Norge leder an innen smartmobilitetsløsninger

I Norge har vi lenge vært kjent for midnattsola, fjord og fjell, vikingarven og nå kan vi også legge til smartmobilitet på lista. I Norge er det 400 000 registrerte elbiler, noe som utgjør omtrent 15% av alle biler, og Stortinget har vedtatt at 100 prosent av nybilsalget skal være nullutslippsbiler innen 2025.

Initiativ fra regjeringen som skattefritak, subsidier og lavere veiavgift er hovedgrunnene til at elbilmarkedet har vokst så raskt her til lands, og i dag er nesten 80 % av kjøp av nye biler elektriske.

Smart Mobility er et program som ble lansert i Norge, med mål om å kutte utslipp av drivhusgasser. Konferanser som COP26 viser at transport spiller enn viktigere rolle enn noen gang for å komme til bærekraftige løsninger. Å gjøre transport elektrisk er ikke alene nok til å løse problemene. Transport må bli smartere og mer fleksibel, og buke mine ressurser.

På oppdrag fra Samferdselsdepartmentet har Forskningsrådet og Innovasjon Norge lansert Pilot-T en støtteordning for prosjekter som jobber for å utvikle nye, smarte mobilitetsløsninger.

“Kravene for å få Pilot-T-støtte er at prosjektet involverer smart teknologi og IKT, og at man har en idé om forretningsutvikling og skalering. I tillegg må det være et partnerskap eller samarbeid med i bildet.”

Tor Mühlbradt, Innovasjon Norge

Målene for støtteordningen er enkle:

  • Bidra til det transportpolitiske målet om et transportsystem med bedre fremkommelighet, sikkerhet og/eller reduserte utslipp.
  • Bidra til næringsutvikling og ny kunnskap i Norge, og at norsk næringsliv kan ta del i verdiskapingspotensialet knyttet til omstillingen i transportsektoren.
  • Være et samarbeid mellom flere aktører.
  • Ha behov for ny kunnskap for å kunne realiseres.
  • Resultere i en pilot eller en fullskalaløsning som tas i bruk.

Hva er smartmobilitet?

Når vi snakker om smartmobilitet snakker vi om flere ulike transportmetoder fordelt utover flere bransjer. Som regel er det snakk om offentlig transport og urbane transportordninger. Disse ordningene inneholder for eksempel bildeling, selvkjørende transportsystem, elektrisk transport av både kjøretøy og urbane kjøretøy som e-sykler og scootere.

Smartmobilitet er en del av å bli en SmartBy, og inneholder optimering og forbedring av transport og kommunikasjon med mål om bærekraftighet, effektivitet, sikkerhet og forbedret luftkvalitet. Byer over hele Europa implementerer nå smartmobilitetsløsninger for at innbyggerne skal få en bedre, grønnere og smartere måte å leve på.

Hva er de viktigste fokusområdene?

Mobilitet som en tjeneste (bildeling, delt mikromobilitet, e-scootere, taxi, offentlig transport) – Å dele på veien er en tanke som har eksistert i mange år for å prøve å redusere den totale biltrafikken, transportkostnader for borgere og for å redusere utslipp. Det er nå flere selskaper på banen for å kunne tilby disse tjenestene, som oftest ved å bruke SaaS, som for eksempel Turo. Mobilitetsselskapet SammeVei, har utviklet en samkjøringsapp som har som mål å unngå køer, og å spare penger samtidig som man også tar vare på miljøet.

Ifølge NAF, tilbringer en gjennomsnittlig nordmann 20 minutter i kø i løpet av en biltur. I rushtiden sitter nordmenn alene i 6 av 7 biler. “Dette resulterer i lange køer som igjen resulterer i tapt tid og penger, i tillegg til unødvendige CO2-utslipp.” (SammeVei)

 Ved å redusere biltrafikken med ca. 10 % i rushtiden, vil trafikken flyte fint. Løsningen er å samkjøre til og fra ulike reisemål. For å oppnå dette, har vi utviklet en samkjørings-app som kobler personer sammen for daglige reisemål. (SammeVei)

I 2019 mottok SammeVei et oppstartslån på 4 millioner kroner fra Innvoasjon Norge, slik at de kunne utvikle appen for offentlig og privat bruk. Det er for tiden 10 000 brukere i Norge som tester appen.

Elektrifisering (Lading av SW og HW, lette kjøretøy og batterier) – Det er ingen hemmelighet at forespørselen etter elbiler har økt dramatisk her til lands på få år. Selv om forespørselen er positiv, kan det likevel være et slit å finne tilgjenglige ladestasjoner. Flere faktorer spiller inn når det kommer til denne problemløsningen, men en av faktorene er tilgang på sanntidsdata om tilgjengelige ladestasjoner, deres status og priser.

SmartCharge er en app som tilbyr en løsning på dette problemet. Den nettskybaserte appen gir deg full kontroll og automasjon over infrastrukturen over elbilnettverket i Norge, i tillegg til fjernstyrt vedlikehold. Dette gir eiere av ladestasjoner muligheten til å selge energien de selv produserer. (“Smarte ladeløsninger for e-mobilitet – The Explorer”)

Hovedsiden på SmartCharge-appen gir operatører tilgang på historisk data slik at de kan holde styr på sine operasjoner, energibesparing og betalinger. Appen har også dynamisk prisssetting basert på bruker, eier og tid.

Appen hjelper sjåfører å finne rett ladestasjon basert på deres individuelle behov. Ved å ta i bruk traffikkdata kan den også beregne den mest effektive ruten. Appen sørger også for å holde orden på betalinger.

Logistikk (Plattformer, programvare, programe-som-en-tjeneste, smarthjem og lagringsplass) – For å kunne løse komplekse problemer trenger man komplekse algoritmer. Epigram AI er en maskinlæringsplattform som utvikler kunstige intelligenssystemer som analyserer ladeatferd og forbedrer planlegging når det kommer til lading av elbiler.

Dette vil være en fordel i større byer for å sikre at det er nok ladestasjoner i perioder hvor det trengs mest. En slik tilnærming til infrastruktur kan være uvurderlig i fremtiden og kan i noen tilfeller redusere kostnader.

Autonomi (kjøretøy, sensorer, testing) – Å automatisere ulike transportsystemer, i tillegg til kjøretøy, fører til bedre effektivitet og utslippsreduksjoner. Det nederlandske selskapet Samskip utvikler selvkjørende, utslipssfrie systemer for å overføre frakt fra hav til vei.

“Bærekraftighet er kjernen til vårt arbeid, og målet vårt er å fortsette å effektivt koble logistikktransportsystemer og redusere CO2-utslipp. Multimodulær logistikk er en miljøvennlig transportmetode som reduserer transportkostnader, gjør transporttiden kortere, forbedrer kvaliteten og reduserer trafikkaos. Metoden kan redusere karbonutslipp og støy. (“Samskip and bærekraftighet – Samskip”)

Samskip har en lang historie i Norge og har opparbeidet gode erfaringer, en sterk lokal tilhørighet i tillegg til en stor kundebase. Hyppige multimodultjenester innen containerisering kobler Norge til resten av Europa.

Tilkoblinger og analyse (mobilitetsanalyse, avstandsteknologi, konstruksjonsteknologi, intelligente transportsystem) – Data spiller en stor rolle i kunstig intelligens og automatiserte systemer. Trascense utvikler et system for sanntidsovervåking av veiforhold. Nettskybasert maskinlæring gjør at TracSense kan spå veiforhold 2 kilometer i forkant, men også lenger ned i veien. En avansert prediksjonsalgoritme tar i bruk værmeldinger for å kunne gi en nøyaktig oppdateringer av veiforhold på alle veier. Den bilmonterte sensoren gir situasjonsoppdateringer, noe gjør prognosen mer treffsikker. Denne tilnærming gjør at Tracsense gir brukere hyperlokale veiforholdsberegninger i sanntid. (“TracSense – Friction Estimation beyond Real-time”)

Vei-til-hjul-friksjon er med på å bestemme bremseavstand og bilens manøvreringsbegrensinger. TracSense tilbyr ADAS (avansert sjåførassistentsystemer) og intellingensen selvkjørende biler trenger for å kunne operere trygt ved alle veiforhold. TracSense bruker bilmonterte sensorer og nettbaserte tjenester som er laget for sømløs integrering i bilens ombordssystemer.

Dette er med på å øke situasjonsbevissthet på veier hvor man venter på oppdatering om forholdene, som igjen øker veisikkerheten. Nøyaktig og lokal informasjon for sjåfør og i ombordssytemer reduserer risiko på en forebyggende og effektiv måte.

Smartmobilitetsløsninger er med på å gjøre utslipssfrie byer til en realitet

Ambisiøs politikk og et aktivt økosystem for denne type løsninger har gjort at Norge ligger hakket foran resten av verden når det kommer til elektrifisering. Vi er i ferd med å bli en hub for smartmobilitetsløsninger takket være offentlige planer og fordi teknologien har blitt tatt i mot med åpne armer.

Det er også et hav av grønne fordeler for en slik overgang i offentlig transport. Moderne teknologi vil ikke bare redusere utslipp, men de vil også forbedre bevegelsesfrihet, trygghet og sikkerhet.

Total
0
Shares
Forrige innlegg
Futuristic airship on the colourful sky background.

Fremtidens lavkarbonfly – luftskip

Neste innlegg
Big heavy rocket space Launch System Launch

Hvordan ble den gjenbrukbare raketten Falcon 9 bygd?

Relaterte innlegg