor, och inhemska företag som Solaris etablerar sig som bland Europas ledande utvecklare av lågkoldioxidutsläppsfordon. 

Rumänien, Slovakien, Tjeckien

Polen, Ungern, Slovakien, Tjeckien och Rumänien är de viktigaste marknaderna för elbilar i Östeuropa. Länderna med den långsammaste takten av införande av elfordon inkluderar Tjeckien, Slovakien och Rumänien. När det gäller övergången till elfordon rör sig dessa länder långsammast.

Rankingslutsatser

Elfordon är nyckeln till en framtid utan koldioxidutsläpp och elmarknaden växer snabbt. Jämfört med förra året visade nästan alla länder över hela kontinenten ökad elfordonsberedskap. Ländernas placeringar i rankningen skiljer sig åt beroende på mängden batteridrivna fordon (BEV) och laddhybrider (PHEV) som köps i varje land, samt baserat på energiinfrastrukturen, antalet elektriska laddare och konsumenternas känsla för hållbar mobilitet. 

Här är de viktigaste slutsatserna om de länder som nämns i rankingen:

 • Under 2020 och 2021 var Europa och Kina de dominerande elbilsmarknaderna, med över 80 % av försäljningen av laddhybrider och batteridrivna elbilar. För närvarande kommer cirka 60 % av elbilsförsäljningen över hela världen från Kina.
 • När det gäller elbilsbatterier har Kina cirka 66 % av världens kapacitet för tillverkning av litiumjonbatterier. Detta gör att landet ligger före resten av världen i kapplöpningen om den största tillverkningen av elbilsbatterier. 
 • I Europa är det de skandinaviska länderna som har den högsta elfordonsberedskapen, med Norge i spetsen som det mest förberedda landet.
 • Luxemburg, Österrike och Belgien presterar bättre i sin elbilsstrategi än vad de gjorde tidigare.
 • Frankrike och Portugal är väl positionerade för förbättringar, medan Italien och Spanien har lovande investeringar. 
 • Enligt Virta-data har en laddplattform för elfordon, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien ett betydande antal långsamma laddare i Europa. Andra europeiska länder ansluter sig till elfordonsrevolutionen genom att lägga till snabba(re) laddare.
 • Förväntningarna i Europa är att ha 14 miljoner elbilar år 2025 och att 100 % bilar ska vara elektriska från 2040.

Globala elbilsprognoser 

Den globala bilindustrin upplever den största tekniska omvandlingen på över ett sekel, med ett avgörande skifte mot elfordon för att förbli konkurrenskraftig på den globala marknaden. Ändå är den verkliga utmaningen inte en tävling mellan nationer utan en kollektiv kapplöpning mot tiden för att omfamna hållbarhet. Trots framstegen utgör elbilar för närvarande endast 14 % av den globala fordonsflottan.

Inför 2024 och framöver kommer fler länder att planera för framtiden eller stärka sitt engagemang för elfordon. I strävan efter att nå ambitiösa mål vid årets slut förbereder tillverkarna sig för att lansera ett bredare utbud av elektriska modeller. Men det är fortfarande oklart om elbilar kommer att dominera vägarna år 2030. Global dominans är inte sannolik, även om vissa länder är på god väg. Att sänka kostnaderna för elfordon för konsumenterna och utveckla infrastrukturen för att ladda dem är viktiga steg på vägen mot ett omfattande införande av elfordon. Detta omfattar att utöka nätverket med fler snabbladdningsstationer och göra elbilar mer ekonomiskt tillgängliga för konsumenterna.

Dessutom är denna trend avgörande för att förbättra den övergripande användarupplevelsen och maximera integreringen av elfordon i energinätet. Smarta laddningssystem blir allt mer populära, utrustade med molnbaserad teknik för att använda el på ett mer effektivt sätt och att erbjuda användarna större bekvämlighet och kontroll. Denna trend är avgörande för att förbättra den övergripande användarupplevelsen och maximera integreringen av elfordon i energinätet. För att snabba på den globala omställningen till elektrisk mobilitet krävs samordnade åtgärder för att utöka infrastrukturen, förbättra tekniken och minska kostnaderna.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

De främsta trenderna inom laddning av elfordon som dominerar under 2024

Nästa inlägg

Revolutionerande brandsäkerhet för elfordon med termografi

Relaterade inlägg